HPP Asianajotoimisto

HPP avusti menestyksekkäästi Oy Lival Ab:tä Nordic Aluminium Oyj:n osakkeiden lunastusta koskeneessa välimiesmenettelyssä

HPP avusti Oy Lival Ab:tä Nordic Aluminium Oyj:n osakkeiden osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa lunastusmenettelyssä ja sitä koskevassa välimiesmenettelyssä.

Lunastushintaa koskeva välimiesoikeuden tuomio annettiin kesäkuussa 2013.

Välimiesoikeus vahvisti osakkeen lunastushinnaksi 30 euroa Livalin alkuperäisen vaatimuksen mukaisesti.