HPP Asianajotoimisto

Referenssit

Lajittele tai selaa kaikkia referenssejä

06.09.2023

HPP avusti Helsingin Kasarmikadun hotellikiinteistön myynnissä

Kiinteistöt

HPP avusti yksityishenkilösijoittajia Helsingin keskustassa osoitteessa Kasarmikatu 40 sijaitsevan hotellikiinteistön omistavan kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden myynnissä Slättön hallinnoimalle ostajalle.

Saneerattavaksi myydyn hotellikiinteistön tiloissa on aiemmin toiminut Hotel Rivoli Jardin.

HPP toimi kaupassa myyjän oikeudellisena neuvonantajana.

01.09.2023

HPP avusti Leca Finland Oy:tä Oitin harkkotehtaan kaupassa

Transaktiot

HPP avusti Leca Finland Oy:tä, joka on osa Saint-Gobain -konsernia, sen myydessä Oitin harkkotehtaan Benders Suomi Oy:lle.

21.08.2023

HPP avusti Evlin rahastoa kiinteistöyhtiön myynnissä

Kiinteistöt

HPP avusti Evlin hallinnoimaa Erikoissijoitusrahasto Evli Vuokratuotto II -nimistä rahastoa kiinteistöyhtiön osakekannan myynnissä NREP:in hallinnoimalle ostajalle.

Kiinteistöyhtiö omistaa Kauniaisissa sijaitsevan liikekiinteistön sekä kiinteistöllä sijaitsevan noin 1.500 m2 suuruisen kauppakeskus Graniin kuuluvan liikerakennuksen.

HPP toimi kaupassa myyjän oikeudellisena neuvonantajana.

29.06.2023

HPP avusti ranskalaista energia-alan suuryritystä TotalEnergiesiä sen hankkiessa 20 prosentin osuuden suomalaisesta start-up-yhtiöstä Ductorista

Energia

Transaktiot

HPP avusti ranskalaista energia-alan suuryritystä TotalEnergiesiä sen hankkiessa 20 prosentin osuuden suomalaisesta start-up-yhtiöstä Ductorista. Ductor on kehittänyt innovatiivista teknologiaa korkeatyppipitoisen orgaanisen jätteen, kuten siipikarjan lannan, käsittelyyn. Korkeatyppipitoista orgaanista jätettä on yleensä vaikeaa käyttää biometaanin tuotannossa, joten mahdollistamalla uudentyyppisen käsittelyn teknologian avulla autetaan nopeuttamaan biokaasun arvoketjun kehitystä ja myötävaikuttamaan energiasiirtymään. Lisäksi transaktio avaa TotalEnergiesille uusia markkinamahdollisuuksia.

TotalEnergies on myös solminut yhteistyön Ductorin kanssa useiden biometaanin tuotantoprojektien kehittämiseksi ja niihin investoimiseksi pääasiallisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Ductorilla on jo tekeillä viidestätoista kahteenkymmeneen hanketta, joista osa on jo pitkällä. Yhteistyökumppanit suunnittelevat ensimmäisen tuotantolaitoksen kehittämistä Ohioon Yhdysvaltoihin. Yhteishankkeen ehtojen mukaan TotalEnergies markkinoi biometaanin tuotantoa ja Ductor kestävien biolannoitteiden tuotantoa.

HPP:n energiatiimi on luokiteltu yhdeksi alansa johtavista tiimeistä Suomessa ja on kokenut neuvonantaja joissakin merkittävimmistä Suomessa tällä hetkellä meneillään olevissa uusiutuvaan energiaan, hiilestä irtautumiseen ja vihreään siirtymään liittyvistä hankkeista. Alan asiantuntemus yhdistettynä vankkaan transaktiokokemukseen tekee HPP:stä erinomaisen valinnan oikeudelliseksi neuvonantajaksi transaktioihin ja projekteihin. Ota yhteyttä Björn Nykvistiin tai Andrew Cottoniin  saadaksesi lisätietoja.

19.06.2023

HPP avusti Evlin rahastoa tuotantokiinteistön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Evlin hallinnoimaa kiinteistösijoitusrahasto EAB Value Added Fund III Ky:tä Helsingin Kuninkaantammessa sijaitsevan ja vuonna 1975 valmistuneen tuotantokiinteistön hankinnassa Edita Group Oyj:ltä. Kiinteistöllä sijaitsevassa rakennuksessa on useita vakaita vuokralaisia myyjän konserniyhtiöt mukaan lukien, sen vuokrattava pinta-ala on noin 20.000 m2 ja tontin laajuus on noin 5,4 hehtaaria.

Kauppa noudattaa EAB Value Added Fund III Ky:n sijoitusstrategiaa, johon kuuluu varasto- ja pienteollisuuskiinteistöjen omistaminen pääkaupunkiseudulla. Rahaston tavoitteena on myös jatkaa kiinteistön kehittämistä.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

23.05.2023

HPP avusti Aktiivitiloja Espoossa ja Vantaalla sijaitsevien hallikiinteistöjen kaupassa

Kiinteistöt

Transaktiot

HPP avusti Aktiivitilojen sijoitusyhtiö Aktiivihallit II Ky:tä Espoon Juvanmalmilla ja Vantaan Tuupakassa sijaitsevien hallikiinteistöjen kaupassa Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöltä ja tämän omistamalta kiinteistöosakeyhtiöltä.

Espoossa sijaitsevassa kohteessa on vuokrattavaa pinta-alaa yli 11.000 m2, ja se on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella yhdelle käyttäjälle. Vantaalla sijaitsevassa kohteessa vuokrattavaa pinta-alaa on yli 5.000 m2, ja se on vuokrattu kahdelle käyttäjälle.

HPP toimi kaupoissa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

10.05.2023

HPP toimi Suomen Malmijalostus Oy:n neuvonantajana rahoitusjärjestelyssä, jossa Suomen Malmijalostus tekee noin 54 miljoonan euron sijoituksen Keliber Oy:öön

Kaivostoiminta

Rahoitus

HPP avusti kaivos- ja akkualan omistus- ja kehitysyhtiö Suomen Malmijalostus Oy:tä sen sijoittaessa Keliberin Oy:öön 53,95 miljoonaa euroa suunnatussa osakeannissa. Sijoituksen myötä Suomen Malmijalostuksen omistusosuus Keliberistä nousee noin 14 prosentista 20 prosenttiin. Ennen nyt tehtyä sijoitusta Suomen Malmijalostus ja aiemmin myös Suomen Teollisuussijoitus Oy ovat sijoittaneet Keliberiin yhteensä EUR 16,7 miljoonaa euroa.

Keliberin kesällä 2022 valmisteleman rahoitusratkaisun myötä sen enemmistöomistajaksi ja hankkeen päärahoittajaksi nousi kansainvälinen kaivostoimintaan ja mineraalien jalostukseen keskittynyt Sibanye-Stillwater. Suomen Malmijalostus on Keliberin toiseksi suurin omistaja.

Elokuussa 2022 Keliberin litiumjalostamon ympäristölupa sai lainvoiman, ja loppuvuodesta yhtiö ilmoitti aloittavansa jalostamon rakentamisen valmistelut Kokkolan suurteollisuusalueella. Joulukuussa 2022 yhtiö sai ympäristö- ja vesitalousluvat myös Rapasaaren kaivosalueelle sekä Päivänevan rikastamolleen. Keliberin tavoitteena on käynnistää litiumhydroksidin tuotanto vuonna 2025. Integroituun tuotantoon perustuvan investoinnin arvo on kokonaisuutena noin 590 miljoonaa euroa.

27.04.2023

HPP avusti Liikennevirta Oy:tä EUR 85 miljoonan rahoitusjärjestelyn yhteydessä

Rahoitus

HPP toimii Liikennevirta Oy:n oikeudellisena neuvonantajana yhtiön EUR 85 miljoonan rahoitusjärjestelyyn liittyvässä oman pääoman ehtoisessa rahoituksessa. Kokonaisrahoituksesta EUR 65 miljoonaa toteutettiin yhtiön nykyisten osakkeenomistajien pääomasijoituksina yhtiöön. Lisäksi yhtiö sai EUR 20 miljoonan rahoituksen Business Finlandilta. Rahoituskierros on kokonaisuutena alan merkittävimpiä viimeisten vuosien aikana.

Liikennevirta on yksi nopeimmin kasvavista sähköautojen latauspalveluita kehittävistä palveluntarjoajista. Yhtiö sijoittui Financial Timesin nopeimmin kasvavien yrityksen listalle (1000 Europe’s Fastest Growing Companies) neljännen kerran peräkkäin vuonna 2023.

19.04.2023

HPP avusti Commerz Realia 39.9 MW:n tuulivoimapuiston hankinnassa

Energia

Transaktiot

Ympäristö

HPP toimi Commerz Real AG:n suomalaisena neuvonantajana Commerz Realin hankkiessa vaikuttavuusrahastonsa Klimavestin kautta Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan maatuulivoimapuiston. Kohteen kapasiteetti on 39,9 MW ja saksalainen Energiequelle myy sen avaimet käteen -periaatteella.

Tuulivoimapuisto käsittää yhteensä seitsemän yksittäistä turbiinia, joiden korkeus on 126,5 metriä. Tuulivoimala liitettiin sähköverkkoon vuonna 2022. Pitkäaikaisesta huollosta ja kunnossapidosta vastaa tunnettu valmistaja Nordex, kun taas tuulivoimapuiston teknisestä ja kaupallisesta operatiivisesta hallinnoinnista vastaa kehittäjä ja myyjä Energiequelle. Tuotettu sähkö vastaa n. 15 269 suomalaisen keskivertokotitalouden vuotuista kulutusta.

Lue lisää

05.04.2023

HPP avusti Auratum Kiinteistöt Oy:n hallinnoimaa AKR Tuotto Ky:tä logistiikkakeskuksen kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Auratum Kiinteistöt Oy:n hallinnoimaa AKR Tuotto Ky:tä kiinteistöyhtiön osakekannan myynnissä Tristan Capital Partnersin hallinnoiman rahaston European Property Investors Special Opportunities 6 SCSp:n ja Catella Asset Management Oy:n yhteisyritykselle. Kiinteistöyhtiö omistaa Hämeenlinnassa sijaitsevan logistiikkakiinteistön.

Logistiikkakiinteistö sijaitsee Moreenin yritysalueella osoitteessa Taipaleentie 4. Kohde on valmistunut vuonna 2007, sen pinta-ala on noin 14.800 m2. Kiinteistön vuokralaisina toimivat DSV Solutions Oy sekä Kuljetusliike Taipale Oy.

HPP toimi kaupassa myyjän oikeudellisena neuvonantajana.

03.04.2023

HPP avusti OGCI Climate Investmentsiä sen osallistuessa Norsepower Oy:n varainhankintakierrokseen

Transaktiot

HPP avusti OGCI Climate Investmentsiä sen osallistuessa Norsepower Oy:n viimeisimpään Series C-varainhankintakierrokseen. OGCI Climate Investments on hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen erikoistunut sijoittaja ja Norsepower Oy on johtava kansainvälinen mekaanisten purjeiden toimittaja suurille laivoille. Kierroksella hankittiin onnistuneesti 28 miljoonaa euroa.

Ranskalainen varainhoitaja Mirova, Natixis Investment Managementin vaikuttavuussijoituksiin erikoistunut osakkuusyhtiö, johti varainhankintaa sen pääomarahaston Mirova Environment Acceleration Capitalin kautta. Kierrokseen osallistuivat lisäksi Ilmastorahasto, pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö Nefco, Tesi ja Power Fund III. Nämä pääomasijoittamisellaan vaikuttavuuteen keskittyvät organisaatiot ovat yhdistäneet voimansa, jotta Norsepower voi laajentaa tuotantoaan sekä kasvattaa polttoainetta säästävän ja päästöjä vähentävän teknologiansa saatavuutta.

29.03.2023

HPP avusti Evliä sale and lease back -järjestelyssä

Kiinteistöt

Transaktiot

HPP avusti Erikoissijoitusrahasto Evli Logistiikkakiinteistöt -nimistä rahastoa kiinteistöyhtiön osakekannan kaupassa.

Kiinteistöyhtiö hallitsee maanvuokraoikeuden perusteella Oulun Vasaraperässä sijaitsevaa kiinteistöä sekä omistaa kiinteistöllä sijaitsevan noin 3.300 m2 suuruisen liikerakennuksen. Osana järjestelyä kiinteistö vuokrattiin myyjälle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

29.03.2023

HPP avusti eQ:n asuntorahastoa rahoitusjärjestelyssä

Rahoitus

HPP avusti eQ:n asuntorahastoa (Oivat Kaupunkikodit Ky) rahoitusjärjestelyssä urakoitsijan ja kahden pankin kanssa rakennusprojektin rahoitukseen liittyen.

29.03.2023

HPP avusti Stellex Capital Management LLC:tä David Brown Santasalon hankinnassa

Transaktiot

HPP toimi pääomasijoitusyhtiö Stellex Capital Management LLC:n suomalaisena neuvonantajana sen hankkiessa teollisuuden vaihdejärjestelmiin erikoistuneen David Brown Santasalon pääomasijoitusyhtiö N4 Partnersilta. Transaktion taloudellisia ehtoja ei julkistettu.

David Brown Santasalo on Iso-Britanniassa perustettu kansainvälinen yritys, joka suunnittelee ja valmistaa vaihdejärjestelmiä kriittisille teollisuudenaloille, kuten kaivos-, kuitu ja paperi-, sähkö-, sementti-, öljy ja kaasu- sekä puolustusteollisuuteen. David Brown Santasalolla on yhteensä 26 toimipistettä 6 eri mantereella, ja se työllistää yli 1100 henkilöä.

Stellex on kansainvälinen, vuonna 2014 perustettu pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa yrityksiin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Yrityksellä on toimipisteitä New Yorkissa, Detroitissa, Pittsburghissa ja Lontoossa, ja sen hallinnoimat varat ylittävät 2,6 miljardia dollaria.

16.03.2023

HPP avusti WasaGroupia Kuopion pääpelastusaseman kaupassa

Kiinteistöt

Kiinteistökehitysyhtiö WasaGroup Oy on myynyt 31.1.2023 allekirjoitetulla kauppakirjalla Nordisk Renting Oy:lle Kuopion Neulamäessä parhaillaan rakenteilla olevan uuden pääpelastusaseman.

Valtatie 5:n vieressä ja lähellä esimerkiksi Savilahden kampusaluetta ja Kuopion yliopistollista sairaalaa strategisesti sijaitsevalle pääpelastusasemalle sijoitetaan muiden muassa onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen palveluita, ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa toimivat pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelut sekä Palomuseo. Kuopion kaupunki on allekirjoittanut pelastusaseman vuokrauksen esisopimuksen, joka on siirtynyt toimintansa 1.1.2023 aloittaneelle Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Pelastusasema valmistuu käyttöön tämän vuoden lopulla, ja sen avajaisia on tarkoitus viettää maaliskuussa 2024. Kauppa on osa WasaGroupin liiketoimintastrategiaa, jossa toteutetaan kiinteistökehityshankkeita eri sijoittajakumppaneille muun muassa yhteiskuntakiinteistöjen markkinoilla.

HPP toimi järjestelyssä myyjän oikeudellisena neuvonantajana.

15.03.2023

HPP avusti Pohjan Voima Oy:n perustajia Pohjan Voiman osakkeiden myynnissä Arise AB:lle 51,1 % osuudella

Energia

Transaktiot

HPP avusti Pohjan Voima Oy:n perustajia Pohjan Voiman osakkeiden myynnissä  ruotsalaiselle tuulivoimayhtiö Arise AB:lle yhteensä 51,1 %:n osuudella. Pohjan Voima Oy on uusiutuviin  energialähteisiin liittyviä hankkeita kehittävä yritys, jolla on eri puolilla Suomea noin 1,7 GW:n laajuinen portfolio maalla sijaitsevia tuuli- ja aurinkoenergiahankkeita.

Lue lisää Pohjan Voiman ja tuulivoimayhtiö Arisen strategisesta kumppanuudesta Pohjan Voiman tiedotteesta.

22.02.2023

HPP edusti selvittäjähallintoa KymiRing Oy:n saneerausmenettelyssä

Maksukyvyttömyys

HPP edusti selvittäjähallintoa KymiRing Oy:n saneerausmenettelyssä. Selvittäjän saneerausohjelmaehdotus vahvistettiin Päijät-Hämeen käräjäoikeuden päätöksellä 22.2.2023. Ohjelmaehdotuksen vahvistamista puolsi merkittävä osuus yhtiön velkojista.

KymiRing Oy hallinnoi Iitissä sijaitsevaa moottoriurheilurataa.

15.02.2023

HPP avusti Blugrow Oy:tä sen hankkiessa Dust Control Systems Oy:n osakkeet

Transaktiot

HPP avusti Blugrow Oy:tä yritysjärjestelyssä, jolla Blugrow Oy osti Dust Control Systems Oy:n osakkeet.

Dust Control Systems Oy on teollisuuspuhaltimien johtavia valmistajia Suomessa. Yhtiö, joka on perustettu vuonna 1983, suunnittelee, kehittää ja valmistaa ilmansuojelun prosessilaitteita päätoimipaikkanaan Voikkaa Kouvolassa.

17.01.2023

HPP edusti konkurssipesää tilintarkastajan vahingonkorvausriidassa – miljoonakorvaus

Maksukyvyttömyys

Velallisyhtiö oli konkurssia edeltävinä tilikausina siirtänyt laittomasti merkittävän määrän varoja lähiyhtiöille. Tilintarkastaja ei ollut antanut näistä varojen siirroista huomautuksia vuositilitarkastuksissa. Välimiesoikeus tuomitsi konkurssipesälle yhteensä yli miljoona euroa korvauksia.

16.01.2023

HPP avusti AB Sagaxia EUR 99.000.000 rahoitusjärjestelyssä

Rahoitus

HPP avusti AB Sagaxia EUR 99.000.000 pankkirahoitusjärjestelyssä olemassa olevien kiinteistösijoituskohteiden uudelleenrahoittamiseksi.

13.01.2023

HPP avusti Commerz Realia 28.5 MW tuulivoimapuiston hankinnassa

Energia

Ympäristö

HPP toimi Commerz Real AG:n (“Commerz Real”) suomalaisena neuvonantajana Commerz Realin hankkiessa vaikuttavuusrahastonsa klimaVestin kautta 28,5 MW:n tuulivoimapuiston Suomesta saksalaiselta hankekehittäjältä Energiequelleltä.

Tuulivoimapuistossa on viisi Nordex N163 – 5,7 MW:n turbiinia. Tuulivoimapuiston vuosittainen tuotanto vastaa 12 000 suomalaisen kotitalouden sähkön käyttöä.

 

 

13.01.2023

HPP avusti Oy M-Filter Ab:n osakkeenomistajia omistusjärjestelyssä

Transaktiot

HPP avusti Oy M-Filter Ab:n osakkeenomistajia omistusjärjestelyssä

HPP avusti Oy M-Filter Ab:n osakkeenomistajia järjestelyssä, jossa MANN+HUMMEL Group hankki osuuden M-Filter Groupista.

M-Filter Group on yksi suurimmista suodatinvalmistajista Pohjois- ja Itä-Euroopassa. M-Filterillä on useita tuotantolaitoksia Suomessa ja Liettuassa. M-Filter on vuodesta 1962 alkaen erikoistunut mm. ilmanvaihdon-, HEPA-, öljyn- ja hydrauliikan suodattimiin.

09.12.2022

HPP avusti Asfalttikallio Oy:tä Skanskan asfalttiliiketoiminnan ostossa

Transaktiot

Asfalttikallio Oy on ostanut 7.12.2022 allekirjoitetulla kauppasopimuksella Skanska Industrial Solutions Oy:n koko osakekannan omistusoikeuden siirtyessä 29.12.2022. Yhtiön palveluksessa on 88 työntekijää.

Asfalttikallio on vuonna 2012 perustettu suomalainen päällystealan yritys, jonka toiminta-alue kattaa koko Suomen.

29.11.2022

HPP avusti Cobbleyard Real Estate Oy:tä Jätkäsaaren L3-varastomakasiinin kauppa- ja maanvuokrajärjestelyssä

Kiinteistöt

Cobbleyard Real Estate Oy on voittanut Helsingin kaupungin konseptikilpailun Jätkäsaaren L3-varastomakasiinin kehittämiseksi ja myymiseksi uuteen käyttöön ehdotuksellaan ”L3 Itämeritalo”. Voittajan valinnassa painotettiin ehdotusta, jossa rakennusta kehittämällä ja olemassa olevia tiloja hyödyntämällä tuotetaan monipuolisesti kulttuuria, vapaa-aikaa ja yhdessäoloa palvelevia tiloja.

Cobbleyard Real Estaten suunnitelmassa makasiinirakennukseen luodaan avoin kohtaamispaikka, johon on suunnitteilla ravintoloita, terasseja, liiketilaa ja tarpeen mukaan muunneltavia tiloja. Rakennukseen on tarkoitus luoda myös toimistotiloja ja luovaan toimintaan soveltuvia hybriditiloja. Hankkeen edetessä kaupunki myy makasiinirakennuksen ja alueella sijaitsevan teollisuusnosturin uutta käyttöään varten.

HPP toimi järjestelyssä Cobbleyard Real Estate Oy:n oikeudellisena neuvonantajana avustaen muun muassa kauppa- ja maanvuokradokumentaation kommentoinnissa.

31.10.2022

HPP avusti Caverionia TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan ostossa Suomessa ja Virossa

Energia

Transaktiot

HPP avusti Caverion Industria Oy:tä TM Voima -yhtiöiden osakkeiden ostossa. Vuonna 2021 TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan liikevaihto oli yhteensä 30,5 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli 66. TM Voima -yhtiöiden sähköasemaurakat koostuvat pääasiassa 110-400 kV kantaverkon sähköasemien suunnittelusta ja rakentamisesta Suomessa ja Virossa. Voimajohtourakoissa yhtiö keskittyy 110-400 kV voimajohtojen suunnitteluun ja rakentamiseen Suomessa. Yritysoston toteutus edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.

24.10.2022

HPP avusti Finnfundia USD 135.000.000 rahoitusjärjestelyssä

Rahoitus

HPP avusti Finnfundia sen osallistuessa USD 135.000.000 rahoitusjärjestelyyn, jossa Asian Development Bank toimi järjestelijänä ja jolla rahoitetaan Vietnamilaisen Vinfastin sähköbussi- ja sähköautojen lautausverkostoliiketoimintaa Vietnamissa.

21.10.2022

HPP avusti Evlin rahastoa kiinteistöyhtiön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Evlin kiinteistösijoitusrahasto Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahastoa kiinteistöyhtiön osakekannan kaupassa. Yhtiö hallitsee Kajaanissa osoitteessa Sammonkatu 14a sijaitsevaa liikekiinteistöä, jolla sijaitsee syksyllä 2022 valmistunut päivittäistavarakaupparakennus. Rakennus on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Kesko Oyj:lle.
HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena avustajana.

19.10.2022

HPP avusti eQ:n asuntorahastoa rahoitusjärjestelyissä

Rahoitus

HPP avusti eQ:n asuntorahastoa (Oivat Kaupunkikodit II Ky) rahoitusjärjestelyissä, joissa institutionaaliset toimijat tarjosivat rahoitusta kahden asuinrakennushankkeen toteuttamiseksi pääkaupunkiseudulla.

18.10.2022

HPP avustaa Trophi Fastighets AB (publ):ta Muuramessa sijaitsevan päivittäistavarakaupan kiinteistökehityshankkeessa

Kiinteistöt

HPP avustaa kiinteistösijoitusyhtiö Trophi Fastighets AB (publ):n tytäryhtiötä kiinteistökehityshankkeessa, jossa se hankkii omistukseensa maa-alueet Osuuskauppa Keskimaalta ja Muuramen kunnalta. Alueelle haetaan liikerakentamisen mahdollistavaa asemakaavaa ja kaavan lainvoimaistumisen jälkeen muodostettavalle tontille rakennetaan noin 2.700 – 3.500 k-m2 suuruinen päivittäistavarakaupparakennus. Rakennus vuokrataan Osuuskauppa Keskimaalle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

HPP toimii hankkeessa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

17.10.2022

HPP avusti CGI:tä strategisissa liiketoiminta- ja IT-kumppanuusneuvotteluissa Aktian kanssa

Teknologia

Transaktiot

HPP:n teknologia- ja transaktiotiimit avustivat IT- ja konsultointiyhtiö CGI Suomi Oy:tä merkittävissä strategista yhteistyötä koskevissa kumppanuusneuvotteluissa Aktian kanssa. Kumppanuuden myötä CGI vastaa jatkossa Aktian keskeisistä pankkiliiketoiminnan IT-palveluista, kattaen noin 150 sovelluksen kehitys- ja ylläpitopalvelut. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 50 miljoonaa euroa.

CGI:n lehdistötiedote

13.10.2022

HPP toimi Bob W:n oikeudellisena neuvonantajana lyhytaikaista majoitusta tarjoavan KOTI Hotelin yrityskaupassa

Transaktiot

HPP:llä oli ilo toimia ostajapuoli Bob W:n oikeudellisena neuvonantajana sen ostaessa suomalaisen lyhytaikaista majoitusta tarjoavan KOTI Hotel:in kasvattaakseen näkyvyyttään Suomessa. Bob W laajenee aktiivisesti ympäri Eurooppaa ja pyrkii kasvamaan yhteistyössä kiinteistösijoittajien ja -kehittäjien kanssa valikoiduilla markkinoilla. KOTI Hotel on sen toinen julkistettu yrityskauppa yhtiön tehostaessa fuusioita ja yritysostoja koskevaa strategiaansa ympäri Eurooppaa. KOTI Hotel tarjoaa korkealuokkaisia ja ainutlaatuisia kalustettuja asuntoja Helsingin ydinkeskustassa. Heillä on kaksi kiinteistöä, KOTI Ullanlinna ja KOTI Katajanokka, joissa on yhteensä noin 100 asuntoa,

06.10.2022

HPP avusti Altaalia ja Avant Capital Partnersia Vantaan Aviapoliksessa sijaitsevan toimistokiinteistön kaupassa

Kiinteistöt

Altaal AB:n perustama ja yhdessä Avant Capital Partners Oy:n kanssa hallinnoima kiinteistösijoitusyhtiö Colony Finland Oy on ostanut 4.10.2022 allekirjoitetulla kauppakirjalla Antilooppi Ky:ltä Vantaan Aviapoliksessa sijaitsevan Kiinteistö Oy Vantaan Tietotie 9 -nimisen kiinteistöosakeyhtiön koko osakekannan.

Noin 500 metrin päässä lentokenttäterminaalista sijaitsevan ja erinomaisten maa- ja raideliikenneyhteyksien päässä sijaitsevan toimistokiinteistön kauppa on osa ostajan brown-to-green -liiketoimintastrategiaa. Tietotie 9 sijaitsee nopeasti kasvavalla alueella Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Aviapoliksen juna-aseman läheisyydessä, ja sen sisäänkäynnin yhteyteen on suunniteltu rakennettavan pikaraitiotiepysäkki 2028 mennessä. A-energiatehokkuusluokkaan kuuluva ja LEED Platinum -ympäristösertifioitu toimistokiinteistö on maalämpöinen, ja sillä on kohteessa sijaitsevat lämmön- ja sähköntuotanto, ilmanvaihto lämmön talteenotolla sekä yli 200 katolle asennettua aurinkopaneelia. Lisäksi toimistokiinteistö sisältää noin 19 000 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa ja noin 1 300 autopaikkaa. Toimistokiinteistön suurimpia vuokralaisia ovat lentoyhtiö Finnair ja autokauppayhtiö Veho.

HPP toimi järjestelyssä ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

04.10.2022

HPP avusti Taaleri Vuokrakoti -rahastoa kahden Turkuun rakennutettavan vuokrakohteen kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Taaleri Vuokrakoti Ky:tä kahden Turun Herttuankulmaan rakennutettavan vuokrakohteen kaupassa. Pohjola Rakennus Oy Suomi myyjänä ja Taaleri Vuokrakoti Ky ostajana allekirjoittivat 29.9.2022 kauppakirjat Asunto Oy Turun Ritari- ja Asunto Oy Turun Vouti -nimisten asunto-osakeyhtiöiden koko osakekannan kaupasta. Myyjän on tarkoitus rakennuttaa kohteisiin yhteensä 116 kohtuuhintaista A-energialuokan vuokra-asuntoa, joiden rakennustyöt käynnistyvät heti ja joiden on määrä valmistua vuoden 2023 lopulla.

Molemmat uudiskohteet rakennetaan lähellä Turun satamaa sijaitsevalle uudelle Herttuankulman alueelle muutaman kilometrin päähän kaupungin keskustasta. Kasvavalla ja kehittyvällä alueella on toimivat liikenneyhteydet ja kattavat, koko ajan kehittyvät paikallispalvelut.

HPP toimi järjestelyssä ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

21.09.2022

HPP avusti Tristan Capital Partnersia ja Catella Asset Managementia kahden teollisuus- ja logistiikkakiinteistön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Tristan Capital Partnersin hallinnoimaa rahasto European Property Investors Special Opportunities 6 SCSp:tä ja Catella Asset Managementia kahta teollisuus- ja logistiikkakiinteistöä koskevassa myynti- ja takaisinvuokrauskaupassa.

Ensimmäinen kohde on Nummelassa osoitteessa Ojakkalantie 10 sijaitseva 27.100 m2:n tuotanto- ja logistiikkakeskus. Myyjänä toiminut Martela Oyj on solminut pitkäaikaisen vuokrasopimuksen koko kiinteistöstä.

Toinen kohde on Ylöjärvellä osoitteessa Menotie 1 sijaitseva 19.000 m2:n teollisuus- ja tuotantokiinteistö, jossa toimii useita käyttäjiä. Kiinteistön myyjä ja yksi päävuokralaisista, Tampereen Konepajat, on solminut pitkän päävuokrasopimuksen koko kiinteistöstä.

Kauppojen yhteenlaskettu arvo on 31 miljoonaa euroa.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

08.09.2022

HPP avusti Senaatti-kiinteistöjä kiinteistökehityshankkeessa historiallisella Uudenmaan kasarmilla

Kiinteistöt

HPP avusti Senaatti-kiinteistöjä kiinteistökehityshankkeessa Helsingin Kruunuhaassa sijaitsevalla Uudenmaan kasarmilla. Senaatti-kiinteistöt myyjänä ja HGR Property Partners Oy sekä Wihanto Oy ostajina allekirjoittivat 6.9.2022 kiinteistökaupan esisopimukset osoitteessa Liisankatu 1 sijaitsevasta Uudenmaan kasarmin rakennuksista ja piha-alueesta. Sotamuseon käytössä ollut historiallinen Uudenmaan kasarmi on rakennettu 1880-luvulla.

Kiinteistön kaksi kasarmirakennusta siirtyvät HGR Property Partnersille joulukuussa 2022. Rakennukset tullaan alustavien suunnitelmien mukaan kehittämään toimitilakäyttöön ja niihin sijoitetaan uusi päiväkoti.

Kiinteistön piha-alueelle on suunnitteilla asuinrakennus Wihanto Oy:lle. Kaavamuutoksen jälkeen piha-alueella sijaitsevat pysäköintipaikat on tarkoitus siirtää maan alle rakennettavaan pysäköintilaitokseen, ja rakentaa tilalle piha päiväkodille sekä asuinrakennus pihoineen. Alueen kaavamuutos on vireillä ja lopulliset tonttikaupat tehdään uuden asemakaavan saatua lainvoiman.

Kauppahinta asuintontin osalta on arviolta noin 10 miljoonaa euroa.

HPP toimi järjestelyssä myyjän oikeudellisena neuvonantajana.

05.09.2022

HPP avusti Avrupa Minerals Ltd:tä yritysjärjestelyssä, jolla Avrupa Minerals Ltd on oikeutettu hankkimaan 100% Akkerman Finland Oy:stä

Kaivostoiminta

Transaktiot

HPP avusti Avrupa Minerals Ltd:tä yritysjärjestelyssä, jolla Avrupa Minerals Ltd hankki 49 % Akkerman Finland Oy:stä (”AFOy”) hollantilaiselta yksityiseltä malminetsintäyhtiöltä Akkerman Exploration B.V. (AEbv:ltä). Avrupa Minerals Ltd:llä on lisäksi optio hankkia myös loput 51 % AFOy:n osakkeista.

AFOy:llä on kolme kupari-sinkki hanketta Pyhäsalmen VMS malmivyöhykkeellä ja yksi kultahanke Oijärven vihreäkiven vyöhykkeellä Keski-Suomessa.

Avrupa Minerals Ltd on mineraaliesiintymien löytämiseen keskittyvä kasvuorientoitunut alkuvaiheen malminetsintä- ja kehitysyhtiö.

26.08.2022

HPP avusti Genetricum Oy:tä DRA Consulting Oy:n osakkeiden myynnissä

Transaktiot

HPP toimi myyjän oikeudellisena neuvonantajana järjestelyssä, jossa Genetricum Oy myi DRA Consulting Oy:n osakkeet PharmaLex-konserniin kuuluvalle Pharmalex Nordic ApS -yhtiölle.

DRA Consulting Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita yrityksille, jotka valmistavat ja myyvät lääkkeitä ja terveysteknologisia tuotteita. DRA Consulting Oy toimii yli 300 eurooppalaisen lääke- ja terveysteknologia-alan yrityksen yhteistyökumppanina. DRA Consulting Oy:stä tulee järjestelyn myötä merkittävä toimija PharmaLexin Nordic-organisaatiossa, josta on puuttunut Suomen markkinat hallitseva kumppani.

22.08.2022

HPP avusti Elite Alfred Bergiä Helsingin Malmilla sijaitsevan toimistokiinteistön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Alfred Bergin kiinteistösijoitusrahastoa kaupassa, jossa se hankki tytäryhtiönsä omistukseen maanvuokraoikeuden Helsingin Malmilla osoitteessa Vanha Helsingintie 18 sijaitsevaan toimistokiinteistöön.

Kiinteistöllä sijaitsee noin 4.000 m2 suuruinen toimistorakennus, joka on vuokrattu 18 käyttäjälle.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

15.08.2022

HPP avusti GNP Energy AS:ää sähkön vähittäismyyntiportfolion hankinnassa

Transaktiot

HPP avusti norjalaista pörssiyhtiötä GNP Energy AS:ää sen hankkiessa Lumo Energia Oyj:n noin 40.000 sähkönmyyntisopimusta kattavan sähkön vähittäismyyntiportfolion. Hankinnan jälkeen GNP Energy toimittaa Suomeen noin 350 GWh sähköä, jolloin sen Suomen toiminnot ovat kokoluokaltaan yhtiön Norjan toimintaa vastaavat.

Lumo Energia Oyj:n asiakkaiden siirron GNP Energylle odotetaan valmistuvan elokuun 2022 aikana.

12.08.2022

HPP avusti Elite Alfred Bergiä päivittäistavarakauppakiinteistöportfolion kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Alfred Bergin kiinteistösijoitusrahastoa Elite Finland Value Added Fund II Ky:tä päivittäistavarakauppakiinteistöportfolion myynnissä Kesko Oyj:lle.

Portfolio koostuu kolmesta päivittäistavarakauppakiinteistöstä Tampereella, Vaasassa ja Savonlinnassa. Portfolion vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 5.000 m².

HPP toimi kaupassa myyjän oikeudellisena neuvonantajana.

 

12.07.2022

HPP avusti VSB-konsernia kahden tuulivoimapuiston myynnissä

Energia

HPP toimi neuvonantajana VSB-konsernille Karahkan ja Juurakon tuulipuistojen myynnissä Helenille ja Ålandsbankenin tuulivoimaan keskittyneelle erikoissijoitusrahastolle. VSB-konserni on yksi Euroopan johtavista vertikaalisesti integroituneista hankekehittäjistä uusiutuvien energialähteiden alalla. Tuulipuistojen yhteenlaskettu kapasiteetti on 190 megawattia. Juurakon 7 turbiinia käsittävä tuulipuisto on rakenteilla, kun taas Karahkan 25 turbiinin tuulipuiston rakennustyöt alkavat syksyllä 2022.

Lehdistotiedote

08.07.2022

HPP avusti Taaleria toimitilakiinteistön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Taaleria toimitilakiinteistön kaupassa Taalerin salkunhoidossa olevalle Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöille. Järvenpäässä sijaitsevan vuonna 2018 rakennetun liikekiinteistön vuokrattava pinta-ala on noin 2.200 m2, ja se on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Power Finland Oy:lle.

 

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

04.07.2022

HPP avusti Redito AB:n hallinnoimaa Serena Properties AB:ta kiinteistökehityskohteen kaupassa

Kiinteistöt

Redito AB:n hallinnoima Serena Properties AB hankki tytäryhtiönsä kautta kiinteistökehityskohteen Tampereelta. Tampereen IKEA:n naapurissa sijaitsevalla kiinteistöllä on 8.400 m2:n suuruinen K-rauta-myymälä. Kiinteistöllä on 20.000 m2 rakennusoikeutta vähittäismyyntirakentamiselle. Myyjänä kaupassa toimi Ingka Centres.

HPP toimi järjestelyssä Redito AB:n hallinnoiman Serena Properties AB:n oikeudellisena neuvonantajana.

22.06.2022

HPP avusti Avia Real Estate Oy:tä Turun lentokentällä sijaitsevan logistiikkakohteen myynnissä

Kiinteistöt

HPP avusti Avia Real Estate Oy:tä logistiikkakohteen myynnissä CapManin hallinnoimalle rahastolle. Kiinteistö sijaitsee Turun lentokentällä, ja sen päävuokralaisina toimivat TNT FedEx ja DHL Express. Kiinteistö on merkittävä osa suomalaista ja pohjoismaalaista logistiikkaverkostoa.

HPP toimi kaupassa myyjän oikeudellisena neuvonantajana.

14.06.2022

HPP avusti Elite Alfred Bergiä päivittäistavarakaupan portfolion kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Alfred Bergin kiinteistösijoitusrahastoa Elite Finland Value Added Fund II Ky:tä päivittäistavarakaupan portfolion myynnissä Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöille.

Portfolio koostuu 17 päivittäistavarakauppakiinteistöstä ympäri Suomea, mm. Tampereen, Turun, Jyväskylän, Oulun, Kuopion ja Lahden seudulla. Vuokrattava pinta-ala on yhteensä hieman alle 30.000 m2. Suurimpana vuokralaisena portfoliossa on 16 kiinteistöllä toimiva Kesko, ja toiseksi suurimpana vuokralaisena on Tokmanni.

Portfolion kauppahinta oli noin 50 miljoonaa euroa.

HPP toimi kaupassa myyjän oikeudellisena neuvonantajana.

13.06.2022

HPP avusti Elite Alfred Bergiä kiinteistöportfolion kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Alfred Bergin kiinteistösijoitusrahastoa Elite Finland Value Added Fund III Ky:tä kiinteistöportfolion hankinnassa Merimieseläkekassalta.

Portfolioon kuuluu viiden kiinteistöyhtiön osakekanta sekä osuudet kolmessa kiinteistöyhtiössä. Yhtiöt omistavat ja hallinnoivat liikekiinteistöjä pääkaupunkiseudulla ja Järvenpäässä. Portfolioon kuuluvien kiinteistöjen yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on yli 21.000 m2.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

10.06.2022

HPP avusti Oy M-Filter Ab:ta Filter Partner Oy:n osakekannan hankinnassa

Transaktiot

HPP avusti Oy M-Filter Ab:ta Filter Partner Oy:n osakekannan hankinnassa. M-Filter Group on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista suodatinvalmistajista. Oy M-Filter Ab on valmistanut suodattimia vuodesta 1962 alkaen. Nykyisin yhtiöryhmään kuuluu viisi tehdasta, jotka ovat erikoistuneet suodatinvalmistuksen eri osa-alueisiin.

08.06.2022

HPP avusti Elite Alfred Bergiä kiinteistöyhtiön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Alfred Bergin kiinteistösijoitusrahastoa Elite Finland Value Added Fund III Ky:tä kiinteistöyhtiön osakekannan kaupassa. Yhtiö omistaa Vantaalla osoitteessa Tiilitie 14 sijaitsevan teollisuus- ja varastokiinteistön. Kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen vuokrattava pinta-ala on yli 8.500 m2 ja sen vuokralaisena on Schetelig Oy.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

03.06.2022

HPP avusti Veritasta toimitilakiinteistön myynnissä

Kiinteistöt

HPP avusti Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritasta tämän myydessä Kaarinassa sijaitsevan toimitilakiinteistön Niamin hallinnoimalle rahastolle. Kohteen vuokrattava pinta-ala on noin 8.600 neliömetriä.

HPP avusti myyjää kaikissa kauppaprosessiin liittyvissä oikeudellisissa asioissa.

19.05.2022

HPP avusti Aktiivitiloja Tuusulassa sijaitsevan varasto- ja tuotantokiinteistön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti tuotanto- ja varastokiinteistöihin erikoistunutta kiinteistösijoitusyhtiö Aktiivitiloja kaupassa, jossa se osti Tuusulan Sulan alueella sijaitsevan varasto- ja tuotantokiinteistön.

Kiinteistöllä sijaitsee kolme rakennusta ja PVC-halli, joiden vuokrattava pinta-ala on yhteensä 2.972 m2.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

03.05.2022

HPP avusti Cibus Nordic Real Estate ABP:ta hankkimaan Suomessa sijaitsevan elintarvikekaupan 4.3 miljoonalla eurolla

Kiinteistöt

HPP avusti Cibus Nordic Real Estate ABP:ta 28. huhtikuuta 2022 tehdyssä kaupassa, jossa se osti Suomessa sijaitsevan elintarvikekaupan 4.3 miljoonalla eurolla. Kiinteistö hankittiin suomalaiselta yksityissijoittajalta. Kohde sijaitsee Jyväskylässä, suunnilleen yhden kilometrin päässä keskustasta ja vuokra-alueen pinta-ala on noin 3,200 neliömetriä. Kiinteistö on vuokrattu S Groupille, joka on kohteen päävuokralainen, pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, jonka vuokra-aika on lähemmäs viisi vuotta.

