HPP Asianajotoimisto

HPP ASIANAJOTOIMISTO

HPP Asian­ajo­toi­mis­to Oy on lii­ke­ju­ri­diik­kaan eri­kois­tu­nut asian­ajo­toi­mis­to. Asiak­kai­tam­me ovat alo­jen­sa joh­ta­vat suo­ma­lai­set ja kan­sain­vä­li­set yri­tyk­set ja eri­kois­tu­mi­sa­luei­siim­me kuu­lu­vat yri­tys- ja ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyt, ve­rot, rii­dan­rat­kai­su, tek­no­lo­gia ja im­ma­te­ri­aa­lioikeu­det, maksukyvyttömyysmenettelyt, kil­pai­luoi­keus, ym­pä­ris­tö ja kiin­teis­töt sekä lo­gis­tiik­ka. HPP on erikoistunut olennaiseen. Panostamme asiakkaidemme liiketoiminnan kasvattamiseen tarjoamalla korkean lisäarvon juridisia ratkaisuja. Tämä edellyttää asiakkaidemme liiketoiminnan syvällistä ymmärtämistä sekä sitä, että asiakkaillamme on aina käytössään juuri oikea määrä oikeanlaista juridista projektiosaamista. Kansainväliset katalogit ovat noteeranneet osaamisemme korkealle tasolle jo pitkään.

Asiakkaiden palaute osaamisesta ja palveluidemme tasosta kansainvälisissä katalogeissa:

Energia ja luonnonvarat
”One of the best law firms in Finland on the energy and natural resources sector” – Chambers Europe 2019

Kilpailu
”Comprehensive skills and ability” – Chambers Europe 2019

Kiinteistöt ja rakentaminen
”Extremely reliable and flexible” – Chambers Europe 2019
”Effectiveness and ability to focus on the major issues” – Chambers Europe 2019
“Client-oriented” – Legal500 2018
“Excellent value for money” –
Legal500 2018

Logistiikka
”One of the go-to firms in shipping” Chambers Europe 2019
”Pays the necessary attention to the matter” – Chambers Europe 2019
“One of the leading firms in Finland” – Legal500 2018

Maksukyvyttömyys
”They do give value” Chambers Europe 2019
”They are very strong in insolvency” – Chambers Europe 2019

Rahoitus
Technically excellent and practical” Legal500 2018

Riidanratkaisu
”Very responsive and co-operative” Chambers Europe 2019
”Ready to go the extra mile” –
Chambers Europe 2019

Teknologia
”Very efficient work” – Chambers Europe 2019
“Very good service” – Legal500 2018
“Excellent end results” –
Legal500 2018

Transaktiot
”Solution-oriented” Chambers Europe 2019
”High responsiveness” – Chambers Europe 2019
“Highly experienced team” – Legal500 2018

Työelämä
“Skillful and prompt team” – Legal500 2018
“Tremendous help and support for complicated work” – Legal500 2018

 

ERIKOISTUNUT OLENNAISEEN