Valitse aihepiiri

HPP avustaa Fintoilia ja Taaleria Haminan biotuotetehdashankkeessa

HPP avustaa Fintoil Oy:tä hankkeessa, jossa Fintoil Oy rakentaa raakamäntyöljyä jalostavan tuotantolaitoksen Haminaan. Laitoksen rakentaminen aloitetaan, kun yhtiö on saanut ympäristö- ja rakennusluvat, aikaisintaan arviolta loppuvuodesta 2020, ja sen tuotanto käynnistyy Haminan öljysatamassa vuoden 2022 aikana. Raakamäntyöljy on havusellutuotannon sivutuote, jonka tisleiden hiilijalanjälki on jopa 90 prosenttia alhaisempi kuin vastaavilla fossiilisilla tuotteilla. Yli 60 % biotuotetehtaan […]

HPP avusti CGI Suomi Oy:tä strategisten IT-palvelujen sopimusneuvotteluissa LähiTapiolan kanssa

HPP:n teknologiatiimi avusti CGI Suomi Oy:tä sopimusneuvotteluissa, joiden seurauksena IT-palveluyhtiö CGI:n vastuu LähiTapiolan strategisista IT-palveluista laajenee. Allekirjoitettu sopimus on arvoltaan 40 miljoonaa euroa ja kattaa sekä LähiTapiolan ydinjärjestelmät että kaikki tukijärjestelmät. CGI huolehtii jatkossa yli 200 eri tietojärjestelmän ylläpidosta ja jatkokehittämisestä. Lisäksi sopimus kattaa niin sanotut SIAM-palvelut (Service Integration & Management), jossa CGI vastaa myös […]

HPP avusti CGI:tä datahub-järjestelmän toimituksessa Fingridille

HPP avusti CGI Suomi Oy:tä kaupassa, jonka puitteissa Fingrid Oyj:n tytäryhtiölle Fingrid Datahub Oy:lle toimitetaan datahub-tiedonvaihtojärjestelmä. Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Järjestelmällä yksinkertaistetaan, nopeutetaan ja tehostetaan sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa. Datahubin hankinnan arvo on 41,9 miljoonaa euroa. Toimitus muodostuu projektitoimituksesta, lisensseistä ja tuki- ja ylläpitopalveluista käyttöönottoa seuraaville neljälle […]

HPP avusti myyjiä Mediamaestro Oy:n myynnissä Total Specific Solutions:lle

Mediamaestro Oy on suomalainen ohjelmistokehittäjä, joka tuottaa ohjelmistoratkaisuja vähittäiskaupan alalla ja tilitoimistoille. TSS on osa Constellation Software Inc.:ia (”CSI”), joka on yksi Pohjois-Amerikan suurimmista ohjelmistoalan yrityksistä ja listattu Kanadan pörssiin. TSS on johtava liiketoimintaratkaisujen tarjoaja ja koostuu itsenäisistä liiketoimintayksiköistä, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluita omilla markkina-alueillaan. TSS on aktiivinen seuraavilla aloilla: terveydenhuolto, paikallis- ja keskushallinto, […]

HPP avusti CGI:tä Valmetin globaalissa IT-ulkoistuksessa

HPP avusti IT-palveluyhtiö CGI:tä teollisuusteknologiayhtiö Valmet Oyj:n IT-ulkoistuksessa. Liikkeenluovutussopimus kattaa kaikki Valmetin yli 30 toimintamaata ja on arvoltaan 38 miljoonaa euroa. Samalla CGI:lle siirtyy noin 60 Valmetin ICT-asiantuntijaa. CGI on yksi maailman suurimpia IT- ja liike-elämän prosessipalveluiden toimittajia. CGI:n liikevaihto vuonna 2016 oli 10,7 miljardia Kanadan dollaria. Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen […]

HPP toimi Suomen valtion neuvonantajana rahapeliyhteisöjen yhdistymisessä

HPP toimi valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston oikeudellisena neuvonantajana Veikkaus Oy:n, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoto Oy:n yhdistyessä uudeksi valtion kokonaan omistamaksi rahapeliyhtiöksi. Yhdistyminen pantiin täytäntöön vuodenvaihteessa, jolloin myös uusi peliyhtiö aloitti toimintansa. Uuden peliyhtiön nimi on Veikkaus Oy. HPP avusti kaikissa järjestelyyn liittyvissä juridisissa kysymyksissä, mukaan lukien järjestelyn rakenteen suunnittelu, oikeudellinen due diligence -prosessi, Raha-automaattiyhdistyksen liiketoiminnan siirtoa koskevan […]