03.05.2022

HPP avusti Aktiivitiloja Vantaalla sijaitsevan teollisuus- ja varastokiinteistön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti tuotanto- ja varastokiinteistöihin erikoistunutta kiinteistösijoitusyhtiö Aktiivitiloja kaupassa, jossa se osti Vantaalla sijaitsevan teollisuus- ja varastokiinteistön. Kiinteistöllä sijaitsee teollisuus- ja varastorakennus, jonka vuokrattava pinta-ala on yhteensä 3.969 m2. HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

02.05.2022

HPP avusti SBB:tä portfoliokaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti SBB:tä portfoliokaupassa jossa SBB osti FinCap-ryhmään kuuluvilta yhtiöiltä viisi hoivakohdetta 15,7 miljoonan euron kauppahinnalla. Kohteet sijaitsevat Espoossa, Vantaalla, Kouvolassa, Kuopiossa ja Seinäjoella. Lisäksi kauppaan kuului 17 asuinhuoneistoa. HPP avusti SBB:tä transaktion kaikissa juridisissa tehtävissä.

29.04.2022

HPP avusti DEAS Asset Managementia, joka avusti abrdn:n hallinnoimaa rahastoa energianhallintayhtiö Eatonin toimitilojen rakennuttamis- ja vuokrausjärjestelyssä

Energia

Kiinteistöt

HPP avusti Deas asset managementtia, joka avusti abrdn:n hallinnoimaa rahastoa energianhallintayhtiö Eatonin uusien Vantaan Tuupakassa sijaitsevia toimitiloja koskevassa rakennuttamis- ja vuokrausjärjestelyssä. Jatke Toimitilat Oy rakentaa toimitilat Eatonille ja hanketta rahoittaa abrdn:n hallinnoima rahasto.

Rakennuksen pinta-ala tulee olemaan noin 16.500 neliötä ja rakentaminen alkaa kesäkuussa 2022. Uusiin toimitiloihin Eaton pääsee muuttamaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Saman katon alta tulee löytymään Eatonin kehitys- ja tutkimustoiminta, tuotanto, varastot, myynti, markkinointi ja huolto.

Ympäristönäkökulmat olivat kaikille osapuolille tärkeät. Kiinteistölle suunnitellaan haettavaksi Very Good-tason BREEAM-sertifikaattia, joka ohjaa kohteen ympäristövaikutuksien arviointia. Toimitilat liitetään maalämpöön ja myös aurinkopaneelien käyttö tulee mahdolliseksi.

HPP toimi järjestelyssä DEAS Asset Managementin oikeudellisena neuvonantajana avustaen muun muassa urakka-, kauppa- ja vuokrausdokumentaatiota koskevissa neuvottelussa.

22.04.2022

HPP avusti Aktiivitiloja Tampereella sijaitsevan teollisuus- ja varastokiinteistön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti tuotanto- ja varastokiinteistöihin erikoistunutta kiinteistösijoitusyhtiö Aktiivitiloja kaupassa, jossa se osti Tampereen Nekalan alueella sijaitsevan teollisuus- ja varastokiinteistön.

Kiinteistöllä sijaitsee kaksi teollisuus- ja varastorakennusta, joiden vuokrattava pinta-ala on yhteensä 5.954 m2.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

07.04.2022

HPP avusti Elite Alfred Bergiä Hämeenlinnassa sijaitsevan liikekiinteistön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Alfred Bergin kiinteistösijoitusrahastoa kaupassa, jossa se hankki tytäryhtiönsä omistukseen Hämeenlinnassa sijaitsevan liikekiinteistön.

Kiinteistöllä sijaitsee kaksi liikerakennusta, jotka on vuokrattu neljälle käyttäjälle.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

04.04.2022

HPP avusti Auratum Kiinteistöt Oy:n hallinnoimaa AKR Tuotto Ky:tä asunto-osakeyhtiön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Auratum Kiinteistöt Oy:n hallinnoimaa AKR Tuotto Ky:tä asunto-osakeyhtiön osakekannan myynnissä Taalerin salkunhoidossa olevalle Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+:lle.

Turun ydinkeskustassa osoitteessa Yliopistonkatu 34 sijaitsevaan aiemmin toimistokäytössä olleeseen kerrostaloon toteutetaan 126 uutta vuokra-asuntoa. Kohteessa on n. 3.200 m2 vuokrattavaa pinta-alaa. Kohde valmistuu loppukesästä 2022, jolloin omistusoikeus siirtyy Aktia Asunnot+ -rahastolle.

HPP toimi kaupassa myyjän oikeudellisena neuvonantajana.

01.04.2022

HPP avusti Assai Commercialia Espoossa sijaitsevan toimistokiinteistön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Assai Commercialia kiinteistöosakeyhtiön osakekannan hankinnassa S-Pankin tytäryhtiön hallinnoimalta vaihtoehtorahasto Terrieri Kiinteistöt Ky:ltä.

Kiinteistöosakeyhtiö omistaa Espoossa, Leppävaraan keskuksen läheisyydessä sijaitsevan toimistokiinteistön. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 2008 valmistunut nelikerroksinen toimistorakennus sekä erillinen pysäköintikansi. Rakennuksen vuokrattava pinta-ala on noin 3.200 m2, ja siinä sijaitsee Eltel Networks Oy:n Suomen pääkonttori.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena avustajana.

31.03.2022

HPP avusti Taaleria asunto-osakeyhtiön kaupassa Taalerin hallinnoimalle Aktia Asunnot+ -erikoissijoitusrahastolle

Kiinteistöt

HPP avusti Taaleria asunto-osakeyhtiön osakekannan hankinnassa Taalerin hallinnoimalle Aktia Asunnot+ -erikoissijoitusrahastolle. Kohde koostuu neljästä vuonna 1999 rakennetusta rakennuksesta, joissa on yhteensä 97 asuntoa ja noin 6.300 m2 vuokrattavaa pinta-alaa. Kohde sijaitsee Vantaalla osoitteessa Käräjäkuja 1, vajaan kilomerin päässä kauppakeskus Jumbosta.

Kiinteistössä on toteutettu vuonna 2021 kokonaisvaltainen energiaremontti. Lämmityksessä on siirrytty kaukolämmöstä maalämpöön, minkä lisäksi kiinteistö tuottaa sähköä omalla aurinkovoimalalla.

Myyjänä toimi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena avustajana.

29.03.2022

HPP avusti Senaatti-kiinteistöjä Kulttuuritalon myynnissä

Kiinteistöt

HPP avusti Senaatti-kiinteistöjä Helsingissä osoitteessa Sturenkatu 2-4 sijaitsevan Kulttuuritalon ja siihen liittyvän entisen Helsingin Kotitalousopettajaopiston osakekaupassa Helsingin Kulttuurihub Oy:lle. Kauppahinta oli EUR 11.450.000.

Myytyyn kokonaisuuteen kuuluu Alvar Aallon suunnittelema Kulttuuritalo, joka tunnetaan monipuolisena konsertti- ja kongressitilana. Lisäksi kohteeseen kuuluu Kulttuuritalon toimistosiipi ja Kotitalousopettajaopiston rakennus, jotka ovat pääosin toimistotilaa sekä näiden väliin rakennettuja maanalaisia arkistotiloja. Molemmat rakennukset on rakennushistoriallisesti suojeltu.

29.03.2022

HPP avusti Redito AB:n hallinnoimaa Serena Properties AB:ta liikekiinteistöportfolion kaupassa

Kiinteistöt

Redito AB:n hallinnoima Serena Properties AB hankki tytäryhtiöidensä omistukseen neljän Vaasassa sijaitsevan liikekiinteistön portfolion WGF-kiinteistörahastoilta sekä liikehuoneiston WasaGroup Oy:lta. Kiinteistö käsittävät yhteensä yli 32.000 m2 liiketilaa vuokrattuna pääasiassa pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Kohteiden vuokralaisina toimii mm. urheiluvälineliike XXL ja elektroniikkaliike Power.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

28.03.2022

HPP avusti Taaleria kymmenen päiväkotikiinteistön myynnissä

Kiinteistöt

HPP avusti Taalerin hallinnoimaa suljettua kiinteistöpääomarahasto Taaleri Päiväkotikiinteistöt Ky -rahastoa kymmenen päiväkotikiinteistön myynnissä norjalaisomisteiselle Kinland V Finland Oy:lle. Kiinteistöt on vuokrattu päiväkotioperaattoreille pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla.

HPP toimi kaupassa myyjän oikeudellisena neuvonantajana.

28.03.2022

HPP avusti ammattijärjestöjä Pasilassa sijaitsevan toimistokiinteistön maanvuokraoikeuden myynnissä

Kiinteistöt

HPP avusti useaa ammattijärjestöä osoitteessa Asemamiehenkatu 4, Helsinki sijaitsevan kiinteistön maanvuokraoikeuden myynnissä eQ Liikekiinteistöille. Kiinteistöllä sijaitsee toimistorakennus, jonka vuokrattava pinta-ala on yli 14.000 m2.

HPP toimi kaupassa myyjän oikeudellisena neuvonantajana.

23.03.2022

HPP avusti Elite Alfred Bergiä Helsingin Malmilla sijaitsevan toimistokohteen kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Alfred Bergin kiinteistösijoitusrahastoa kaupassa, jossa se hankki tytäryhtiönsä omistukseen maanvuokraoikeuden Helsingin Malmilla sijaitsevaan toimistokiinteistöön.

Kiinteistöllä sijaitsee noin 5.000 m2 suuruinen toimistorakennus, joka on vuokrattu 12 käyttäjälle.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

14.03.2022

HPP avusti Elite Alfred Bergiä kiinteistöyhtiön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Alfred Bergin kiinteistösijoitusrahastoa kiinteistöyhtiön osakekannan hankinnassa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta.

Kiinteistöyhtiö omistaa Espoossa sijaitsevan noin 6.600 m2:n suuruisen toimistorakennuksen.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

14.02.2022

HPP avusti Cobbleyardia ja Revcapia Helsingissä sijaitsevan Duetto Parkin kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Cobbleyard Real Estatea kiinteistöyhtiön osakekannan hankinnassa Revcapille.

Kiinteistöyhtiö omistaa Helsingissä sijaitsevan Duetto Park -toimistorakennuksen.

HPP toimi kaupassa Cobbleyard Real Estaten ja Revcapin oikeudellisena neuvonantajana.

31.01.2022

HPP avusti Elisa Oyj:tä PPA -sopimusneuvotteluissa RPC:n kanssa

Energia

HPP avusti Elisa Oyj:tä sähkön hankintasopimusneuvotteluissa (PPA) Renewable Power Capitalin (RPC) kanssa. Tehdyn sopimuksen mukaan, Elisa Oyj ostaa 10 vuoden ajan valtaosan rakenteilla olevan 44 MW:n Puutikankankaan tuulivoimapuiston koko sähköntuotannosta.

Sopimus kattaa allekirjoitushetkellä noin puolet Elisan Suomen mobiiliverkon sähköenergian kulutuksesta.

Lisätietoja

19.01.2022

HPP avusti Assai Commercialia Helsingissä ja Espoossa sijaitsevien toimitilakiinteistöjen kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Assai Commercialia Malmilla ja Tapiolassa sijaitsevien toimitilakiinteistöjen kaupassa. Malmin juna-aseman läheisyydessä sijaitseva Malminkaari 5:ssä on vuokrattavaa pinta-alaa noin 4.000 m2. Kohteen myyjänä toimi Cromwell Property Group.

Kehä 1:n ja tulevan jokeriradan läheisyydessä sijaitseva Tietäjäntie 2:ssa on vuokrattavaa pinta-alaa noin 3.700 m2. Kohteen myyjänä toimi S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahasto.

HPP toimi kaupoissa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

17.01.2022

HPP avusti yhdysvaltalaista Paragon 28:aa sen ostaessa ohjelmistoyhtiö Disiorin

Terveydenhuolto

Transaktiot

HPP toimi suomalaisena neuvonantajana, kun yhdysvaltalainen ortopedisiin lääkinnällisiin laitteisiin erikoistunut Paragon 28 [NYSE: FNA] hankki suomalaisen esioperatiivisen suunnittelun 3D-analytiikkaan erikoistuneen ohjelmistoyhtiön Disior Oy:n.

Kauppahinta koostui 18 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista, jonka lisäksi osapuolet sopivat tulevan kehityksen perusteella maksettavasta enintään 8 miljoonan dollarin lisäkauppahinnasta.

Disior on aiemmin kerännyt rahoitusta muun muassa Maki Venturesilta sekä valtion pääomasijoitusyhtiö Tesiltä.

Paragon 28:n markkina-arvo on 1,3 miljardia dollaria.

11.01.2022

HPP avusti Redito AB:n hallinnoimaa Serena Properties AB:ta Suomessa sijaitsevan kiinteistöosakeyhtiön osakekannan hankinnassa

Kiinteistöt

Redito AB:n hallinnoima Serena Properties AB hankki tytäryhtiönsä omistukseen kiinteistöosakeyhtiön osakekannan Kauppakeskuskiinteistöt FEA Ky:ltä. Kiinteistöosakeyhtiö omistaa Vaasassa sijaitsevan kauppakeskuskiinteistön, jonka vuokralaisena on mm. Rusta.

HPP toimi asiassa Serena Properties AB:n tytäryhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

04.01.2022

HPP avusti 61.000.000 euron seniorrahoituksessa

Rahoitus

HPP avusti Collector Bank AB:ta n. 61.000.000 euron rahoitusjärjestelyssä, jossa Collector tarjosi seniorrahoitusta suomalaiselle sijoitusyhtiölle uudelleenrahoitusta sekä yleistä liiketoimintaa ja investointeja varten.

29.12.2021

HPP avusti Taaleria kiinteistöosakeyhtiön osakekannan ja kiinteistön kaupoissa Taalerin hallinnoimalle Aktia Asunnot+ -erikoissijoitusrahastolle

Kiinteistöt

HPP avusti Taaleria tamperelaisen kiinteistöosakeyhtiön osakekannan hankinnassa Taalerin hallinnoimalle Aktia Asunnot+ -erikoissijoitusrahastolle. Kohdeyhtiö omistaa määräosan Tampereen keskustassa sijaitsevasta kiinteistöstä.

HPP avusti sijoitusrahastoa myös Kirkkonummella sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Kiinteistö on vuokrattu maanvuokrasopimuksilla kahdelle asunto-osakeyhtiölle.

HPP toimi kaupoissa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

28.12.2021

HPP avusti SBB:tä sen ostaessa terveyskeskuskiinteistön Conficapilta

Kiinteistöt

HPP avusti Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:ta (SBB) kaupassa, jossa SBB osti terveyskeskuskiinteistön Conficap Oy:ltä. Kohde, Lasikuutio, sijaitsee Raision keskustassa ja on täyteen vuokrattu pitkillä vuokrasopimuksilla. Suurin vuokralainen on Mehiläinen.

Kiinteistö on rakennettu vuonna 2009 ja käsittää noin 1.300 neliötä vuokrattavaa tilaa.

HPP avusti SBB:tä kaupan kaikissa juridisissa tehtävissä.

23.12.2021

HPP avusti Aktiivitiloja Keravalla ja Tampereella sijaitsevien kiinteistöjen kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti tuotanto- ja varastokiinteistöihin erikoistunutta kiinteistösijoitusyhtiö Aktiivitiloja kaupassa, jossa se osti tytäryhtiöidensä omistukseen kahden kiinteistöosakeyhtiön osakekannat OP-Henkivakuutus Oy:ltä. Kohdeyhtiöt omistavat Keravalla ja Tampereella sijaitsevat kiinteistöt.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

16.12.2021

HPP avusti Aktiivitiloja Vantaalla sijaitsevan teollisuuskiinteistön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti tuotanto- ja varastokiinteistöihin erikoistunutta kiinteistösijoitusyhtiö Aktiivitiloja kaupassa, jossa se osti Vantaalla Åbyn alueella sijaitsevan teollisuuskiinteistön. Kiinteistöllä sijaitsee 6.052 m2:n suuruinen teollisuus- ja varastorakennus.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

03.12.2021

HPP avusti Nyfosa Finlandia Tampereella sijaitsevan kiinteistön kaupassa

Kiinteistöt

Nyfosa Finland osti Tampereen lähistöltä teollisuusalueella sijaitsevan, kokonaan vuokratun 9000 m2:n teollisuuskiinteistön.  Kiinteistön vuokralaisena on teollisuusyritys ATA Gears, jonka pääkonttori on Tampereella ja jonka suurin tuotantoyksikkö sijaitsee kiinteistöllä. Jäljellä oleva sopimuskausi on 11,5 vuotta. Kaupanteko tehdään 14. joulukuuta 2021.

HPP avusti Nyfosa Finlandia kaikissa kauppaan liittyvissä oikeudellisissa asioissa.

01.12.2021

HPP edusti Omena Hotellit Oy:n saneeraushallintoa

Maksukyvyttömyys

HPP toimi selvittäjänä ja valvojana Omena Hotellit Oy:n ja sen emoyhtiön yrityssaneerauksissa. Molempien yhtiöiden saneerausohjelmat toteutettiin syksyllä 2021.

Yhtiöiden saneerausmenettelyt alkoivat vuonna 2014, ja noin 7 vuotta kestäneet saneerausohjelmat saatiin onnistuneesti päätökseen Covid 19 -pandemian hotelli- ja matkailualalle aiheuttamista haasteista huolimatta.

Saneerausohjelmien vahvistamisen jälkeen Omena Hotellien liiketoiminta kehittyi varsin suotuisasti ja asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden luottamus Omena Hotelleihin vahvistui. Tästä johtuen Omena Hotellit kykeni edelleen kehittämään liiketoimintaansa ja avaamaan saneerausohjelmien voimassa ollessa kolme uutta hotellia.

12.11.2021

HPP avustaa Nordikaa ja Avantia Helsingissä sijaitsevan toimistokiinteistön kaupassa

Kiinteistöt

Nordika ja suomalainen sijoitus- ja omaisuudenhoitoyhtiö Avant Asset Management aloittavat yhteistyön ostamalla yhdessä 34 000 m2:n suuruisen kiinteistön, joka sijaitsee Helsingissä osoitteessa Laajasuontie 23. Rakennus on muunnettu monikäyttöiseksi, ja se on vuokrattu usealle taholle. Suurimmat vuokralaiset ovat tällä hetkellä Senaatti (Suomen valtio) sekä Helsingin kaupunki.

Kiinteistöön on tarkoitus sijoittaa voimakkaasti, ja modernisointi- ja perusparannushankkeiden myötä luoda moderni ja ympäristöystävällinen kokonaisuus.

HPP avustaa Nordikaa ja Avantia kaupassa

02.11.2021

HPP avusti Assai Commercialia toimisto- ja liikekiinteistö Hämeentie 31:n myynnissä Areimille

Kiinteistöt

HPP avusti Assai Commercialia Sörnäisten metroaseman vieressä, osoitteessa Hämeentie 31, sijaitsevan toimisto- ja liikekiinteistön luovutuksessa Areimille. Rakennuksessa on noin 7 000 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa, ja se on laajalti saneerattu 2019-2020.

Kiinteistöön on solmittu useita vuokrasopimuksia, joista merkittävimpänä mm. koko kivijalan kattava pitkäaikainen vuokrasopimus Keskon kanssa.

HPP toimi kaupassa myyjän oikeudellisena neuvonantajana.

26.10.2021

HPP avusti Kittilän kultakaivoksen 5G -verkon hankinnassa

Teknologia

HPP avusti Agnico Eagle Finland Oy:tä sopimusneuvotteluissa ja kilpailutuksessa sen tilatessa Telia Finland Oyj:ltä Kittilän kultakaivokseen 5G-verkon.

20.10.2021

HPP avusti Elite Alfred Bergiä kiinteistöyhtiön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Alfred Bergin kiinteistösijoitusrahastoa kiinteistöyhtiön osakekannan hankinnassa.

Kiinteistöyhtiö omistaa Seinäjoella sijaitsevan teollisuuskiinteistön sekä kiinteistöllä sijaitsevan teollisuus- ja varastorakennuksen. Kiinteistö on vuokrattu kokonaisuudessaan LVI-Dahl Oy:lle.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

14.10.2021

HPP avusti Aktiivitiloja Helsingin Herttoniemessä sijaitsevan teollisuuskiinteistön maanvuokraoikeuden kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti tuotanto- ja varastokiinteistöihin erikoistunutta kiinteistösijoitusyhtiö Aktiivitiloja kaupassa, jossa se hankki tytäryhtiönsä omistukseen maanvuokraoikeuden Helsingin Herttoniemessä sijaitsevaan teollisuuskiinteistöön.

Kiinteistöllä sijaitsevan teollisuusrakennuksen vuokrattava pinta-ala on noin 3.100 neliömetriä ja se on vuokrattu kymmenelle käyttäjälle.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

07.10.2021

HPP avusti pääomasijoitusyhtiö IPGL:ää sen sijoittaessa Footbalance System Oy:hyn

Pääomasijoittaminen

Transaktiot

Työelämä

Verot

HPP avusti lontoolaista pääomasijoitusyhtiö IPGL:ää sen sijoittaessa jalka-analyysejä, yksilöllisiä pohjallisia sekä muita kustomoituja jalkineratkaisuja ja -palveluja tarjoavaan Footbalance System Oy:hyn.

Sijoitus kiihdyttää Footbalancen kansainvälistä kasvua edistämällä sen tuotetarjontaa Euroopan markkinoilla.

HPP:ltä projektiin osallistui asiantuntijoita transaktio-, työoikeus-, vero-, immateriaalioikeus- ja rahoitustiimeistämme.

06.10.2021

HPP avusti NCC:tä asfalttiliiketoiminnan myynnissä

Transaktiot

HPP avusti NCC Industry Oy:tä ja NCC Industry Nordic AB:ta NCC Industryn Suomen asfalttiliiketoiminnan myynnissä Asfalttikallio Oy:lle.

NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. NCC hallitsee monimutkaiset rakennusprosessit ja rakentamisen kautta vaikuttaa myönteisesti asiakkaisiinsa ja yhteiskuntaan. Toimialaan kuuluvat kiinteistökehitys, rakennus- ja infrastruktuurihankkeet sekä asfaltin ja kiviainesten tuotanto.

05.10.2021

HPP avusti menestyksekkäästi Barliman-yhtiöitä yli 6 miljoonan euron takaisinsaantikanteissa

Maksukyvyttömyys

HPP avusti menestyksekkäästi Barliman-yhtiöitä ja niiden omistajaa yli 6 miljoonan euron takaisinsaantikanteissa.

Käräjäoikeuden lainvoimaisten tuomioiden mukaan kantajakonkurssipesä velvoitettiin korvaamaan vastaajien oikeudenkäyntikuluja lähes kaksinkertainen määrä verrattuna menestyneiden kannevaatimusten määrään.

04.10.2021

HPP avusti Elite Alfred Bergiä kiinteistöyhtiön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Alfred Bergin kiinteistösijoitusrahastoa kiinteistöyhtiön osakekannan hankinnassa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta.

Kiinteistöyhtiö omistaa Seinäjoen keskustassa sijaitsevan Seinäjoen Ostoskulma -nimisen kauppakiinteistön. Kiinteistö on vuokrattu useille eri alan palveluja tarjoaville toimijoille. Kohteen ankkurivuokralaisia ovat Kesko Oyj sekä Tokmanni Oy.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

04.10.2021

HPP toimi Aktiivitilojen neuvonantajana Kehä III:n varressa sijaitsevan teollisuuskiinteistön ostossa

Kiinteistöt

HPP avusti tuotanto- ja varastokiinteistöihin erikoistunutta kiinteistösijoitusyhtiö Aktiivitiloja kiinteistökaupassa, jossa se hankki Espoon Koskelossa Kehä III:n varrella sijaitsevan teollisuuskiinteistön tytäryhtiönsä omistukseen.

Kiinteistöllä sijaitsevan teollisuusrakennuksen vuokrattava pinta-ala on yli 3 500 neliömetriä ja se on kokonaisuudessaan vuokrattu neljälle käyttäjälle.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

29.09.2021

HPP avusti S-Pankin tytäryhtiön FIM Varainhoito Oy:n (1.10. alkaen S-Pankki Rahastoyhtiö Oy) hallinnoimaa asuntorahastoa kiinteistöjärjestelyssä

Kiinteistöt

HPP avusti S-Pankin tytäryhtiön FIM Varainhoito Oy:n (1.10. alkaen S-Pankki Rahastoyhtiö Oy) hallinnoimaa asuntorahastoa järjestelyssä, jossa Puurakentajat Group Oy rakennuttaa kaksi massiivipuista kerrostaloa Turun keskustan alueelle.

Osana järjestelyä FIM Asuntotuotto Erikoissijoitusrahasto (7.10. alkaen S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahasto) on hankkinut Puurakentajat Group Oy:ltä kokonaisuuden, johon kuuluvat asunto-osakeyhtiön osakkeet, kiinteistö ja hankekehitys.

HPP toimi järjestelyssä ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

27.09.2021

HPP avustaa Cibus Nordic Real Estate AB:ta viiden kiinteistön hankinnassa Suomessa

Kiinteistöt

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) on allekirjoittanut 5.2 miljoonan euron arvoisen viiden kiinteistön hankintasopimuksen Suomessa. Kiinteistöt hankitaan yksityiseltä sijoittajalta. Kauppa on määrä saattaa loppuun lokakuun 1. päivänä 2021.

Kiinteistöt sijaitsevat Isojoella, Jurvassa, Kauhavalla, Karijoella ja Vimpelissä Etelä-Pohjanmaalla. Kiinteistöjen vuokrattava kokonaispinta-ala on noin 5.000 neliömetriä. Kaikki viisi kiinteistöä on vuokrattu S-Ryhmälle pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla, joiden painotettu keskimääräinen juoksuaika on lähes kymmenen vuotta.

21.09.2021

HPP avusti Zsar Outlet Villagea sen kiinteistöyhtiön saneerausmenettelyssä

Maksukyvyttömyys

HPP toimi selvittäjänä Zsar Outlet Villagen kiinteistöyhtiön East Gate Development KOY:n saneerausmenettelyssä.

Ohjelma vahvistettiin nopeutetussa menettelyssä ja se tuottaa toteutuessaan velkojien saatavien pääomille täyden suorituksen.

09.09.2021

HPP avusti Elite Alfred Bergiä kiinteistöyhtiön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Alfred Bergin kiinteistösijoitusrahastoa Elite Finland Value Added Fund II Ky:tä kiinteistöyhtiön osakekannan hankinnassa.

Kiinteistöyhtiö hallitsee vuokraoikeuden perusteella kahta Espoon Mikkelässä sijaitsevaa kiinteistöä sekä omistaa niillä sijaitsevan toimitilarakennuksen. Rakennus on vuokrattu kokonaisuudessaan yhden vuokralaisen käyttöön.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

06.09.2021

HPP avusti FIM Varainhoito Oy:tä (1.10. alkaen S-Pankki Rahastoyhtiö Oy) asunto-osakeyhtiöiden kehitysprojektissa

Kiinteistöt

Rakentaminen

HPP avusti S-Pankin tytäryhtiön FIM Varainhoito Oy:n (1.10. alkaen S-Pankki Rahastoyhtiö Oy) hallinnoimaa kiinteistösijoitusrahastoa järjestelyssä, jossa rahasto hankki kahden asunto-osakeyhtiön osakekannan Pohjola Rakennukselta. Osana järjestelyä myyjä ja kohdeyhtiöt allekirjoittivat urakkasopimukset yhteensä 161 asunnon rakentamisesta Tampereen Kalevaan ja Nokian keskustaan kohdeyhtiöiden omistamille kiinteistöille.

HPP toimi järjestelyssä ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

01.09.2021

HPP avusti Neste Oyj:tä PPA-neuvotteluissa Statkraftin kanssa

Energia

Rahoitus

HPP avusti Neste Oyj:tä neuvotteluissa Statkraftin kanssa pitkäkestoisesta uusiutuvan energian sähköntoimitussopimuksesta, jonka mukaan Statkraft alkaa toimittaa tuulivoimalla tuotettua sähköä Nesteen Porvoon jalostamoon vuoden 2022 aikana. PPA-sopimuksen vuosittainen toimitusmäärä on noin 215 GWh uusiutuvaa sähköä, mikä vastaa noin 18 % Nesteen Porvoon jalostamon sähkönkulutuksesta.

Allekirjoitettu sopimus on osa Nesteen sitoumusta vähentää tuotantonsa hiilijalanjälkeä ja tavoitetta tehdä tuotannosta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Nesteen tavoitteena on myös käyttää pelkästään uusiutuvaa sähköä vuoteen 2023 mennessä maailmanlaajuisesti.

Lehdistötiedote

01.09.2021

HPP avusti Aquila Capitalia PPA-neuvotteluissa Statkraftin kanssa

Energia

Rahoitus

HPP avusti saksalaista varainhoitajaa Aquila Capitalia PPA-neuvotteluissa Statkraftin kanssa. Allekirjoitetun PPA:n mukaan Statkraft ostaa rakenteilla olevan 68,4 MW Mastokankaan tuulivoimapuiston koko sähköntuotannon. Puiston on arvioitu valmistuvan vuoden 2022 alussa. 

Aquila Capital on sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka hankkii, kehittää ja hallinnoi sijoituskohteita asiakkaidensa puolesta. Tällä hetkellä Aquila Capitalin institutionaalisten sijoittajien lukuun hallinnoimien varojen kokonaismäärä on noin 13 miljardia euroa maailman laajuisesti. Yhtiöllä on noin 600 työntekijää 48 eri maasta ja toimii 13 eri maassa maailman laajuisesti.

Lehdistötiedote

26.08.2021

HPP neuvoi Berenbergiä tuulipuiston rakentamiseen liittyvässä rahoitusjärjestelyssä

Energia

Rahoitus

HPP neuvoi Berenberg Green Energy Junior Debt Fundia Energiequellen kehittämän Takanebacken -nimisen tuulipuiston rakentamiseen liittyvässä rahoitusjärjestelyssä.

Hankkeessa on tarkoitus rakentaa yhteensä viisi 5.7 MW nimellistehon Nordex N163 tuulivoimalaa.

Lehdistötiedote

26.08.2021

HPP edusti Eltel Group Oy:tä ja Eltel Networks Oy:tä korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiassa, jossa KHO hylkäsi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemän valituksen koskien seuraamusmaksuesi-tystä voimajohtotapauksessa

Infra

Kilpailu

Riidanratkaisu

Korkein hallinto-oikeus (”KHO”) hylkäsi Kilpailu- ja kuluttajaviraston (”KKV”) tekemän valituksen seuraamusmaksuesityksestä voimajohtojen urakointia koskeneessa tapauksessa. KHO:n mukaan KKV ei ollut toimittanut väitettyä kilpailurikkomusta koskevaa seuraamusmaksuesitystään markkinaoikeudelle kilpailulain mukaisessa viiden vuoden määräajassa ja täten esitys oli vanhentunut. KKV esitti Eltel Networksille ja Eltel Group Oy:lle yhteensä 35 miljoonan euron seuraamusmaksua vuonna 2014.

Markkinaoikeus oli antanut asiassa 30.3.2016 päätöksen, jolla se hylkäsi KKV:n seuraamusmaksuesityksen vanhentuneena. KKV valitti asiassa KHO:teen, missä ratkaistavana oli ennen kaikkea kysymys siitä,  oliko jokin KKV:n esittämistä tapahtumista ja seikoista osoitus siitä, että väitetty kilpailun rajoitus olisi voinut jatkua ainakin 31.10.2009 saakka. KHO pyysi asiassa ennakkoratkaisua Euroopan Unionin tuomioistuimelta (”EUT”) siitä, minä ajankohtana yrityksen oletetun osallistumisen SEUT 101 artiklan 1 kohdan rikkomiseen, joka muodostuu yrityksen kilpailijoidensa kanssa yhdenmukaistamasta tarjousten jättämisestä tarjouskilpailussa, on katsottava päättyvän, kun kyseinen yritys on voittanut tarjouskilpailun ja tehnyt hankintaviranomaisen kanssa rakennusurakkaa koskevan sopimuksen, jonka täyttäminen ja kokonaismaksu on porrastettu ajallisesti.

Euroopan Unionin tuomioistuin antoi 14.1.2021 asiassa ennakkoratkaisun (C-450-19), jonka mukaan EU:n kilpailusääntöjä (SEUT 101 artiklan 1 kohtaa) on tulkittava siten, että urakkatarjouksia koskeva kartellirikkomus on kestänyt siihen ajankohtaan saakka, kun tarjousyhteistyöhön osallistunut ja tarjouskilpailun voittanut yritys on allekirjoittanut urakan tilaajan kanssa sopimuksen, jossa on määritetty urakan olennaiset piirteet ja erityisesti urakasta maksettava kokonaishinta.

KHO otti ratkaisussaan huomioon EUT:n tuomion. KHO katsoi ratkaisussaan, että väitetysti kilpailurikkomuksen kohteena olevaa rakennusurakkaa koskevan hankintasopimuksen olennaiset piirteet ja rakennusurakasta maksettava kokonaishinta oli määritelty lopullisesti, kun urakkasopimus oli allekirjoitettu 19.6.2007, eli viiden vuoden määräaika alkoi kulua tästä päivästä. Näin ollen KKV:n 31.10.2014 tekemä seuraamusmaksuesitys oli vanhentunut. KHO hylkäsi KKV:n valituksen ja katsoi markkinaoikeuden tehneen oikean ratkaisun hylätessään KKV:n seuraamusmaksuesityksen vanhentuneena.

HPP avusti Eltel Group Oy:tä ja Eltel Networks Oy:tä markkinaoikeudessa, Euroopan Unionin tuomioistuimessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

23.08.2021

HPP avusti Wihuri Oy:tä sen ostaessa RealMachinery Oy:n ja sen Suomessa toimivat tytäryhtiöt

Transaktiot

HPP avustaa Wihuri Oy:tä yritysjärjestelyssä, jossa yhtiö ostaa RealMachinery Oy:n ja sen Suomessa toimivat tytäryhtiöt. 

RealMachinery Oy:n maahantuomiin ja edustamiin tuotteisiin Suomessa kuuluvat Doosan-, Mecalac- sekä Ammann -maanrakennuskoneet. Lisäksi konserniin kuuluvat RealLift Oy, joka myy ja maahantuo Haulotte-, Grove-, Potain- ja Palfinger -henkilönostimia ja nostureita sekä RealRental Finland Oy, joka on keskittynyt maanrakennuskoneiden vuokraamiseen. RealMachinery Oy:n palveluihin kuuluvat myös koneiden huolto- ja korjaamopalvelut.

Yrityskaupan toteutuminen vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Lehdistötiedote

23.08.2021

HPP avusti Cibus Nordic Real Estate AB:ta kiinteistöosakeyhtiön kehitysprojektissa

Kiinteistöt

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) hankki tytäryhtiönsä omistukseen kiinteistöosakeyhtiön osakekannan Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy:ltä. Osana järjestelyä myyjä ja kohdeyhtiö allekirjoittivat urakkasopimuksen myymälärakennuksen rakentamisesta kohdeyhtiön hallitsemalle Naantalissa sijaitsevalle kiinteistölle.

HPP toimi järjestelyssä ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

12.08.2021

HPP avusti pro bono -perusteisesti iheart Principles-järjestöä yleishyödyllisen yhteisön perustamisessa Suomeen

Verot

HPP avusti iheart-järjestöä yleishyödyllisyyttä koskevan ennakkoratkaisun hakemisessa Suomen verohallinnolta ja järjestön Suomen toimintojen perustamisessa. iheart on Iso-Britanniassa perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tarkoituksena on lisätä erityisesti lasten ja nuorten henkistä hyvinvointia kasvattamalla tietämystä ihmisten resilienssistä ja sen vaikutuksesta mielenterveyteen.  iheart tarjoaa koulutusohjelmia kouluille, opettajille sekä lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. iheart saa lahjoituksia muilta yleishyödyllisiltä yhteisöiltä ja säätiöiltä ja muun muassa Lontoon pormestari tukee järjestön toimintaa. iheart:n koulutusohjelmat ovat auttaneet yli 13.000 nuorta yhteensä 18 maassa ja toimintaa ollaan aloittamassa nyt myös Suomessa.

HPP avusti pro bono -perusteisesti järjestöä heidän pyrkimyksessään tukea suomalaisten nuorten kasvua henkisesti hyvinvoiviksi ja vahvoiksi yhteiskunnan jäseniksi.

09.07.2021

HPP avusti Kemppi Group Oy:tä Lahdessa sijaitsevan teollisuuskiinteistön hankinnassa

Kiinteistöt

HPP avusti Kemppi Group Oy:tä kiinteistöyhtiön osakekannan hankinnassa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialta.

Kiinteistöyhtiö omistaa Lahdessa sijaitsevan teollisuuskiinteistön, jossa on noin 10.300 m2 suuruiset tuotantotilat. Kiinteistö vuokrataan ostajan tytäryhtiölle, Kempower Oy:lle, joka on yksi Pohjoismaiden johtavista sähköajoneuvojen latausteknologian valmistajista.

HPP toimi järjestelyssä ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

07.07.2021

HPP avusti seniorrahoittajia 190.000.000 euron tuulivoimarahoituksessa

Rahoitus

HPP toimi Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n (agenttina, vakuusagenttina ja lainanantajana) ja ING Bank N.V.:n (lainanantajana) neuvonantajana yhteisarvoltaan noin 190.000.000 euron rahoitusjärjestelyssä liittyen kahteen luvitettuun Posiolla ja Siikajoella sijaitsevaan tuulivoimapuistoon.

Molempiin tuulivoimapuistoihin asennetaan 21 x V162-6.0 Vestas-turbiinia, joiden puistokohtainen yhteenlaskettu teho on 126MW 

07.07.2021

Avustimme Trevian Rahastot AIFM Oy:n osakkeenomistajia kiinteistörahastoja hallinnoivanTrevian Rahastot AIFM Oy:n myynnissä Mandatum Omaisuudenhoito Oy:lle

Transaktiot

Avustimme Trevian Rahastot AIFM Oy:n osakkeenomistajia kiinteistörahastoja hallinnoivan Trevian Rahastot AIFM Oy:n myynnissä Mandatum Omaisuudenhoito Oy:lle.

Kaupan yhteydessä Trevian Rahastojen koko rahastoliiketoiminta, mukaan lukien yhtiön palveluksessa oleva henkilöstö, siirtyy syksyn 2021 aikana Mandatum Omaisuudenhoito Oy:lle. Kaupan toteutuminen edellyttää Finanssivalvonnan hyväksyntää.

Trevian Rahastot AIFM Oy on suomalainen yksityisomisteinen kiinteistörahastoja hallinnoiva yhtiö, joka hallinnoi tällä hetkellä kahta rahastoa: Trevian Suomi Kiinteistöt I ja Trevian Hiilinielukiinteistöt I Ky. Vuonna 2017 perustetulla Trevian Rahastot AIFM:llä on yli 300 miljoonaa euroa hallinnoitavaa varallisuutta.

02.07.2021

HPP avusti Commerz Realia 58,8 MW tuulivoimapuiston hankinnassa

Energia

Ympäristö

HPP toimi Commerz Real AG:n (“Commerz Real”) suomalaisena neuvonantajana Commerz Realin hankkiessa vaikuttavuusrahastonsa klimaVestin kautta 58,8 MW:n Kuuronkallion tuulivoimapuiston saksalaiselta hankekehittäjältä wpd:ltä. Kuuronkallion tuulivoimapuisto on klimaVestin ensimmäinen hankinta Suomessa.

Kuuronkallion tuulivoimapuisto, joka on ollut kytkettynä verkkoon vuodesta 2020, sijaitsee Kannuksessa Keski-Pohjanmaalla ja käsittää 14 kpl Vestas V150 4.2 MW turbiinia. Tuulivoimapuistolla on kymmenen vuoden PPA-sähkönmyyntisopimus Googlen kanssa, joka kattaa koko tuulivoimapuiston sähkön tuotannon. Eurostatin mukaan tuulivoimapuiston vuosittainen tuotanto vastaa 25 000 suomalaisen kotitalouden sähkön käyttöä, ja säästää siten noin 50 000 tonnia CO2 päästöissä.

Commerz Real on kansainvälinen varain- ja sijoitustenhoitaja ja osa Commerzbank -konsernia. Commerz Realin sijoitukset keskittyvät kiinteistöihin sekä aurinko- ja tuulivoimapuistoihin. Roolissaan Commerzbankin vuokranantajayhtiönä Commerz Real tarjoaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä konsepteja vuokraamiseen. Wiesbadenin pääkonttori mukaan lukien Commerz Realilla on noin 730 työntekijää, ja se hallinnoi varoja noin 35 miljardin euron edestä. Sen emoyhtiö Commerzbank AG on Saksan neljänneksi suurin pankki, joka vastaa noin kolmanneksesta Saksan rahoitusmarkkinoista. wpd AG, jonka pääkonttori sijaitsee Bremenissä, on tuuli- ja aurinkovoimapuistojen kehittäjä, jolla on yhteensä 2 200 työntekijää 21 maassa ympäri maailman.

Watson Farley & Williams (Hampurin ja Münchenin toimistot) toimivat kaupassa Commerz Realin saksalaisena neuvonantajana.

Press release

28.06.2021

HPP avusti Elite Alfred Bergiä Ylöjärvellä ja Helsingissä sijaitsevien kiinteistöjen hankinnassa

Kiinteistöt

Avustimme Elite Alfred Bergin hallinnoimaa kiinteistökehitysrahastoa Ylöjärvellä ja Malmilla sijaitsevien kiinteistöjen hankinnassa. Ylöjärven kiinteistöllä toimii sukkatehdas Sukkamestarit Oy, ja Malmin kiinteistössä toimii useita konsultti- ja insinööritoimistoja. Kiinteistöjen yhteenlaskettu kauppahinta on noin 6.5 miljoonaa euroa. Avustimme päämiestä transaktion kaikissa vaiheissa.

27.06.2021

HPP avusti mezzanine-rahoittajaa tuulivoimarahoituksessa

Rahoitus

HPP avusti Berenberg Green Energy Junior Debt Fundia Energiequellen kehittämän Takanebacken -nimisen tuulipuiston rakentamiseen liittyvässä rahoitusjärjestelyssä. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa yhteensä viisi 5.7 MW nimellistehon Nordex N163 -tuulivoimalaa.

23.06.2021

HPP avusti Fintoilia 80.000.000 euron projektirahoituksessa

Rahoitus

HPP toimi Fintoilin neuvonantajana yhteisarvoltaan 80.000.000 euron rahoitusjärjestelyssä, joka koostui 70.000.000 euron vihreästä jvk-lainasta ja 10.000.000 euron super senior -luottolimiitistä liittyen jalostamon rakentamiseen ja sen toiminnan aloittamiseen.

