HPP Asianajotoimisto

HPP avusti FIM Varainhoito Oy:tä (1.10. alkaen S-Pankki Rahastoyhtiö Oy) asunto-osakeyhtiöiden kehitysprojektissa

HPP avusti S-Pankin tytäryhtiön FIM Varainhoito Oy:n (1.10. alkaen S-Pankki Rahastoyhtiö Oy) hallinnoimaa kiinteistösijoitusrahastoa järjestelyssä, jossa rahasto hankki kahden asunto-osakeyhtiön osakekannan Pohjola Rakennukselta. Osana järjestelyä myyjä ja kohdeyhtiöt allekirjoittivat urakkasopimukset yhteensä 161 asunnon rakentamisesta Tampereen Kalevaan ja Nokian keskustaan kohdeyhtiöiden omistamille kiinteistöille.

HPP toimi järjestelyssä ostajan oikeudellisena neuvonantajana.