HPP Asianajotoimisto

HPP ASIANAJOTOIMISTO

HPP Asian­ajo­toi­mis­to Oy on lii­ke­ju­ri­diik­kaan eri­kois­tu­nut asian­ajo­toi­mis­to. Asiak­kai­tam­me ovat alo­jen­sa joh­ta­vat suo­ma­lai­set ja kan­sain­vä­li­set yri­tyk­set ja eri­kois­tu­mi­sa­luei­siim­me kuu­lu­vat yri­tys- ja ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyt, ve­rot, rii­dan­rat­kai­su, tek­no­lo­gia ja im­ma­te­ri­aa­lioikeu­det, maksukyvyttömyysmenettelyt, kil­pai­luoi­keus, ym­pä­ris­tö ja kiin­teis­töt sekä lo­gis­tiik­ka. HPP on erikoistunut olennaiseen. Panostamme asiakkaidemme liiketoiminnan kasvattamiseen tarjoamalla korkean lisäarvon juridisia ratkaisuja. Tämä edellyttää asiakkaidemme liiketoiminnan syvällistä ymmärtämistä sekä sitä, että asiakkaillamme on aina käytössään juuri oikea määrä oikeanlaista juridista projektiosaamista. Kansainväliset katalogit ovat noteeranneet osaamisemme korkealle tasolle jo pitkään.

Asiakkaiden palaute osaamisesta ja palveluidemme tasosta kansainvälisissä katalogeissa:

Energia ja luonnonvarat

“Very in-depth knowledge about the field, understanding of business needs, efficiency and flexibility.” Chambers Europe 2020
”One of the best law firms in Finland on the energy and natural resources sector.” Chambers Europe 2019

 

Kilpailu

“Very efficient team with personal service and extremely professional competence.Legal500 2020
“I am absolutely satisfied with them and I don’t think anyone could do any better.” – Chambers Europe 2020
“Comprehensive skills and ability.” Chambers Europe 2019

 

Kiinteistöt ja rakentaminen

Very professional. Excellent dynamic within the team.Legal500 2020
Understands customer needs and situation.Legal500 2020
“Extremely reliable and flexible.” Chambers Europe 2019
“Effectiveness and ability to focus on the major issues.” Chambers Europe 2019
“Client-oriented.” Legal500 2018
“Excellent value for money.”
Legal500 2018

 

Logistiikka

“They are a solid firm, very commercial and specialised. We got answers very quickly and they have good knowledge.” – Chambers Europe 2020
Approachable team members.Legal500 2020
“One of the go-to firms in shipping.” Chambers Europe 2019
“Pays the necessary attention to the matter.” – Chambers Europe 2019
“One of the leading firms in Finland.” Legal500 2018

 

Maksukyvyttömyys

“Easy to co-operate with” and has “good insolvency knowledge.” Chambers Europe 2020
“They do give value.” Chambers Europe 2019
“They are very strong in insolvency.” Chambers Europe 2019”easy to co-operate with” and has ”good insolvency knowledge”– Chambers Europe 2020


Rahoitus

“Technically excellent and practical.” Legal500 2019

 

Riidanratkaisu

“Very good team spirit and good knowledge. One can see that they appreciate each other which enables good co-operation.” Legal500 2020
“Excellent communication and constructive and successful analysis of matters.” Chambers Europe 2020
“Very responsive and co-operative.” Chambers Europe 2019
“Ready to go the extra mile.”
Chambers Europe 2019

 

Teknologia

“A high-quality team with the ability to deliver.” Chambers Europe 2020
“Very efficient work.”
Chambers Europe 2019
“Very good service.” Legal500 2018
“Excellent end results.”
Legal500 2018

 

Transaktiot

“Business-minded and straightforward.” – Chambers Europe 2020
“Solution-oriented.”
Chambers Europe 2019
“High responsiveness.” Chambers Europe 2019
“Highly experienced team.” Legal500 2018

 

Työelämä

“Skillful and prompt team.” Legal500 2018
“Tremendous help and support for complicated work.” – Legal500 2018

 

ERIKOISTUNUT OLENNAISEEN