22.06.2021

HPP avusti Redito AB:n hallinnoimaa Serena Properties AB:ta Suomessa sijatsevan kiinteistöosakeyhtiön kehitysprojektissa

Kiinteistöt

Redito AB:n hallinnoima Serena Properties AB hankki tytäryhtiönsä omistukseen kiinteistöosakeyhtiön osakekannan SSA Rakennus Oy:ltä. Leppävirrassa sijaitseville kiinteistöosakeyhtiön omistamille kiinteistöille tulee ostajan hankkiman kiinteistöosakeyhtiön ja SSA Rakennus Oy:n välisellä urakkasopimuksella rakennettavaksi uusi myymälärakennus.

HPP toimi asiassa Serena Properties AB:n tytäryhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

16.06.2021

HPP avusti Cibus Nordic Real Estate Ab:ta Helsingissä sijaitsevan päivittäistavarakaupan hankinnassa

Kiinteistöt

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) hankki Pasilan alueella sijaitsevan päivittäistavarakaupan 2,2 miljoonan euron kauppahinnalla. Kiinteistön vuokrattava pinta-ala on noin 2.000 neliömetriä. Kiinteistö on kokonaisuudessaan vuokrattu Keskolle.

HPP toimi järjestelyssä Cibus Nordic Real Estate AB:n (publ) oikeudellisena neuvonantajana. HPP avusti sekä oikeudellisen due diligence -tarkastuksen toteutuksessa että osakkeiden kauppakirjan laadinnassa.

14.06.2021

HPP avusti Neste Oyj:tä PPA neuvotteluissa yhtiön lisätessä tuulivoiman käyttöä Porvoon jalostamolla

Energia

HPP avusti Neste Oyj:tä neuvotteluissa Ilmatar Windpowerin kanssa pitkäkestoisesta sähköntoimitussopimuksesta (ns. Corporate PPA), jonka mukaan Neste tulee ostamaan vuosittain noin 200 GWh tuulisähköä, mikä vasta noin 17 % Nesteen Porvoon jalostamon sähkönkulutuksesta.

Ilmattaren tuulisähkön toimituksen on arvioitu alkavan vuoden 2025 alussa. Uusi sopimus liittyy Nesteen sitoumukseen olla hiilineutraali tuotannossaan vuoteen 2035 mennessä. Osana tätä, Nesteen tavoitteena on käyttää globaalisti 100 % uusiutuvaa sähköä vuonna 2023. Nyt tehdyn sopimuksen lisäksi, Neste on tehnyt sopimuksen Ilmattaren kanssa 2020 sekä vuonna 2019 Fortumin kanssa tekemällään sopimuksella sitoutunut lisäämään uusiutuvan energian käyttöä tuotannossaan.

HPP on neuvonut Nestettä liittyen kaikkiin näihin sopimusjärjestelyihin. Sopimusjärjestelyiden seurauksena noin 40 % Porvoon jalostamon tuotannossa käytetystä sähköstä tulee olemaan uusiutuvaa tuulisähköä vuonna 2025.

Lehdistötiedote

11.06.2021

HPP avusti ECP Groupin osakkeenomistajia Valmetin hankkiessa yhtiön osakekannan

Transaktiot

HPP avusti ECP Group Oy:n osakkeenomistajia yritysjärjestelyssä, jossa Valmet hankkii yhtiön osakekannan.

ECP Group on suomalainen sähkösuodattimien (ESP) valmistaja ja kunnossapitäjä, joka keskittyy voimalaitoksiin ja sellu- ja paperiteollisuuteen. Yhtiön tuotteet ja palvelut koostuvat sähkösuodattimien valmistuksesta ja modernisoinneista sekä huolto- ja kunnossapitopalveluista. Sähkösuodatin on ilmansuojelulaite, joka poistaa kiinteitä partikkeleita ja pölyä eri polttoprosesseissa syntyvistä savukaasuista.

11.06.2021

HPP avusti Gematikk Groupia sen hankkiessa Keypron osakekannan

Rakentaminen

Teknologia

Transaktiot

HPP avusti Geomatikk Groupia yritysjärjestelyssä, jossa se hankki Keypro Oy:n osakekannan.

Keypro on eurooppalainen johtava verkkotietojärjestelmien (NIS) toimittaja, joka tarjoaa ohjelmistoja erilaisten infrastruktuurien dokumentointiin, mukaan lukien viestintäverkot, sähköverkot, vesihuolto, kaasun jakelu- ja kaukolämpöverkot.

Geomatikk, joka on jo alan johtava yritys Pohjoismaissa ja jonka pääkonttori sijaitsee Oslossa, Norjassa, on äskettäin aloittanut toiminnan Isossa-Britanniassa ja aikoo laajentua edelleen Pohjois-Euroopan alueella. Geomatikkia tukee enemmistösijoittajana Hg, joka on johtava globaali ohjelmisto- ja palveluyrityksiin keskittyvä sijoittaja.

09.06.2021

HPP avusti Pontos Groupia kolmen logistiikkakohteen myynnissä

Kiinteistöt

HPP on avustanut Pontos Groupin tytäryhtiötä kolmen Lappeenrannassa sijaitsevan kohteen myynnissä sen ReLog-portfoliosta. Kiinteistöjen myynti on osa Pontoksen ReLog -portfolion divestointistrategiaa. Pontos Group keskittyy kiinteistösijoituksissaan entistä suuremmin kasvavien kaupunkien kehitykseen. COVID-19 -tilanteesta johtuneesta verkkokaupan lisääntymisestä on seurannut logistiikkakohteiden kysynnän kasvu.

Kiinteistöt ostivat Venäjällä toimiva Idän Liikenteenvälitys IL Oy sekä Suomessa toimiva MMK Kuljetus Oy. Ostajille kohteet mahdollistavat liiketoiminnan laajentamisen.

HPP toimi kaupoissa Pontos Groupin tytäryhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

01.06.2021

HPP selvitti sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta sen Työterveyslaitokselle myöntämän valtionavun EU-valtiontukisääntöjen ja kilpailulainsäädännön mukaisuutta

Kilpailu

Terveydenhuolto

HPP selvitti sosiaali- ja terveysministeriön (”STM”) toimeksiannosta STM:n Työterveyslaitokselle myöntämän valtionavun EU-valtiontukisääntöjen ja kilpailulainsäädännön mukaisuutta.

Arvioinnin tavoitteena oli selvittää, onko ministeriön valtionapuna Työterveyslaitokselle kanavoima rahoitus valtiontukisääntöjen ja kilpailulainsäädännön mukaista, ja arvioida keinoja mahdollisen valtiontukiriskin hallitsemiseksi. Laadittu selvitys tukee Työterveyslaitosta koskevan sääntelyn uudistamista, joka on tarkoitus käynnistää vuonna 2021.

HPP:n selvitys

27.05.2021

HPP avusti Redito AB:n hallinnoimaa Serena Properties AB:ta viiden Suomessa sijaitsevan toimitilakiinteistön hankinnassa

Kiinteistöt

Redito AB:n hallinnoima Serena Properties AB hankki tytäryhtiönsä omistukseen kiinteistöportfolion kaupassa neljän kiinteistöyhtiön osakekannan sekä yhden kiinteistöyhtiön enemmistöosakkeet. Yhtiöiden omistamien kiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 21.000 neliömetriä.

HPP toimi järjestelyssä Redito AB:n hallinnoiman Serena Properties AB:n oikeudellisena neuvonantajana.

21.05.2021

HPP toimi Kosan Gasin neuvonantajana GasOne Oy:n hankinnassa

Transaktiot

HPP toimi Kosan Gasin oikeudellisena neuvonantajana GasOne Oy:n hankinnassa. Kosan Gas on yksi Pohjoismaiden johtavista nestekaasuyhtiöistä ja se toimittaa pullokaasua B2B-asiakkaille sekä lukuisille jakelijoille ja jälleenmyyjille.  Kosan Gas toimittaa pullokaasua yli 5 000:lle B2B-asiakkaalle Pohjoismaissa, Suomi mukaan lukien.

Kaupan myötä Kosan Gasista tulee yksi johtavista nestekaasun toimittajista Suomessa, joka toimittaa sekä pullo- että bulk-kaasua maanlaajuisesti.

20.05.2021

HPP avusti Erikoissijoitusrahasto Taaleri Kiinteistöjä vuokra-asuntoja koskevassa investoinnissa Turussa

Kiinteistöt

Kaupassa Erikoissijoitusrahasto Taaleri Kiinteistöt osti Pohjola Rakennus Oy:ltä Turun Pääskyvuoreen toteutettavan kerrostalohankkeen.

Kaupan kohteena oleva Turun Pääskyvuorenrinne A -niminen kiinteistöyhtiö toteuttaa asuinkerrostalon, jossa on 49 vuokra-asuntoa ja yhteensä noin 1 870 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa.

14.05.2021

HPP toimi Aktiivitilojen neuvonantajana kahden teollisuuskiinteistön ostossa

Kiinteistöt

HPP avusti tuotanto- ja varastokiinteistöihin erikoistunutta kiinteistösijoitusyhtiö Aktiivitiloja kiinteistökaupassa, jossa se hankki Ultivistalta kaksi teollisuuskiinteistöä tytäryhtiöidensä omistukseen.

Kaupan kohteena olleet kiinteistöt sijaitsevat Espoossa ja Tuusulassa, ja niiden vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 4.900 neliömetriä.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

12.05.2021

HPP avusti Suomen Malmijalostus Oy:tä sen portfolioyhtiön Keliber Oy:n rahoitusjärjestelyssä

Kaivostoiminta

Rahoitus

Transaktiot

HPP avusti Suomen Malmijalostus Oy:tä rahoitusjärjestelyssä, jossa sovittiin 40 miljoonan euron jatkorahoituksesta Keliber Oy:n Keski-Pohjanmaalle sijoittuvalle litiumhydroksidihankkeelle. Järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa eteläafrikkalainen Sibanye-Stillwater merkitsi Keliberin osakkeita 15 miljoonalla eurolla ja nykyiset osakkeenomistajat 10 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi Sibanye-Stillwaterilla on myöhemmin mahdollisuus merkitä Keliberin osakkeita 15 miljoonalla eurolla. Suomen Malmijalostuksen sijoitus järjestelyssä oli 3,80 miljoonaa euroa ylittäen omistusosuuden mukaisen osuuden.

Suomen Malmijalostus Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Se huolehtii valtion kaivosomistuksista ja tähtää kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella Suomen Malmijalostus Oy tekee kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä.

12.05.2021

HPP Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n juridisena neuvonantajana kiinteistön kaupassa Helsingin keskustassa

Kiinteistöt

HPP toimi Helsingin yliopistokiinteistöjen juridisena neuvonantajana sen myydessä Helsingin Kruunuhaassa sijaitsevan yliopiston käytössä olevan kiinteistön. Ostaja on Hemsö ja kaupan arvo on noin 16 miljoonaa euroa.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n myymä kiinteistö sijaitsee Helsingin keskustassa osoitteessa Siltavuorenpenger 10. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta jää tiloihin vuokralle vuoteen 2024 asti.

Einari Teräsvirran suunnittelema rakennus valmistui vuonna 1961. Kiinteistö rakennettiin alun perin lääketieteellisen kemian opetukseen ja tutkimukseen. Peruskorjauksessa 2000-luvun alussa, kiinteistön sisätilat modernisoitiin täysin. Tällä hetkellä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opetustilat sijaitsevat kiinteistössä. Rakennus on osa Helsingin yliopiston keskustan kampusta ja valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä.

11.05.2021

HPP avusti Elite Alfred Bergiä kiinteistöportfolion hankinnassa WasaGroupilta

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Finland Value Added Fund II Ky:tä viiden kiinteistöyhtiön osakekannan hankinnassa WasaGroupin kiinteistökehitysrahastolta yli 20 miljoonan euron kauppahinnalla.

Kiinteistöyhtiöiden omistamat vastavalmistuneet kiinteistöt sijaitsevat Espoossa, Kuopiossa, Vääksyssä, Porvoossa ja Järvenpäässä. Kiinteistöt on vuokrattu pitkillä vuokrasopimuksilla K-Caaralle, Ahlsellille, Tokmannille, Puuilolle ja Autoklinikalle.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

10.05.2021

HPP avusti Yleisradion Eläkesäätiötä Kiinteistö Oy Helsingin Iso Pajan yhteissijoitushankkeessa

Kiinteistöt

HPP avusti Yleisradion Eläkesäätiötä yhteissijoitushankkeessa, jossa Apteekkien Eläkekassa ja Suomen Ässä-Asunnot tulivat Yleisradion Eläkesäätiön omistajakumppaneiksi Iso Pajaan.

Täyteenvuokrattu Iso Paja on Helsingin Pasilassa sijaitseva peruskorjattu toimistorakennus, jonka vuokrattava pinta-ala on noin 17.000 neliömetriä.

30.04.2021

HPP avusti Alfons Håkansia kahden uuden hinaajan hankinnassa

Logistiikka

HPP avusti Alfons Håkansia kahden uuden hinaajan hankintaan ja rakentamiseen liittyvissä neuvotteluissa Turkkilaisen Sanmar Shipyardsin kanssa, sekä rakennusvaiheen aikana. Uudet hinaajat on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön. Toinen hinaajista, Selene luovutettiin 21 huhtikuuta Tallinnassa ja se rekisteröitiin Viron alusrekisteriin. Uudet hinaajat pystyvät toimimaan erilaisissa olosuhteissa ja tehtävissä Itämerellä.

20.04.2021

HPP avustaa SBB:tä hoivakiinteistöportfolion hankinnassa

Kiinteistöt

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) on sopinut ostavansa seitsemän eri puolilla Suomea sijaitsevaa päiväkotikiinteistöä sekä hyvinvointikiinteistön ja Alkio-Opistolle vuokratun oppilaitoskiinteistön. Portfolion myyjänä on WasaGroup Fund II Ky -niminen investointirahasto. Transaktion arvo on noin 23 miljoonaa euroa. HPP avustaa asiakasta transaktion kaikissa oikeudellisissa asioissa.

31.03.2021

HPP avusti Elite Alfred Bergiä kiinteistöyhtiön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahastoa kiinteistöyhtiön osakekannan hankinnassa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta 8 miljoonan euron kauppahinnalla.

Kiinteistöyhtiö omistaa Länsiväylän varrella Espoonlahdessa sijaitsevan kiinteistön. Kiinteistön vuokrattava pinta-ala on noin 3.600 neliömetriä ja se on vuokrattu useille autoalan palveluja tarjoaville toimijoille.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana

30.03.2021

HPP avusti Taalerin hallinnoimia rahastoja Bonava Suomi Oy:n kanssa tehdyissä asuntorakennuttamishankkeissa

Kiinteistöt

HPP avusti Taalerin hallinnoimia rahastoja Bonava Suomi Oy:n kanssa tehdyissä kahdessa vuokra-asuntorakennuttamishankkeessa. Kaupan kohteina olivat Kirkkonummelle rakennettavat kaksi asuinkerrostaloa.

HPP toimi järjestelyissä Taalerin hallinnoimien rahastojen oikeudellisena neuvonantajana avustaen muun muassa urakkasopimusten ja kauppadokumentaation kommentoinnissa.

09.03.2021

HPP avustaa Vantaan Energiaa maailman suurimmassa lämmön kausivarasto -hankkeessa

Energia

Infra

Julkiset hankinnat

Ympäristö

HPP avustaa Vantaan Energia Oy:tä maailman suurimmaksi arvioidun maanalaisen lämmön kausivarasto -hankkeen kilpailutus- ja sopimusasioissa sekä lupiin- ja kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Vantaan Energia Oy käynnisti vuonna 2020 lämmön kausivarasto -hankkeen, jonka keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa fossiilisista polttoaineista luopuminen vuonna 2026. Syvälle kallioon rakennettava lämmön kausivarasto on tämän hetken tiedon mukaan maailman suurin lämpöenergian kausivarastointiin tehty ratkaisu. Suunniteltu varasto on kooltaan noin 90 GWh, mikä vastaa keskisuuren suomalaisen kaupungin vuosittaista lämmön kulutusta. Hankkeen arvioitu budjetti on arviolta 100 M€. Fossiiliton 2026 -hankkeen myötä Vantaan Energia luopuu kokonaan fossiilisista polttoaineista Vantaan alueella vuoteen 2026 mennessä.

Projektiallianssina toteutettava lämmön kausivarasto mahdollistaa uusiutuvien ja kiertotalouden energiantuotantomuotojen käyttöönoton kannattavasti, sillä kesäajan aurinko- sekä hukka- ja maalämpöä saadaan varastoitua talteen talvipakkasten varalle. Lämmön kausivarastoon säilötään luonnonvaraista vettä, johon saadaan varastoitua energiaa kaukolämpökierron avulla. Vantaan Energian tavoitteena on saada lämpövarasto käyttöön vuonna 2026.

 

03.03.2021

HPP avusti Aava Terveyspalvelut Oy:tä ja muita Uudenmaan Seniorikodit Oy:n osakkeenomistajia yhtiön osakkeiden myynnissä Attendo Oy:lle

Terveydenhuolto

Transaktiot

HPP avusti Aava Terveyspalvelut Oy:tä ja muita Uudenmaan Seniorikodit Oy:n osakkeenomistajia yhtiön osakkeiden myynnissä Attendo Oy:lle. Uudenmaan Seniorikodit Oy:llä on yhteensä 11 hoivakotia, joissa asuu noin 420 ikäihmistä. Yritys työllistää noin kolmesataa hoiva-alan ammattilaista. Hoivakodit sijaitsevat Uudellamaalla Espoossa, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Kirkkonummella, Lohjalla, Vihdissä ja Vantaalla.

Aava-konsernin terveyspalveluyritysten emoyhtiö on Aava Terveyspalvelut Oy. Sen omistaa suomalainen Ahon perhe Aho Group Oy:n kautta. Kaupan jälkeen Aava-konserniin kuuluvat Lääkärikeskus Aava Oy, Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasemat Oy ja osakkuusyhtiö Docrates Oy.

03.03.2021

HPP avusti Sjaelso Finland Oy:tä kiinteistökohteen myynnissä Apteekkien Eläkekassalle

Kiinteistöt

HPP avusti liikekiinteistöjen kehityshankkeisiin erikoistunutta Sjaelso Finland Oy:tä kiinteistökehityshankkeessa, jossa Sjaelso myi rakenteilla olevan, vuokratun kiinteistökohteen Apteekkien Eläkekassalle. Järjestelyn kohteena oli Sjaelson Espoon Olarinluomaan rakennuttama  6.350 m2 suuruinen puu- ja rakennustarvikekauppa.

Osana järjestelyä Sjaelso vuokrasi tammikuussa 2022 valmistuvan kohdekiinteistön Stark Suomi Oy:lle.

19.02.2021

HPP avusti Auratum Kiinteistöt Oy:n hallinnoimaa yhtiötä kolmen liikekiinteistön kokonaisuuden myynnissä UB Suomi Kiinteistöille

Kiinteistöt

HPP avusti Auratum Kiinteistöt Oy:n hallinnoimaa AKR Tuotto II Ky:tä kolmen liikekiinteistön kokonaisuuden myynnissä UB Suomi Kiinteistöille.


Kiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 15.700 m2, ja ne sijaitsevat Vantaalla, Lappeenrannassa ja Mikkelissä.


HPP toimi kaupassa myyjän oikeudellisena neuvonantajana.

29.01.2021

HPP toimi Aktiivitilojen neuvonantajana sale and lease back -järjestelyssä, jossa Aktiivitilat hankki Espoossa sijaitsevan teollisuuskiinteistön

Kiinteistöt

HPP avusti tuotanto- ja varastokiinteistöihin erikoistunutta kiinteistösijoitusyhtiö Aktiivitiloja sale and lease back -järjestelyssä, jossa se hankki tytäryhtiönsä omistukseen Espoon Mikkelänkalliossa sijaitsevan teollisuuskiinteistön.

Osana järjestelyä kaupan kohde vuokrattiin erimittaisilla ja joustavilla vuokrasopimuksilla myyjälle, Fromm Pakkaus Oy:lle.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana

27.01.2021

Uretek Worldwide Oy:n poikkeuksellinen saneerausmenettely päätökseen

Maksukyvyttömyys

HPP toimi selvittäjänä ja valvojana Uretek Worldwide Oy:n yrityssaneerauksessa, jonka saneerausohjelma päättyi vuoden 2020 lopussa. Saneerausprosessi oli siitä ainutlaatuinen, että yksi velkojista teki kilpailevan ohjelmaehdotuksen ja vaati aktiivisesti sen hyväksymistä tuomioistuinprosessissa, joka päättyi KKO:n päätökseen olla myöntämättä velkojalle valituslupaa.

Kaikki tuomioistuimet hyväksyivät selvittäjän ohjelmaehdotuksen, jonka velallisyhtiö onnistuneesti toteutti.

22.01.2021

Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu kartellirikkomuksen keston määrittämisestä

Kilpailu

Riidanratkaisu

Euroopan Unionin tuomioistuin antoi 14.1.2021 kilpailuoikeudellisesti merkittävän ennakkoratkaisun (C 450-19). Ratkaisu liittyy korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) vireillä olevaan asiaan ja pyynnön tulkinnasta teki KHO.

Ennakkoratkaisussa on kyse kartellirikkomuksen keston määrittämisestä tilanteessa, jossa kartellin osapuolien on väitetty tiettynä ajankohtana sopineen rakentamisurakasta kilpailusääntöjen vastaisesti, mutta urakka valmistuu ja urakkahinta maksetaan vasta myöhemmin.

Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun mukaan EU:n kilpailusääntöjä (SEUT 101 artiklan 1 kohtaa) on tulkittava siten, että urakkatarjouksia koskeva kartellirikkomus on kestänyt siihen ajankohtaan saakka, kun tarjousyhteistyöhön osallistunut ja tarjouskilpailun voittanut yritys on allekirjoittanut urakan tilaajan kanssa sopimuksen, jossa on määritetty urakan olennaiset piirteet ja erityisesti urakasta maksettava kokonaishinta.

Unionin tuomioistuin täsmensi, että kartellirikkomuksen ei voida katsoa jatkuneen sen päivän jälkeen, jolloin kyseisen urakkasopimuksen olennaiset piirteet ja erityisesti tästä urakasta maksettava kokonaishinta määritettiin lopullisesti. Tuomioistuin totesi, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen, tässä asiassa KHO:n, tehtävänä on tarkistaa, minä päivänä kyseisen urakkasopimuksen olennaiset piirteet ja erityisesti urakasta maksettava kokonaishinta on lopullisesti määritetty.

Unionin tuomioistuin hylkäsi väitteen siitä, että kartellirikkomuksen keston määrittäminen liian lyhyeksi olisi SEUT 101 artiklan tehokkuusvaatimuksen vastaista. Unionin oikeudessa hyväksytään periaate siitä, että kilpailuviranomaisen oikeus nostaa kanne kilpailurikkomuksista ja niiden seuraamuksista vanhenee määräajassa. Tuomioistuimen mukaan kartellirikkomuksen keston keinotekoista jatkamista ei voida perustella sillä, että se mahdollistaisi kilpailuviranomaisen ryhtymisen asiassa toimenpiteisiin ja siten SEUT 101 artiklan tehokkaan täytäntöönpanon.

HPP Asianajotoimisto edustaa asiassa Eltel Group Oy:tä ja Eltel Networks Oy:tä. Asian käsittely jatkuu KHO:ssa, jonka tulee soveltaa Euroopan Unionin tuomioistuimen ratkaisua vireillä olevassa asiassa.

13.01.2021

HPP toimi Lone Star Fundin ja STARK-konsernin neuvonantajana Stark-konsernin myynnissä CVC Capital Partnersille

Rakentaminen

Transaktiot

HPP toimi Lone Star Fundin ja STARK-konsernin suomalaisena neuvonantajana järjestelyssä, jossa Lone Star Fund myi STARK-konsernin lontoolaiselle pääomarahasto CVC Capital Partnersille.

STARK-konsernin pääkonttori sijaitsee Tanskassa ja se on johtava rakennusalan raskaiden rakennusmateriaalien B2B-jälleenmyyjä Pohjoismaissa ja Saksassa, keskittyen rakennusalan ammattilaisten palvelemiseen. STARK-konsernilla on 10 000 tavarantoimittajaa, joiden kanssa se palvelee noin 235 000 asiakasta yli 400 toimipaikasta Tanskassa (ml. Grönlanti), Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Saksassa. Kaupan täytäntöönpano edellyttää tavanomaisten ehtojen täyttymistä ja viranomaishyväksyntöjä, ja sen odotetaan tapahtuvan vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä.

11.01.2021

HPP avusti Camelot Asukasvahtipalvelu Oy:tä Endemol Shine Finland Oy:n kanssa tehdyssä tilojen tilapäisvuokrausjärjestelyssä

Kiinteistöt

HPP avusti Camelot Asukasvahtipalvelu Oy:tä, joka kuuluu Camelot Europe -konserniin, Endemol Shine Finland Oy:n kanssa tehdyssä tilojen tilapäisvuokrausjärjestelyssä.

Camelot Europe on johtava kansainvälinen vapaina olevien kiinteistöjen hallintapalvelujen asiantuntija, joka tarjoaa kiinteistömanagerointia ja kiinteistöjen turvapalveluja laaja-alaisesti yksityiselle ja julkiselle sektorille.

HPP toimi järjestelyssä Camelotin oikeudellisena neuvonantajana.

08.01.2021

HPP avusti Aktiivihalleja rahoitusjärjestelmässä Nordean kanssa

Rahoitus

HPP avusti Aktiivihallit Ky:tä MEUR 50 rahoitusjärjestelyssä Nordea Pankin kanssa liittyen sen kiinteistöportfolion hankintaan ja lisäinvestointeihin.

22.12.2020

HPP toimi yksityisen kiinteistönomistajan oikeudellisena neuvonantajana Espoon Kauklahdessa sijaitsevan rakennusoikeuden kaupassa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolle, Avain Yhtiöt Oy:lle ja T2H Espoo Oy:lle

Kiinteistöt

Transaktiot

HPP toimi yksityisen kiinteistönomistajan oikeudellisena neuvonantajana kaavoitettavan maa-alueen kaupassa, jota koskeva esisopimus solmittiin Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon, Avain Yhtiöt Oy:n ja T2H Espoo Oy:n kanssa. Esisopimuksen kohteena oleva kaavoitettava maa-alue sijaitsee Espoon Kauklahden rautatieaseman välittömässä läheisyydessä.

Alueella käynnissä olevan asemakaavamuutoksen myötä esisopimuksen kohteena olevalle alueelle tulee uutta asuinrakennusoikeutta noin 30.000 neliömetriä.

HPP avustaa myyjää hankkeen valmistelutoimissa ja kauppaneuvotteluissa. Newsec toimii kiinteistönomistajien neuvonantajina kaavamuutoksen ohjauksessa ja myyntiprosessissa.

22.12.2020

HPP avusti Elite Alfred Bergin kiinteistökehitysrahastoa kolmen kiinteistöyhtiön kaupassa

Kiinteistöt

Transaktiot

HPP avusti Elite Finland Value Added Fund II Ky:tä kolmen kiinteistöyhtiön osakekannan hankinnassa Fennia vakuutuskonsernilta noin 11 miljoonan euron kauppahinnalla.

Kiinteistöyhtiöiden omistamat varasto-, pienteollisuus- ja liikekiinteistöt sijaitsevat Helsingissä ja Jyväskylässä. 

Rahasto kuuluu EAB-konserniin, joka hallinnoi asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj on listattu Helsingin pörssiin.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana 

22.12.2020

HPP edusti Gumböle Golf ry:tä korkeimmassa oikeudessa vähemmistöosakkeiden lunastushinnan määräämistä koskevassa asiassa

Riidanratkaisu

HPP edusti Gumböle Golf ry:tä menestyksellisesti oikeudenkäynnissä, jossa ryhmä Gumböle Golf Oy:n vähemmistöosakkaita oli vaatinut osakkeidensa lunastamista 1 euron hintaan. Gumböle Golf ry:n kanta puolestaan oli, että lunastushinnassa tulee ottaa huomioon osakkeiden omistajien yhtiöjärjestykseen perustuva velvollisuus osallistua yhtiön velan maksamiseen.

Osakeyhtiölain 18 luvun säännösten mukaisesti erimielisyyttä oli käsitelty ensin välimiesmenettelyssä. Siinä välimies oli vahvistanut vähemmistöosakkeen lunastushinnan yli 10 000 euroa negatiiviseksi sillä Gumböle Golf ry:n vetoamalla perusteella, että osakkeeseen kohdistui velvollisuus osallistua yhtiön velan maksamiseen rahoitusvastikkein. Myöskään käräjäoikeus ei muuttanut välimiehen ratkaisua.

Korkein oikeus on vahvistanut tänään ennakkoratkaisullaan 2020:99 Gumböle Golf Oy:n vähemmistöosakkeen lunastushinnan yli 10 000 euroa negatiiviseksi. Peruste oli olennaisesti sama kuin jo välimiehen päätöksessä.

Oikeuskirjallisuudessa oli jo aikaisemmin katsottu, että joissakin poikkeuksellisissa tapauksissa vähemmistöosakkeen lunastushinta voi määrittyä negatiiviseksi. Lisäksi joissakin välimiesratkaisuissa oli pohdittu tätä samaa mahdollisuutta.

Tänään saatu korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu on ensimmäinen päätös, jossa lunastushinta on käytännössä vahvistettu negatiiviseksi. Ennakkoratkaisu korostaa osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta ja sisältää merkittävän oikeusohjeen osakeyhtiölain 18 luvun mukaisiin lunastusmenettelyihin, erityisesti tapauksissa, joissa osakeyhtiön yhtiöjärjestys sisältää osakkeenomistajan vastikkeenmaksuvelvollisuuden.

21.12.2020

HPP avusti Collector Bankia hoivakohteiden kiinteistörahoitusjärjestelyssä

Rahoitus

HPP avusti Collector Bank AB:ta kiinteistörahoitusjärjestelyssä, jossa Collector antoi EUR 10.600.000 euron lainan Finland Infrastructure Properties II Oy:lle päivä- ja hoitokoti rakennusten hankkimista varten. Finland Infrastructure Properties II Oy:n omistaa norjalainen rahasto Nordic Social Infrastructure Invest AS, joka keskittyy sijoittamaan terveys- ja hoitokoteihin Pohjoismaissa. 

21.12.2020

HPP avusti Aktiivitiloja kiinteistöyhtiön osakkeiden hankinnassa

Kiinteistöt

Transaktiot

HPP avusti tuotanto- ja varastokiinteistöihin erikoistunutta sijoitusyhtiö Aktiivitiloja Vantaalla osoitteessa Martinkyläntie 50 sijaitsevan teollisuus- ja varastokiinteistön hankinnassa. Kauppa toteutettiin kiinteistön omistavan kiinteistöyhtiön osakekannan kauppana.

Kaupan yhteydessä kohdekiinteistöllä sijaitseva rakennus vuokrattiin takaisin myyjälle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Kauppa toteutettiin 18.12.2020.

HPP avusti Aktiivitiloja hankkeen rahoitus- ja kauppaneuvotteluissa.

18.12.2020

HPP toimi Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen neuvonantajana osakekaupassa

Kiinteistöt

Transaktiot

HPP avusti Veritasta järjestelyssä, jossa Veritas hankki Aberdeen Standard Investmentsin hallinnoimalta rahastolta kiinteistöyhtiön, joka omistaa kauppakeskus Lauttiksen. Kauppakeskus sijaitsee Lauttasaaren metroaseman yhteydessä ja sen ankkurivuokralaisia ovat HOK-Elanto, Kesko ja Alko.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana 

16.12.2020

HPP toimi Suomen Malmijalostus Oy:n neuvonantajana Soklin kaivoshanketta koskevassa kaupassa

Kaivostoiminta

Transaktiot

HPP toimi Suomen Malmijalostus Oy:n neuvonantajana järjestelyssä, jossa Suomen Malmijalostus Oy hankki Savukoskella Pohjois-Suomessa sijaitsevaan Soklin kaivoshankkeeseen liittyvät oikeudet Yara Suomi Oy:ltä. Järjestelyssä sovittiin kaivoshanketta koskevien teknis-taloudellisten selvitysten, geologisten mallien, hankkeeseen liittyvien oikeuksien sekä eräiden maa-alueiden siirtymisestä Suomen Malmijalostus Oy:lle. Suomen Malmijalostus Oy jatkaa käynnissä olevaa kaivospiiritoimitusta Soklin kaivospiirin muuttamiseksi.

Soklin fosfaattiesiintymä on löydetty vuonna 1967, ja sitä on tutkittu siitä asti. Vuosien saatossa hankkeella on ollut useita eri omistajia. Yara Suomi Oy:stä tuli hankkeen omistaja vuonna 2007, minkä jälkeen yhtiö aloitti kaivoksen avaamiseen tähtäävät selvitykset ja lupaprosessit. Soklin uusi kaivospiiri käynnissä olevan kaivospiiritoimituksen päätyttyä olisi noin 5 900 hehtaaria.  

Suomen Malmijalostus Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka muun muassa hallinnoi Suomen valtion omistamia osuuksia kaivosyhtiöissä. Yhtiön missiona on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti.

04.12.2020

HPP avusti Väylävirastoa maailman ensimmäisen moottoroidun irtokeulan hankinnassa

Kuljetus ja liikenne

Logistiikka

Saimaalla otetaan käyttöön maailman ensimmäinen moottoroitu jäätä murtava irtokeula. Uusi irtokeula mahdollistaa Saimaan syväväylien pitämisen auki ympäri vuoden. Vaikeissa jääolosuhteissa nykyiset murtajat eivät aina kykene avustamaan kauppalaivoja tehokkaasti. Hinaajan eteen liitettävä jäätä murtava irtokeula helpottaa merkittävästi Saimaan jäänmurtoa ja Väyläviraston tavoitteena on, että tulevaisuudessa laivat voivat liikennöidä Saimaalla lähes ympärivuotisesti.

HPP avusti Väylävirastoa rakennusprojektin aikana sekä irtokeulan luovutusprosessissa.

Irtokeula luovutettiin Väylävirastolle 3.12.2020. Jäänmurtoon irtokeula pääsee Saimaalla vielä ennen joulua, jos talvi etenee normaalisti.

30.11.2020

HPP toimi Cibus Nordic Real Estate AB:n (publ) neuvonantajana kahden Suomessa sijaitsevan ruokakaupan hankinnassa

Kiinteistöt

HPP avusti Cibus Nordic Real Estate AB:n (publ) tytäryhtiötä kahden kiinteistön hankinnassa, jotka sijaitsevat Helsingissä ja Lahdessa. Kauppa tehtiin ja täytäntöönpantiin tänään 30.11.2020. Hankitut kiinteistöt on vuokrattu kokonaan S-ryhmälle ja Keskolle, ja niiden painotettu keskimääräinen vuokrasuhteen kesto on yli seitsemän vuotta.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

24.11.2020

HPP avusti SEB:tä kiinteistörahoitushankkeessa

Rahoitus

HPP avusti Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ):a kiinteistörahoitushankkeessa, jossa SEB järjesti lainan kiinteistöyhtiöille, jotka omistaa saksalainen erikoissijoitusrahasto DWS Alternatives GmbH, kiinteistöjen hankintaa varten. 

24.11.2020

HPP toimi Elite Alfred Bergin neuvonantajana Keravalla sijaitsevan varastokiinteistön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Alfred Bergiä kiinteistökaupassa, jossa se hankki tytäryhtiönsä omistukseen varastokiinteistön Keravan Myllynummesta Frode Laursen Helsinki I Oy:ltä. Kiinteistön vuokrattava pinta-ala on yhteensä 3.710 neliömetriä.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana

30.10.2020

HPP avusti Corsair Gamingiä videosovellus EpocCamin hankinnassa

Teknologia

Transaktiot

Työelämä

Verot

HPP toimi Corsair Gaming Inc:n (NASDAQ:CRSR) oikeudellisena neuvonantajana älypuhelinsovellus EpocCamin hankinnassa. EpocCam on yksi johtavista Applen App Storen videosovelluksista, jolla on yli 5 miljoonaa latausta. Sen avulla käyttäjät voivat helposti muuttaa iOS-laitteensa, kuten iPhonen tai iPadin, langattomaksi teräväpiirtokameraksi Windowsille ja MacOS:lle. EpocCam toimii saumattomasti suurimpien videosovellusten, kuten Zoomin, Skype, OBS Studion, Google Meetin tai Microsoft Teamsin kanssa mahdollistaen chattailu, suoratoisto tai nauhoitus HD-tarkkuudella.

Corsair Gaming Inc. on Kaliforniassa sijaitseva maailman suorituskykyisimpien pelien oheislaitteiden ja harrastajakomponenttien markkinajohtaja ja sen markkina-arvo on 2,3 miljardia dollaria. EpocCam liittyy CORSAIRin Elgato-tytäryhtiön osaksi laajentaakseen sisällöntuottajien tuotevalikoimaa. EpocCamin perustaja ja pääkehittäjä Sami Grohn liittyy Elgatoon pääohjelmistoinsinöörinä.

HPP neuvoi yhtiötä yhtiöoikeudellisissa, kaupallisissa, työoikeudellisissa, immateriaalioikeudellisissa ja verotuksellisissa asioissa.

29.10.2020

HPP avusti Elite Alfred Bergiä Helsingin Konalassa sijaitsevan toimisto- ja teollisuuskiinteistön myynnissä Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:lle

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Alfred Bergiä myymään Kiinteistö Oy Konalaterran koko osakekannan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:lle. Kauppa tehtiin 29.10.2020.

Kaupan kohteena oli Konalan teollisuusalueella sijaitseva toimisto- ja teollisuuskiinteistö. Kiinteistöllä on vuorattavaa pinta-alaa yhteensä 14 876 neliömetriä ja siellä toimii tällä hetkellä lähes 50 vuokralaista.

HPP toimi kaupassa myyjän oikeudellisena neuvonantajana.

23.10.2020

HPP on neuvonut Pontos Groupia kiinteistöjen myynnissä sen logistiikkaportfoliosta

Kiinteistöt

HPP on avustanut Pontos Groupin tytäryhtiötä myymään kaksi kiinteistöä Pontosin logistiikkaportfoliosta kahdelle eri ostajalle. Logistiikkaomaisuus sijaitsee Lappeenrannassa ja Haminassa.

HPP toimi kaupoissa Pontos Groupin tytäryhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

19.10.2020

HPP avustaa SBB:tä Suomen historian suurimmassa hoivakiinteistöjen kaupassa

Kiinteistöt

Transaktiot

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) -niminen Nasdaq-listattu kiinteistösijoitusyhtiö on tehnyt Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöjen kanssa sopimuksen 55 kiinteistöä käsittävän kiinteistöportfolion kaupasta. Portfolio käsittää pääosin palveluasumisen kohteita ja päiväkoteja ja noin 71 000 neliömetriä vuokrattavaa tilaa. Kauppahinta on noin 222 miljoonaa euroa. Kaupan täytäntöönpano edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää. Toteutuessaan kyse on Suomen historian suurimmasta hoivaportfolion kaupasta.

SBB on merkittävä hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöjen omistaja Pohjoismaissa.

HPP toimii kaupassa SBB:n oikeudellisena neuvonantajana.

12.10.2020

HPP avusti Insta Groupia neuvotteluissa U.S. Air Forcen kanssa

Teknologia

Suomalainen Insta Group auttaa U.S. Air Forcea turvaamaan lentäjien turvallisuuden.

U.S. Air Force on valinnut Instan hengitysilmamonitorin, Insta Pilot’s Breath Air Monitor (IPBAM), yhdeksi lentäjien turvallisuutta parantavaksi lentovarusteeksi.

IPBAM tarkkailee lentokoneen ohjaamopainetta ja hengitysilman hapen osapainetta ja antaa varoituksen, kun se havaitsee ongelmia. Ennakkovaroitus antaa lentäjälle lisää aikaa hätätoimenpiteiden suorittamiseen ennen kuin vaarallinen happivaje alkaa vaikuttamaan.

Insta Pilot’s Breath Monitor on kehitetty yhdessä Suomen puolustusvoimien kanssa.

09.10.2020

HPP toimi Elite Alfred Bergin kiinteistökehitysrahaston neuvonantajana sale and lease back -järjestelyssä, jossa rahasto hankki Audico Holding Oy:ltä Espoon Olarinluomassa sijaitsevan toimitilakiinteistön

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Alfred Bergin kiinteistökehitysrahastoa Elite Finland Value Added Fund II Ky:tä kiinteistökaupassa, jossa se hankki 3.920 neliömetrin suuruisen toimitilakiinteistön Espoon Olarinluomasta.

Osana järjestelyä myyjä, Audico Holding Oy, vuokrasi kaupan kohteen kokonaisuudessaan käyttöönsä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

HPP toimi järjestelyssä ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

09.10.2020

HPP avusti CGI:tä kumppanuusneuvotteluissa Fennian kanssa

Teknologia

Työelämä

IT-palveluyhtiö CGI ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ovat allekirjoittaneet sopimuksen strategisen yhteistyön syventämisestä. Sopimuksen myötä Fennia ulkoistaa pääosan IT-palveluistaan ja -hallinnostaan CGI:lle. Sopimuksen arvo on noin 48 miljoonaa euroa.

Sopimuksen myötä CGI ottaa kokonaisvastuun merkittävästä osasta Fennian sovellusten kehitys- ja ylläpitopalveluja. Lisäksi CGI vastaa Fennian loppukäyttäjien ja käyttöympäristöjen tukipalveluista. Samalla n. 60 Fennian IT-palvelujen työntekijää siirtyy CGI:lle vanhoina työntekijöinä.

07.10.2020

HPP avusti Senaatti-kiinteistöjä Vuorikatu 24:n rakennuksen myynnissä

Kiinteistöt

HPP avusti Senaatti-kiinteistöjä järjestelyssä, jossa Helsingin kaupunki myi Helsingin Kaisaniemessä osoitteessa Vuorikatu 24 sijaitsevan kiinteistön maapohjan ja Suomen valtio Senaatti-kiinteistöjen edustamana myi kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen rakennusliikkeelle noin 13,5 miljoonan euron kokonaiskauppahinnalla.

Kohde on entinen Ilmatieteenlaitoksen pääkonttori, ja kiinteistön alueelle suunnitellaan uuden asemakaavan mukaisesti hotellin rakentamista.

HPP toimi järjestelyssä Senaatti-kiinteistöjen oikeudellisena neuvonantajana.

06.10.2020

HPP avusti Redito AB:n hallinnoimia Trophi Fastighets AB (publ):ta ja Serena Properties AB:ta viiden Suomessa sijaitsevan toimitilakiinteistön hankinnassa

Kiinteistöt

Redito AB:n hallinnoimat Trophi Fastighets AB (publ) ja Serena Properties AB hankkivat tytäryhtiöidensä kautta kiinteistöportfolion kaupassa viisi kiinteistöä, joista Trophi osti kaksi kiinteistöä ja Serena kolme kiinteistöä. Kiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on yhteensä 38.000 neliömetriä ja ne sijaitsevat Helsingissä, Lohjalla, Kokkolassa, Kemissä ja Pieksämäellä. Kiinteistöjen suurimpia vuokralaisia ovat päivittäistavaraketju Kesko sekä Jysk.

HPP toimi järjestelyssä Redito AB:n hallinnoimien Trophi Fastighets AB (publ):n ja Serena Properties AB:n oikeudellisena neuvonantajana.

25.09.2020

HPP avusti ABO Windia PPA -neuvotteluissa Gasumin kanssa

Energia

HPP avusti saksalaista uusiutuvan energian tuottajaa ABO Windia PPA -neuvotteluissa Gasum Oy:n kanssa. Kyseessä on 10 vuoden PPA, joka koskee noin 40 MW:n Kestilän Kokkonevan tuulipuiston tuottamaa 100 GWh:n vuosittaista sähkön määrää.

Lehdistötiedote

24.09.2020

HPP edusti Avant Capital Partnersia uuden asuinrakennuksen myynnissä Catella Wohnen Europa Fundille

Kiinteistöt

Avant Capital Partners myi uuden asuinrakennuksen Catella Wohnen Europa Fundille.

Transaktio saatiin päätökseen 18 syyskuuta 2020. Kohde sijaitsee Helsingin Etelä-Haagassa ja se käsittää yhteensä 2.169 neliömetriä vuokrattavissa olevaa asuintilaa 39 asuinhuoneistossa.

Avant Capital Partners osti maan vuonna 2018, jonka jälkeen se suunnitteli ja kehitti maa-alueelle modernin, kestävän ja korkealaatuisen asuinrakennuksen.

HPP Asianajotoimisto edusti kaupassa Avant Capital Partnersia.

23.09.2020

HPP avusti Elite Alfred Bergiä Kirkkonummella sijaitsevan kiinteistön hankinnassa

Kiinteistöt

Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahaston osti elokuussa Kirkkonummella sijaitsevan noin 2 100 neliömetrin laajuisen liikekiinteistön. Kiinteistö on kokonaan vuokrattu Würthille ja Autoklinikalle.

Rahasto kuuluu EAB-konserniin, joka hallinnoi asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj on listattu Helsingin pörssiin.

HPP toimi kaupassa Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahaston oikeudellisena neuvonantajana.

22.09.2020

HPP avusti Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahastoa Vantaalla sijaitsevan logistiikkakiinteistön hankinnassa

Kiinteistöt

Vuokra-asuntoihin ja toimialakiinteistöihin sijoittava Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto teki syyskuussa ensimmäisen logistiikkasijoituksensa. Rahasto osti Etola-konserniin kuuluvalta Tiiviste-Group Oy:ltä osoitteessa Kiitoradantie 1 sijaitsevan kiinteistön, jonka pääkäyttäjänä on 3 Step IT.

Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto on aloittanut vuonna 2016 ja sen kiinteistösalkun arvo on 125 miljoonaa euroa.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

03.09.2020

HPP toimi Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöjen neuvonantajana toimitilakiinteistön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöjä kiinteistön kaupassa, jossa se hankki toimitilakiinteistön Tampereen Hervannasta. Kiinteistön myyjänä toimi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Osoitteessa Visiokatu 6 sijaitseva kiinteistö on tällä hetkellä kuuden eri vuokralaisen käytössä.

Erikoissijoitusrahasto kuuluu Aktia-konserniin, joka hallinnoi asiakkaidensa puolesta yli 9 miljardin euron varallisuutta. Konsernin emoyhtiö Aktia Pankki Oyj on listattu Helsingin pörssiin.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

28.08.2020

HPP toimi Terrafame Oy:n ja Suomen Malminjalostus Oy:n neuvonantajana rahoitusjärjestelyssä

Kaivostoiminta

Rahoitus

HPP toimi neuvonantajana Terrafame Oy:lle (”Terrafame”) ja sen valtio-omisteiselle enemmistöosakkeenomistajalle Suomen Malmijalostus Oy:lle rahoitusjärjestelyssä, jonka tarkoituksena on tukea Terrafamen liiketoiminnan jatkokehitystä. Järjestely sisältää Terrafamen olemassa olevien lainojen uudelleenjärjestelyä, lainajärjestelyyn liittyvien optio-oikeuksien konvertoimista yhtiön osakkeiksi sekä uuden noin 115 miljoonan eron suuruisen oman pääomanehtoisen sijoituksen yhtiöön. Järjestely turvaa myös Suomen Malmijalostus Oy:n asemaa Terrafame Oy:n enemmistöosakkeenomistajana.

Suomen Malminjalostus Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erillisyhtiö, jonka tarkoituksena on muun muassa hallinnoida Suomen valtion omistamia osuuksia kaivosyhtiöissä. Yhtiön missiona on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti.

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, jonka kaivos ja metallitehtaat sijaitsevat Sotkamossa. Terrafame on valmistamassa yhtä maailman suurimmista akkukemikaalitehtaista, joka tulee valmistuessa viemään yhtiön metallien jalostusketjussa eteenpäin puolituotteen valmistajasta sähköajoneuvoissa käytettävien akkujen akkukemikaalien valmistajaksi.

21.08.2020

HPP toimi kolmen myyjän oikeudellisena neuvonantajana Sato Oyj:n kanssa tehdyssä Espoon Kauklahdessa sijaitsevan asuinrakennusoikeuden kaupassa

Kiinteistöt

HPP toimi kolmen yksityisen kiinteistönomistajan oikeudellisena neuvonantajana Sato Oyj:n kanssa tehdyssä kiinteistökaupan esisopimuksessa. Esisopimuksen kohteena oleva kaavoitettava maa-alue sijaitsee Espoon Kauklahden rautatieaseman välittömässä läheisyydessä radan eteläpuolella Lasihytin alueella.

Alueella käynnissä olevan asemakaavamuutoksen myötä esisopimuksen kohteena olevalle alueelle tulee uutta asuinrakennusoikeutta noin 40.000 neliömetriä ja uutta asuinaluetta yli tuhannelle asukkaalle. Tämänhetkisen arvion mukaan asuintalojen rakentaminen alueella voisi alkaa vuonna 2022.

HPP avustaa myyjiä hankkeen valmistelutoimissa ja kauppaneuvotteluissa. Newsec toimii kiinteistönomistajien neuvonantajina kaavamuutoksen ohjauksessa ja myyntiprosessissa.

12.08.2020

HPP toimi Elite Alfred Bergin kiinteistökehitysrahaston neuvonantajana liikekiinteistön kaupassa

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Alfred Bergin kiinteistökehitysrahasto Elite Finland Value Added Fund II Ky:tä kiinteistökaupassa, jossa se hankki liikekiinteistön Espoon Friisilästä. Kiinteistön myyjä Trevian Retail Fund I vuokrasi osoitteessa Kuitinmäentie 27 sijaitsevan kiinteistön kokonaisuudessaan ennen kauppaa Secto Automotive Oy:n käyttöön.

Rahasto kuuluu EAB-konserniin, joka hallinnoi asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj on listattu Helsingin pörssiin.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

31.07.2020

HPP avusti OP Yrityspankkia rahoitusjärjestelyssä Pinja Groupin kanssa

Rahoitus

HPP avusti OP Yrityspankki Oyj:tä rahoitusjärjestelyssä Pinja Group Oy:n ja sen konserniyhtiöiden kanssa Piimega Oy:n koko osakekannan hankkimisen ja konsernin käyttöpääoman tarpeiden rahoittamiseksi sekä konsernin olemassa olevien lainojen uudelleenrahoittamiseksi.

24.07.2020

HPP toimi SBB Treasuryn neuvonantajana 8.000.000.000 euron Medium Term Note (EMTN) programme -ohjelmaan liittyen

Rahoitus

HPP toimi SBB Treasury Oyj:n suomalaisena neuvonantajana 8.000.000.000 euron Euro Medium Term Note (EMTN) Programme -ohjelmaan liittyen, jossa SBB Treasury Oyj yhdessä Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):n kanssa toimivat liikkeeseenlaskijoina, ja Citigroup Global Markets Europe AG, Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, DNB Bank ASA, Morgan Stanley & Co. International plc, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ) toimivat välittäjinä ja Nordea Bank Abp järjestäjänä.

10.07.2020

HPP avusti Camelot Asukasvahtipalvelu Oy:tä Maj ja Tor Nesslingin Säätiön Espoon keskuksessa sijaitsevien tilojen tilapäisvuokrausjärjestelyssä

Kiinteistöt

HPP avusti Camelot Asukasvahtipalvelu Oy:tä, joka kuuluu Camelot Europe -konserniin, Maj ja Tor Nesslingin Säätiön Espoon keskuksessa Kamreerintiellä sijaitsevan kohteen tilapäisvuokrausjärjestelyssä. Järjestelyn alaan kuuluu 52 vapaata erillistilaa, yhteispinta-alaltaan 1500 neliötä.

Camelot Europe on johtava kansainvälinen vapaina olevien kiinteistöjen hallintapalvelujen asiantuntija, joka tarjoaa kiinteistömanagerointia ja kiinteistöjen turvapalveluja laaja-alaisesti yksityiselle ja julkiselle sektorille.

HPP toimi järjestelyssä Camelotin oikeudellisena neuvonantajana.

06.07.2020

HPP avusti Neste Oyj:tä PPA:ta koskevissa sopimusneuvotteluissa Ilmatar Windpowerin kanssa

Energia

HPP avusti Neste Oyj:tä neuvotteluissa Ilmatar Windpowerin kanssa koskien 10 vuoden määräaikaista sähköntoimitussopimusta (ns. Corporate PPA), jonka mukaan Neste tulee ostamaan noin kolmanneksen kahden rakennettavan tuulipuiston tuotannosta. Sopimuksen kokonaiskapasiteetti on yli 20 MW ja ostettu sähkö käytetään Nesteen Porvoon ja Naantalin toimipaikoissa. Tuulisähkön toimituksen on arvioitu alkavan 2022.

Nesteen lehdistötiedote

Ilmattaren lehdistötiedote

01.07.2020

HPP toimi Aktiivitilojen neuvonantajana Espoossa sijaitsevan kiinteistön hankinnassa

Kiinteistöt

HPP avusti tuotanto- ja varastokiinteistöihin erikoistunutta sijoitusyhtiö Aktiivitiloja Espoossa Koskelontie 17:ssä sijaitsevan hallikiinteistön hankinnassa. Toteutuneella kaupalla Aktiivitilat hankkivat jo toisen hallikiinteistön Espoon Koskelosta kesäkuun aikana.

Kaupankohteena olleessa kiinteistössä on yhteensä 9.836 neliötä vuokrattavaa tilaa. Kauppa toteutettiin 30.6.2020.

HPP avusti Aktiivitaloja hankkeen rahoitus- ja kauppaneuvotteluissa.

30.06.2020

HPP avusti CGI:tä kumppanuusneuvotteluissa LähiTapiolan kanssa

Teknologia

HPP avusti IT-palveluyhtiö CGI:tä kumppanuusneuvotteluissa LähiTapiolan kanssa. Sopimuksen mukaan yhtiöiden välinen strateginen kumppanuus syvenee ja jatkuu pitkälle tulevaisuuteen. Uuden sopimuksen myötä CGI huolehtii siitä, että LähiTapiolan mittava uudistumisen hanke saavuttaa sille asetetut tavoitteet niin liiketoimintojen kuin asiakkaiden palvelukokemuksen osalta. Sopimus on arvoltaan 49 miljoonaa euroa.

LähiTapiola ulkoisti osan IT-toimintojaan CGI:n vastuulle vuonna 2013. Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman ja Suomen suurimpia riippumattomia IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiöitä. Suomessa CGI työllistää yli 3 700 henkilöä 18 paikkakunnalla. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on 77 500 konsulttia ja muuta asiantuntijaa.

22.06.2020

HPP avusti Aktiivitiloja kiinteistöyhtiön osakkeiden hankinnassa

Kiinteistöt

HPP avusti tuotanto- ja varastokiinteistöihin erikoistunutta sijoitusyhtiö Aktiivitiloja Espoossa Koskelontie 19:ssä sijaitsevan hallikiinteistön hankinnassa, jonka omistavan kiinteistöyhtiön osakekannasta Aktiivitilat osti kaupalla 90,3%. Kaupan kohteena olleessa kiinteistössä on yhteensä 7.467 neliötä vuokrattavaa tilaa.

Kiinteistössä sijaitsee mm. autokauppa, katsastusasema sekä korjaamotiloja. Kauppa toteutettiin 18.6.2020.

HPP avusti Aktiivitiloja hankkeen rahoitus- ja kauppaneuvotteluissa.

20.04.2020

HPP avusti Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritasta Kiinteistö Oy:n Helsingin Arkadiankatu 28 osakkeiden myynnissä

Kiinteistöt

HPP toimi Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen neuvonantajana Kiinteistö Oy:n Helsingin Arkadiankatu 28 osakkeiden myynnissä kiinteistösijoitusyhtiö Hemsö Finland Utbildningsfastigheter Oy:lle. Kaupan kohteena ollut kiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Helsingin Etu-Töölössä ja osa kohteesta on vuokrattu Vaasan yliopiston Helsingin toimipisteen ja Posti Group Oyj:n tytäryhtiön käyttöön.

HPP toimi kaupassa myyjän oikeudellisena neuvonantajana ja kauppa toteutettiin 27.3.2020.

27.03.2020

HPP toimi Elite Finland Value Added Fund II Ky -rahaston oikeudellisena neuvonantajana kahden toimistokiinteistön hankinnassa Areim:n tytäryhtiöltä

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Finland Value Added Fund II Ky -rahastoa kiinteistötransaktiossa, jossa Elite hankki kaksi modernia toimistokiinteistöä Suur-Helsingin alueelta Areim AB:n tytäryhtiöltä.

Kaupan kohteina olivat kaksi toimistokiinteistöä, jotka sijaitsevat Espoossa Sinimäentie 8b:ssä ja Vantaalla Turvalaaksonkuja 2:ssa. Kiinteistöillä on vuokrattavaa pinta-alaa kokonaisuudessaan 9 745 neliömetriä.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

18.03.2020

HPP avusti Veritasta keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön myynnissä Balderin tytäryhtiölle

Kiinteistöt

HPP avusti Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritasta keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön Kiinteistö Oy Vantaan Tikkurilantie 123 kaikkien osakkeiden myynnissä Nasdaq-listatun sijoitusyhtiöFastighets AB Balder (publ):n tytäryhtiölle. Samalla osakkeiden kaupan myötä kiinteistön omistusoikeus siirtyi kokonaan Fastighets AB Balder:n tytäryhtiölle. Kyseiset tilat ovat olleet vuokrattuina K-Auto Oy:n pääkonttoriksi ja samalla Audin lippulaivamyymäläksi

HPP toimi kaupassa juridisena neuvonantajana ja avusti Veritasta kaupan valmistelutoimissa sekä kauppaneuvotteluissa.

17.03.2020

HPP toimi Aktiivitilojen neuvonantajana kolmen kiinteistön ostossa Tampereelta

Kiinteistöt

HPP avusti tuotanto- ja varastokiinteistöihin erikoistunutta sijoitusyhtiö Aktiivitiloja kolmen teollisuuskiinteistön ostossa. Kaupankohteena olleissa kiinteistöissä on yhteensä 28,805 neliötä vuokrattavaa tilaa, ja kiinteistöt sijaitsevat Tampereella Nekalassa ja Tesoman alueella.

Toteutunut kauppa lisäsi merkittävästi Aktiivitilojen sijoitussalkun kokoa ja Aktiivitilojen asemaa Tampereen varasto- ja teollisuuskiinteistöjen markkinoilla. Kauppa toteutettiin 13.3.2020.

HPP avusti hankkeen valmistelutoimissa sekä kauppaneuvotteluissa.

17.03.2020

HPP avusti Collector Bank AB:ta kiinteistörahoitusjärjestelyssä

Rahoitus

HPP avusti Collector Bank AB:ta kiinteistörahoitusjärjestelyssä, jossa Collector järjesti n. 34 miljoonan euron arvosta lainoja Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:lle sen liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan takaisinmaksamiseksi sekä rahoituksen uudelleen järjestelemiseksi. Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on Helsingin pörssiin listattu kiinteistösijoitusyhtiö.

18.02.2020

HPP avusti Trevian Suomi Kiinteistöt I:stä Vaasassa sijaitsevan maamerkkikokonaisuuden hankinnassa

Kiinteistöt

HPP toimi juridisena toimineuvonantajana Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I:lle Vaasassa sijaitsevien kolmen kiinteistöyhtiöiden osakekantojen hankinnassa Harry Schaumanin Säätiöltä. Kauppaan liittyvät kiinteistöt käsittävät lähes kokonaisen korttelin Vaasan keskustassa kauppatorin laidalla. Kiinteistöihin sisältyvät mm. kauppakeskus, toimistoja, iso elokuvateatteri sekä keväällä 2020 valmistuva pieni hotelli.

Yhdessä kohteista sijaitseva kauppakeskus on remontoitu ja uudelleenbrändätty vuonna 2018, ja uuden kauppakeskus Espenin avajaiset olivat marraskuussa 2018. Vuokralaisina toimivat esimerkiksi BioRex, Espresso House, New Yorker, Halonen ja Dressman. Kohteen suurimpia toimistovuokralaisia ovat Nordea, KPMG ja Sweco.

HPP neuvoi Treviania kaupankohteiden tarkastuksessa sekä kauppaneuvotteluissa.

05.02.2020

HPP avustaa Fintoilia ja Taaleria Haminan biotuotetehdashankkeessa

Energia

Infra

Kiinteistöt

Rahoitus

Teknologia

Teollisuus

Tietoturva ja yrityssalaisuudet

Transaktiot

Työelämä

HPP avustaa Fintoil Oy:tä hankkeessa, jossa Fintoil Oy rakentaa raakamäntyöljyä jalostavan tuotantolaitoksen Haminaan. Laitoksen rakentaminen aloitetaan, kun yhtiö on saanut ympäristö- ja rakennusluvat, aikaisintaan arviolta loppuvuodesta 2020, ja sen tuotanto käynnistyy Haminan öljysatamassa vuoden 2022 aikana. Raakamäntyöljy on havusellutuotannon sivutuote, jonka tisleiden hiilijalanjälki on jopa 90 prosenttia alhaisempi kuin vastaavilla fossiilisilla tuotteilla. Yli 60 % biotuotetehtaan tuotannosta ohjautuu biopolttoaineiden valmistukseen.

Fintoil Oy on Taalerin sijoituskohde, ja biotuotetehdas on merkittävä investointi suomalaiseen teollisuuteen ja osaamiseen.

Taalerin lehdistötiedote

07.01.2020

HPP avustaa korealaista konsortiota operatiivisten tuulipuistojen hankinnassa Taalerilta

Energia

Kiinteistöt

Kilpailu

Rahoitus

Transaktiot

Ympäristö

HPP on toiminut korealaisen sijoittajista ja rahastonhoitajista koostuvan konsortion neuvonantajana sen hankkiessa osan Taaleri-konsernin sijoituksista suomalaisiin tuulivoimahankkeisiin. Taalerin hallinnoimat rahastot myyvät osuutensa Nybyn ja Myllykankaan tuulipuistoissa korealaisista institutionaalisista sijoittajista koostuvalle konsortiolle. Hana Financial Investments’in ja Korea Investment & Securities’in johdolla korealaiset sijoittajat tekevät sijoituksensa transaktioon sekä velkarahoituksella että pääomasijoituksella NH Amundi’n and IBK Asset Management’n  hallinnoimien rahastojen kautta.

Tuulipuistot, Nyby (8 turbiinia), Myllykangas I (19 turbiinia) ja Myllykangas II (3 turbiinia), sijoittuvat noin 55 km:n etäisyydelle Oulusta pohjoiseen ja niiden tuotantokapasiteetti on yhteensä 73,2 MW.
Tuulipuistot tuottavat yhteensä sähköä noin 28.000 kotitalouden tarpeisiin ja vähentävät vuositasolla noin 70.000 tonnia hiilidioksidipäästöjä.
Taaleri Energia jatkaa sijoitusten hallinnointia palvelusopimuksen perusteella ja tarjoaa myös jatkossa tuulipuistojen teknisiä ja kaupallisia palveluja uusille omistajille.

Kaupan odotetaan toteutuvan tammikuussa 2020.

 

 

20.12.2019

HPP toimi Aktiivitilojen neuvonantajana kahden kiinteistöyhtiön osakkeiden ostossa

Kiinteistöt

HPP avusti tuotanto- ja varastokiinteistöihin erikoistuvaa sijoitusyhtiö Aktiivitiloja kahden kiinteistöyhtiön osakkeiden hankinnassa Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:ltä noin 9,5 miljoonan euron kokonaiskauppahinnalla.

Kaupan kohteena olivat Kiinteistö Oy Juvan Teollisuuskatu 15 Espoo, joka omistaa Espoossa sijaitsevan tuotantokiinteistön, jossa on kuusi vuokralaista ja jonka vuokrattava pinta-ala noin 5 000 m² sekä Kiinteistö Oy Tuusulan Louhostie 2, joka omistaa modernin tuotanto- ja logistiikkarakennuksen, joka on kokonaisuudessaan vuokrattu ympäristöteknologiajärjestelmävalmistaja Chiller Oy:lle ja jonka vuokrattava pinta-ala on noin 6 000 m².

HPP avusti Aktiivitiloja kaupan valmistelutoimissa sekä kauppaneuvotteluissa.

13.12.2019

HPP avusti NCC:tä tuulivoimapuistoja rakentavan liiketoiminnan myynnissä

Energia

Transaktiot

HPP avusti NCC:tä tuulivoimapuistoja rakentavan liiketoiminnan myynnissä Suomessa Siikajoen Betonitukku -konserniin kuuluvalle Siikajoen Betonityö Oy:lle.

09.12.2019

HPP avusti SBB:tä kiinteistöportfolion hankinnassa Lehto Group Oyj:ltä

Kiinteistöt

HPP avusti Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) -nimistä Nasdaq-listattua kiinteistösijoittajaa seitsemän kiinteistöä käsittävässä portfoliokaupassa. SBB hankki useiden terveydenhoitoalan toimijoiden käyttöön vuokratut kiinteistöt Lehto Group Oyj:ltä. Kaupan kokonaisarvo oli 23 miljoonaa euroa ja kiinteistöjen omistus siirtyi kaupassa kokonaan SBB:lle.

HPP toimi järjestelyssä SBB:n oikeudellisena neuvonantajana. HPP avusti hankkeen suunnittelussa ja valmistelutoimissa sekä kauppaneuvotteluissa.

05.12.2019

HPP avusti Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I:tä kiinteistöosakeyhtiön osakekaupassa Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:ltä

Kiinteistöt

Transaktiot

HPP avusti Fennia Varainhoito Oy:n hallinnoimaa Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I:tä Kiinteistö Oy Espoon Suomalaistentie 5 -nimisen kiinteistöosakeyhtiön osakekannan hankinnassa Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:ltä.

Kohdeyhtiön omistama kiinteistö on Espoon Suomenojalla sijaitseva vuonna 2015 valmistunut liikekiinteistö, jonka päävuokralaiset ovat XXL Sports & Outdoor, Autovaraosa Fixus – Espoo, Tekno-Rengas ja Fysioline Evo.

HPP toimi järjestelyssä Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I:n oikeudellisena neuvonantajana avustaen kaupankohteen tarkastuksessa sekä kauppaneuvotteluissa.

 

04.12.2019

HPP toimi Elite Finland Value Added Fund II Ky – rahaston oikeudellisena neuvonantajana asuinkiinteistön ostossa

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Finland Value Added Fund II Ky-rahastoa Porissa osoitteessa Antinkatu 19 sijaitsevan asuinkerrostalon ostamisessa. Myyjänä kaupassa toimi Taaleri Porin Asuntorahasto II Ky:n äänettömät yhtiömiehet.

Asuinkerrostalossa sijaitsee yhteensä 60 huoneistoa, autohalli sekä liiketila.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

22.11.2019

HPP avusti Caverion Oyj:tä Maintpartnerin Suomen, Viron ja Puolan toimintojen ostossa

Kilpailu

Transaktiot

HPP avusti Caverion Oyj:tä Maintpartner Holding Oy:n kanssa solmitussa järjestelyssä Maintpartner Group Oy:n kaikkien osakkeiden ostamisesta, mukaan lukien sen Suomen, Puolan ja Viron tytäryhtiöt. Kauppaan ei kuulu Maintpartner Group Oy:n Ruotsin tytäryhtiö. Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi yrityskaupan ehdollisena 22.11.2019.

Kaupan kohteena olevan kokonaisuuden liikevaihto vuonna 2018 oli noin 137 milj. euroa, josta suurin osa tuli Suomen liiketoiminnoista. Liiketoiminnassa työskenteli noin 1 500 henkilöä vuonna 2018. Yritysosto täydentää Caverionin osaamista teollisessa kunnossapidossa ja palveluissa sekä digitaalisten ratkaisujen kehitystä. Se myös laajentaa Caverionin maantieteellistä kattavuutta ja asiakkuuksia teollisuuden eri aloilla.

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa.

15.11.2019

HPP toimi Aktiivitilojen neuvonantajana kiinteistön ostossa

Kiinteistöt

Transaktiot

HPP avusti tuotanto- ja varastokiinteistöihin erikoistuvaa sijoitusyhtiö Aktiivitiloja Kauklahden teollisuusalueella sijaitsevan kiinteistön ostossa.

Kaupan kohteena oli 5.480 neliömetrin suuruinen tuotanto- ja varastokiinteistö osoitteessa Hyttimestarintie 6. Rakennuksessa sijaitsee 4.200 neliön tuotanto- ja varastotilan lisäksi toimistotilaa, ravintola ja asunto.

HPP avusti hankkeen valmistelutoimissa sekä kauppaneuvotteluissa.

08.11.2019

HPP avusti japanilaista Mujia lippulaivamyymäläprojektissa

Kiinteistöt

Työelämä

Verot

HPP toimi japanilaisen vähittäiskaupan jättilaisen, Mujin, oikeudellisena neuvonantajana sen perustaessa liiketoimintojaan Suomeen. HPP:n yhtiö-, vero-, kiinteistö- ja työoikeustiimit neuvoivat Mujia useissa tämän noin kaksi vuotta kestäneen laajan vähittäiskauppaprojektin oikeudellisissa osa-alueissa. Kauppakeskus Kampissa sijaitseva, koko kerroksen kattava Mujin lippulaivamyymälä on maailman suurin Muji-myymälä, jonka valikoima koostuu sekä suomalaisista että japanilaisista Muji-tuotteista. Mujin lippulaivamyymälä avattiin Helsinkiin perjantaina 8. marraskuuta

31.10.2019

HPP avusti Elite Alfred Bergin rahastoa kiinteistötransaktiossa

Kiinteistöt

HPP avusti Elite Alfred Bergin rahastoa Jyväskylässä sijaitsevan liikekiinteistön myynnissä paikallisille kiinteistösijoittajille. Kiinteistön vuokralaisena toimii Kesko Oyj.

HPP vastasi kauppakirjan laatimisesta ja muusta juridisesta neuvonannosta myyntiprosessin aikana.

29.10.2019

HPP avusti CGI Suomi Oy:tä strategisten IT-palvelujen sopimusneuvotteluissa LähiTapiolan kanssa

Teknologia

Tietoturva ja yrityssalaisuudet

HPP:n teknologiatiimi avusti CGI Suomi Oy:tä sopimusneuvotteluissa, joiden seurauksena IT-palveluyhtiö CGI:n vastuu LähiTapiolan strategisista IT-palveluista laajenee. Allekirjoitettu sopimus on arvoltaan 40 miljoonaa euroa ja kattaa sekä LähiTapiolan ydinjärjestelmät että kaikki tukijärjestelmät. CGI huolehtii jatkossa yli 200 eri tietojärjestelmän ylläpidosta ja jatkokehittämisestä. Lisäksi sopimus kattaa niin sanotut SIAM-palvelut (Service Integration & Management), jossa CGI vastaa myös LähiTapiolalle IT-palveluja tuottavien kolmansien osapuolten toiminnan johtamisesta.

CGI lehdistötiedote

29.10.2019

HPP avusti Kiertokapula Oy:tä ja Destaclean Oy:tä merkittävässä kiertotaloushankkeessa

Infra

Julkiset hankinnat

Rakentaminen

Ympäristö

HPP avusti kuntien omistamaa Kiertokapula Oy:tä ja yksityistä Destaclean Oy:tä niiden perustaessa yhteisyrityksen, Tehokierto Oy:n, rakennus- ja purkujätteen käsittelyä ja kierrättämistä varten. Yhteisyritys on avaus markkinaehtoisen jätteen entistä tehokkaammaksi kierrättämiseksi. Yhtiö vastaanottaa sekalaista rakennus- ja puujätettä ja käsittelee lajittelussa syntyvät materiaalijakeet mekaanisin puhdistus- ja hienonnusmenetelmin energiatuotannon ja uusiotuotteiden raaka-aineiksi siten, että ne soveltuvat jatkojalostukseen ja ovat käyttökohteissaan turvallisia. Toimintaansa varten Tehokierto Oy rakentaa Hämeenlinnan Karanojan kiertotalousalueelle rakennusjätteiden mekaanisen käsittelylaitoksen. Tehokierto Oy tarjoaa palveluja myös ulkopuolisille toimijoille.

HPP avusti molempia osapuolia yhteisyrityksen perustamisessa sekä yrityksen toimintaan liittyvissä jäte- ja hankintaoikeudellisissa kysymyksissä.

Tehokierto Oy:n lehdistötiedote

24.10.2019

HPP avusti Element Poweria sen myydessä suomalaista omistustaan

Energia

Rahoitus

Transaktiot

HPP avusti johtavaa kansainvälistä uusiutuvan energian kehittämiseen erikoistunutta sijoittajaa, Element Power-konsernia, sen myydessä tietyt suomalaiset omistuksensa kahdella erillisellä transaktiolla.

Ensimmäinen transaktio käsitti Kangastuulen ja Navettakankaan tuulivoimapuistojen omaisuuserien ja kehitysoikeuksien myynnin, Element Powerin omistamalta projektiyhtiöltä Kangastuuli Oy:ltä, johtavalle suomalaiselle tuulivoiman kehittäjälle, Suomen Hyötytuuli Oy:lle. Toinen transaktio käsitti Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Kainuussa sijaitsevien Mikonkeitaan, Lumivaaran ja Korvennevan tuulivoimapuistojen kehitysoikeudet omistavien kolmen projektiyhtiön hankinnan saksalaisen Energiequelle GmbH:n toimesta. Projektiyhtiöillä on mahdollisuus 39 tuulivoimalan rakentamiseen.

Transaktioiden arvoa ei julkisteta.

23.10.2019

HPP avusti Neste Oyj:tä PPA:ta koskevissa sopimusneuvotteluissa Fortumin kanssa

Energia

Rahoitus

HPP avusti Neste Oyj:tä neuvotteluissa Fortumin kanssa koskien 12 vuoden määräaikaista sähköntoimitussopimusta (ns. Corporate PPA), jonka mukaan Neste tulee ostamaan noin 70 % parhaillaan Pohjanmaalle Närpiöön rakennettavan Kalaxin tuulipuiston tuotannosta. Sopimuksen kokonaiskapasiteetti on yli 60 MW ja sen tuottama energia vastaa noin 20 % Nesteen Porvoon ja Naantalin toimipisteiden sähkönkulutuksesta. Tuulisähkön toimituksen on arvioitu alkavan alkuvuodesta 2021.

Lehdistötiedote

21.10.2019

HPP avusti Aquila Capitalia kahteen Oulun seudulla sijaitsevaan tuulipuistoon liittyvässä uudelleenrahoitusjärjestelyssä

Energia

Rahoitus

HPP avusti Aquila Capitalia rajat ylittävässä 47.500.000 euron Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) kanssa tehdyssä uudelleenrahoitusjärjestelyssä liittyen kahteen toiminnassa olevaan tuulipuistoon Oulun seudulla. Tuulipuistot on varustettu Vestaksen V116- ja V126-mallisilla turbiineilla, joiden yhteenlaskettu teho on 53 megawattia. Kahden tuulipuiston arvioidaan tuottavan sähköä vuodessa keskimäärin yhteensä 146 gigawattiatuntia.

Aquila Capital Group on saksalainen pääomasijoittaja, jonka perustivat Dieter Rentsch ja Roman Rosslenbroich vuonna 2001. Konsernin hallinnoimien asiakasvarojen kokonaisarvo ylittää maailmanlaajuisesti 8 miljardia euroa.

18.10.2019

HPP avusti Social Impact Venturesia sen investoidessa Sympoweriin

Energia

Rahoitus

HPP toimi hollantilaisen sijoittajan Social Impact Ventures NL:n suomalaisena pääneuvonantajana yhteisinvestoinnissa sähköverkon tasauspalveluiden tarjoaja Sympower:iin. Sympower on tullut tasaussähköverkkomarkkinoille innovatiivisella alustallaan sähköverkon tasauspalveluille Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Hollanissa.

16.10.2019

HPP avusti SBB:tä kasvattamaan Suomen kiinteistöportfoliota

Kiinteistöt

HPP avusti Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) -nimistä Nasdaq-listattua kiinteistösijoittajaa viisi Suomessa sijaitsevaa kiinteistöä käsittävässä sale and lease back -järjestelyssä. SBB on erikoistunut sijoittamaan Pohjoismaisiin yhteiskunnallisiin palvelukiinteistöihin. Kyseinen hankinta oli osa laajempaa kokonaisuutta, jossa SBB samanaikaisesti hankki myös Ruotsissa sijaitsevia sosiaalisen infrastruktuurin kiinteistöjä yhteensä 320 miljoonalla kruunulla.

HPP toimi järjestelyssä SBB:n suomalaisena oikeudellisena neuvonantajana. HPP avusti hankkeen suunnittelussa ja valmistelutoimissa sekä kauppaneuvotteluissa.

15.10.2019

HPP avusti OGCI Climate Investmentsiä sen sijoituksessa Norsepowerin roottoripurjeteknologiaan

Energia

Logistiikka

Rahoitus

HPP toimi kasvusijoittajana kestävän teknologian alalla toimivan OGCI Climate Investmentsin neuvonantajana tämän 8 miljoonan euron sijoituksessa Norsepower Oy:öön.

Norsepower tulee käyttämään varat roottoripurjeteknologian valmistus- ja toimituskapasiteetin kehittämiseen sekä teknologian kaupallistamisen edistämiseen. Norsepowerin roottoripurjeteknologian avulla varustamot voivat alentaa polttoainekustannuksiaan ja päästöjään sekä edesauttaa sopeutumista toimialan uusiin ympäristövaatimuksiin, kuten vuoden 2020 alussa voimaan astuvaan IMO:n kainsainväliseen rikkipäästörajoitukseen sekä vuosille 2030 ja 2050 asetettuihin meriliikenteen päästövähennystavoitteisiin.

Norsepower on johtava vähän huoltoa tarvitsevien, ohjelmistopohjaisten, datavarmisteisten tuulivoimalla toimivien apukäyttövoimajärjestelmien toimittaja.

OGCI Climate Investments on yli miljardin dollarin arvoinen rahasto, joka sijoittaa teknologioihin ja liiketoimintamalleihin, jotka vähentävät energia- ja teollisuussektorin ja niiden arvoketjujen hiilijalanjälkeä.

07.10.2019

HPP avustaa Kymenlaakson Jäte Oy:tä merkittävässä bioenergiahankkeessa

Energia

Infra

Julkiset hankinnat

Rakentaminen

Ympäristö

HPP avustaa Kymenlaakson Jäte Oy:tä hankkeessa, jossa se kilpailuttaa ja rakennuttaa pääasiassa kierrätyspuumursketta käyttävän lämpövoimalan jätekeskukseensa Kouvolan Keltakankaalla. Voimalakokonaisuus sisältää kaksi 4 megawatin kattilaa. Vuoden 2020 lopulla valmistuva voimala tulee tuottamaan kaukolämpöä KSS Lämpö Oy:n hallinnoimaan kaukolämpöverkkoon. Osapuolten välillä on solmittu lämmöntoimitussopimus vuosille 2021-2030.

Hankkeen ansiosta kaukolämpöverkkoyhtiö ja alueen kaukolämpöasiakkaat saavat ulkomailta tuodulla fossiilisella maakaasulla tuotetun kaukolämmön tilalle kotimaisilla, uusiutuvilla biopolttoaineilla tuotettua kaukolämpöä. Rakennus- ja purkupuusta valmistetun kierrätyspuumurskeen päästökerroin on nolla, ja uusi laitos alentaa kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä noin 9.000 tonnia vuodessa.

02.10.2019

HPP avustaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:tä poistotekstiilin jalostuslaitoshankkeessa

Infra

Julkiset hankinnat

Rakentaminen

Teknologia

Ympäristö

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy valmistelee uudentyyppistä, innovatiivista ratkaisua käytöstä poistettujen kotitaloustekstiilien jalostamiseksi hyötykäyttöön. Tavoitteena on, että valmisteilla oleva poistotekstiilien jalostuslaitos käsittelisi koko Suomen poistotekstiilit kierrätyskuiduksi sekä muiksi uusioraaka-aineiksi. Pilottihanke saa julkista tukea mm. työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä rahoitusta Business Finlandilta. Hankkeessa ovat mukana lähes kaikki kunnalliset jätelaitokset ympäri Suomea.

Poistotekstiilien kierrätystä ja uudelleenkäyttöä lisäämällä vastataan myös EU:n jätedirektiivin muutokseen, jonka mukaan tekstiilijätteiden erilliskeräys on järjestettävä vuoteen 2025 mennessä. Poistotekstiilit sisältävät pääosin tekstiilijätettä, mutta myös uudelleenkäytettävää tekstiiliä.

HPP avustaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:tä käynnissä olevan pilottilaitoksen kilpailuttamisessa, kuten myös eräissä muissa hankkeeseen liittyvissä juridisissa ja sopimusasioissa.

Lounais-Suomen Jätehuollon tiedote

24.09.2019

HPP avusti Prokon Finlandia Mutkalampi-tuulivoimapuistohankkeen enemmistöosuuden myynnissä

Energia

Transaktiot

Ympäristö

HPP avusti Prokon Finlandia Mutkalampi-tuulivoimapuistohankkeen enemmistöosuuden myynnissä. Kyseessä on kehitteillä oleva Pohjanmaalla sijaiseva tuulivoimapuisto, jonka arvioitu kapasiteetti on noin 250 megawattia.

Prokonin tiedote

17.09.2019

HPP avusti Gummerus Oy:tä Gummerus Kustannus Oy:n osakekannan myynnissä Storytel AB:lle

Transaktiot

HPP avusti Gummerus Oy:tä Gummerus Kustannus Oy:n osakekannan myynnissä, jossa ostajana on Storytel AB (publ). Gummerus Kustannus on yksi Suomen vanhimmista ja tunnetuimmista kustantajista. Vuonna 1872 perustettu perheomisteinen kustannusliike on kasvanut Suomen kolmanneksi suurimmaksi kustantajaksi.

”Olen iloinen, että minun ja perheeni vuodesta 1943 ylpeydellä ja rakkaudella luotsaama Gummerus Kustannus saa nyt uuden sitoutuneen omistajan. Gummerus-konserni jatkaa itsenäisenä perheyrityksenä, jonka toimialoja ovat kiinteistöt, sähköiset sanakirjat ja sijoittaminen sekä osakkuus kirjalogistiikkaa harjoittavassa yrityksessä”, sanoo Eero Salojärvi, Gummerus Oy:n omistaja.

16.09.2019

HPP avusti Koneosapalvelu Oy:tä Kithydro Oy:n ja Hyprox Oy:n osakekantojen ostossa

Rakentaminen

Teollisuus

Transaktiot

HPP avusti Koneosapalvelu Oy:tä sen ostaessa Kithydro Oy:n ja Hyprox Oy:n osakekannat. Koneosapalvelu kasvattaa tehdyillä yritysostoilla erityisesti teollisuushydrauliikan myynnin ja kunnossapidon liiketoimintaa sekä hydrauliikkahuollon kapasiteettiaan.

Koneosapalvelu on viralliselta nimeltään Koneosapalvelu Oy Aliranta. Yhtiö on perustettu vuonna 1976 ja kuuluu Outokummun Metalli -konserniin.

10.09.2019

HPP toimi Elite Finland value Added Fund II Ky -rahaston oikeudellisena neuvonantajana toimistokiinteistön ostossa Espoossa

Kiinteistöt

Transaktiot

Elite Finland Value Added Fund II Ky -rahasto osti Keskinäiseltä Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta Leppävaarassa sijaitsevan toimistokiinteistön 6.9.2019. Kiinteistön kauppahinta oli 6,85 miljoonaa euroa.

Kaupan kohteena oli monipuolinen usean käyttäjän toimistokiinteistö Vänrikinkuja 2, joka ylittää pinta-alaltaan 5000 neliömetriä. Kohde on 2002 valmistunut ja sijaitsee Espoossa Turunväylän ja Kehä I:sen läheisyydessä. Alue on yritysten suosima ja siellä on mm. Rambollin pääkonttori ja Siemensin toimitilat.

HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana.

10.09.2019

HPP avusti M7:ää kiinteistön kaupassa

Kiinteistöt

Transaktiot

HPP avusti M7 Real Estate:n (”M7”) hallinnoimaa rahastoa Raahessa sijaitsevan liikekiinteistön myymisessä. M7 on Euroopan johtavia toimijoita alueellisten monikäyttäjäkiinteistöjen markkinoilla. Toimintansa M7 on aloittanut Suomessa lokakuussa 2016.

HPP vastasi kauppakirjan laatimisesta ja muusta juridisesta neuvonannosta myyntiprosessin aikana. Kauppa toteutettiin 6.9.2019.

13.08.2019

HPP avusti Merikatu 5:n arvokiinteistön hankinnassa

Kiinteistöt

Transaktiot

Kotimaisten kiinteistösijoittajien omistama As Oy Grand Horizon Helsinki -niminen asunto-osakeyhtiö osti Helsingissä osoitteessa Merikatu 5 sijaitsevan historiallisen, asuinkäytössä olevan, arvokiinteistön Suomen Punaiselta Ristiltä. Kohteen kauppahinta oli 24.4 miljoonaa euroa.

Kiinteistö sijaitsee Ullanlinnan arvoalueella ja sen huoneistoista on esteettömät näkymät puiston yli merelle. HPP toimi kaupassa ostajan oikeudellisena neuvonantajana. Ostajataho on juuri toteuttanut myös osoitteessa Korkeavuorenkatu 21 sijaitsevan ns. Grand Residence 21 -nimisen kohteen mittavan kiinteistöjalostushankkeen, jossa HPP on myös toiminut oikeudellisena neuvonantajana.

09.08.2019

HPP pääneuvonantajana merkittävässä agritech-kaupassa

Rahoitus

Transaktiot

Työelämä

Verot

HPP toimi Pro Farm Technologies Oy:n osakkeenomistajien pääneuvonantajana yhtiön osakkeiden myynnissä Marrone Bio Innovations Inc:ille.

Pro Farm Technologies Oy hankitaan sovitulla 31,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin yritysarvolla sisältäen 6,2 miljoonan dollarin käteissumman ja 12,7 miljoonan Marrone Bio Innovations Inc. osakkeen yhdistelmän, joka maksetaan Pro Farm Technologies Oy:n osakkaille, velkojille ja neuvonantajille transaktion täytäntöönpanossa, sekä mahdollisuuden kokonaisuudessaan jopa 7,5 miljoonan dollarin maksuun osakkeina, jotka maksettaisiin vuosien 2021–2024 aikana sovittujen kaupallisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Pro Farm Technologies Oy on ravinne- ja biostimulanttiteknologian ja -tuotteiden toimittaja, ja Marrone Bio Innovations Inc. (NASDAQ: MBII) on NASDAQ-listattu kansainvälinen johtaja kestävissä biosuojelu- ja kasvien terveysratkaisuissa.

19.07.2019

HPP avusti SBB:tä sale and lease back -järjestelyssä, joka käsitti 30 sosiaalipalvelualan kiinteistöä

Kiinteistöt

HPP avusti Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) -nimistä Nasdaq-listattua kiinteistösijoittajaa, joka on erikoistunut sijoittamaan Pohjoismaisiin yhteiskunnallisiin palvelukiinteistöihin, sale and lease back -järjestelyssä, jossa SBB hankki 30 kiinteistön portfolion Suomessa sekä vuokrasi kiinteistöt myyjille. Kiinteistöportfolion myyjä oli Humana AB (publ).

Kiinteistöportfolio sisältää hoivakoteja vanhuksille sekä erityistä hoitoa tarvitseville lapsille ja nuorille. Suurin osa kiinteistöistä sijaitsee Helsingin ja Jyväskylän lähialueilla.

Kauppa oli osaa isompaa pohjoismaalaista järjestelyä, jossa SBB hankki sosiaalipalvelualan kiinteistöjä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Koko kaupan arvo oli noin 44,4 miljoonaa euroa.

HPP toimi järjestelyssä SBB:n suomalaisena neuvonantajana. HPP avusti hankkeen suunnittelussa ja valmistelutoimissa sekä kauppaneuvotteluissa.

05.07.2019

Elite Alfred Bergin hallinnoima rahasto osti Fortum Power and Heat Oy:lta toimistokiinteistön kauppakeskus Iso omenan läheisyydestä – HPP toimi kaupassa Elite Alfred Bergin oikeudellisena neuvonantajana

Kiinteistöt

Oston kohteena oli Espoossa osoitteessa Piispanportti 10 sijaitseva toimistokiinteistö. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla Länsiväylän ja kauppakeskus Iso omenan läheisyydessä ja sen vuokrattava pinta-ala on noin 10.000 neliötä.

Ostajan kaupallisena neuvonantajana toimi Mrec ja Newsec toimi kaupassa myyjän kaupallisena neuvonantajana.

HPP vas­ta­si kaup­pa­kir­jan ja muiden sopimusten kommentoinnista sekä muus­ta oikeudellisesta neuvonannosta ostoprosessin ai­ka­na.

01.07.2019

HPP toimi myyjän oikeudellisena neuvonantajana Oulun XXL:n liikekiinteistön myynnissä

Kiinteistöt

HPP on toiminut myyjän oikeudellisena neuvonantajana Oulun XXL:n liikekiinteistön myynnissä. HPP avusti hankkeen valmistelutoimissa sekä kauppaneuvotteluissa.

Ostaja on ranskalainen Corum Asset Management.

Kiinteistön vuokrattava pinta-ala on noin 4 000 neliömetriä ja se sijaitsee Oulun Limingantullissa osoitteessa Alasintie 8.

27.06.2019

HPP avusti kiinteistösijoitusyhtiö Aktiivitiloja tuotantokiinteistön ostossa

Kiinteistöt

Transaktiot

HPP avusti tuotanto- ja varastokiinteistöihin erikoistuvaa sijoitusyhtiö Aktiivitiloja kiinteistön ostossa etiketti- ja tarrapaino Nordic Label Oy:ltä.

Kaupan kohteena on 6.292 neliömetrin suuruinen tuotantokiinteistö osoitteessa Sirrikuja 2. Nordic Label jää itse kiinteistöön vuokralle pitkällä vuokrasopimuksella. Kaupan lisäksi osapuolet sopivat merkittävästä remontista, jolla kiinteistön kuntoa parannetaan ja toimivuus varmistetaan.

Kaupan tarkoituksena oli kehittää myyjän toimintaa investoimalla yrityksen tarvitsemaan tilaan. Remonteilla pyritään parantamaan kiinteistön energiatehokkuutta ja kartuttamaan säästöjä ylläpitokustannuksissa. HPP avusti hankkeen suunnittelussa ja valmistelutoimissa sekä kauppaneuvotteluissa.

27.06.2019

HPP neuvoi SP Group A/S:ää tämän hankkiessa Coreplast Laitila Oy:n

Rahoitus

Transaktiot

HPP toimi SP Group A/S:n suomalaisena neuvonantajana tämän hankkiessa Laitilassa sijaitsevan Coreplast Laitila Oy:n. Transaktion kokonaisarvo on 70 miljoonaa tanskan kruunua.  SP Group A/S on listattu NASDAQ Kööpenhaminassa ja työllistää yli 2 000 työntekijää ja sillä on liiketoimintaa Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa. Coreplast on vaativien ruiskupuristettujen muovituotteiden valmistaja, jonka tuotanto ja kokoonpano ovat Suomessa.

13.06.2019

HPP avustaa Eltel Networks Oy:tä ja Eltel Group Oy:tä Euroopan unionin tuomioistuimessa

Kilpailu

HPP avustaa Eltel Networks Oy:tä ja Eltel Group Oy:tä Euroopan unionin tuomioistuimessa ennakkoratkaisupyyntöä koskevassa asiassa, jossa korkein hallinto-oikeus 13.6.2019 on esittänyt unionin tuomioistuimelle seuraavan kysymyksen:

Voidaanko SEUT 101 artiklan kilpailua koskevaa järjestelmää tulkita siten, että tilanteessa, jossa kartellin osapuoli on tehnyt kartellin ulkopuolisen tahon kanssa kartellissa sovitun mukaisen urakkasopimuksen, kilpailurikkomus kestää siitä aiheutuneiden taloudellisten vaikutusten vuoksi koko sen ajanjakson, jolloin urakkasopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteita täytetään tai urakasta on maksettu urakkasopimuksen osapuolille maksusuorituksia, eli siihen saakka, kunnes viimeinen urakan maksuerä on maksettu, tai vähintään siihen saakka, kunnes kyseinen urakka on valmistunut;

vai voidaanko kilpailurikkomuksen katsoa kestävän vain siihen saakka, kun rikkomukseen syyllistynyt yritys on antanut kyseisestä urakasta tarjouksen tai tehnyt toteuttamista koskevan sopimuksen?

11.06.2019

HPP avusti Aalto-korkeakoulusäätiötä kiinteistöportfolion myynnissä

Kiinteistöt

Transaktiot

HPP avusti Aalto-korkeakoulusäätiötä opetus- ja tutkimuskiinteistöjen myynnissä eQ Hoivakiinteistöt -rahastolle.

Kiinteistöportfolio sisältää kolme koulua sekä yhden toimisto- ja tutkimuskiinteistön Aalto-yliopiston kampusalueella Espoon Otaniemessä. Kohteiden yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on noin 23.200 neliömetriä.

HPP avusti hankkeen suunnittelussa ja valmistelutoimissa sekä kauppaneuvotteluissa. Myyjän taloudellinen neuvonantaja oli CBRE Finland Oy.

16.05.2019

HPP avusti Stiftelsen Sedmigradsky sr säätiötä Cavoniuksen talon kiinteistön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnissä

Kiinteistöt

Transaktiot

HPP avusti Stiftelsen Sedmigradsky sr säätiötä osoitteessa Pohjoisesplanadi 21 sijaitsevan Cavoniuksen talon kiinteistön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden myynnissä CapMan Nordic Real Estate II rahastolle. Kohteen kadunpuoleinen osa on rakennettu vuonna 1820 ja rakennus on siten yksi Helsingin liikekeskustan vanhimmista rakennuksista. HPP avusti hankkeen suunnittelussa ja valmistelutoimissa sekä kauppaneuvotteluissa.

03.05.2019

HPP avusti Collector Bank AB:tä kiinteistöportfolion hankinnassa

Rahoitus

HPP avusti Collector Bank AB:tä EUR 5.200.000 rahoitusjärjestelyssä Finsk Invest Oy:n kanssa koskien kiinteistöportfolion hankintaa Turun seudulta.

26.04.2019

SBB hankkii vanhainkoteja, esikouluja ja hoivakiinteistöjä Suomesta 142 miljoonalla eurolla

Kiinteistöt

Transaktiot

HPP avusti Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) -nimistä Nasdaq-listattua kiinteistösijoittajaa, joka on erikoistunut sijoittamaan Pohjoismaisiin yhteiskunnallisiin palvelukiinteistöihin, transaktiossa, jossa SBB sitoutui hankkimaan 48 kiinteistökohteesta muodostuvan portfolion. Kohteista 27 on vanhainkoteja, 11 esikouluja ja 10 hoivakiinteistöjä. Portfolion myyjänä oli Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt.

Kaupan arvo on 142 miljoonaa euroa, ja kyseessä on siten Suomen toiseksi suurin hoivakiinteistöjen kauppa. Kaupan täytäntöönpanon on sovittu tapahtuvan 29.4.2019.

HPP toimii kaupassa SBB:n oikeudellisena neuvonantajana.

15.04.2019

Toimimme PHP Holding Oy:n neuvonantajana DNA Oyj:n osakkeiden myynnissä Telenor Groupille 1.5 miljardin euron järjestelykokonaisuudessa

Kilpailu

Transaktiot

PHP Holding Oy (“PHP”) on 9.4.2019 sopinut myyvänsä kaikki omistamansa DNA Oyj:n (”DNA”) osakkeet norjalaiselle teleoperaattorikonsernille, Telenor Groupille (”Telenor”). PHP on DNA:n toiseksi suurin osakkeenomistaja, omistaen 25,78 prosenttia kaikista DNA:n osakkeista. HPP Asianajotoimisto Oy toimii PHP:n oikeudellisena neuvonantajan järjestelyssä.

Samassa yhteydessä tämän järjestelyn kanssa myös DNA:n suurin osakkeenomistaja, Finda Telecoms Oy (”Finda”) on erillisellä kaupalla sopinut myyvänsä kaikki omistamansa DNA:n osakkeet Telenorille. Findan omistamat osakkeet edustavat 28,26 prosenttia DNA:n kaikista osakkeista. PHP:n ja Findan Telenorille myytävien DNA:n osakkeiden kokonaiskauppahinta on noin 1,5 miljardia euroa.

PHP:n omistamien DNA:n osakkeiden myynti edellyttää kaupan ehtojen mukaan mm. PHP:n yhtiökokouksen hyväksyntää ja vaadittavien viranomaishyväksyntöjen saamista. Telenor ennakoi kaupan toteutuvan vuoden 2019 kolmannen neljänneksen aikana. Järjestelyjen toteutuminen käynnistää myös Telenorin pakollisen julkisen ostotarjouksen muista DNA:n osakkeista.

(Euroopan komissio hyväksyi kaupan 15.7.2019).

01.04.2019

HPP avusti Elite Alfred Bergin rahastoa kiinteistöjärjestelyssä

Kiinteistöt

Transaktiot

Elite Alfred Bergin kiinteistörahasto on allekirjoittanut sopimuksen Kuopion Portin A-vaiheen liike- ja toimistotilojen ostamisesta Lapti Group -konserniin kuuluvalta Rakennusliike Lapti Oy:ltä. Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahaston omistukseen siirtyy yhteensä 3 484 m2 liike- ja toimistotiloja. Kuopion Portin A-vaihe valmistuu vuoden 2020 alussa.

Kuopion rautatieaseman ja linja-autoaseman viereen vaiheittain vuosina 2020-2023 valmistuva Kuopion Portti on monipuolinen kokonaisuus, johon kuuluu asuntoja, palveluasumista, toimisto- ja liiketiloja, pysäköintilaitos ja matkustajien odotustilat.

HPP vas­ta­si kaup­pa­kir­jan ja muiden sopimusten laa­ti­mi­ses­ta sekä muus­ta oikeudellisesta neuvonannosta ostoprosessin ai­ka­na. Kauppakirja allekirjoitettiin 21.3.2019.

28.03.2019

HPP avusti menestyksekkäästi Talvivaaran entistä johtoa arvopaperimarkkinarikosasiassa Helsingin hovioikeudessa

Riidanratkaisu

HPP avusti kahta Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n (nyk. Ahtium Oyj:n konkurssipesä) arvopaperimarkkinarikosasian vastaajaa asiassa, jossa Helsingin hovioikeus antoi tänään tuomion.

Helsingin hovioikeus kumosi entisen toimitusjohtajan saaman tiedottamisrikostuomion ja hylkäsi häneen kohdistetun syytteen. Hovioikeus on valtaosin kumonnut entiseen tuotantojohtajaan kohdistetut sisäpiirintiedon väärinkäyttösyytteet. Tuotantojohtaja on hovioikeudessa tuomittu kahdesta sisäpiirintiedon väärinkäyttörikoksesta sakkorangaistukseen. Käräjäoikeus oli tuominnut hänet viidestä teosta ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

 

21.03.2019

Lindström Oy myy liiketoiminnan Isossa-Britanniassa

Transaktiot

HPP avusti Lindström Oy:n isobritannialaista tytäryhtiötä Lindstrom Limitediä sen myydessä lattiahuolto- ja WC-tilapalvelunsa Bio Clean Systems Limitedille. Lindström Oy on yksi Euroopan johtavia tekstiilipalveluyrityksiä. Kaupan arvo on luottamuksellinen.

 

08.03.2019

HPP avusti Finest Bay Area Development Oy:tä Suomen ja Viron yhdistävän tunnelihankkeen rahoitusneuvotteluissa 15 miljardin euron rahoituksen varmistamiseksi

Infra

Rahoitus

HPP avusti Finest Bay Area Development Oy:tä sen allekirjoittaessa aiesopimuksen Touchstone Capital Partners Ltd:n kanssa Suomen ja Viron välisen tunnelin rahoituksesta kattaen 15 miljardin euron rahoituksen. Rahoitus tulee jo aiemmin ilmoitetun ARJ Holding LLC:n kanssa sovitun 100 miljoonan euron rahoituksen lisäksi.

Rahoitus on Finest Bay Area Developmentin nostettavissa hankkeen rakennusvaiheiden edetessä. Rahoituksen yksityiskohdat neuvotellaan seuraavien kuukausien aikana.

04.03.2019

HPP avusti Svenska Folkskolans Vänner-yhdistystä kiinteistötransaktiossa

HPP avusti Svenska Folkskolans Vänner-yhdistystä Diana-talon myynnissä. Helsingin Yrjönkadulla sijaitseva Diana-talo myytiin saksalaiselle Quadoro Doric:lle, joka teki kaupan sveitsiläistaustaisen kiinteistörahaston Vontobel Sustainable Real Estate Europe:n puolesta. Kauppahinta oli alle 20 MEUR.

Dianapuiston kupeessa sijaitseva Diana-talo on valmistunut vuonna 1898. Vuokrattavaa pinta-alaa rakennuksessa on noin 3400 neliömetriä. Rakennuksessa sijaitsee liiketiloja, toimistotiloja sekä asuinhuoneistoja.

HPP avusti hankkeen suunnittelussa ja valmistelutoimissa sekä kauppaneuvotteluissa.

Kauppa toteutettiin 14.2.2019.

01.02.2019

Korkein oikeus hylkäsi Metsähallituksen valituslupahakemuksen asiassa, joka koski kilpailunrajoituslain mukaista vahingonkorvausta

Kilpailu

Riidanratkaisu

HPP edus­ti Met­sä­liit­toa menestyksekkäästi raakapuumarkkinoiden kilpailunrajoitukseen perustuvassa va­hin­gon­kor­vausoi­keu­den­käyn­nis­sä, jos­sa kan­ta­ja­na oli Met­sä­hal­li­tus. Metsähallitus vaati Stora Enso Oyj:ltä, UPM-Kymmene Oyj:ltä ja Metsäliitto Osuuskunnalta vahingonkorvausta yhteisvastuullisesti pääomaltaan alun perin n. 283 miljoonaa euroa. Korkein oikeus antoi asiassa ratkaisun 29.1.2019. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Metsähallitukselle. Ho­vioi­keuden tuomio jäi näin ollen pysyväksi. Hovioikeuden ja käräjäoikeuden tuomioilla Metsähallituksen kanne oli hylätty ko­ko­nai­suu­des­saan.

Samaan asiakokokonaisuuteen liittyvät yksityishenkilöiden ja kuntien vahingonkorvauskanteet on hylätty aiemmin tuomioilla, jotka ovat lainvoimaisia. HPP edusti Metsäliittoa myös näissä oikeudenkäynneissä.

Korkeimman oikeuden tiedote »

29.01.2019

HPP avus­ti Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:tä biokaasulaitoksen hankinnassa

Energia

Julkiset hankinnat

HPP avus­ti Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:tä biokaasulaitoksen hankinnassa. Biokaasulaitoksessa tuotetaan uusiutuvaa energiaa biojätteistä ja jätevesilietteistä. Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi, jota voidaan käyttää biokaasuautojen polttoaineena. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeeseen energiatukea noin 2,2 M€. Energiatuella pyritään edistämään uusiutuvan energian tuotantoa, energiansäästöä ja energiatehokkuutta. Watrec Oy toimi hankkeessa kilpailutus- ja rakennuttamiskonsulttina ja laitoksen toimittajaksi valittiin Envor Protech Oy.

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on vuonna 1996 perustettu kiertotalousyhtiö, jonka osakkaita ovat Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat. Yhtiö hoitaa osakaskunnilleen jätelain mukaisia palvelutehtäviä.

22.01.2019

HPP toimi Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelsen neuvonantajana kiinteistön myyntiprosessissa

Kiinteistöt

Transaktiot

HPP avusti Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelseniä asuinkerrostalon myynnissä. Lauttasaaressa sijaitseva asuinkerrostalo myytiin Asunto Oy Helsingin Lahnaruoho-nimiselle yhtiölle, jonka omistavat Asuntosalkku Suomi, Nordic Business Investments ja Diretor. Asuinkerrostalossa on yhteensä 40 asuinhuoneistoa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 2607 neliömetriä.

HPP vastasi kauppakirjan laatimisesta ja muusta juridisesta neuvonannosta myyntiprosessin aikana. Kauppa toteutettiin 3.1.2019.

 

16.01.2019

HPP avusti yhdysvaltalaista DoubleVerify Inc.:iä semanttiseen tekoälyalustaan erikoistuneen Leiki Oy:n osakekannan hankinnassa

Teknologia

Transaktiot

Työelämä

Verot

HPP avusti yhdysvaltalaista DoubleVerify Inc.:iä ja sen yksityistä pääomasijoittajaa Providence Equity Partnersia Leiki Oy:n koko osakekannan hankinnassa. Leiki Oy on suomalainen semanttisen tekoälyalustan tarjoaja, joka toimittaa kontekstuaalisia ja yleisöanalysointiratkaisuja markkinoijille ja mediayhtiöille. DoubleVerify Inc. on johtava ja riippumaton mittausohjelmien ja analytiikan tarjoaja nopeasti kasvavalla markkinasegmentillä. Transaktio toteutettiin käteiskaupalla 27. joulukuuta 2018.

Tämä on viimeisin transaktio teknologian, ja erityisesti tekoälyn alalla, missä HPP on avustanut kansainvälisiä pääomasijoittajia suomalaisten teknologiakohteiden hankinnassa. Transaktio on osoitus HPP:n markkinoiden johtavasta teknologia-asiantuntemuksesta (sijoitettu Tier 1:een Legal 500:n TMT-kategoriassa) sekä rajat ylittävästä transaktio-osaamisesta.

03.01.2019

HPP avusti Eliten rahastoa kahdessa kiinteistötransaktiossa

Kiinteistöt

Transaktiot

Elite Finland Value Added Fund II Ky toteutti kaksi kiinteistötransaktiota, joissa rahasto hankki yhteensä kolme paikallista vähittäismyyntikohdetta suomalaisilta yksityisiltä kiinteistökehittäjiltä. Kohteet sijaitsevat Nokialla, Jyväskylässä ja Ylöjärvellä ja kunkin kohteen ankkurivuokralaisena toimii Kesko. HPP avusti Eliteä kaikissa transaktioon liittyvissä juridisissa asioissa, sisältäen oikeudelliset ja verotukselliset due diligence -tarkastukset, transaktiodokumentaation laadinnan ja neuvottelun sekä järjestelyyn liittyvät yhtiöoikeudelliset työt.

Kaupat toteutettiin 13.12.2018 ja 14.12.2018.

02.01.2019

HPP avusti Volution Groupia Oy Pamon Ab:n osakkeiden kaupassa

Kiinteistöt

Transaktiot

HPP toi­mi Vo­lu­tion Grou­pin oi­keu­del­li­se­na neu­vo­nan­ta­ja­na Oy Pa­mon Ab:n (”Pamon”) osa­ke­kan­nan han­kin­nas­sa.

Pa­mon on joh­ta­va ko­neel­lis­ten il­man­vaih­to- ja läm­mön­tal­teen­ot­to­jär­jes­tel­mien suun­nit­te­li­ja, val­mis­ta­ja ja toi­mit­ta­ja, joka toi­mii pää­asias­sa uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen ja ra­ken­nus­ten pe­rus­pa­ran­ta­mi­sen mark­ki­noil­la Suo­mes­sa.

Vo­lu­tion Group plc on joh­ta­va il­man­vaih­to­tuot­tei­den toi­mit­ta­ja asuin- ja lii­ke­ra­ken­nus­ten ra­ken­ta­mi­sen mark­ki­noil­la Iso-Bri­tan­nias­sa, Poh­jois­mais­sa, Kes­ki-Eu­roo­pas­sa ja Austra­laa­sias­sa. Sen osak­keet ovat jul­ki­sen kau­pan­käyn­nin koh­tee­na Lon­toon pörs­sis­sä.

20.12.2018

HPP avusti Liikennevirta Oy:tä rahoitus- ja omistusjärjestelyssä

Kilpailu

Rahoitus

Transaktiot

Työelämä

HPP avusti Liikennevirta Oy:tä (”Virta”) sen kasvurahoituksen järjestämisessä ja omistusjärjestelyissä, joiden seurauksena yhtiön pääomistajiksi tulivat Euroopan johtava energiayhtiö E.ON, Helen ja Lahti Energia. Rahoituskierroksen tarkoituksena on turvata Virran kansainvälinen kasvu nopeasti kasvavilla sähköajoneuvojen latauspalvelujen markkinoilla lähivuosina. Virta ja E.ON olivat jo aikaisemmin tehneet laajan operatiivisen yhteistyösopimuksen, jonka perusteella E.ON:nin latauspisteet Euroopassa siirtyivät asteittain käyttämään Virran teknologioita. Järjestely on osoitus HPP:n transaktio- ja teknologiaosaamisesta nopeasti kehittyvillä älykkään liikenteen kansainvälisillä markkinoilla.

Virta perustettiin vuonna 2013. Yritys tunnetaan Euroopassa älykkäiden latauspalveluiden innovaatiojohtajana ja yhtenä alansa kärkinimistä. Tällä hetkellä Virta palvelee yli 200 yritysasiakasta 19 maassa. Helsingin lisäksi yrityksellä on toimistot Saksassa, Ranskassa ja Ruotsissa.

11.12.2018

HPP toimi Helsingin kaupungin neuvonantajana kaupunkiympäristötalon kaupassa

Julkiset hankinnat

Kiinteistöt

Transaktiot

Verot

Helsingin kaupunki on 4.12.2018 sopinut saksalaisen Union Investment Real Estate GmbH:n kanssa Helsingin Kalasatamaan rakennettavan kaupunkiympäristötalon kaupasta. Kauppasummaksi on sovittu 165 miljoonaa euroa ja kaupat on sovittu toteutettavaksi, kun rakennus on valmistunut. Kaupunki jää tuolloin kohteeseen vuokralle 20 vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella.

Kaupunkiympäristötalon vuokrattava pinta-ala on noin 27 500 neliömetriä.

HPP on avustanut Helsingin kaupunkia hankkeen suunnittelussa ja valmistelutoimissa, sijoittajakilpailutuksessa ja kauppaneuvotteluissa. Myyjän kaupallisena neuvonantajana toimi Newsec.

 

 

 

14.11.2018

HPP toimi Viestintäviraston neuvonantajana lento- ja meriliikenteen kansainvälisen sääntelyn yhteensovittamisessa liikennepalvelulain puolesta-asioinnin kanssa

Kuljetus ja liikenne

Logistiikka

HPP avusti Viestintävirastoa ”Lippu” -hankkeessa, joka on Viestintäviraston, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin yhteishanke. Yhteishankkeen tarkoituksena on määritellä lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapintaan tekninen ratkaisu ja laatia käytännesäännöt toimijoiden välisten sopimusten laadinnan tueksi. Lippu-hankkeen perustaja on Liikenne- ja viestintäministeriö.

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen liikennepalvelulain yhtenä tavoitteena on edistää matkaketjujen hankintaa yhdeltä luukulta. Tämän mahdollistamiseksi kaikkien eri liikkumispalvelujen tarjoajien tulee avata niin kutsutuille puolesta-asioijille pääsy lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapintaan, jonka kautta tulee olla mahdollista hankkia määrättyjä lipputuotteita tai varata matkoja ja kuljetuksia.

1.1.2019 voimaan astuvan liikennepalvelulain osittaisuudistuksen myötä rajapintojen avaamisvelvollisuus koskee myös lento- ja meriliikennettä.

Viestintäviraston esitys

30.10.2018

HPP toimi Suomen Malmijalostus Oy:n ja Terrafame Oy:n neuvonantajana akkukemikaalitehtaan rakentamiseen liittyvässä rahoituspaketissa

Energia

Kaivostoiminta

Rahoitus

Teollisuus

Transaktiot

Verot

Ympäristö

HPP avusti Suomen Malmijalostus Oy:tä (aiemmin Terrafame Group Oy) ja Terrafame Oy:tä (”Terrafame”) rahoituskierroksessa liittyen Sotkamoon rakennettavaan akkukemikaalitehtaaseen. Rahoituspaketin kokonaisarvo on noin 100 miljoonaa euroa. Rahoitus, jonka antavat Terrafamen nykyisen osakkeenomistajat, koostuu Trafiguran tarjoamasta noin 43 miljoonan euron lainasta sekä Galena -rahaston ja Suomen Malmijalostus Oy:n myöntämästä yhteensä 60 miljoonan euron arvoisesta oman pääoman ehtoisesta sijoitussitoumuksesta. Suomen Malmijalostus Oy:n osuus rahoituksesta toteutetaan kohdentamalla uudelleen tehdashankkeeseen käytettäväksi 30 miljoonaa euroa helmikuussa 2017 Terrafamelle myönnetystä yhteensä 50 miljoonan euron sijoitussitoumuksesta. Akkukemikaalitehtaaseen tehtävän investoinnin määrä on noin 240 miljoonaa euroa.

Suomen Malmijalostus Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö. Sen tehtävänä on vastata valtion kaivos- ja akkutoimialan omistuksista ja kehittämisestä sekä edistää suomalaisen akkuklusterin kehittämistä. Terrafame on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan.

 

22.10.2018

HPP avusti japanilaista Morpho Inc:iä Top Data Science Oy:n osakkeiden hankinnassa

Teknologia

Transaktiot

Työelämä

Verot

HPP avus­ti ja­pa­ni­lais­ta Morp­ho Inc:iä suo­ma­lai­sen Top Data Science Oy:n osak­kei­den han­kin­nas­sa. Morp­ho Inc on joh­ta­va ja­pa­ni­lai­nen pörs­si­no­tee­rat­tu oh­jel­mis­to­ke­hit­tä­jä, joka toi­mit­taa rat­kai­su­ja eri teol­li­suus­sek­to­reil­le, ku­ten äly­pu­he­lin-, au­to­teol­li­suus- ja diag­nos­ti­sen ku­van­ta­mi­sen alal­le. Top Data Science Oy on suo­ma­lai­nen da­ta­tie­de- ja oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­yri­tys, joka eri­kois­tuu vaa­ti­viin data-ana­lyy­sei­hin, te­ko­ä­lyyn ja ko­neop­pi­mi­sen rat­kai­sui­hin.

Osak­keet han­kit­tiin yh­tiön pe­rus­ta­jil­ta, jot­ka jat­ka­vat mu­ka­na yh­tiön lii­ke­toi­min­nas­sa ke­hit­tääk­seen edel­leen yh­tiön rat­kai­su­tar­jon­taa yh­des­sä Morp­hon kans­sa.

22.10.2018

HPP avusti japanilaista Morpho Inc:iä Top Data Science Oy:n osakkeiden hankinnassa

Teknologia

Transaktiot

Työelämä

Verot

HPP avusti japanilaista Morpho Inc:iä suomalaisen Top Data Science Oy:n osakkeiden hankinnassa. Morpho Inc on johtava japanilainen pörssinoteerattu ohjelmistokehittäjä, joka toimittaa ratkaisuja eri teollisuussektoreille, kuten älypuhelin-, autoteollisuus- ja diagnostisen kuvantamisen alalle. Top Data Science Oy on suomalainen datatiede- ja ohjelmistokehitysyritys, joka erikoistuu vaativiin data-analyyseihin, tekoälyyn ja koneoppimisen ratkaisuihin.

Osakkeet hankittiin yhtiön perustajilta, jotka jatkavat mukana yhtiön liiketoiminnassa kehittääkseen edelleen yhtiön ratkaisutarjontaa yhdessä Morphon kanssa.

02.08.2018

HPP avusti CGI:tä datahub-järjestelmän toimituksessa Fingridille

Energia

Tietoturva ja yrityssalaisuudet

Transaktiot

HPP avusti CGI Suomi Oy:tä kaupassa, jonka puitteissa Fingrid Oyj:n tytäryhtiölle Fingrid Datahub Oy:lle toimitetaan datahub-tiedonvaihtojärjestelmä.

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Järjestelmällä yksinkertaistetaan, nopeutetaan ja tehostetaan sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa.

Datahubin hankinnan arvo on 41,9 miljoonaa euroa. Toimitus muodostuu projektitoimituksesta, lisensseistä ja tuki- ja ylläpitopalveluista käyttöönottoa seuraaville neljälle vuodelle.

Heinäkuussa solmitun sopimuksen mukaan datahub-järjestelmä otetaan käyttöön huhtikuussa 2021.

10.07.2018

HPP toi­mi Glo­bal Equip­ment Ser­vices and Ma­nu­fac­tu­ring Inc:n oi­keu­del­li­se­na neu­vo­nan­ta­ja­na JOT Au­to­ma­tion Oy:n yrityskaupassa

Rahoitus

Teknologia

Transaktiot

Työelämä

HPP toi­mi Glo­bal Equip­ment Ser­vices and Ma­nu­fac­tu­ring, Inc:n (”GES”) oi­keu­del­li­se­na neu­vo­nan­ta­ja­na ra­hoi­tus­jär­jes­te­lys­sä, jos­sa GES teki vuon­na 2016 si­joi­tuk­sen JOT Au­to­ma­tion Oy:öön (”JOT”) ja jon­ka toi­ses­sa vai­hees­sa GES nyt ir­taan­tui si­joi­tuk­ses­taan  JOT:n koko osa­ke­kan­nan kau­pan yh­tey­des­sä. Jär­jes­te­lyn to­teu­dut­tua 4.6.2018, omis­tus JOT:ssa siir­tyi kii­na­lai­sel­le Suz­hou Vic­to­ry Preci­sion Ma­nu­fac­tu­re Co., Ltd:lle.

JOT on ou­lu­lai­nen tuo­tan­toau­to­maa­tioon ja elekt­ro­niik­ka­teol­li­suu­den tes­taus­rat­kai­sui­hin eri­kois­tu­nut yri­tys, jol­la on lii­ke­toi­min­taa Suo­men li­säk­si Vi­ros­sa, Kii­nas­sa, Ita­lias­sa, Un­ka­ris­sa ja Yh­dys­val­lois­sa.

GES on Ka­li­for­nian pii­laak­sos­sa San Jo­ses­sa pää­kont­to­ri­aan pi­tä­vä yri­tys, joka on eri­kois­tu­nut elekt­ro­niik­ka- ja puo­li­joh­de­teol­li­suu­den tuo­tan­no­noh­jauk­seen ja tes­taus­lait­tei­den suun­nit­te­luun ja tar­jo­aa lait­tei­den suun­nit­te­lu- ja val­mis­tus­pal­ve­lui­ta ja mui­ta pal­ve­lui­ta glo­baa­lis­ti.  GES toi­mii Yh­dys­val­to­jen li­säk­si Kii­nas­sa, In­tias­sa, Viet­na­mis­sa ja Ja­pa­nis­sa.

10.07.2018

HPP avusti Volution Groupia Oy Pamon Ab:n osakkeiden kaupassa

Kiinteistöt

Kilpailu

Rahoitus

Rakentaminen

Teollisuus

Transaktiot

Työelämä

Verot

HPP toimi Volution Groupin oikeudellisena neuvonantajana Oy Pamon Ab:n (”Pamon”) osakekannan hankinnassa.

Pamon on johtava koneellisten ilmanvaihto- ja lämmöntalteenottojärjestelmien suunnittelija, valmistaja ja toimittaja, joka toimii pääasiassa uudisrakentamisen ja rakennusten perusparantamisen markkinoilla Suomessa.

Volution Group plc on johtava ilmanvaihtotuotteiden toimittaja asuin- ja liikerakennusten rakentamisen markkinoilla Iso-Britanniassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Australaasiassa. Sen osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Lontoon pörssissä.

Lisätietoja osakekaupasta 

 

 

07.06.2018

HPP toimi Global Equipment Services and Manufacturing Inc:n oikeudellisena neuvonantajana JOT Automation Oy:n yrityskaupassa

Rahoitus

Teknologia

Työelämä

HPP toi­mi Global Equipment Services and Manufacturing, Inc:n (”GES”) oi­keu­del­li­se­na neu­vo­nan­ta­ja­na rahoitusjärjestelyssä, jossa GES teki vuonna 2016 sijoituksen JOT Automation Oy:öön (”JOT”) ja jonka toisessa vaiheessa GES nyt irtaantui sijoituksestaan  JOT:n koko osakekannan kaupan yhteydessä. Järjestelyn toteuduttua 4.6.2018, omistus JOT:ssa siirtyi kiinalaiselle Suzhou Victory Precision Manufacture Co., Ltd:lle.

JOT on ou­lu­lai­nen tuo­tan­toau­to­maa­tioon ja elekt­ro­niik­ka­teol­li­suu­den tes­taus­rat­kai­sui­hin eri­kois­tu­nut yri­tys, jol­la on lii­ke­toi­min­taa Suo­men li­säk­si Vi­ros­sa, Kii­nas­sa, Ita­lias­sa, Un­ka­ris­sa ja Yh­dys­val­lois­sa.

GES on Ka­li­for­nian pii­laak­sos­sa San Jo­ses­sa pää­kont­to­ri­aan pi­tä­vä yri­tys, joka on eri­kois­tu­nut elekt­ro­niik­ka- ja puo­li­joh­de­teol­li­suu­den tuo­tan­no­noh­jauk­seen ja tes­taus­lait­tei­den suun­nit­te­luun ja tar­jo­aa lait­tei­den suun­nit­te­lu- ja val­mis­tus­pal­ve­lui­ta ja mui­ta pal­ve­lui­ta glo­baa­lis­ti.  GES toi­mii Yh­dys­val­to­jen li­säk­si Kii­nas­sa, In­tias­sa, Viet­na­mis­sa ja Ja­pa­nis­sa.

06.06.2018

HPP avusti menestyksekkäästi päämiehiään yhtiöoikeudellisesti merkittävissä ennakkotapausluonteisissa oikeudenkäynneissä

Rahoitus

Riidanratkaisu

HPP avusti Gumböle Golf ry:tä osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa vähemmistöosakkeiden lunastusta koskevassa välimiesmenettelyssä, jossa välimiesoikeus vahvisti Gumböle Golf Oy:n II A-sarjan osakkeen lunastushinnaksi nk. negatiivisen lunastushinnan. Välimiesoikeus katsoi kyseisten golf-osakkeiden käyväksi hinnaksi -11 213,68 euroa. Negatiivinen lunastushinta perustui yhtiöjärjestyksessä määrättyyn osakekohtaiseen velkaosuuteen Gumböle Golf Oy:n ottamasta lainasta ja sitä koskevaan rahoitusvastikkeen maksuvelvollisuuteen. Välitystuomion myötä yhdeksän kantajana toiminutta Gumböle Golf Oy:n vähemmistöosakkeenomistajaa joutuvat kukin maksamaan 11 213,68 euroa osakkeelta lunastajana olevalle Gumböle Golf ry:lle luovuttaessaan omistamansa osakkeet yhdistykselle.

Keskuskauppakamarin asettamana välimiehenä toimi Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professori Seppo Villa. Välitystuomio ei ole lainvoimainen.

Kauppalehden uutiseen asiasta.

 

HPP avusti Länsi-Uudenmaan alueella toimivaa, pääosin toimialueensa kuntien omistamaa jätehuoltoyhtiötä, Rosk’n Roll Oy Ab:tä osakeyhtiöoikeudellisessa riita-asiassa, jossa oli kyse suunnatun osakeannin edellyttämästä painavan taloudellisen syyn olemassaolosta ja arvioinnista sekä siitä, loukkasiko yhtiön hallituksen tekemä päätös osakkeenomistajien yhdenvertaista kohtelua.

Korkein oikeus ratkaisi asian Rosk’n Roll Oy Ab:n hyväksi tuomiossaan KKO:2018:19.

04.06.2018

HPP avusti Eurofins Oy:tä sen hankkiessa VTT:n testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalvelut

Kilpailu

Teknologia

Transaktiot

HPP avusti maailman johtavaa bioanalytiikan testauspalveluiden tarjoajaa, Eurofins Scientificia yritysjärjestelyssä, jolla se hankki Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n kaikki testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalvelut. Kilpailu- ja kuluttavirasto hyväksyi 21.5.2018 yrityskaupan ehdollisena.

Teknologian tutkimuskeskuksen kaksi tytäryhtiötä VTT Expert Services Oy ja Labtium Oy siirtyivät Eurofinsin omistukseen 1.6.2018.

Eurofins tarjoaa Suomessa bioanalytiikan laboratorio- ja asiantuntijapalveluja elintarvike-, maatalous- ja ympäristösektoreilla.

Molmmat yritysjärjestelyt vahvistavat Eurofinsin markkina-asemaa entisestään. Viime vuonna se hankki omistukseensa Nab Labsin, Rambol Analyticsin ja Ahman.

Eurofinsillä on yli 400 laboratoriota 44:ssä eri maassa.

24.05.2018

HPP edusti menestyksekkäästi Metsäliittoa puukartelliasiaan liittyvässä oikeudenkäynnissä

Kilpailu

Riidanratkaisu

HPP edusti Metsäliittoa ns. puukartelliasiaan liittyvässä vahingonkorvausoikeudenkäynnissä, jossa kantajana oli Metsähallitus. Hovioikeus antoi asiassa 21.5.2018 tuomion, jolla se pysytti käräjäoikeuden tuomion: käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt Metsähallituksen kanteen kokonaisuudessaan.

Käräjäoikeus oli 22.6.2016 antamallaan tuomiolla hylännyt Metsähallituksen vahingonkorvausvaatimuksen kokonaisuudessaan katsoen, ettei metsäyhtiöiden kilpailunrajoituksesta ollut näytetty aiheutuneen Metsähallitukselle vahinkoa kilpailunrajoituksen aikana tai sen jälkeen. Lisäksi käräjäoikeus oli katsonut osan kannevaatimuksista vanhentuneen.

Metsähallitus haki muutosta käräjäoikeuden tuomioon. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ja katsoi asiassa vastaanotetun laajan taloustieteellisen asiantuntijatodistelun perusteella, että riittävä näyttö vahingon aiheutumisesta ei ollut se, että hintavaikutusta voitiin pitää asianosaisten esittämien analyysien perusteella mahdollisena.

Helsingin hovioikeuden tiedotteeseen

 

17.04.2018

HPP laati ympäristöministeriölle YVA-menettelyn hankeluettelon uudistamista koskevan taustaselvityksen

Ympäristö

Ympäristöministeriö on julkaissut lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävien hankkeiden luettelon uudistamista. Esityksen mukaan YVA-lain hankeluettelon sisältävä liite 1 korvattaisiin uudella liitteellä. Esityksen tavoitteena on hankeluettelon ajantasaistaminen, sisällön selkeyttäminen sekä yhdenmukaistaminen mahdollisimman pitkälle YVA-direktiivin liitteenä I olevan hankeluettelon kanssa.  Luonnoksessa ehdotetaan muun muassa tulkintaepäselvyyksiä aiheuttaneen jätteiden fysikaalis-kemiallisen käsittelyn muuttamista kemialliseksi käsittelyksi sekä tuulivoimahankkeita koskevan tehorajan nostamista nykyisestä 30 MW:sta 45 MW:iin.

HPP laati ympäristöministeriön toimeksiannosta oikeudellisiin kysymyksiin keskittyneen taustaselvityksen YVA-lain hankeluettelon ajantasaisuudesta. Selvitykseen sisältyi analyysi YVA-lain hankeluettelon ajantasaisuudesta ja eroavaisuuksista suhteessa YVA-direktiivin ja valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan Espoon sopimuksen vaatimuksiin. Lisäksi työssä koottiin yhteen ehdotettavan muutoksen kannalta keskeisten toimijoiden sekä viranomaisten näkemyksiä asiasta.

Selvityksen laatimisesta ovat HPP:llä vastanneet osakas Kari Marttinen ja Senior Associate Laura Leino. Kari on toiminut toiminnanharjoittajien neuvonantajana lukuisissa suurissa YVA-menettelyä ja muita ympäristöllisiä menettelyjä edellyttävissä hankkeissa. Kari vastaa HPP:n ympäristöoikeuspraktiikasta ja hänellä on vuosien kokemus asiakkaiden neuvonannosta ympäristölainsäädännön käytännön toimeenpanoon liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Laura on toiminut sekä oikeudellisena neuvonantajana että YVA-konsulttina useissa suurissa YVA-menettelyissä. Lisäksi Laura on työskennellyt YK:n alaisen kansainvälistä YVA-menettelyä koskevan Espoon sopimuksen sihteeristössä asiantuntijana.

Linkki ympäristöministeriön tiedotteeseen, lausuntopyyntöön HE:stä sekä HPP:n selvitykseen.

09.04.2018

HPP avusti suomalaisia osapuolia Hobby Hallin ja Hansapostin yhdistymisessä

Rahoitus

Teknologia

Transaktiot

Työelämä

Verot

HPP avusti Hobby Hall Oy:tä ja sen suomalaisia omistajia SGN Group Oy:tä ja Four P&P Consulting Oy:tä verkkokauppa Hobby Hallin ja Viron suurimman verkkokauppa Hansapostin yhdistymisessä. Yhdistymisen myötä syntyi uusi merkittävä kansainvälinen verkkokauppatoimija, jonka liikevaihto on yli 80 miljoonaa euroa, henkilöstömäärä noin 200 henkeä ja jolla on valikoimissaan yli 330.000 tuotetta.

Hobby Hall siirtyi suomalaisen perheyrityksen SGN Groupin omistukseen vuoden 2017 alussa. ”Aloitimme verkkokaupan uudistamisen vuoden 2017 alussa ja nyt toteutettu verkkokauppojen yhdistyminen on uusi merkittävä askel Hobby Hallille. Olemme olleet tyytyväisiä sujuvaan yhteistyöhön HPP Asianajotoimiston kanssa”, toteaa SGN Groupin toimitusjohtaja Sam G. Nieminen.

28.03.2018

HPP avusti Casekingiä sen ostaessa suomalaisen Jimm’s PC Store -verkkokaupan

Rahoitus

Transaktiot

Työelämä

Verot

HPP toimi neuvonantajana Casekingille ja sen yksityiselle pääomasijoittajalle Equistone Partners Europelle onnistuneessa yrityskaupassa, jossa Caseking osti Jimm’s PC Store Oy:n osakekannan.

Caseking on Euroopan ykkösfoorumi harraste- ja ammattilaispelaajille. Jimm’s PC Store Oy on Suomen markkinajohtaja PC-pelivälineiden ja komponenttien sähköisessä jälleenmyynnissä. Caseking-konserni vahvistaa hankinnalla asemaansa skandinaavisilla markkinoilla, minkä lisäksi Casekingin ainutlaatuinen tuotevalikoima luo Jimm’sille kasvumahdollisuuksia. Kaupan rahoituksellisia ehtoja ei ole julkistettu.

Yrityskauppa korostaa sekä HPP:n vahvuutta neuvonantajana yrityskaupoissa ulkomaisille hankkijoille ja rahastoille että asemaamme Suomen markkinoiden johtavana TMT-asianajotoimistona.

07.03.2018

HPP avusti myyjiä Mediamaestro Oy:n myynnissä Total Specific Solutions:lle

Rahoitus

Teknologia

Tietoturva ja yrityssalaisuudet

Transaktiot

Mediamaestro Oy on suomalainen ohjelmistokehittäjä, joka tuottaa ohjelmistoratkaisuja vähittäiskaupan alalla ja tilitoimistoille. TSS on osa Constellation Software Inc.:ia (”CSI”), joka on yksi Pohjois-Amerikan suurimmista ohjelmistoalan yrityksistä ja listattu Kanadan pörssiin.

TSS on johtava liiketoimintaratkaisujen tarjoaja ja koostuu itsenäisistä liiketoimintayksiköistä, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluita omilla markkina-alueillaan. TSS on aktiivinen seuraavilla aloilla: terveydenhuolto, paikallis- ja keskushallinto, vähittäiskauppa, kiinteistöt, taloudelliset ja oikeudelliset palvelut, ja ohjelmistopalvelut.

Mediamaestron hankinnan kautta TSS saa jalansijaa Suomen ohjelmistoalalla ja vahvistaa edelleen asemaansa sekä vähittäiskaupan alan että tilitoimistopalveluissa, joissa sillä on jo vakiintunut asema Alankomaissa ja Saksassa.

Mediamaestron tiedote.

 

15.11.2017

HPP toimi Terrafame Groupin ja Terrafamen neuvonantajana järjestelyssä, jossa Terrafame sai yksityistä rahoitusta tukemaan tulevia investointeja

Kaivostoiminta

Kilpailu

Maksukyvyttömyys

Rahoitus

Transaktiot

Ympäristö

Terrafame Group Oy ja Terrafame Oy (”Terrafame”) ovat 9.11.2017 sopineet Galena Asset Managementin, Trafigura Groupin sekä Sampo Oyj:n kanssa rahoituskokonaisuudesta, joka tukee Terrafamen tulevaisuuden investointeja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Osapuolet ovat aiemmin sopineet 250 miljoonan euron rahoituskokonaisuudesta Terrafamen toiminnan ylösajon loppuunsaattamisen rahoittamiseksi. Nyt sovittu uusi rahoitusjärjestely määrältään 200 miljoonaa dollaria mahdollistaa Terrafamen siirtymisen vakiintuneesta teollisesta toiminnasta investoimaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, jotka liittyvät sähköautojen akkusegmenttiin.

Terrafame Group on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on hallita valtion omistusta ja käyttää omistajavaltaa Terrafamessa. Terrafame on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta.

12.09.2017

HPP avusti CGI:tä Valmetin globaalissa IT-ulkoistuksessa

Rahoitus

Teknologia

Tietoturva ja yrityssalaisuudet

Työelämä

HPP avusti IT-palveluyhtiö CGI:tä teollisuusteknologiayhtiö Valmet Oyj:n IT-ulkoistuksessa. Liikkeenluovutussopimus kattaa kaikki Valmetin yli 30 toimintamaata ja on arvoltaan 38 miljoonaa euroa. Samalla CGI:lle siirtyy noin 60 Valmetin ICT-asiantuntijaa.

CGI on yksi maailman suurimpia IT- ja liike-elämän prosessipalveluiden toimittajia. CGI:n liikevaihto vuonna 2016 oli 10,7 miljardia Kanadan dollaria.

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle.

 

30.08.2017

HPP avusti Mustavaaran Kaivos Oy:tä Raaheen suunnitellun vanadiinitehtaan kannattavuusselvityksen rahoitusjärjestelyssä

Kaivostoiminta

Rahoitus

HPP avusti Mustavaaran Kaivos Oy:tä (”MKOy”) 9,7 miljoonan euron rahoitusjärjestelyssä, jonka turvin yhtiö viimeistelee Raaheen suunnittelemansa vanadiinitehtaan kannattavuusselvityksen. Rahoitusjärjestelyyn osallistuivat mm. Osuuskunta PPO, Teollisuussijoitus sekä MKOy:n nykyiset pääomistajat Tamares Mining Holding B.V., Akkerman Exploration B.V. ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

MKOy:n tavoitteena on rakentaa Raahen sataman alueelle vanadiinitehdas, joka hyödyntää raaka-aineenaan kierrätettäviä teräskuonia. MKOy:n päätuotteena tulee olemaan ferrovanadiini, jota käytetään yleisesti terästeollisuudessa seosaineena lisäämään teräksen lujuutta, kovuutta sekä korroosion kestävyyttä. Vanadiinilla vahvistettua terästä käytetään mm. rakennus- ja lentokoneteollisuudessa. MKOy on solminut pitkäaikaisen hankintasopimuksen, jonka mukaan SSAB toimittaa vanadiinitehtaan tarvitseman raaka-aineen terästehtailtaan Suomesta ja Ruotsista.

Lisätietoja järjestelystä saa MKOy:n lehdistötiedotteesta.

22.08.2017

HPP neuvoo CGI:tä sen tehdessä ostotarjouksen kaikista Affecto Oyj:n osakkeista

Rahoitus

Teknologia

Transaktiot

HPP neuvoo CGI:tä sen tehdessä 98 MEUR julkisen ostotarjouksen kaikista Affecto Oyj:n osakkeista, jotka on listattu Nasdaq Helsinki päälistalla. Affecto Oyj:n hallitus suosittelee Affecto Oyj:n osakkeenomistajille tarjouksen hyväksymistä.

Lisää tietoa transaktiosta

15.08.2017

HPP avusti Taaleria Mattiovi Oy:n osakekannan myynnissä

Rahoitus

Teollisuus

Transaktiot

HPP toimi Taalerin juridisena neuvonantajana yritysjärjestelyssä, jossa Mattiovi Oy:n osakekanta siirtyi Taalerilta JELD-WEN Suomi Oy:n omistukseen. Myyjinä olivat Taaleri Ovitehdas Ky, Taaleri Sijoitus Oy sekä Mattiovi Oy:n johto.

Mattiovi Oy on Suomen johtava sisäovien ja ovenkarmien valmistaja, jolla on tehtaat Alavudella, Laitilassa ja Posiolla. JELD-WEN kuuluu maailman johtaviin ovi- ja ikkunavalmistajiin, ja JELD-WEN Holding Inc.:in osake on listattu New Yorkin pörssin (NYSE) ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle.

29.06.2017

HPP avustaa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteraa sen ja Ilmarisen yhdistymisneuvotteluissa – yhdistymisen toteutuessa syntyy Suomen suurin yksityisten alojen työeläkevakuuttaja

Kilpailu

Rahoitus

Transaktiot

Vakuuttaminen

HPP toimii Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran juridisena neuvonantajana Ilmarisen kanssa suunnitellussa yhdistymisessä. HPP avusti Eteraa kaikissa yhdistymisneuvotteluihin, yhdistymissopimukseen ja muihin yhdistymiseen liittyvissä juridisissa seikoissa.

Työeläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Etera aikovat yhdistyä 1.1.2018 alkaen. Yhtiöt muodostavat yhdistyessään vakavaraisen ja kustannustehokkaan työeläkeyhtiön, jolla on alan kilpailukykyisimmät asiakasedut. Molempien yhtiöiden vahvuudet yhdistämällä tavoitteena on rakentaa innovatiivinen ja ketterä palveluyritys, joka tarjoaa entistäkin laadukkaammat ja monipuolisemmat palvelut. Ilmarisen ja Eteran hallitukset ovat 29.6.2017 hyväksyneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Etera sulautuu Ilmariseen.

Järjestelyn toteutuessa yhdistynyt yhtiö huolehtii yli miljoonan suomalaisen eläketurvasta. Yhdistyneestä yhtiöstä tulee sekä asiakasmäärällä että vakuutusmaksutuloilla mitattuna Suomen suurin  yksityisten alojen työeläkevakuuttaja. Sen eläkevarat ovat yli 44 miljardia euroa.

Järjestelyn toteutuminen edellyttää molempien yhtiöiden yhtiökokousten sekä viranomaisten hyväksyntää.

20.06.2017

HPP avusti Kymenlaakson Sähkö Oy:tä omistusjärjestelyssä, jonka ansiosta sen jakeluverkko säilyi kotimaisessa omistuksessa

Energia

Infra

Julkiset hankinnat

Rahoitus

Transaktiot

Verot

HPP toimi Kymenlaakson Sähkö Oy:n juridisena neuvonantajana järjestelyssä, jossa Kymenlaakson Sähkö Oy hankki suurimman yksittäisen osakkeenomistajansa Kotkan kaupungin omistamat yhtiön osakkeet suunnattuna omien osakkeiden hankintana noin 70 miljoonan euron hankintahinnalla. Kymenlaakson Sähkö Oy on 12 kunnan ja kaupungin omistama energiayhtiö.

Omien osakkeiden suunnattu hankinta rahoitettiin osittain Kymenlaakson Sähkö Oy:n tytäryhtiön Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n ja SEB Leasing Oy:n välisellä noin 50 miljoonan euron arvoisella ns. sale and lease back järjestelyllä, jonka kohteena on osa yhtiön omistamasta sähköverkosta.

Kokonaisjärjestelyn yhteydessä toteutettiin myös Kymenlaakson Sähkö Oy:n ja Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n pankkilainojen uudelleenrahoittaminen.

HPP avusti Kymenlaakson Sähkö Oy:tä kaikissa kokonaisjärjestelyyn liittyvissä juridisissa seikoissa, mukaan lukien omien osakkeiden hankinnasta johtuviin sopimuksiin ja yhtiöoikeuteen sekä sale and leaseback -järjestelyyn ja pankkirahoitusta koskevaan järjestelyyn liittyvä neuvonanto.

Järjestelyn ansiosta Kymenlaakson Sähkö Oy:n jakeluverkko säilyi sen tavoitteiden mukaisesti yhtiön hallinnassa ja siten kotimaisessa omistuksessa.

13.06.2017

HPP avusti Epiqusta Euroopan investointirahaston sijoituksessa Social Impact Bond -tyyppiseen rahastoon

Rahoitus

Työelämä

HPP toimi vaikuttavuusinvestointirahastoja hallinnoivan Epiqus Oy:n neuvonantajana järjestelyssä, jossa Euroopan investointirahasto sijoitti 10 miljoonaa euroa Epiquksen hallinnoimaan Social Impact Bond -tyyppiseen rahastoon. Yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajaksi rekisteröityneen Epiquksen tulosperusteisen rahoitussopimuksen rahasto on Euroopan suurin laatuaan, ja sen tavoitteena on luoda edellytyksiä 2500–3500 maahanmuuttajan työllistymiselle kohdennetun kotouttamiskoulutus- ja työllistämisohjelman avulla.

Lisätietoja transaktiosta löytyy EIF:n lehdistötiedotteesta:http://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2017/efsi_epiqus_payment_by_results.htm

Epiqus Oy

22.05.2017

HPP neuvoi Euroopan Investointipankkia MariaDB:n rahoitusjärjestelyssä

Rahoitus

Teknologia

HPP neuvoi Euroopan investointipankkia (EIP) Suomen oikeuden osalta maailman nopeimmin kasvavan avoimen lähdekoodin tietokannan kehittäjälle MariaDB:lle myönnetyssä 25 miljoonan euron rahoituksesta. Kyseessä on suurin kasvurahoitus, jonka EIP on myöntänyt millekään yritykselle Pohjoismaissa. Rahoitus on peräisin Euroopan talouden elvyttämiseen tarkoitetusta Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR). Rahoituksella on tarkoitus edistää MariaDB:n tuotekehitystyötä, jotta yritys pystyy palvelemaan kasvavaa kansainvälistä suuryritysasiakaskuntaansa.Lisäksi sillä tehostetaan yrityksen myynti- ja markkinointitoimintaa Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa.

Euroopan investointipankki on Euroopan unionin pitkäaikaisia luottoja myöntävä rahoituslaitos, jonka omistajia ovat unionin jäsenvaltiot. Se rahoittaa terveelle pohjalle rakentuvia investointeja, jotka edistävät EU:n poliittisten päämäärien toteutumista. Vuonna 2015 EIP edisti hankkeita Suomessa yhteensä 1,62 miljardilla eurolla – määrä on kaikkien aikojen suurin EIP:n sitoumus Suomessa.

MariaDB Server on yksi maailman suosituimmista tietokantaohjelmistoista. Sen ovat valmistaneet MySQL-tietokantaohjelmiston alkuperäiset kehittäjät. MariaDB on toteutettu avoimen lähdekoodin (OpenSource) lisenssillä. MariaDB konvertoi tietoa strukturoiduksi informaatioksi erityyppisissä tietojärjestelmissä, aina pankkitoiminnasta verkkosivuihin.

Lisätietoja transaktiosta saa EIP:n lehdistötiedotteesta.

16.02.2017

HPP toimi Terrafame Groupin ja Terrafamen neuvonantajana järjestelyssä yksityisen rahoituksen varmistamiseksi

Kaivostoiminta

Rahoitus

Transaktiot

Ympäristö

HPP avusti Terrafame Group Oy:tä ja Terrafame Oy:tä  järjestelyssä, jossa Terrafame Group, Terrafame, Trafigura-konserni ja siihen kuuluva Galena Asset Management sopivat rahoituskokonaisuudesta ja pidemmän aikavälin kaupallisesta yhteistyöstä. Terrafame Group ja Sampo Oyj ovat järjestelyssä kanssasijoittajina. Yksityinen rahoitusjärjestely varmistaa Terrafamen toiminnan ylösajon loppuunsaattamisen suunnitellusti. Rahoitusjärjestely on yhteensä 250 miljoonaa euroa.

Terrafame Group on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on hallita valtion omistusta ja käyttää omistajavaltaa Terrafamessa. Terrafame on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta.

03.02.2017

HPP avusti Global Equipment Services and Manufacturing Inc. -yhtiötä (GES) sen strategisessa sijoituksessa JOT Automation Oy:n (JOT)

Rahoitus

Teknologia

Transaktiot

Työelämä

HPP toimi GES:n oikeudellisena neuvonantajana GES:n tehdessä strategisen sijoituksen JOT Automation Oy:n. Järjestelyn myötä GESistä on tulossa merkittävä JOT:n omistaja.

HPP avusti GESiä kaikissa järjestelyyn liittyvissä juridisissa kysymyksissä, mukaan lukien järjestelyn rakenne, oikeudellinen due diligence –prosessi sekä investointiin liittyvien sopimusten  laatiminen ja neuvottelu.

JOT on oululainen tuotantoautomaatioon ja elektroniikkateollisuuden testausratkaisuihin erikoistunut yritys, jolla on liiketoimintaa Suomen lisäksi Virossa, Kiinassa, Italiassa, Unkarissa ja Yhdysvalloissa.

GES on Kalifornian piilaaksossa San Josessa pääkonttoriaan pitävä yritys, joka on erikoistunut elektroniikka- ja puolijohdeteollisuuden tuotannonohjaukseen ja testauslaitteiden suunnitteluun ja tarjoaa laitteiden suunnittelu- ja  valmistuspalveluita ja muita palveluita globaalisti.  GES toimii Yhdysvaltojen lisäksi Kiinassa, Intiassa, Vietnamissa ja Japanissa.

GES tiedote

JOT tiedote

03.02.2017

HPP avusti SGN Groupia Hobby Hallin liiketoimintakaupan täytäntöönpanossa

Rahoitus

Transaktiot

HPP avusti SGN Group Oy:ta sen hankkiessa Hobby Hallin liiketoiminnan Stockmann Oyj Abp:lta.

Hobby Hallin liiketoiminta siirtyi SGN Groupille tämän vuoden alussa. Hobby Hallista tulee merkittävä osa monialayritys SGN Groupia. Hobby Hallin kautta SGN Group kasvattaa toimintaansa kuluttajakaupassa ja sähköisessä liiketoiminnassa.

Järjestelyn yhteydessä Hobby Hallin logistiikkatoiminnot varastotyöntekijöineen siirtyivät Posti Oy:lle osana ulkoistusjärjestelyä.

SGN Group on kotimainen kaupan alalla toimiva yli 80-vuotias perheyritys.

31.01.2017

HPP avusti CGI Suomea Helmi-palvelua koskevassa ulkoistuksessa

Teknologia

Transaktiot

Työelämä

HPP avusti CGI Suomi Oy:tä kuntien käyttämän Helmi-palvelun ulkoistusjärjestelyssä.

Järjestelyn seurauksena Helmi-palvelusta aiemmin vastannut Nextime Solutions Oy ulkoisti CGI:lle koko Helmi-liiketoimintansa, joka kattaa Helmi-palvelun ylläpidon, jatkokehityksen ja myynnin.

Helmi on Suomessa kehitetty palvelu, joka on tarkoitettu koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien viestintään sekä toiminnan ohjaamiseen.

CGI tarjoaa täysin selainpohjaista Helmi-palvelua jatkossa kunnille sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

23.01.2017

HPP avusti Wihuria yrityksen siirtyessä Mercedeksen formulatallin sponsoriksi

Suomalainen monialayritys Wihuri on tehnyt sponsorisopimuksen Mercedes-AMG Petronas Motorsportin kanssa. Wihurista tuli näin ensimmäinen Mercedeksen formutallin kanssa sopimuksen tehnyt suomalaisyritys.

HPP avusti Wihuria sopimusneuvotteluissa Mercedeksen formulatallin kanssa.

Wihurin logo tulee näkymään kuljettajien kypärässä ja haalarissa sekä henkilökunnan käyttämissä varusteissa.

Wihuri on tukenut Mercedekselle siirtynyttä Valtteri Bottasta jo vuodesta 2004.

17.01.2017

HPP toimi neuvonantajana Suomen Lääkevarmennus Oy:n perustamisessa

Teknologia

Terveydenhuolto

Transaktiot

HPP toimi oikeudellisena neuvonantajana perustettaessa Suomen Lääkevarmennus Oy, joka vastaa lääkevarmennusjärjestelmän toteutuksesta Suomessa. Yhtiön perustajaosakkeenomistajia ovat Lääketeollisuus ry, Orion Oyj, Rinnakkaislääketeollisuus ry, Suomen Lääkerinnakkaistuojat ry, Suomen Apteekkariliitto ry sekä Apteekkitavaratukkukauppiaat ry.

Lääkevarmennusjärjestelmä perustuu Euroopan unionin lääkeväärennösdirektiivin vaatimuksiin, ja sen avulla pyritään estämään lääkeväärennösten päätyminen laillisten jakelukanavien kautta lääkkeiden käyttäjille. Järjestelmä on otettava käyttöön alkuvuoteen 2019 mennessä. HPP avustaa Suomen Lääkevarmennus Oy:tä myös järjestelmän käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä, mukaan lukien järjestelmätoimittajan kanssa tehtävän toimitussopimuksen neuvotteleminen.

13.01.2017

HPP toimi Suomen valtion neuvonantajana rahapeliyhteisöjen yhdistymisessä

Teknologia

Tietoturva ja yrityssalaisuudet

Transaktiot

HPP toimi valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston oikeudellisena neuvonantajana Veikkaus Oy:n, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoto Oy:n yhdistyessä uudeksi valtion kokonaan omistamaksi rahapeliyhtiöksi. Yhdistyminen pantiin täytäntöön vuodenvaihteessa, jolloin myös uusi peliyhtiö aloitti toimintansa. Uuden peliyhtiön nimi on Veikkaus Oy.

HPP avusti kaikissa järjestelyyn liittyvissä juridisissa kysymyksissä, mukaan lukien järjestelyn rakenteen suunnittelu, oikeudellinen due diligence -prosessi, Raha-automaattiyhdistyksen liiketoiminnan siirtoa koskevan dokumentaation laatiminen, Fintoto Oy:n osakkeita koskevan kauppakirjan laatiminen ja neuvotteleminen Suomen Hippos ry:n ja uuden peliyhtiön välillä sekä Fintoto Oy:n ja Veikkaus Oy:n sulautuminen uuteen peliyhtiöön.

05.01.2017

HPP avusti Reima Oy:tä Finnish Baby Box Oy:n liiketoiminnan ostossa

Kilpailu

Transaktiot

Työelämä

HPP avusti Reima Oy:tä Finnish Baby Box Oy:n liiketoiminnan ostossa. Kaupan seurauksena Reima Oy vahvistaa digitaalista liiketoimintaansa. Finnish Baby Box on vuonna 2014 perustettu yritys, jonka liikeideana on myydä äitiyspakkauksia verkon kautta suoraan kuluttajille.

Reima ® on johtava lasten ulkoiluvaatemerkki. Kankaanpäässä vuonna 1944 perustettu Reima Oy työllistää noin 240 ihmistä. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2015 noin 74,5 M €. Reiman tuotteista 80 % myydään ulkomaille noin 30 eri maahan.

24.11.2016

HPP toimi Sympa Oy:n neuvonantajana pohjoismaisen pääomasijoittajan Alfvén & Didriksonin sijoittaessa Sympaan

HPP toimi Pohjoismaiden nopeimmin kasvavan HR-ohjelmistoyhtiön Sympa Oy:n neuvonantajana, kun pohjoismaisiin kasvuyrityksiin erikoistunut pääomasijoittaja Alfvén & Didrikson sijoitti yritykseen.

Tällä hetkellä Sympan HR-järjestelmä on käytössä yli 400:ssa organisaatiossa, ja käyttäjiä on yli 50:ssä maassa. Yhtiö on saanut useita kasvuyrityspalkintoja ja -tunnustuksia. Se oli esimerkiksi vuonna 2015 Deloitten Technology Fast 50 -listalla jo kahdeksatta kertaa ja voitti vuonna 2013 Red Herring Top 100 Europe Award -palkinnon.

22.11.2016

HPP avusti Susi Partnersia tuulivoimapuiston hankinnassa Raahessa

HPP avusti SUSI Renewable Energy Fund II:ta ja sen rahastonhoitajaa SUSI Partners AG:tä (“SUSI”) 21 MW:n kokoisen, 7 Siemensin tuuliturbiinia käsittävän Raahen Pirttiselässä toimivan tuulivoimapuiston hankinnassa.

Tuulivoimapuiston on rakentanut Puhuri Oy, joka on yksi johtavista tuulivoimakehittäjistä ja -tuottajista Suomessa. Puisto on ollut toiminnassa ja osa syöttötariffijärjestelmää vuoden 2013 loppupuolelta lähtien.

HPP avusti asiakasta transaktion oikeudellisissa kysymyksissä, mukaan lukien liiketoimintakauppakirjan ja hankerahoitusasiakirjojen neuvottelemisessa ja laadinnassa sekä transaktion täytäntöönpanossa. Hankkeen seniorirahoittajana toimii Landesbank Baden Württemberg. Transaktion arvo on luottamuksellista tietoa.

Kauppa oli toinen suuri suomalaisen uusiutuvan energiahankkeen hankinta, jossa HPP on avustanut Sveitsin Zürichissä toimivaa SUSIa.

29.09.2016

HPP avusti Liikennevirastoa maailman ensimmäisen maakaasulla toimivan jäänmurtajan hankinnassa ja luovutuksessa

HPP toimi Liikeneviraston juridisena neuvonantajana maailman ensimmäisen nesteytettyä maakaasua käyttävän jäänmurtajan luovutuksessa. Arctech Helsinki Shipyard luovutti jäänmurtaja Polariksen Liikennevirastolle 28.9.2016, joka myi aluksen edelleen valtio-omisteisen Arctia Oy:n tytäryhtiölle Arctia Icebreaking Oy:lle.

HPP avusti Liikennevirastoa koko aluksen hankintaprojektin ajan kilpailutuksesta nyt toteutuneeseen luovutukseen asti.

Lehdistötiedote

22.08.2016

HPP toimi Terrafamen neuvonantajana Sotkamon kaivoksen toimintaan keskeisesti liittyvien omaisuuserien ostossa

HPP avusti Terrafame Group Oy:tä ja Terrafame Oy:tä  järjestelyssä, jossa Terrafame Oy osti Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä Sotkamon kaivoksen toimintaan liittyvät keskeiset omaisuuserät. Ostettaviin omaisuuseriin kuuluvat mm. tuotantoprosessissa tarvittava kalkkilaitos, laboratorio sekä kaivokseen liittyvän geologisen datan omistusoikeus. HPP:n tiimiä johti osakas, toimitusjohtaja Markku Mäkinen ja tiimiin kuuluivat osakas Tarja Pirinen, Senior Associate Jussi Salo sekä muita HPP:n lakimiehiä.

Terrafame Group Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on hallita valtion omistusta ja käyttää omistajavaltaa Terrafame Oy:ssä. Terrafame Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan. Tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta. Terrafame Oy:n omistaa Terrafame Group Oy.

20.07.2016

HPP neuvoi Euroopan investointipankkia Suomen oikeuden osalta yhteensä 60,5 miljoonan euron rahoitusjärjestelyissä koskien eri alojen innovaatioita

HPP neuvoi Euroopan investointipankkia Suomen oikeuden osalta eri alojen innovaatioita koskevissa, yhteensä 60,5 miljoonan euron rahoitusjärjestelyissä. Järjestelyt toteutetaan ‘InnovFin – EU Finance for Innovators’ -rahoitusinstrumenteilla, joiden taloudellisena tukena on Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelma.

Euroopan investointipankki (EIP) on Euroopan unionin pitkäaikaisia luottoja myöntävä rahoituslaitos, jonka omistajia ovat unionin jäsenvaltiot. Se rahoittaa terveelle pohjalle rakentuvia investointeja, jotka edistävät EU:n poliittisten päämäärien toteutumista. Vuonna 2015 EIP edisti yhteensä 1,62 miljardilla eurolla suomalaisia hankkeita useilla sektoreilla, kuten terveydenhuollon, teollisuuden ja televiestinnän alalla.

InnovFin-ohjelmaan kuuluu useita erityisiä rahoitusinstrumentteja, kuten esimerkiksi Enevon, Frosmon sekä Canatun EIP:ltä saaman tuen mahdollistanut ”MidCap Growth Finance”. Enevo (15 miljoonaa euroa) kehittää vallankumouksellista sensoriteknologiaa ja pilvipalveluihin perustuvaa käytönhallinta-alustaa jäte- ja kierrätysteollisuudelle. Frosmo (8,5 miljoonaa euroa) rahoittaa sen kolmivuotisen investointiohjelman, jonka tavoitteena on B2C-e-kaupankäyntiin liittyvän optimointiratkaisun kansainvälistyminen sekä tuotekehitys. Canatu (12 miljoonaa euroa) tulee jatkamaan taitettavien näyttöjen vallankumouksellisten materiaalien kehittämistä.

AW-Energy (10 miljoonaa euroa) oli kaikkien aikojen ensimmäinen yhtiö, jota rahoitettiin ”Energy Demo Projects”-instrumentilla. Laina tukee ”WaveRoller”-teknologian kaupallistamista, joka tuottaa sähköä valtameren aalloista.  Lopuksi, Mobidiag (15 miljoonaa euroa) oli kolmas “Infectious Diseases Finance Facility” -ohjelman kautta rahoitusta saanut yhtiö, jonka tarkoituksena on edistää yhtiön ”Novodiag”-diagnostiikkamenetelmää, joka on automatisoitu on-demand-ratkaisu pienille laboratorioille sekä hajautetuille yksiköille.

HPP:n tiimiä johti osakas Björn Nykvist, ja häntä avustivat associatet Elina Valkonen ja Sini Paajanen. Norton Rose Fulbright LLP toimi johtavana ulkoisena neuvonantajana avustaen EIP:n lakiasiainosastoa asiassa.

Lisätietoja transaktioista saa alla olevista EIP:n lehdistötiedotteista (englanniksi).

InnovFin

Wave Roller

06.07.2016

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Metsähallituksen kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauskanteen Metsäliitto Osuuskuntaa ja muita metsäyhtiöitä vastaan

HPP edusti Metsäliitto Osuuskuntaa (Metsä Groupin emoyhtiö) menestyksekkäästi Metsähallituksen Metsäliitto Osuuskuntaa, Stora Enso Oyj:tä ja UPM-Kymmene Oyj:tä vastaan vireillepanemassa kilpailurajoituslain vastaista menettelyä koskevassa vahingonkorvausoikeudenkäynnissä. Kyseessä on eräs suurimmista suomalaisissa tuomioistuimissa käsitellyistä kilpailuoikeudellisista vahingonkorvausoikeudenkäynneistä. Metsähallitus vaati Helsingin käräjäoikeudessa vuonna 2011 vireille tulleessa kanteessa metsäyhtiöiltä yhteisvastuullisesti pääomaltaan lähes 160 miljoonaa euroa vahingonkorvausta. Lisäksi Metsähallitus vaati pääomalle viivästys- ja tuottokorkoa sekä noin kuuden miljoonan euron oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, mikä lisäsi Metsähallituksen kokonaisvaatimuksen määrää merkittävästi. Metsähallituksen kanne perustui markkinaoikeuden vuonna 2009 antamaan päätökseen, jossa Metsäliiton, Stora Enson ja UPM-Kymmenen katsottiin vuosina 1997–2004 menetelleen kilpailunrajoituslain vastaisesti raakapuun hankintamarkkinoilla Suomessa.

Käräjäoikeus hylkäsi 22.6.2016 antamassaan tuomiossa Metsähallituksen kanteen kokonaisuudessaan ja velvoitti sen korvaamaan metsäyhtiöiden oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti. Käräjäoikeus otti Metsähallituksen vaatimusten vanhentumista harkitessaan huomioon korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun KKO:2016:11, jonka perusteella osa vaatimuksista hylättiin vanhentuneina.

Asiassa esitettiin kilpailuoikeudellisille vahingonkorvausasioille ominaisella tavalla huomattava määrä taloudellista asiantuntijatodistelua sekä muuta todistelua kilpailunrajoituksen vaikutuksista raakapuun hintatasoon. Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että metsäyhtiöiden kilpailulainsäädännön vastaisesta yhteydenpidosta ei näytetty aiheutuneen Metsähallitukselle vahinkoa raakapuun alihintana kilpailunrajoituksen aikana tai sen jälkeen.

HPP:n tiimiä johtivat osakkaat Jörgen Hammarström ja Vesa Silaskivi. Lisäksi tiimiin kuuluivat Senior Associate Julia Pekkala, Senior Associate Markus Hamro-Drotz ja Senior Associate Lasse Luoma sekä Associate Anu Ala-Outinen ja Associate Jesse Viljanen.

06.05.2016

HPP toimi Mondelez Internationalin neuvonantajana Domino, Jaffa ja Fanipala -brändien myynnissä Fazerille

HPP toimi Mondelez Internationalin neuvonantajana sen myydessä Domino, Jaffa ja Fanipala -brändit Fazerille. Domino, Jaffa ja Fanipala kuuluvat Suomen tunnetuimpiin keksibrändeihin.

HPP:n tiimiä johti toimitusjohtaja, osakas Markku Mäkinen. Lisäksi tiimiin kuului Associate Jussi Salo.

07.04.2016

HPP avusti Cramo Finland Oy:tä Kurottaja- ja Kuljetuspalvelu Parviainen Oy:n liiketoiminnan ostossa

HPP avusti Cramo Finland Oy:tä kurottajapalveluita tarjoavan Kurottaja- ja Kuljetuspalvelu Parviainen Oy:n liiketoiminnan ostossa.

HPP:n tiimiä johti osakas, toimitusjohtaja Markku Mäkinen avustajanaan Associate Stefan Boshkov.

Cramo on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo ja alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.

06.04.2016

HPP toimi Etteplan Oyj:n neuvonantajana Espotel Oy:n ja Soikea Solutions Oy:n yrityskaupoissa

HPP toimi Etteplan Oyj:n neuvonantajana Etteplan Oyj:n ostaessa sulautettuihin järjestelmiin ja teollisen internetin palveluihin erikoistuneiden Espotel Oy:n ja Soikea Solutions Oy:n osakekannat 4.4.2015 toteutetuilla yrityskaupoilla. Järjestelyn myötä Etteplan Oyj vahvisti merkittävästi asemaansa digitalisoitumisratkaisujen tuottajana erityisesti sulautettujen järjestelmien ja esineiden internetin (IoT) palveluiden markkinoilla.

Ostettujen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli noin 29 miljoonaa euroa.

HPP:n tiimiä johtivat Specialist Counsel Mikko Sundström ja toimitusjohtaja, osakas Markku Mäkinen. Projektin laajuuden ja keston vuoksi projektiin osallistui useita HPP:n osakkaita ja associate –lakimiehiä.

01.04.2016

HPP avusti Skaala Groupia sen investointiohjelmaan liittyvissä rahoitusjärjestelyissä

HPP avusti kauhavalaista Skaala Groupia sen historiansa laajimpaan, noin 14 miljoonan euron investointiohjelmaan liittyvissä rahoitusjärjestelyissä.

Järjestelyt käsittivät muun muassa itävaltalaisen Lisec GmbH:n teknologiatoimituksiin liittyviä laina- ja vientiluottojärjestelyitä.

Skaala Group on Pohjoismaiden suurimpiin kuuluva ikkuna-, ovi- ja lasiratkaisuiden toimittaja ja sen liikevaihto oli viime vuonna noin 100 miljoonaa euroa. Skaala on jo pitkään ollut edelläkävijä energiatehokkaiden tuotteiden kehittäjänä ja valmistajana.

HPP:n tiimiin kuuluivat osakas Björn Nykvist, senior advisor Jouko Kiesi ja associate Jussi Salo.

Lisätietoa Skaalan investointiohjelmasta on yhtiön lehdistötiedotteessa.

29.03.2016

Kiertokapula Oy, advised by HPP, has obtained compensation of 423 500 euros in the precedent concerning waste delivery

HPP successfully assisted Kiertokapula Oy, responsible for municipal waste management in the Hämeenlinna area, in the court of appeal with a precedent concerning waste transportation past the municipal waste company.

For several years, SITA Suomi Oy had been transporting waste past the Kiertokapula Oy’s transfer point. The waste had been transported directly to an incinerator owned by Ekokem Corporation which led to a significant loss of waste management payments for Kiertokapula Oy.

Kiertokapula Oy claimed the payments not received as compensation from SITA Suomi Oy. Since there was no contractual relation between the parties, the case also involved the question of whether the requirements for especially weighty reasons and the compensation of pure economic loss were fulfilled.

By its decision, the court of appeal considered that the procedures of SITA Suomi Oy have been intentional or at least grossly negligent, especially when taken into account that the defendant was a professional waste transportation company. In addition, the court of appeal considered the waste management functions by Kiertokapula Oy as socially important public services. On this basis, inter alia, the court of appeal ruled that the requirements for liability were met and obligated SITA Suomi Oy to pay 423 000 euros, the full amount claimed by Kiertokapula Oy.

At HPP, the proceedings were handled by senior associate Johan Pråhl, associate Miikka Rantanen and partners Pekka Puhakka and Jouni Alanen.

23.03.2016

HPP neuvoi Euroopan investointipankkia Suomen oikeuden osalta NewIconille myönnetyssä rahoituksessa

HPP neuvoi Euroopan investointipankkia (EIP) Suomen oikeuden osalta NewIconille myönnetyssä lääkelogistiikan alan kehitys- ja innovaatiotoimintaan tarkoitetussa kahdeksan miljoonan euron rahoituksessa. Yhtiön uudet automaatioratkaisut helpottavat hoitohenkilökunnan työtä lääkehuollon jokaisessa vaiheessa apteekeissa ja sairaaloissa. Rahoitus toteutetaan kasvuyrityksille suunnatuilla uuden sukupolven rahoitusinstrumenteilla ”InnovFin – EU Finance for Innovators”, jonka taloudellisena tukena on Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelma. InnovFin midcap-kasvurahoitusinstrumentti on erityisesti tarkoitettu edistämään riskirahoituksen saantia midcap- ja pk-yritysten tutkimus- ja innovaatiohankkeille.

Euroopan investointipankki on Euroopan unionin pitkäaikaisia luottoja myöntävä rahoituslaitos, jonka omistajia ovat unionin jäsenvaltiot. Se rahoittaa terveelle pohjalle rakentuvia investointeja, jotka edistävät EU:n poliittisten päämäärien toteutumista. Vuonna 2015 EIP edisti hankkeita Suomessa yhteensä 1,62 miljardilla eurolla – määrä on kaikkien aikojen suurin EIP:n sitoumus Suomessa.

NewIcon Oy on Kuopiossa sijaitseva ja vuonna 2007 perustettu terveysteknologia-alan yritys, jonka toimitusjohtajana toimii yhtiön perustaja Ossi Parviainen. NewIcon on Suomen markkinajohtaja apteekkien varastoautomaatiossa. Yrityksen juuret juontavat teollisuuden automaatioon, jossa NewIcon on tunnettu laajojen projektien toimittajana suurille teollisuustoimijoille. Viime vuosien aikana NewIcon on hioutunut lääkehuollon automaatioratkaisujen ammattilaiseksi ja toimittanut järjestelmiä jo yli kuuteenkymmeneen apteekkiin ja sairaala-apteekkiin. Toimituksia on tehty jo useisiin maihin.

HPP:n tiimiä johti osakas Björn Nykvist associate Sini Paajasen toimiessa tiimin keskeisenä jäsenenä. Norton Rose Fulbright LLP toimi johtavana ulkoisena neuvonantajana avustaen EIP:n lakiasiainosastoa asiassa.

Lisätietoja transaktiosta saa EIP:n lehdistötiedotteesta.

23.03.2016

Ennakkotapauksessa jätteiden ohiviennistä yli 400 000 euron vahingonkorvaukset HPP:n avustamalle Kiertokapulalle

HPP avusti menestyksekkäästi Hämeenlinnan alueella kunnallisesta jätehuollosta vastaavaa Kiertokapula Oy:tä ns. jätteiden ohivientiä koskevassa pilottioikeudenkäynnissä hovioikeudessa. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua.

Tapauksessa SITA Suomi Oy oli toimittanut useiden vuosien ajan jätteitä Kiertokapula Oy:n jätteiden vastaanottopaikan ohi suoraan Ekokem Oyj:n polttolaitokseen, minkä johdosta Kiertokapula Oy:ltä oli jäänyt saamatta merkittävä määrä jätteenkäsittelyyn liittyviä maksuja.

Kiertokapula Oy vaati SITA Suomi Oy:ltä saamatta jääneitä maksuja vahingonkorvauksena. Koska osapuolten välillä ei ollut sopimussuhdetta, oli tapauksessa kysymys myös siitä, täyttyivätkö puhtaiden varallisuusvahinkojen korvattavuuden edellytyksenä olevat erittäin painavat syyt.

Ratkaisussaan hovioikeus katsoi SITA Suomi Oy:n menettelyn olleen tahallista tai ainakin törkeän huolimatonta, varsinkin kun otettiin huomioon, että vastaaja oli ammattimaista jätteenkuljetusta harjoittava yritys. Lisäksi hovioikeus katsoi, että Kiertokapula Oy:n tehtävää jätehuollon järjestämisessä oli pidettävä yhteiskunnallisesti tärkeänä. Mm. näillä perusteilla hovioikeus totesi vahingonkorvausvastuun edellytysten täyttyvän, ja tuomitsi SITA Suomi Oy:n suorittamaan Kiertokapula Oy:n vaatiman vahingonkorvauksen, 423 500 euroa, täysimääräisesti.

Oikeusprosessia HPP:llä hoitivat senior associate Johan Pråhl, associate Miikka Rantanen sekä osakkaat Pekka Puhakka ja Jouni Alanen.

11.01.2016

HPP avusti Euroopan investointipankkia sen ensimmäisessä suomalaisessa oman pääoman ehtoisessa rahoitustoimessa

HPP neuvoi EIP:tä Suomen oikeuden osalta Kioskedille myönnetyssä 15 miljoonan euron rahoituksessa Kioskedin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan verkkomainonta-alustojen ja -ohjelmistojen alalla. Kyseinen EIP:n ensimmäinen oman pääoman muotoinen rahoitustoimi Suomessa toteutettiin innovatiivisille kasvuyrityksille suunnatuilla uuden sukupolven rahoitusinstrumenteilla InnovFin – EU Finance for Innovators -ohjelman puitteissa, ja sen taloudellisena tukena on Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020. ”InnovFin MidCap Growth Finance” on rahoitusväline, joka on erityisesti suunniteltu edistämään riskirahoituksen saantia midcap- ja pk-yritysten tutkimus- ja innovointihankkeisiin Euroopan unionissa.

Euroopan investointipankki (EIP) on pitkäaikaisia lainoja myöntävä Euroopan unionin rahoituslaitos, jonka omistavat EU:n jäsenvaltiot. Se rahoittaa terveelle pohjalle rakentuvia investointeja, jotka edistävät EU:n poliittisten päämäärien toteutumista. Vuonna 2014 EIP myönsi Suomeen lainoja yli yhden miljardin euron edestä. Suomessa pankin luotonanto kohdistui kuntien kehityshankkeisiin sekä teollisuuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Kiosked on kehittänyt uuden sukupolven sisällön monetisointialustan, joka on suunniteltu ratkaisemaan verkkomainonnan näkyvyyteen ja kohdentamiseen liittyvät ongelmat. Kiosked toteuttaa tämän dynaamisesti muuttamalla minkä tahansa verkkosisällön yksilöllisiksi mainospaikoiksi riippumatta näytön tai mainoksen muodosta. Kiosked on valittu yhdeksi maailman parhaista teknologiayrityksistä ja hiljattain myös Suomen edustajaksi European Business Awards -kilpailuun 2015/16.

HPP:n tiimiä johti osakas Björn Nykvist, ja häntä avustivat associatet Elina Valkonen ja Sini Paajanen. Norton Rose Fulbright LLP toimi johtavana ulkoisena neuvonantajana avustaen EIP:n lakiasiainosastoa asiassa.

Lisätietoa transaktiosta saa EIP:n lehdistötiedotteesta.

05.11.2015

HPP avusti Bosch Groupia sijoituksen tekemisessä Optomediin sekä Optomedin osakkeiden hankinnassa

HPP avusti saksalaiseen Bosch Groupiin kuuluvaa, innovatiivisiin kasvuyrityksiin investoivaa yrityspääomasijoittajaa Robert Bosch Venture Capitalia kolmen miljoonan euron sijoituksen tekemisessä Optomediin sekä Optomedin osakkeiden hankinnassa. Optomed on suomalainen yhtiö, joka tarjoaa silmänpohjan seulomiseen ja diagnosointiin kuvantamislaitteita ja ratkaisuja, jotka voivat auttaa terveydenhuollon ammattilaisia sokeuden ehkäisemisessä.

HPP:n tiimi, vetäjänään osakas Björn Nykvist, toimi neuvonantajana kaikissa järjestelyn oikeudellisissa kysymyksissä. HPP:n tiimiin kuuluivat lisäksi osakas Andrew Cotton, senior associate Salla Viitikko, associate Elina Valkonen ja associate Aleksei Hanninen.

04.11.2015

HPP avusti Goodyields Capitalia toimintavaiheessa olevan tuulipuiston hankinnassa Taaleritehtaalta

HPP toimi GCG Renewable Energy Infrastructure Fund GmbH & Co. KG -rahastoa (“REIF 1”) hallinnoivan Goodyields Capitalin neuvonantajana toimintavaiheessa olevan tuulipuiston hankinnassa Taaleritehdas Oyj:ltä. REIF 1 osti Honkajoella toimivan, yhdeksän tuulivoimalaa käsittävän ja kokonaisteholtaan 21,6 MW:n tuulipuiston yhdessä Access Capital Partnersin hallinnoiman Otso Infrastruktuuri I Ky:n kanssa.

Syksyllä 2013 sähköntuotannon aloittaneen tuulipuiston oli rakennuttanut ja sitä operoi Taaleritehdas Oyj, joka on yksi kotimaan markkinoiden merkittävimmistä tuulivoiman kehittäjistä ja operaattoreista. Kohteen kauppahintaa ei ole julkistettu.

HPP:n tiimi vetäjänään osakas Andrew Cotton toimi neuvonantajana kaikissa järjestelyn oikeudellisissa kysymyksissä, mukaan lukien kaupan kohdetta koskeva due diligence -tarkastus sekä kauppasopimuksen ja rahoitusdokumentaation viimeistely. HPP:n tiimiin kuuluivat lisäksi osakas Björn Nykvist sekä associatet Teresa Kauppila ja Sini Paajanen.

Lisätietoja aiheesta löytyy Goodyieldsin lehdistötiedotteesta.

14.09.2015

HPP toimi Etteplan Oyj:n neuvonantajana Suunnittelu ja Asennusten Valvonta – SAV Oy:n liiketoiminnan ja tytäryhtiöiden kaupassa

HPP toimi Etteplan Oyj:n juridisena neuvonantajana Etteplan Oyj:n ostaessa tekniseen suunnitteluun ja projektipalveluihin erikoistuneen Suunnittelu ja Asennusten Valvonta – SAV Oy:n liiketoiminnan ja tytäryhtiöt 31.8.2015 toteutetuilla kaupoilla.

Etteplan Oyj on teollisten laitteiden ja koneiden suunnitteluun ja teknisen dokumentoinnin ratkaisuihin erikoistunut asiantuntijayritys, toimialan markkinajohtaja Suomessa ja kuuluu suurimpiin alan toimijoihin Euroopassa ja sillä on vahva jalansija mm. Kiinassa.

HPP avusti Etteplan Oyj:ä myös samassa yhteydessä järjestetyn myyjälle suunnatun osakeannin toteuttamisessa.

Transaktiosta vastasi toimitusjohtaja, osakas Markku Mäkinen. HPP:n tiimiä johti Specialist Counsel Mikko Sundström. Projektiin osallistui useita HPP:n osakkaita ja Associate –lakimiehiä.

27.08.2015

HPP toimi Terrafame Groupin juridisena neuvonantajana Talvivaaran kaivosliiketoiminnan ostossa

HPP toimi Terrafame Groupin juridisena neuvonantajana 14.8.2015 toteutuneessa liiketoimintakaupassa, jossa Terrafame Oy osti Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä Sotkamon kaivoksen liiketoiminnan. Terrafame Group Oy, joka omistaa Terrafame Oy:n, on Suomen valtion täysin omistama yritys. Valtio on varannut Terrafame Groupin toimintaan yhteensä 209 miljoonaa euroa. Terrafame Oy käynnistää välittömästi kaivostoiminnan uudelleen Sotkamossa. Kaivos tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä.

”HPP:n ympäristö- ja kaivosoikeuden osaaminen yhdistettynä kokemukseen yritys- ja rahoitusjärjestelyiden toteutuksesta auttoi merkittävästi tämän monimuotoisen hankkeen eri vaiheissa, uuden kaivosyhtiön luomisessa sekä lopullisen transaktion toteutuksessa”, toteaa Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos ja Terrafame Groupin hallituksen puheenjohtaja Matti Hietanen.

HPP:n tiimiä johtivat toimitusjohtaja, osakas Markku Mäkinen ja osakas Tarja Pirinen. Projektin laajuuden ja keston vuoksi projektiin osallistui useita HPP:n osakkaita, Senior Associate ja Associate –lakimiehiä.

14.07.2015

HPP avusti European Retail Holdingia kolmen kauppakeskuksen myynnissä

HPP avusti tanskalaisomisteista European Retail Holding sijoitusrahastoa kiinteistötransaktiossa, jossa European Retail Holding myi Pohjoismaiselle kiinteistösijoitusyhtiö Nordic Real Estate Partnersille kolme, Hyvinkäällä, Salossa ja Tampereella sijaitsevaa kauppakeskuskiinteistöä.

Transaktio on kokonaiskauppahinnaltaan lähes 24 miljoonaa euroa, josta Hyvinkään kiinteistön osuus on n. 5,7 milj.euroa, Salon kiinteistön n. 10,5 milj. euroa ja Tampereen n. 7,7 miljoonaa euroa.

HPP:n tiimiä johti osakas Jari Tuomala, ja häntä avustivat senior associate Antti Rikala ja associate Santeri Syrjälä.

01.07.2015

HPP avusti Quorum kehitysrahastoa toimistokiinteistön hankinnassa

HPP avusti kiinteistökehittämiseen erikoistunutta kiinteistöpääomarahasto Quorum Kehitysrahasto I Ky:tä sen hankkiessa Helsingin Pitäjänmäellä osoitteessa Konalantie 6–8 sijaitsevan toimistokiinteistön. Myyjänä kaupassa oli Valad Europen hallinnoima V+ Nordic -rahasto.

Kaupan kohde on 80-luvulla rakennettu kolmen toimistorakennuksen kokonaisuus. Kohteen päävuokralaisina ovat Helsingin kaupunki ja Suomen Lähikauppa. Lisäksi kohteessa on lukuisia muita pienempiä vuokralaisia. Kohteen velaton kauppahinta oli 6,7 miljoonaa euroa.

HPP:n tiimiä johti osakas Jari Tuomala, ja häntä avustivat senior associate Antti Rikala ja associate Santeri Syrjälä.

18.05.2015

HPP avusti Auratumia Taivallahden Kasarmin kiinteistökehityshankkeessa

Helsingin Taka-Töölössä sijaitseva historiallinen Taivallahden autokomppanian kasarmialue saa uuden elämän käyttötarkoitusmuutoshankkeessa. Auratum-konserniin kuuluvaa Auratum Kiinteistöt Oy osti tyhjillään olleen kohteen Senaatti-kiinteistöiltä. Kohteen investori on Veritas Eläkevakuutus.

Kasarmialueelle entiseen autokomppanian autohalliin ja kasarmirakennukseen saneerataan päivittäistavarakaupan tiloja, hoiva- ja palveluasumisen yksikkö, toimisto- ja kokoontumistiloja, ravintola- ja liiketilaa sekä maanalainen pysäköintihalli. Lisäksi Auratum Asunnot Oy toteuttaa loft-asuntoja vanhaan komppanian korjauspajan rakennukseen. Valmistuttuaan kohteen vuokrattava pinta-ala on yhteensä yli 11 000 neliötä ja investoinnin kokonaisarvo on yli 30 miljoonaa euroa. Tilojen suurimmat vuokralaiset ovat Kesko Oyj, Mikeva Oy, Helsingin seurakuntayhtymä ja Q-Park Finland Oy.

Kohteen ostoon ja myyntiin liittyvän sopimusjuridiikan lisäksi kokonaan uuteen ja monipuoliseen käyttöön muutettavan kasarmialueen kehittäminen edellytti monipuolista kiinteistöjuridista erityisosaamista.

HPP:n projektista vastaava osakas on Jari Tuomala ja häntä avustavat senior associate Antti Rikala ja associate Pauliina Lievonen.

15.05.2015

HPP avusti Cabforce Oy:tä yhtiön myynnissä irlantilaiselle CarTrawlerille

HPP avusti Cabforce Oy:n osakkeenomistajia yhtiön osakekannan myynnissä irlantilaiselle CarTrawlerille.

Cabforce on teknologia- ja palveluyritys, joka tarjoaa taksien ennakkotilauspalveluita. CarTrawler puolestaan on johtava matkailualaa palveleva teknologiayhtiö, joka tarjoaa vuokra-autojen ja kuljetuspalveluiden varauspalveluita.

HPP:n tiimiä johti osakas Markku Mäkinen avustajinaan Teresa Kauppila ja Aleksei Hanninen.

12.05.2015

HPP avusti RUAG Spacea Patrian avaruusyksikköä koskevassa liiketoimintakaupassa

HPP avusti RUAG Spacea, johtavaa globaalin avaruusteollisuuden laitteiden valmistajaa, avaruusteknologiaa ja -palveluita käsittävän yksikön hankinnassa Patrialta, Suomen johtavalta puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan teknologian ja palveluiden tuottajalta. RUAGin toimitusjohtaja Urs Breitmeierin mukaan  “Patrian avaruusyksikön ostaminen antaa meille mahdollisuuden laajentaa teknologiapohjaamme ja kehittää tuotetarjontaamme avaruuselektroniikan alalla. Pystymme näin parantamaan asemaamme erityisesti kaupallisten satelliittien markkinoilla”.

RUAG Space, joka on osa RUAG-konsernia, on johtava avaruusteollisuuden laitteiden valmistaja Euroopassa. Sen 1 150 työntekijää työskentelevät seitsemällä paikkakunnalla Sveitsissä, Ruotsissa ja Itävallassa, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli noin 299 miljoonaa Sveitsin frangia.

HPP:n tiimiä johti osakas Björn Nykvist avustajinaan Sami Tenhunen ja Aleksei Hanninen.

Lisää tietoa järjestelystä on löydettävissä RUAGin lehdistötiedotteesta

sekä Patrian lehdistötiedotteesta

06.05.2015

Pekka Puhakka nimetty ainoaksi välimieheksi

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on nimennyt Pekka Puhakan ainoaksi välimieheksi ratkaisemaan Sanitec Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastusriidan.

24.04.2015

HPP avusti Posti Groupia Suomen suurimmassa logistiikkakiinteistöjen sale and lease back -järjestelyssä

HPP avusti Posti Group Oyj:tä sale and lease back -järjestelyssä, jossa Posti Group myi kiinteistöportfolion norjalaiselle sijoituspalveluyhtiölle Ness, Risan & Partnersille. Portfolion kauppahinta oli noin 120 miljoonaa euroa, mikä tekee siitä suurimman Suomessa koskaan toteutetun logistiikkakiinteistötransaktion. Kaupan kohteena oleva kiinteistöportfolio käsittää kolme postikeskusta, yhden varaston ja yhden rahtiterminaalin, joka valmistuu ja otetaan vuokralle loppuvuodesta 2016.

Posti Group jatkaa toimintaansa kiinteistöissä pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla.

HPP:n tiimiä johti osakas Jari Tuomala, ja häntä avustivat senior associate Antti Rikala ja associate Pauliina Lievonen.

Lehdistötiedote

16.04.2015

Pohjola Pankki Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastusriidassa annettu välitystuomio

Pekka Puhakka toimi Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimeämän välimiesoikeuden puheenjohtajana ratkaistaessa Pohjola Pankki Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastusriitaa.

Kyseessä oli yksi intressiltään suurimmista lunastusriidoista, välimiesoikeuden vahvistama lunastushinta oli yhteensä yli 80 Mio €. Vähemmistöosakkeenomistajia oli yli 2.300.

09.02.2015

HPP avusti Cramo Finland Oy:tä Vuokra-Pekat Oy:n osakekannan ostossa

HPP avusti Cramo Finland Oy:tä rakennuskonevuokraukseen erikoistuneen Vuokra-Pekat Oy:n osakekannan ostossa.

HPP:n tiimiä johti osakas Markku Mäkinen avustajinaan associate Salla Viitikko ja associate Aleksei Hanninen.

Cramo on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo ja alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.

30.01.2015

Ennakkotapaus: HPP avusti menestyksekkäästi kunnallista jätehuoltoyhtiötä jätteiden toimittamiseen liittyvässä riita-asiassa

Asiassa oli kyse siitä, että jätelain ja kunnallisten jätehuoltomääräysten perusteella yhdyskuntajäte tuli toimittaa kuntien omistamalle jätehuoltoyhtiölle. Valtakunnallisesti toimiva jätteenkuljetusyhtiö oli vuosien ajan vienyt jätteitä ohi kunnallisen jätehuoltoyhtiön, minkä johdosta tämä ei ollut saanut sille kuuluvia jätteenkäsittelyyn liittyviä maksuja. Kyseessä on ensimmäinen tämän tyyppistä riita-asiaa koskeva tuomioistuimen ratkaisu.

Käräjäoikeus hyväksyi kunnallisen jätehuoltoyhtiön kanteessaan esittämän vahingonkorvausvaatimuksen, noin 423.000 euroa, kokonaisuudessaan ja velvoitti jätteenkuljetusyhtiön suorittamaan vaaditun määrän viivästyskorkoineen.

Oikeusprosessia HPP:llä hoitivat senior associate Johan Pråhl, associate Miikka Rantanen sekä osakkaat Pekka Puhakka ja Jouni Alanen.

29.01.2015

KHO kumosi Viestintäviraston päätökset enimmäishintavelvoitteesta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 27.10.2014 kolmen teleyrityksen tekemiin valituksiin samansisältöiset ratkaisut, joilla kumottiin Viestintäviraston päätökset siltä osin kun teleyrityksille oli asetettu velvollisuus noudattaa laajakaistayhteyksien tukkuhinnoittelussa enimmäishintoja.

KHO katsoi ratkaisuissaan, että Viestintävirasto ei ollut osoittanut enimmäishintaa koskevan velvollisuuden asettaminen teleyrityksille olleen viestintämarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla välttämätöntä. Valokuituyhteyksien osalta enimmäishinnoittelulle ei ollut perustetta senkään vuoksi, että lievempiä sääntelykeinoja ei ensin kokeiltu.

Hammarström Puhakka Partnersilta asianajajat Vesa Silaskivi ja Maarika Joutsimo hoitivat TeliaSonera Finland Oyj:n asiamiehinä valitusasiaa KHO:ssa.

16.12.2014

HPP avusti valtion omistajaohjausta Patrian omistusjärjestelyssä

HPP avusti valtion omistajaohjausta järjestelyssä, jossa Patria hankki itselleen Airbus Groupin omistuksessa olevat yhtiön osakkeet ja yhtiö siirtyi kokonaisuudessaan valtion kontrolliin.

HPP:n projektista vastaavina osakkaina toimivat osakkaat Vesa Silaskivi, Antti Säiläkivi ja Tuomas Saraste ja heitä avustivat senior associate Antti Rikala, Iiro Lähdevuori ja Anu Aaltonen.

01.12.2014

Vailla lainvoimaa olevan ympäristöluvan merkitys osayleis­kaavoituksessa (KHO)

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen kaava-asiassa 13.10.2014 taltionumero 3080, jossa korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa lainvoimaa vailla olevan ympäristöluvan merkityksestä osayleiskaavoituksessa

Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksellään 7.5.2012 § 48 Rykmentinpuiston osayleiskaavan. Kaavassa muun muassa osoitettiin uutta asutusta Helsinki-Vantaan lentoaseman lainvoimaa vailla olevan  ympäristöluvan mukaiselle lentomelun uuden verhokäyrän Lden > 55 dB:n alueelle. Muun muassa Finavia Oyj valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi asiassa tehdyt valitukset.

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka 13.10.2014 antamallaan päätöksellä kumosi Tuusulan kunnanvaltuuston ja Helsingin hallinto-oikeuden päätökset korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen liitettyyn karttaan merkittyjen AP (Tiivis pientalovaltainen asuntoalue) ja A-2 (Tiivis asuntoalue) -alueiden osalta.

Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että valituksenalaisessa osayleiskaavassa on osoitettu uusia asuinalueita alueille, joilla lentomelu nykyisten selvitysten mukaan tulisi ylittämään tason Lden 55 dB. Asiassa saadun selvityksen mukaan osayleiskaavan mahdollistamaa rakentamista alueille, joilla lentomelu nykyisten selvitysten mukaan tulisi ylittämään tason Lden 55 dB, on pidettävä ainakin osin muuna kuin täydennysrakentamisena. Ympäristölupahakemuksen liitteen mukaiset melun verhokäyrät ovat sisältyneet valituksenalaisen osayleiskaavan selvitysaineistoon. Asiassa on tältä osin kysymys siitä, onko selvityksestä ilmenevät seikat otettu riittävällä ja maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä edellytetyllä tavalla huomioon kaavan valmistelun yhteydessä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että ympäristölupahakemuksen liitteenä olevia melukäyriä on pidettävä parhaana käytettävissä olevana selvityksenä arvioidusta lentomelutilanteesta vuonna 2025. Käyrät ovat olleet sellaista selvitysaineistoa, johon yleiskaavaratkaisun on tullut perustua. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ratkaisevaa merkitystä ei ole sillä, että ympäristölupaa koskeva päätös ei ole lainvoimainen. Yleiskaavaa laadittaessa ei puheena olevilta osin ole otettu riittävästi huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 2 momentin 5 kohdassa edellytetyin tavoin mahdollisuuksia terveelliseen elinympäristöön. Korkein hallinto-oikeus kumosi kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen lainvastaisena korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen liitettyyn karttaan merkittyjen AP (Tiivis pientalovaltainen asuntoalue) ja A-2 (Tiivis asuntoalue) -alueiden osalta.

HPP avusti asiassa Finavia Oyj:tä, joka valitti Tuusulan kunnanvaltuuston ja Helsingin hallinto-oikeuden päätöksistä.

11.11.2014

HPP avusti MTV Oy:tä järjestelyssä, jossa Radio Novan ja NRJ Finlandin myyntiorganisaatiot yhdistyvät

HPP avusti MTV Oy:tä järjestelyssä, jossa Radio Novan ja NRJ Finlandin myyntiorganisaatiot yhdistyvät ja vastaavat jatkossa kolmen radiokanavan, Radio Novan, NRJ:n ja Nostalgian mediamyynnistä.

HPP:n projektista vastaavina osakkaina toimivat osakkaat Markku Mäkinen ja Tuomas Saraste ja heitä avustivat senior associate Maarika Joutsimo , senior associate Anu Aaltonen, associate Kiti Karvinen, associate Sami Tenhunen ja associate Aleksei Hanninen. MTV Oy ja MTV Media Oy kuuluvat Bonnier -konserniin.

22.10.2014

Pekka Puhakka nimetty Keskuskauppakamarin välimiesoikeuden puheenjohtajaksi

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on nimennyt Pekka Puhakan välimiesoikeuden puheenjohtajaksi Pohjola Pankki Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevassa riidassa.

Välimiesoikeuden tehtävänä on mm. ratkaista lunastusoikeuden olemassaolo ja, mikäli lunastusoikeuden katsotaan olevan olemassa, vahvistaa se hinta, millä vähemmistöosakkeet lunastetaan.

22.10.2014

HPP avusti luxemburgilaista rahastoa metsävarantojen hankinnassa

HPP:lla oli kunnia avustaa luxemburgilaista rahastoa Aquila Sachwert Basisfonds I Wald S.A:ta ja sen suomalaisia erillisyhtiöitä merkittävien metsävarantojen hankinnassa johtavalta suomalaiselta metsänomistajalta, UPM Kymmene Oyj:ltä, sekä pitkäaikaisen kaupallisen yhteistyösuhteen varmistamisessa metsänhoitoa ja -hakkuuta koskien.
Transaktio sisälsi lukuisia oikeudellisia kysymyksiä liittyen muun muassa erillisyhtiöiden toiminnan käynnistämiseen ja omistusrakenteeseen, kiinteistö- ja verotusasioihin sekä kaupallisten sopimusten laatimiseen.

Osakas Andrew Cotton johti HPP:n tiimiä, johon kuuluivat myös osakas Jari Tuomala sekä associatet Pauliina Lievonen ja Sini Paajanen.

14.10.2014

HPP toimi Swedbank AB:n neuvonantajana 30 miljoonan euron lainajärjestelyssä

HPP avusti Swedbank AB:tä lainajärjestelyssä, jossa Swedbank AB toimi lainanantajana suomalaiselle pörssiyhtiölle. Määräaikaisen lainan nimellisarvo oli 30 miljoonaa euroa.

HPP:n tiimiä johti osakas Björn Nykvist. Tiimin jäseniin kuuluivat lisäksi associate Elina Valkonen, associate Maria Wesander ja specialist counsel Marko Hovi.

14.10.2014

HPP avustaa Eteraa kauppakeskus Skanssin kehitysprojektissa Turussa

HPP avustaa parhaillaan yhtä Suomen suurimmista vakuutusyhtiöistä, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteraa kehitysprojektissa, jossa Etera hankkii rakennusyhtiö Hartela Oy:ltä myymäläkiinteistön, jonka Hartela rakentaa Turussa sijaitsevan kauppakeskus Skanssin yhteyteen. Kiinteistön päävuokralainen on jatkossa XXL Sports & Outdoor Oy. Tavoitteena on avata uusi XXL-myymälä keväällä 2015.

HPP:n neuvonanto käsittää muun muassa avustamisen yhtiö-, vero- ja kiinteistöoikeudellisissa kysymyksissä, oikeudellisten due diligence -tarkastusten suorittamisessa sekä kauppa-, vuokra- ja rakennussopimusten laatimisessa ja neuvottelemisessa.

HPP:n tiimiä johtaa osakas Jari Tuomala, ja sen jäseniä ovat Senior Associate Antti Rikala, Senior Advisor Jouko Kiesi ja Associate Pauliina Lievonen.

07.10.2014

HPP avusti Tuulitapiolaa kahden tuulivoimahankkeen huutokauppamenettelyssä

HPP avusti LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon tuulivoimasijoituksia varten perustettua pääomarahastoa Tuulitapiolaa tarjoajana Metsähallituksen järjestämässä huutokauppamenettelyssä koskien kahta yhteensä 64 turbiinin tuulivoimahanketta. HPP:n tehtäviin kuului legal due diligencen suorittaminen, kauppakirjojen kommentoiminen ja Tuulitapiolan avustaminen tarjouksen laatimisessa.

HPP:n projektista vastaavana osakkaana toimi osakas Björn Nykvist ja häntä avustivat senior associate Timo Ukkonen, associate Laura Leino  ja associate Elina Valkonen.

02.10.2014

HPP avusti CHG-MERIDIAN AG:tä ACENTO Groupia koskeneen yritysjärjestelyn Suomea koskeneissa kysymyksissä

HPP avusti saksalaista teknologiaan keskittynyttä konsulttiyhtiötä CHG-MERIDIAN AG:tä Suomea koskeneissa kysymyksissä yritysjärjestelyssä, jossa CHG-MERIDIAN hankki 100 prosentin omistusosuuden ACENTO Groupissa. Yritysjärjestelyn avulla CHG-MERIDIAN saavutti neljän eri Pohjoismaan markkinat yhdellä iskulla: ACENTO Group hallinnoi asiakkaidensa teknologiaan liittyviä sijoituksia (kokonaisarvoltaan yli 167 miljoonaa euroa) Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.

HPP:n tiimin keskeisiin jäseniin kuuluivat osakas Björn Nykvist ja associate Kiti Karvinen.

Lisää tietoa yritysjärjestelystä on saatavilla CHG-MERIDIAN:in lehdistötiedotteesta.

18.09.2014

HPP toimi Vantaan Energian neuvonantajana Suomen suurimman jätevoimalan rakentamisessa

HPP toimi Vantaan Energian juridisena neuvonantajana jätevoimalan rakentamishankkeessa. HPP avusti Vantaan Energiaa hankkeeseen liittyvissä juridisissa kysymyksissä, kuten lupamenettelyissä, kilpailuttamisessa ja sopimusneuvotteluissa.

Suomen suurin jätevoimala otettiin käyttöön syyskuussa 2014.

HPP:n tiimissä olivat vastuuosakkaina Kari Marttinen ja Vesa Silaskivi. Tiimin keskeiset muut jäsenet olivat senior advisor Mikko Erkkilä, senior associate Timo Ukkola ja senior associate Antti Rikala sekä associate Tuulia Strandén.

 

03.09.2014

HPP toimii Finavian neuvonantajana Helsinki-Vantaan lentoaseman 900 meur:n kehittämisohjelmassa

HPP on valittu Finavian juridiseksi neuvonantajaksi Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittämisohjelmaan. Vuosille 2014–2020 ajoittuva kehittämisohjelma kohdistuu pääasiassa lähtöselvitys- ja vaihtomatkustuskapasiteetin kasvattamiseen sekä liikennejärjestelyjen parantamiseen. Finavian tavoitteena on nostaa lentoaseman matkustajakapasiteetti 20 miljoonaan matkustajaan vuodessa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ohjelman arvo on noin 900 miljoonaa euroa.

Avustamme Finaviaa muun muassa ohjelmaan liittyvässä rakennus- ja kiinteistöjuridiikassa sekä julkisissa hankinnoissa. HPP:n projektitiimiin kuuluvat muun muassa osakas Jari Tuomala, osakas Jouni Alanen, osakas Mikko Leppä, senior associate Antti Rikala sekä senior associate Klaus Majamäki.

03.09.2014

HPP avusti Neste Oilia varustamoliiketoiminnan uudelleenjärjestelyn saattamisessa päätökseen

HPP avusti Neste Oil Oyj:tä tämän saattaessa päätökseen järjestelyn, jossa Neste Oilin keskeiset alukset myytiin Huoltovarmuuskeskuksen ja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistamille yhtiöille. Alusten myynnin yhteydessä allekirjoitettiin pitkäaikaiset vuokrasopimukset, joilla Neste Oil vuokrasi alukset takaisin käyttöönsä. Osana järjestelyä perustettiin myös Neste Oilin, Ilmarisen ja Huoltovarmuuskeskuksen omistama, alusomistusten hallinnoinnista huolehtiva isännöintiyhtiö Navidom Oy. HPP on avustanut Neste Oilia järjestelyn kaikissa vaiheissa.

HPP avusti myös Neste Oilin miehitys- ja hoitovarustamotoiminnan ulkoistamisessa norjalaisen OSM Group AS:n suomalaiselle tytäryhtiölle. Myös tämä järjestely pantiin täytäntöön alusten myynnin yhteydessä.

HPP:n tiimiä johti osakas Björn Nykvist. Tiimin keskeisiin jäseniin kuuluivat lisäksi osakas Nora Gahmberg-Hisinger sekä senior associate Iiro Lähdevuori, associate Teresa Kauppila, associate Elina Valkonen ja associate Matias Leskinen.

Lisää tietoa järjestelystä on löydettävissä Neste Oilin pörssitiedotteesta.

29.08.2014

HPP avusti LähiTapiolaa puitesopimusneuvotteluissa Tieto Finland Oy:n kanssa

HPP avusti LähiTapiolaa Tieto Finland Oy:n kanssa solmittua puitesopimusta koskevissa neuvotteluissa. Puitesopimus kattaa huolto-, projekti- ja konsultointipalvelujen tarjoamisen LähiTapiola-ryhmälle, ja sisältää useita alasopimuksia kuten projektipuitesopimuksen, huolto-, tuki- ja pienkehityssopimukset, konsultointipuitesopimuksen jne. HPP avusti LähiTapiolaa myös SAP FICO ja HRM-ohjelmistojen hankintaa koskevissa neuvotteluissa SAP Finland Oy:n kanssa. Puitesopimuksen ja SAP-toteutuksen arvo on sopimuskaudella useita miljoonia euroja.

HPP:n puolella projektista oli vastuussa osakas Terho Nevasalo.

15.06.2014

HPP toimi yhtiön asiamiehenä tienpitäjän lunastusvelvollisuutta koskevassa korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO:2014:24

Valtatien 7 parantamista Haminan kohdalla koskevan maantietoimituksen kohteena oli ollut aikaisemmin yhtiön huoltoasemakiinteistönä toiminut tila. Yhtiön omistama huoltoasemakiinteistö oli sijainnut pääosin asemakaavan mukaisella liikennealueella (LT) ja noin 0,2 hehtaarin suuruisen alueen osalta suojaviheralueella (EV-1). Yhtiö vaati kyseistä huoltoasemakiinteistöä lunastettavaksi kokonaan sekä liikennealueen että suojaviheralueen osalta, koska yhtiöllä ei ollut mitään käyttöä jäljelle jäävälle suojaviheralueelle. Maapohjakorvaukseksi lunastettavasta alueesta tuli määrätä 40 euroa neliömetriltä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus oli tienpitäjänä katsonut, että lunastuksen kohteena tulisi olla vain liikennealue. Maapohjan arvoksi ELY-keskus esitti 4 euroa neliömetriltä.

Tienpitäjä oli toimituksessa määrätty lunastamaan kiinteistön alueesta se osa, joka kuului liikennealueeseen. Lunastustoimikunta katsoi, että asemakaavassa suojaviheralueeksi osoitettu jäännöskiinteistö oli menettänyt liiketontin arvonsa ja vastasi enää raakamaan arvoa, joka oli 2 euroa neliömetriltä. Lunastustoimikunta määräsi yhtiölle korvattavaksi jäännöskiinteistön arvonalennuksena liikennealueen maapohjan kohteenkorvauksen ja raakamaan arvon välisen erotuksen.

Maaoikeus kumosi yhtiön valituksen johdosta jäännöskiinteistön arvonalentumista koskevan toimitusratkaisun ja määräsi myös jäännöskiinteistön lunastettavaksi. Maaoikeus korotti samalla maapohjasta toimituksessa määrätyn kohteenkorvauksen koko lunastettavan kiinteistön osalta 23 euroksi neliömetriltä.

Tienpitäjä ELY-keskus valitti maaoikeuden päätöksestä korkeimpaan oikeuteen. Korkeimmassa oikeudessa kysymys oli enää siitä, onko tienpitäjä velvollinen lunastamaan yhtiöltä myös jäännöskiinteistön.

Korkein oikeus ei muuttanutmaaoikeuden tuomion lopputulosta. Korkein oikeus totesi  johtopäätöksenään, että koska maantiestä aiheutuu jäännöskiinteistön käytölle huomattavaa haittaa ja koska tätä ei tilusjärjestelyillä voida poistaa tai olennaisesti vähentää, ovat maantielain 67 §:ssä lunastuksen laajentamiselle säädetyt edellytykset olemassa. Tienpitäjä ELY-keskus oli siten velvollinen lunastamaan yhtiöltä myös asemakaavan mukaisella suojaviheralueella sijaitsevan jäännöskiinteistön yhtiön vaatimusten mukaisesti.

27.05.2014

HPP neuvonantajana Ohranan talon kehityshankkeessa

Toimimme asuntokehityshankkeisiin erikoistuneen kiinteistökehitysyhtiö Roomy Oy:n neuvonantajana hankkeessa, jossa Roomy palauttaa Ohranan talona tunnetun Korkeavuorenkatu 21:ssä sijaitsevan arvokiinteistön asuinkäyttöön. Olemme toistaiseksi toimineet Roomyn neuvonantajana mm. kiinteistökaupan tarjous- ja esisopimusvaiheessa, jonka tuloksena Roomy ja Senaatti-kiinteistöt ovat tehneet kiinteistön kauppaa koskevan esisopimuksen. Transaktion kauppahinta on sovittu pidettäväksi salassa.

Lisätietoja hankkeesta.

Roomyä hankkeessa palvelevaan HPP:n asiantuntijatiimiin kuuluvat Partner Jari Tuomala, Senior Associate Antti Rikala, Senior Advisor Suvi Marttinen ja Senior Advisor Mikko Erkkilä.

24.04.2014

HPP avusti Cramo Finland Oy:tä OptiRent Oy:n osakekannan ostossa

HPP avusti Cramo Finland Oy:tä maanrakennuskoneiden vuokraukseen erikoistuneen OptiRent Oy:n osakekannan ostossa.

HPP:n tiimiä johti osakas Markku Mäkinen avustajinaan associate Matias Leskinen ja associate Aleksei Hanninen.

Cramo on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo ja alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.

24.03.2014

HPP avusti panttivelkojaa Rauman kaupungin ja STX Finland Oy:n välisessä telakkakaupassa

HPP avusti pantinhaltijaa telakkakaupassa, jossa Rauman kaupunki osti STX Finland Oy:ltä Raumalla sijaitsevan telakka-alueen ja siellä olevat rakennukset, nosturit ja muut varusteet.

Kaupan arvo oli noin 18 miljoonaa euroa. Osana järjestelyä kaupunki siirtää telakan omistamansa Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n hoitoon. STX Finland Oy jatkaa telakkatoimintaa vuokralaisena olemassa olevien laivatilausten puitteissa, minkä jälkeen kaupungin suunnitelmana on perustaa telakka-alueelle meriteollisuuteen ja konepajavalmistukseen keskittyvä teollisuuspuisto.

06.03.2014

HPP avusti Neste Oilia sen ulkoistaessa hoitovarustamotoimintansa norjalaiselle OSM Group AS:lle

HPP avusti Neste Oilia yritysjärjestelyssä, jossa Neste Oil ja norjalainen OSM Group AS sopivat liikkeenluovutuksesta, jolla Neste Oil luovuttaa Neste Shippingin hoitovarustamotoiminnot OSM:lle. Hoitovarustamotoiminnan ulkoistaminen on osa Neste Oilin aiemmin julkistamaa suunnitelmaa, jonka mukaan yhtiö luopuu varustamotoiminnastaan.

Sopimuksen myötä OSM perustaa Suomeen tytäryhtiön, joka huolehtii jatkossa Neste Oilin käyttöön jäävien alusten miehityksestä ja kunnossapidosta. Tarkoituksena on, että Neste Shippingin hoitovarustamon maa- ja merihenkilöstö siirtyy OSM:n Suomen yhtiön palvelukseen kevään 2014 aikana.

OSM on maailmanlaajuisesti toimiva yhtiö, joka keskittyy offshore-, miehitys- ja hoitovarustamotoimintaan.

HPP:n tiimiä johti osakas Björn Nykvist. Tiimin keskeisiin jäseniin kuuluivat lisäksi osakas Nora Gahmberg-Hisinger sekä senior associate Iiro Lähdevuori ja associate Teresa Kauppila.

Lisää tietoa järjestelystä on löydettävissä Neste Oilin pörssitiedotteesta.

27.02.2014

HPP avusti Liikennevirastoa uuden jäänmurtajan hankintaprosessissa

HPP avusti Liikennevirastoa koko hankintaprosessin ajan sen neuvotellessa ja allekirjoittaessa uuden jäänmurtajan hankintaa koskevan sopimuksen Arctech Helsinki Shipyardin kanssa.  Helsingin telakalla rakennettava alus tulee Liikenneviraston omistukseen ja sen hinta on yhteensä 123 miljoonaa euroa. EU-tukea hankkeelle on myönnetty 24 miljoonaa euroa.

Laiva edustaa uusinta huipputeknologiaa ja se on suunniteltu erityisesti Itämeren vaativimpaan jäänmurtoon. Murtajalla on myös öljyntorjunta- ja hätähinausvalmius, joten se on ympärivuotisessa käytössä varmistamassa Itämeren merikuljetusten turvallisuutta.

Laiva on maailman ensimmäinen nesteytettyä maakaasua käyttävä murtaja.

HPP:n tiimiä johti osakas Nora Gahmberg-Hisinger avustajina senior associate Taru Härkönen ja senior associate Markus Hamro-Drotz. Gahmberg-Hisingerin mukaan toimiston rooli järjestelyssä vahvisti entisestään HPP:n asemaa maan johtavana meri- ja kuljetusalan toimistona.

Liikenneviraston tiedote

14.02.2014

HPP avusti Susi Partnersia sijoituksessaan Latamäen tuulivoimapuistoon

HPP avusti Susi Partnersia, johtavaa uusiutuvaan energiaan sijoittavaa rahastoa, sijoituksessaan yhteistuotantoteholtaan 18 MW:n Latamäen tuulivoimapuistoon, johon nousee 6 Vestas-turbiinia.

HPP:n tiimiä johti osakas Andrew Cotton tiiminjäseninään osakas Björn Nykvist, ympäristöryhmän vetäjä ja osakas Kari Marttinen, senior associate Timo Ukkonen sekä associatet Jenny-Li Holmström ja Elina Valkonen.

Transaktio on virstanpylväs suomalaiselle tuulivoimateollisuudelle: velkarahoitus hankkeeseen tuli saksalaiselta pankilta.

Lisää tietoa hankkeesta

29.01.2014

HPP toimi maanomistajan asiamiehenä liito-oravaa koskevassa KHO:n vuosikirjaratkaisussa KHO 2014:13

ELY-keskus oli yhtiön metsänkäyttöilmoituksen johdosta rajannut päätöksellään avohakkuun ulkopuolelle 3,7 hehtaarin suuruisen alueen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkana.

Yhtiö valitti päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen pitäen rajoitusta liian laajana. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön valituksen.

KHO puolestaan kumosi vuosikirjaratkaisullaan 2014:13 sekä ELY-keskuksen päätöksen että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian ELY-keskukselle uudelleen ratkaistavaksi. KHO:n mukaan lainvalmisteluasiakirjoissa esitetty käsitys lisääntymis- ja levähdyspaikkojen pienialaisuudesta, suojelun korvauksettomuudesta ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta merkitsivät tässä tapauksessa, että suojelurajaus oli liian laaja.

Päätös osoittaa, että korvaukseton suojelu, jota liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen osalta noudatetaan, ei voi johtaa merkittäviin menetyksiin maanomistajan kannalta. Tässä tapauksessa suojelu olisi merkinnyt jopa 100 000 euron suuruisen puun myyntitulon menetystä.

20.01.2014

HPP avusti Pato Osakeyhtiön osakkeenomistajia yhtiön osakkeiden myynnissä

HPP avusti Pato Osakeyhtiön osakkeenomistajia yhtiön osakkeiden myynnissä Pori Energian, Oulun Energian ja Oulun Seudun Sähkön perustamalle Voimapato Oy:lle. Pato Osakeyhtiö tuottaa sähköä omistamissaan vesivoimalaitoksissa Kouvolan Myllykoskella ja Iitin Vuolenkoskella. Toimeksianto käsitti huutokauppaprosessin tukemisen sekä yrityskauppa-asiakirjojen laatimisen ja neuvottelemisen.

Asiakkaita avustivat osakas Markku Mäkinen, senior associate Timo Ukkonen ja associate Matias Leskinen.

04.12.2013

Vastuu vanhoista kaatopaikoista – KHO:2013:187

HPP avusti menestyksekkäästi yksityishenkilöä hallintopakkomenettelyssä, jossa kysymys oli vanhan vuonna 1957 toimintansa lopettaneen kaatopaikan aiheuttaman pilaantumisen selvitysvastuun kohdistamisesta. Uudenmaan ympäristökeskuksessa vuonna 2009 vireille pantu asia eteni Vaasan hallinto-oikeuden kautta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka antoi tapauksessa vuosikirjaratkaisun KHO:2013:187. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kaatopaikkaa aiemmin pitänyttä ja siten pilaantumisen aiheuttanutta kaupunkia voitiin pitää selvitysvastuullisena. Asiasta ei ollut aiempaa oikeuskäytäntöä.

Koska selvitysvastuu ja siitä sinällään erillinen kunnostusvastuu kulkevat usein rinnakkain, voidaan KHO:n ratkaisun katsoa merkitsevän myös linjavetoa varsinaiseen kunnostusvastuuseen. Sekä selvitys- että kunnostusvastuuta koskevana linjavetona ratkaisulla on olennaista painoarvoa monille kaatopaikkoja pitäneille kunnille, sillä se asettaa kunnille kaatopaikan pitäjinä vastuun myös vanhoista kaatopaikoista.

HPP:ltä avustajana asiassa toimi asianajaja, osakas Jari Tuomala.

13.11.2013

HPP avusti menestyksekkäästi Helsingin seudun ympäristöpalveluita

HPP avusti menestyksekkäästi Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY:tä) Ämmässuon biokaasulaitoksen hankintamenettelyyn liittyvässä oikeusprosessissa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus totesi vuosikirjaratkaisussaan (KHO 2013:123), että hankintayksikkö oli vapautettu kilpailutusvelvoitteesta, erityisalojen hankintalaki ei soveltunut (eikä myöskään luonnollisesti laki julkisista hankinnoista) kyseiseen hankintaan ja näin ollen hankintamenettely jäi kokonaisuudessaan kilpailutusvelvollisuuden ulkopuolelle.

Tapauksen osalta merkityksellistä oli, että kyseisen hankinnan osalta sovellettiin ensimmäisen kerran Suomessa oikeusprosessissa erityisalojen hankintalain 10 §:n useita toimintoja koskevaan hankintaan liittyviä tulkintaperiaatteita CHP -laitoksen hankinnan osalta. Edelleen tapauksessa sovellettiin ensimmäisen kerran Suomessa komission 19.6.2006 myöntämää poikkeusta kilpailutusvelvoitteesta hankintojen osalta, joiden tarkoituksena on mahdollistaa sähkön tuotanto ja myynti.

HPP:n hankintaoikeustiimistä oikeusprosessin hoitamiseen osallistuivat osakas Tuomas Saraste ja senior associate Timo Ukkonen

30.09.2013

HPP avusti Finaviaa maakuntalentoasemilla tarjottaviin palveluihin liittyneessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinnassa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto käynnisti Oy Lappeenranta International Airport Ltd:n toimenpidepyynnön johdosta selvityksen koskien Finavian epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja suoritti asian selvittämiseksi tarkastukset 21.3.-26.3.2012 ja 5.6.2012 Finavia Oyj:n ja Airpro Oy:n Vantaan ja Lappeenrannan toimitiloissa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutki toimenpidepyynnön johdosta Finavian mahdollista määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä maakuntalentoasemien maahuolinta- ja eräissä matkustajapalveluissa sekä näiden palveluiden tarjoamiseen tarvittavien toimitilojen vuokraamisessa.

Finavia ylläpitää Suomen lentoasemaverkostoa ja sen hallinnassa on 25 lentoasemaa Suomen 27 lentoasemasta. Finavia toimii lisäksi lentoasemilla tarjottavien maahuolintapalveluiden palvelutuotannossa kahden tytäryhtiönsä Airpro Oy:n ja RTG Ground Handling Oy:n kautta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei saanut tekemiensä tarkastusten ja muiden selvitysten perusteella asiassa näyttöä siitä, että Finavia olisi syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön. Kilpailu- ja kuluttajavirasto poisti asian käsittelystään 14.8.2013 antamallaan päätöksellä.

Finaviaa avustivat asianajaja, osakas Jouni Alanen, asianajaja Maarika Joutsimo sekä lakimies Kiti Karvinen.

20.09.2013

HPP toimii Neste Oilin neuvonantajana alusten rahoitusjärjestelyssä

HPP toimii Neste Oil Oyj:n konserniyhtiöiden neuvonantajana konsernin alusten rahoitusjärjestelyssä. Neste Oil on ilmoittanut aikovansa myydä viisi säiliöalustaan sekä kolme hinaajaansa Huoltovarmuuskeskuksen sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistamille yhtiöille. Alukset aiotaan vuokrata takaisin Nesteen käyttöön, ja ne purjehtivat jatkossakin Suomen lipun alla.

HPP avustaa Neste Oilia kaikissa rahoitusjärjestelyyn liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. HPP:n tiimiä johtaa osakas Björn Nykvist, joka sanoo: ”Neste Oilin avustaminen järjestelyssä on äärimmäisen mielenkiintoista. Järjestely itsessään on monitahoinen, ja siinä yhdistyy hienolla tavalla HPP:n palvelu usealla eri osa-alueella. Roolimme järjestelyssä vahvistaa HPP:n aseman maan johtavana asianajotoimistona meri- ja kuljetusalan yritysjärjestelyissä.” HPP:n tiimin keskeisiin jäseniin kuuluvat lisäksi osakkaat Henrik Gahmberg ja Nora Gahmberg-Hisinger sekä senior associate Iiro Lähdevuori ja associate Teresa Kauppila.

Lisää tietoa järjestelystä on löydettävissä Neste Oilin pörssitiedotteesta.

20.09.2013

HPP advises Neste Oil on the financial restructuring of its vessel ownership

HPP is advising Neste Oil group companies on the financial restructuring of the group’s ownership in its vessels. Neste Oil has announced its intention to divest five of its tankers and three tugs to companies owned by Finland’s National Emergency Supply Agency and the Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company. The plan is to lease the vessels back to Neste Oil and they will continue to sail under the Finnish flag.

HPP advises Neste Oil on all legal aspects of the transaction. The HPP team is led by partner Björn Nykvist. “Assisting Neste Oil on this transaction has been extremely interesting. The transaction itself is a complex one and brings together HPP’s expertise in a number of areas in a wonderful way. Our role in the transaction establishes HPP as Finland’s leading law firm in maritime and transport transactions,” says Nykvist. Other key members of the HPP team include partners Henrik Gahmberg and Nora Gahmberg as well as senior associate Iiro Lähdevuori and associate Teresa Kauppila.

More information can be found in Neste Oil’s press release.

16.09.2013

HPP on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen kiinalaisen CAITECin kanssa

HPP on allekirjoittanut Kiinan kansainvälisen kaupan ja taloudellisen yhteistyön akatemian (Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, CAITEC) kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tarkoitus on tukea taloudellista ja sijoittamiseen liittyvää yhteistyötä Kiinan kansantasavallan ja Suomen välillä.

Suomalaiselle asianajotoimistolle tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus tehdä läheistä yhteistyötä Kiinan valtiollisten viranomaisten kanssa, auttaa HPP:n asiakkaita ja suomalaisia yrityksiä löytämään rahoitusta kiinalaisista lähteistä sekä tukea kiinalaisten ja suomalaisten yritysten liiketoimintaa molemmissa maissa. Odotamme innolla, että voimme auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia ja kasvattaa Suomen ja Kiinan välillä toteutettavien sopimusten ja projektien määrää”, kommentoi HPP:n Kiina-praktiikasta vastaava osakas Markku Mäkinen.

Yhteistyöhön kuuluu sopivien sijoitusprojektien ja -mahdollisuuksien tunnistaminen molemmissa maissa, aktiivinen tietojenvaihto sekä kohdistettujen seminaarien ja delegaatioiden järjestäminen molempiin maihin, kuten myös oikeudellinen neuvonta kyseisiä projekteja toteutettaessa.

Sopimus on tunnustus siitä huomattavasta kokemuksesta, joka HPP:llä on Kiinaan liittyvissä transaktioissa ja projekteissa avustamisesta. Markku Mäkinen on toiminut Nokia Kiinan lakiosaston johtajana Pekingissä, minkä lisäksi HPP:n juristeihin kuuluu mandariinikiinaa äidinkielenä puhuva juristi Yanhuan Zhou. HPP on toiminut sekä Kiinaan suuntautuvissa että Kiinasta lähtöisin olevissa projekteissa erityisesti M&A- ja sijoituksia koskevissa toimeksiannoissa.

HPP kuuluu Suomen johtaviin liikejuridiikan asianajotoimistoihin, ja HPP:llä on merkittävä kokemus sekä kansainvälisistä transaktioista että muunlaisista rajat ylittävistä toimeksiannoista. HPP keskittyy tiettyihin avainsektoreihin (energia ja infrastruktuuri, rahoituspalvelut, teknologia, media ja telekommunikaatio, televiestintä, kuljetus/logistiikka sekä lääke- ja bioteollisuus) ja on kehittänyt markkinoiden johtavan ymmärryksen näiden sektoreiden oikeudellisista kysymyksistä. HPP toimii Helsingissä ja sen vakituisiin asiakkaisiin kuuluu Suomen ja maailman johtavia yrityksiä ja instituutioita.

Kiinan kansainvälisen kaupan ja taloudellisen yhteistyön akatemia (CAITEC), Kiinan kauppaministeriön alaisuudessa toimiva tutkimukseen ja neuvonantoon keskittynyt osasto, on vuonna 1948 perustettu politiikkasuuntautunut instituutti. Akatemian päätavoite on tukea kaupankäyntiin liittyvien menettelytapojen kehittämistä tuottamalla ajankohtaista ja syvällistä tutkimustietoa ja analyysejä ajankohtaisista aiheista sekä laatia menettelytapaehdotuksia.

27.08.2013

HPP avusti Samsungia T&K-keskuksen perustamisessa Helsinkiin

Samsung Research & Development Institute (UK) on avannut Helsinkiin tutkimus- ja kehityslaitoksen, jossa kehitetään uuden sukupolven teknologiaa kuluttajaelektroniikan laitteisiin. HPP neuvoi hankkeen yhtiöoikeudellisissa, kaupallisissa sekä immateriaali-, työ-, ja vero-oikeudellisissa kysymyksissä.

01.07.2013

HPP avusti menestyksekkäästi Oy Lival Ab:tä Nordic Aluminium Oyj:n osakkeiden lunastusta koskeneessa välimiesmenettelyssä

HPP avusti Oy Lival Ab:tä Nordic Aluminium Oyj:n osakkeiden osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa lunastusmenettelyssä ja sitä koskevassa välimiesmenettelyssä.

Lunastushintaa koskeva välimiesoikeuden tuomio annettiin kesäkuussa 2013.

Välimiesoikeus vahvisti osakkeen lunastushinnaksi 30 euroa Livalin alkuperäisen vaatimuksen mukaisesti.

 

06.06.2013

HPP avusti Finaviaa maahuolintapalveluihin liittyneessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinnassa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto käynnisti oma-aloitteisen selvityksen epäillystä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä maahuolintapalveluiden markkinoilla ja teki asian selvittämiseksi 5.6.2012 tarkastukset Finavia Oyj:ssä ja ISS Aviation Oy:ssä. Finavia ylläpitää Suomen lentoasemaverkostoa ja sen hallinnassa on 25 lentoasemaa Suomen 27 lentoasemasta. Finavia toimii lisäksi lentoasemilla tarjottavien maahuolintapalveluiden palvelutuotannossa kahden tytäryhtiönsä Airpro Oy:n ja RTG Ground Handling Oy:n kautta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei saanut tekemiensä tarkastusten, tutkinnan kohteena olevien yritysten kuulemisen ja muiden selvitysten perusteella asiassa näyttöä siitä, että yhtiöt olisivat syyllistyneet kilpailusääntöjen kieltämään markkinoiden jakoon. Virasto poisti asian käsittelystään 15.5.2013 antamallaan päätöksellä.

Finaviaa avustivat asianajaja, osakas Jouni Alanen, asianajaja Maarika Joutsimo sekä lakimies Kiti Karvinen.

20.05.2013

HPP edusti Element Poweria sen perustaessa tuulivoimaan erikoistuneen yhteisyrityksen UPM-Kymmenen kanssa

HPP edusti Element Poweria tuulivoimapuistojen kehittämiseen keskittyneen yhteisyrityksen perustamisessa. Yhdessä UPM:n kanssa toteutettavan yhteisyrityksen päämääränä on edistää ja toteuttaa tuulivoiman lisärakentamista Suomessa UPM:n omistamilla maa-alueilla. HPP:n projektiryhmä osakas Andrew Cottonin johdolla osallistui yhteisyrityksen ja sen liiketoiminnan edellyttämän dokumentaation, ml. yhtiöoikeus-, kiinteistö- ja ympäristöoikeus-, rahoitus- sekä kaupallisten sopimusten neuvotteluihin sekä laadintaan.

Element Power on private equity -rahasto Hudson Clean Energy Partnersin omistama yhtiö. Hudson Clean Energy Partners hallinnoi noin 1 miljardin punnan  rahastoa päämääränään sijoittaa uusiutuviin energialähteisiin, vaihtoehtoisiin polttoaineisiin sekä energiatehokkuuden edistämiseen.

03.05.2013

HPP avusti Club Internacional del Libroa sen ostaessa Valitut Palat

HPP:n Yritysjärjestelyt-ryhmä avusti osakas Björn Nykvistin johdolla Club Internacional del Libro – konsernia (“CIL”) osakekaupassa, jossa CIL osti suomalaisen Oy Valitut Palat – Reader’s Digest Ab:n (“Valitut Palat”) yhdysvaltalaiselta Reader’s Digest Inc. – nimiseltä yritykseltä. Osakekauppa toteutettiin 30.4.2013.

CIL on johtava suoramarkkinointialan yritys Espanjassa ja Portugalissa, jolla on yli 30 vuoden kokemus markkinoinnin alalta ja lähes 1.000 työntekijää. Valittujen Palojen osto oli osa laajempaa transaktiota, jolla CIL pyrkii laajentamaan liiketoimintansa Ranskan, Ruotsin, Suomen, Norjan ja Baltian markkinoille, ja jatkoa aiemmin viime vuonna toteutetulla yrityskaupalle, jossa CIL osti samalta myyjältä tämän Espanjassa ja Portugalissa sijaitsevat tytäryhtiöt.

Valitut Palat on suomalainen yritys, jolla on 42 työntekijää ja toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Baltian maissa. Sen aikakauslehdellä on laajin levikki kaikista Suomessa julkaistuista tilattavista aikakauslehdistä.

29.04.2013

HPP avusti Kiinassa toimintansa aloittanutta meijerialan yhteisyritystä

HPP, osakas Markku Mäkisen johdolla, avusti Kiinassa toimintansa aloittaneen meijerialan yhteisyrityksen LVDU Lapland Food (Fushun) Co., Ltd:n suomalaisia enemmistöomistajia omistuspohjan laajentamista ja lisärahoitusta koskeneessa järjestelyssä.

LVDU Lapland Food (Fushun) Co., Ltd on ensimmäinen Kiinaan toimintaansa laajentanut suomalainen ja pohjoismainen elintarvikealan yritys. Fushunin juustolassa valmistetaan alkuvaiheessa tuorejuustoja ja jugurtteja. Laitos työllistää tällä hetkellä yli 60 työntekijää, mutta määrän on tarkoitus nousta vuonna 2013 jopa 300 henkilöön.

HPP:n osakas Markku Mäkinen on itse asunut kolme vuotta Pekingissä toimien siellä Nokian Kiinan toimintojen päälakimiehenä. HPP:n Kiinan osaamista täydentää mandariinikiinaa äidinkielenään puhuva associate Yanhuan Zhou. Lisäksi asiakkaita avusti associate Salla Viitikko.

15.04.2013

HPP avusti Wärtsilää Jordanian voimalaitosprojektissa

HPP:n rahoitus- ja energiatiimi osakas Björn Nykvistin johdolla avusti Wärtsilä-konsernia Suomen oikeuden kannalta Jordaniaan rakennettavan voimalaitoksen rahoituksen järjestämisessä.

Wärtsilän johtama yhteenliittymä toimittaa Jordaniaan IPP3:n, 573 MW:n kolmipolttoainevoimalaitoksen, joka valmistuessaan on voimalaitostyyppinsä suurin maailmassa ja pystyy hyödyntämään pääpolttoaineinaan sekä maakaasua että raskasta polttoöljyä ja varapolttoaineenaan kevyttä polttoöljyä. Avaimet käteen -periaatteella toteutettavan kokonaisurakan arvo on 552 miljoonaa dollaria, josta Wärtsilän osuus on 334 miljoonaa dollaria. Voimalaitos sijaitsee 30 kilometriä Ammanin ulkopuolella Al Manakherissa ja on suunnitelmien mukaan toimintavalmiina vuoden 2014 syyskuuhun mennessä.

Wärtsilää avustivat osakas Björn Nykvistin lisäksi osakas Antti Säiläkivi sekä associate Elina Valkonen, senior associate Timo Ukkonen ja senior advisor Jouko Kiesi.

Ainutlaatuiseen projektiin voit tutustua lähemmin englanninkielisessä Wärtsilä Stories -julkaisussa.

10.04.2013

HPP avusti menestyksekkäästi Vapoa energiaturpeen hinnoitteluun liittyvässä Kilpailuviraston tutkinnassa

Kilpailuvirasto (1.1.2013 alkaen Kilpailu- ja kuluttajavirasto) tutki Kuopion Energia Oy:n tekemän toimenpidepyynnön perusteella, onko Vapo Oy:n energiaturpeen hinnoittelu kilpailusääntöjen mukaista. Kuopion Energia väitti Vapon syyllistyneen toimituskaudella 2009–2010 kiellettyyn määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön perusteettomilla ja kohtuuttomilla energiaturpeen hinnankorotuksilla.

Kilpailuvirasto päätyi tekemiensä selvitysten lopputuloksena siihen johtopäätökseen, ettei Vapo ollut syyllistynyt kilpailusäännösten kieltämään kohtuuttomaan hinnoitteluun energiaturpeen myynnissä.  Virasto arvioi Vapon hinnankorotuksia ja hinnoittelun tasoa tarkastelemalla erityisesti sen turveliiketoiminnan kannattavuutta. Virasto totesi yleisesti olleen tiedossa, että viime vuosien kesät olivat olleet sateisia, eikä turpeen kokonaistuotantotavoitteisiin ollut päästy. Myös ympäristölupamenettelyn nykyiset edellytykset ja kesto saattoivat johtaa lisäinvestointitarpeisiin ja -kustannuksiin ja siten hinnankorotuspaineisiin. Kilpailuvirasto katsoi, että asiassa esille tulleiden seikkojen perusteella ei ollut syytä epäillä, etteikö Vapon hintojen korotus perustunut todellisiin energiaturpeen tuotannon kustannusnousuihin. Virasto poisti asian käsittelystään 16.11.2012 antamallaan päätöksellä.

Vapoa avustivat Kilpailuviraston tutkimusten aikana asianajaja, osakas Jouni Alanen sekä asianajaja Maarika Joutsimo.

02.04.2013

HPP neuvonantajana Red Green Blue RGB Oy:n kaupassa

HPP:n yritysjärjestelyryhmä neuvoi osakas Antti Säiläkiven johdolla RGB Red Green Blue Oy:n (”RGB”) omistajia heidän myydessään yhtiön CapManin hallinnoimien rahastojen ja toimivan johdon omistamalle Bright Groupille.

RGB on johtava suomalainen esitystekniikkayhtiö, joka on erikoistunut data- ja videoalan esitystoteutuksiin, projisointeihin, näyttötekniikkaan, kameratuotantoon ja esitysmateriaalin tuottamiseen. RGB:n toiminta kohdistuu pääasiassa yritys- ja urheilutapahtumiin sekä festivaaleihin.

RGB:n oston jälkeen Bright Group -konserniin kuulu Suomessa RGB:n lisäksi tapahtumatekniikan suunnitteluun ja toteutukseen erikoistuneet Eastway Pro ja Moving Light, tapahtumamarkkinoinnin yritykset Eastway Impact, Tapaus ja Boogie Marketing, konsertteja ja muita yleisötilaisuuksia järjestävä Eastway Live sekä pääsylippujen myyntiyritys Menolippu. Ruotsissa Bright Group -konsernin suurin yksikkö on Starlight AB ja Norjassa Avab Cac AS.

Bright Groupin omistavat CapManin hallinnoimat rahastot sekä konsernin pohjoismainen toimiva johto. Bright Group -konsernin liikevaihto RGB:n kaupan jälkeen on noin 90 miljoonaa euroa.

RGB:n kaupasta voi lukea lisää seuraavasta linkistä:

http://www.rgb.fi/

02.04.2013

Bob Helsinki ja Robot Creative Agency yhdistyvät Bob the Robot -konserniksi HPP:n avustamana

HPP:n yritysjärjestelyryhmä avusti osakas Antti Säiläkiven johdolla menestynyttä digitoimisto Robot Creative Agencyä ja sen omistajia järjestelyssä, jossa Robot ja Suomen tunnetuimpiin markkinointitoimistoihin lukeutuva Bob Helsinki yhdistävät liiketoimintansa uudeksi Bob the Robot -konserniksi.

Uusi Bob the Robot -konserni nousee yli kuuden miljoonan euron myyntikatteellaan Suomen suurimpien markkinointiviestintäyritysten kärkijoukkoon ja se työllistää yli 60 henkeä.

Lisää tietoa uuden Bob the Robot -konsernin kotisivuilla:

http://www.bobtherobot.fi/

16.01.2013

HPP avusti LähiTapiolaa uuden IT-yhteisyrityksen perustamisessa finanssisektorille

HPP avusti LähiTapiolaa sen perustaessa uuden IT-yhteisyrityksen yhdessä Logican kanssa.

Uusi LTC-Otso Oy kehittää ja tarjoaa pankki- ja vakuutusalan ICT-palveluita LähiTapiolan-ryhmälle, Eteralle ja Turvalle. Palvelut kattavat vahinko-, henki- ja työeläkevakuutusliiketoiminnan sekä pankki-, varainhoito- ja kiinteistösijoittamisen liiketoimintojen tarpeet.

Uuden yhtiön palvelukseen siirtyy Tieto-Tapiolasta 240 työntekijää. Uusi LTC-Otso Oy aloittaa toimintansa Espoossa ja Tampereella helmikuun alussa 2013. Kyseessä on yksi merkittävimmistä ICT-alan ulkoistamisjärjestelyistä Suomessa, arvoltaan noin 150 Meur.

LähiTapiolaa avustivat asianajaja Terho Nevasalo sekä asianajaja, osakas Vesa Silaskivi.

07.01.2013

HPP mukana Taivallahden kasarmin kaupassa.

Toimimme Auratum Asunnot Helsinki Oy:n neuvonantajana Helsingin Taka-Töölössä sijaitsevaa Taivallahden kasarmin kauppaa koskevan esisopimuksen laatimisessa. Toimeksiantomme koostui kohteen oikeudellisten kysymysten selvittämisestä sekä avustamisesta esisopimuksen laadinnassa ja neuvotteluissa.

Auratum Asunnot Helsinki Oy:n neuvonantajina toimivat senior associate Antti Rikala ja osakas Jari Tuomala.

01.01.2013

HPP avusti Patoa vesivoimaliiketoiminnan vuokramisessa.

HPP avusti Pato Oy:tä vesivoimaliiketoiminnan ja siihen liittyvien voimalaitosten sekä maa-alueiden käyttöoikeuden vuokraamisessa määräajaksi KSS Energialle. Sopimuksen perusteella KSS Energia vastaa jatkossa ympäristöystävällisten vesivoimalaitosten sähköenergian tuotannosta, tuotannon suunnittelusta ja optimoinnista sekä käytöstä ja kunnossapidosta. Pato Oy on vesivoimalla Kouvolan Myllykoskella ja Iitin Vuolenkoskella sähköä tuottava energiayhtiö, jonka vuokrasopimuksella KSS Energialle siirretyt vesivoimalaitokset tuottavat noin 70 prosenttia Kouvolan toimialueen käytetystä sähköstä. Vesivoimalaitosten vuosituotanto vastaa noin 10.000 omakotitalon vuotuista sähkön kulutusta.

Toimeksiantomme käsitti vesivoimaliiketoiminnan pitkäaikaisen vuokrasopimuksen ja siihen liittyvän liiketoiminnan siirtämisen vuokralaiselle. Hoidimme sopimusjärjestelyn lisäksi neuvottelut kaikkien osapuolien välillä.

Pato Oy:tä  avustivat osakas Vesa Silaskivi, senior associate Timo Ukkonen ja associate Yanhuan Zhou.

21.12.2012

HPP neuvonantajana merkittävässä kiinteistökehitysprojektissa

Tomimme Ahlström Capital Oy:n ja HGR Property Partners Oy:n neuvonantajana kiinteistökehitysprojektissa, jossa asiakkaamme hankkivat Helsingin keskustassa osoitteessa Lönnrotinkatu 3 sijaitsevan historiallisen rakennuksen. Rakennus on alun perin rakennettu asuinkäyttöön, mutta se on muunnettu myöhemmässä vaiheessa toimistotiloiksi. Rakennus palautetaan sijainniltaan ainutlaatuiseksi ja erittäin korkeatasoiseksi asuinrakennukseksi. Rakennus hankittiin asunto-osakeyhtiön osakkeiden ostoina kolmelta eri myyjältä, joihin lukeutui kaksi säätiötä ja yksi yritys. Toimeksiantomme koostui yhtiön due diligence -tarkastuksista sekä kauppakirjadokumentaation laatimisesta ja neuvottelemisesta. Lisäksi toimimme neuvonantajana kiinteistön kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Ahlström Capital Oy:n ja HGR Property Partners Oy:n neuvonantajina toimivat osakas Jari Tuomala ja senior associate Antti Rikala.

26.11.2012

HPP avusti Attendoa Helsingin kaupungin tarjouskilpailuun liittyneessä Kilpailuviraston tutkinnassa

Kilpailuvirasto käynnisti oma-aloitteisen selvityksen Helsingin Sanomien uutisoitua 18.6.2012 Mediverkko Terveyspalvelut Oy:n ja Attendo Terveyspalvelut Oy:n jättämästä yhteistarjouksesta Helsingin kaupungin tarjouskilpailuun koskien lääkärityövoiman vuokraamista Helsingin terveyskeskuksen päivystysyksiköihin.

Kilpailuvirasto päätyi yhtiöissä tekemiensä tarkastusten ja selvitystensä lopputuloksena johtopäätökseen, ettei yhtiöiden toiminta tarjouskilpailussa rajoittanut kilpailua. Kilpailuvirasto katsoi  yhtiöiden sille toimittamien selvitysten osoittavan, ettei niillä ollut riittäviä resursseja jättää erillisiä tarjouksia. Virasto katsoi myös, ettei yhtiöiden välinen yhteistyö ollut laajempaa kuin mitä yhteistarjouksen tekemiseksi oli välttämätöntä.  Yhtiöiden toiminnan ei siten katsottu rikkoneen kilpailulainsäädäntöä. Virasto poisti asian käsittelystään 23.11.2012 antamallaan tiedotteella.

Attendoa avustivat asianajaja Maarika Joutsimo sekä asianajaja, osakas Tuomas Saraste.

07.11.2012

HPP avusti Aberdeenia vähittäiskauppaportfolion myynnissä

Toimimme Aberdeen Asset Managementin hallinnoiman kiinteistösijoitusrahasto Aberdeen Property Fund Finland I Ky:n neuvonantajana kiinteistötransaktiossa, jossa rahaston omistama yhtiö luovutti seitsemästä K-Market-kaupasta muodostuvan vähittäiskauppaportfolion Sveafastigheterin sekä Capitol Asset Managementin hallinnoimalle kiinteistösijoitusrahastolle.

Toimeksianto käsitti kauppakirjadokumentaation valmistelun ja neuvottelut sekä asiakkaan avustamisen myyntijärjestelyissä sekä kaupan täytäntöönpanoon liittyvissä järjestelyissä.

Neuvonantajina HPP:ltä toimivat osakas Jari Tuomala ja senior associate Antti Rikala.

05.11.2012

HPP toimi Wihurin neuvonantajana logistiikkakeskuksen hankinnassa

Toimimme Wihuri Oy:n neuvonantajana kiinteistökaupassa, jossa Wihuri Oy osti Redevco Finland Oy:ltä Oulussa sijaitsevan logistiikkakeskuksen.

Toimeksiantomme koostui due diligence -tarkastuksesta, kauppakirjadokumentaation laatimisesta sekä avustamisesta neuvotteluissa ja kaupan täytäntöönpanoon liittyvässä järjestelyistä.

Wihuri Oy:n neuvonantajina toimivat osakas Jari Tuomala, senior advisor Jouko KIesi ja senior associate Antti Rikala.

03.11.2012

HPP avusti Eteraa business parkin myynnissä.

Neuvoimme Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteraa kiinteistökaupassa, jossa Aberdeen Property Fund Finland I Ky osti Seinäjoella sijaitsevan hiljattain rakennetun business park -kohteen. Rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 9.700 m2. Kauppa toteutettiin keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakekannan kauppana.

Toimeksiantomme koostui myyjän avustamisesta kauppajärjestelyissä, data room -järjestelyistä sekä kauppakirjadokumentaation valmistelusta ja neuvottelusta.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran neuvonantajina toimivat osakas Jari Tuomala ja senior associate Antti Rikala.

01.11.2012

HPP toimi neuvonantajana Kraft Foodsin Suomen keksituotannon myynnissä.

HPP toimi neuvonantajana Kraft Foods Finlandin myydessä keksituotantonsa Fazer-konsernille Suomessa. Toimeksianto sisälsi myyjien neuvontaa myyntiprosessissa, data room -järjestelyt, asiakirjojen laadinnan ja osallistumisen neuvotteluihin sekä avustamisen kaupan täytäntöönpanossa.

Kraft Foods Finland on Suomen keksiteollisuuden johtavia toimijoita. Kraft Foodsin Suomen keksituotannon myynnin yhteydessä Fazer Groupille siirtyivät muun muassa tuotemerkit Jyväshyvä ja Carneval sekä valikoima paikallisia muita tuotemerkkejä. Kaupan yhteydessä Fazer Groupin palvelukseen siirtyi 85 työntekijää.

Kraft Foods Finlandin neuvonantajina toimivat osakas Björn Nykvist, specialist counsel Markku Mäkinen, senior associate Antti Säiläkivi, senior associate TeaTelamo, associate Salla Viitikko ja associate Mikaela Åkerberg.

04.07.2012

HPP toimi neuvonantajana Hotelli Helenan kaupassa.

Hallinnoimme Helsingin käräjäoikeuden määrääminä Hotelli Helena Oy:n konkurssipesää, johon kuului Helsingin keskustassa sijaitseva vuokrakiinteistö sillä sijaitsevine historiallisine rakennuksineen. Velallinen asetettiin konkurssiin ennen rakennuksen perusparannuksen valmistumista.

Toimeksiantomme kattoi muun muassa myyntiprosessin siihen liittyvine kauppaneuvotteluineen. Kohde myytiin sijoitusyhtiölle, joka suunnittelee rakennuksen muuttamista osittain toimistokäyttöön. Projekti sisälsi muun muassa kaavoitukseen ja konservointiin liittyviä viranomaisneuvotteluita parhaan realisaatiotuloksen saavuttamiseksi.

Kaupan arvo oli merkittävä, mutta sovittiin salassa pidettäväksi.

Hotelli Helena Oy:n konkurssipesän pesänhoitajana toimi osakas Juho Lenni-Taattola, jota avustivat osakas Jari Tuomala, associate Klaus Majamäki ja associate Yanhuan Zhou.

08.06.2012

HPP avusti VAASAN-konsernia kansainvälisessä green field -projektissa.

Toimimme VAASAN Oy:n sekä sen paikallisen tytäryhtiön neuvonantajana yhdessä Sorainen Law Offices -yhtiön kanssa kansainvälisessä green field -kehitysprojektissa, jossa VAASAN Oy investoi SRV Groupin Saueen, Viroon rakennettavaan uuteen teolliseen leipomoon. Projekti koostui maa-alueiden hankinnasta, projektinjohtourakkasopimuksen sekä kehityssopimusten neuvotteluista. Huolehdimme projektiin liittyvien lakiasioiden koordinoinnista.

Vaasan Oy:n ja paikallisen tytäryhtiön neuvonantajina toimivat osakas Jari Tuomala ja senior associate Antti Rikala.

07.06.2012

HPP avusti Paperiliittoa ja Eteraa kiinteistökaupassa.

Toimimme Paperiliitto ry:n ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran neuvonantajana kiinteistötransaktiossa, jossa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola osti Stella Business Parkissa Espoossa sijaitsevat kaksi business park -kohdetta sekä pysäköintihallin. Rakennusten kokonaispinta-ala on yli 8.000 m2. Kauppa toteutettiin kahden keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden myyntinä.

Toimeksiantomme koostui myyjän neuvomisesta myyntijärjestelyissä, data room -järjestelyistä sekä kauppakirjadokumentaation valmistelusta ja neuvottelusta.

Paperiliitto ry:n ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran neuvonantajina toimivat osakas Jari Tuomala ja senior associate Antti Rikala.

03.06.2012

HPP toimi neuvonantajana Arctia Saaristovarustamon osakekannan hankinnassa.

HPP avusti Suomen Lauttaliikenne Oy:tä sen ostaessa Arctia Saaristovarustamo Oy:n koko osakekannan Arctia Shippingiltä. Toimeksianto koostui ostajan neuvonnasta ostoprosessissa. HPP osallistui myös kauppaneuvotteluihin ja vastasi kauppakirjadokumentaation laadinnasta.

Suomen Lauttaliikenne Oy, markkinointinimeltään Finferries, on ainoa valtion omistama sekä yhteysalus- että lauttaliikenteestä vastaava toimija. Sen asiakkaita ovat vesiyhteyksien takana vakituisesti asuvat, vapaa-ajan asukkaat sekä matkailijat. Finferries työllistää noin 330 henkilöä 48 reitillä ympäri Suomea.

Suomen Lauttaliikenne Oy:tä avustivat osakas Björn Nykvist, senior associate Tea Telamo ja senior associate Maarika Joutsimo.

01.06.2012

HPP avusti Suomen Omataloa talopakettiliiketoiminnan hankinnassa.

HPP avusti Suomen Omatalo Oy:tä sen ostaessa Finndomo Oy:ltä yhtiön Sonkajärvellä harjoittaman talopakettiliiketoiminnan. Omatalo on Suomen tunnetuin talomerkki; Omataloja on rakennettu vuosien mittaan yhteensä lähes 100.000 kappaletta. Toteutettu liiketoimintakauppa yrityssaneerausmenettelyssä olevalta Finndomo Oy:ltä varmisti mahdollisuuden jatkaa Sonkajärven tehtaan yli 70 vuotta jatkunutta talopakettien toimittamisen perinnettä keskeytyksettä.

Toimeksianto käsitti ostajan neuvontaa ostoprosessissa, sopimusneuvotteluiden hoitamisen sekä kauppakirjadokumentaation laadinnan.

Suomen Omatalo Oy:tä avustivat osakas Juho Lenni-Taattola, senior advisor Jouko Kiesi ja associate Yanhuan Zhou.

16.05.2012

HPP hallinnoi Brondan kiinteistöyhtiöiden konkurssipesiä

Bronda Properties B.V.:n omistamat 16 kiinteistöosakeyhtiötä asetettiin 11.4.2012 Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä konkurssiin. Kyse on eräästä Suomen historian suurimmista kiinteistöosakeyhtiöiden konkursseista. Käräjäoikeus määräsi HPP:n insolvenssiasioihin erikoistuneen osakkaan Juho Lenni-Taattolan kaikkien 16 konkurssipesän pesänhoitajaksi suurimman velkojan The Royal Bank of Scotlandin hakemuksen mukaisesti.

Konkurssikiinteistöihin lukeutuu monia Helsingin keskeisimmillä paikoilla sijaitsevia arvokiinteistöjä, jotka myytiin vuoden2007 alussa nykyiselle omistajalleen, 10.4.2012 konkurssiin asetetulle Bronda Properties B.V.:lle. Kaupan arvo oli yli 300 miljoona euroa.

08.05.2012

HPP avusti NCC Roadsia Destian asfalttipäällysteliiketoimintojen hankkimisessa

HPP avusti loppuvuonna 2011 NCC Roads Oy:tä Markkinaoikeudessa koskien Kilpailuviraston tekemää esitystä NCC Roads Oy:n ja Destia Oy:n ja Destia Kalusto Oy:n välisen asfalttipäällysteliiketoimintaa koskeneen yrityskaupan kieltämiseksi. Kilpailuvirasto päätti elokuussa 2011 esittää kaupan kieltämistä. Tämän jälkeen asia siirtyi Markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

NCC Roads Oy:n ja Destia Oy:n välinen yrityskauppa oli ensimmäinen yrityskaupan kieltoesitys, joka käsiteltiin Markkinaoikeudessa. Kilpailuviraston kieltoesityksen perusteena oli yhteisen määräävän markkina-aseman syntyminen NCC Roads Oy:n ja Lemminkäinen Infra Oy:n välille yrityskaupan seurauksena.

Markkinaoikeus hyväksyi marraskuussa 2011 yrityskaupan asettamillaan ehdoilla. Ehdot olivat kuitenkin sellaiset, joita NCC ei katsonut mahdolliseksi osaltaan toteuttaa. Tämän johdosta NCC ja Destia päättivät perua aikaisemmin solmitun liiketoimintakaupan. NCC ja Destia tekivät tämän jälkeen uuden yrityskaupan, jossa kaupan rakennetta muutettiin aikaisemmasta. Kyseinen uusi yrityskauppa sai sittemmin marraskuussa 2011 Kilpailuviraston yrityskauppaluvan.

Markkinaoikeus päätyi yhteisen määräävän markkina-aseman syntymisen osalta samalle kannalle Kilpailuviraston kanssa, vaikka NCC:n ja Lemminkäisen välillä ei ollut esimerkiksi ristiinomistusta tai tavanomaisia kaupallisia sopimuksia pidemmälle meneviä sopimusjärjestelyjä.

HPP:n kilpailuoikeusryhmästä Tuomas Saraste, Anu Aaltonen, Kiti Karvinen sekä Laura Olkkonen avustivat NCC Roads Oy:tä yrityskauppavalvontaprosessissa Kilpailuvirastossa ja Markkinaoikeudessa.

 

 

24.04.2012

HPP avusti Vaahto Groupia suunnatussa annissa ja AP-Telan yritysjärjestelyssä

HPP:n yritysjärjestely- ja rahoitusryhmän lakimiehistä koostunut tiimi toimi osakas Björn Nykvistin ja specialist counsel Antti Säiläkiven johdolla neuvonantajana Vaahto Group Plc Oyj:lle private placement -järjestelyssä joka kohdistettiin ryhmälle valikoituja sijoittajia. Private placement toteutettiin samanaikaisesti osakevaihdon kanssa, jossa Vaahto Group hankki vähemmistöosakkeenomistajilta loput 47,92 prosenttia AP-Tela Oy:n osakkeista.

Vaahto Group Plc Oyj on maailmanlaajuisesti toimiva korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys, joka palvelee prosessiteollisuutta paperinvalmistusteknologian ja prosessilaitteiden aloilla. Vaahto Groupin osakkeet noteerataan Nasdaq OMX Helsingissä (WAT1V).

HPP toimi Vaahto Groupin oikeudellisena neuvonantajana private placementissa, mukaan lukien uusien osakkeiden listalleottoesitteen laadinnassa, sekä neuvoi AP-Tela Oy:n vähemmistöosuuden hankinnassa.

Vaahto Groupin pörssitiedotteet ovat luettavissa täältä.

10.04.2012

HPP Lännen Tehtaiden neuvonantajana Caternet Finlandin kaupassa

Osakas Vesa Silaskivi ja Senior Associate Tea Telamo avustivat Lännen Tehtaat Oyj:tä yhtiön ostaessa Caternet Finland Oy:n koko osakekannan. Caternet Finland Oy on ammattikeittiöitä palveleva, tuoreiden vihannes-, hedelmä- ja kalatuotteiden valmistukseen ja logistiikkaan erikoistunut yritys, jonka myi joukko yksityishenkilöitä.
Kohdeyhtiön liikevaihto on 29 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 120 ihmistä Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä.
Lännen Tehtaat Oy:n toimeksiannosta HPP suoritti kohdeyhtiössä legal due diligence –tarkastuksen, laati kauppaa koskevan dokumentaation ja avusti neuvotteluissa.
Pörssitiedote

 

03.03.2012

HPP avusti Finndomoa teollisuusalueiden myynnissä.

Toimimme Finndomo Oy:n neuvonantajana kiinteistökaupoissa, joissa Finndomo Oy luovutti yksityisille sijoittajille Loviisassa sijaitsevan teollisuustuotantoalueen sekä Jyväskylässä sijaitsevan teollisuusalueen. Kaupat olivat osa Finndomo Oy:n yrityssaneeraukseen liittyviä toimenpiteitä.

Finndomo Oy:n neuvonantajina toimivat osakas Jari Tuomala ja senior associate Antti Rikala.