Verot

Avustamme eri sektoreilla toimivia kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita laaja-alaisesti yritysjärjestelyihin, liiketoimintaan sekä verokiistoihin liittyvissä vero-oikeudellisissa kysymyksissä. Tarjoamme veroneuvontaa osana HPP:n kokonaisvaltaista palvelutarjontaa, mutta myös yksittäisinä toimeksiantoina.

Tavoitteenamme on tarjota ratkaisukeskeistä veroneuvontaa perustuen asiakkaidemme liiketoiminnan syvälliseen ymmärtämiseen. Avustamme asiakkaitamme tunnistamaan heidän liiketoimintansa keskeiset verotukselliset kysymykset. Arvioimme verokohtelun ennakoiden sekä kokonaisvaltaisesti, jotta asiakkaamme välttäisivät epäedulliset veroseuraamukset. Teemme tämän perehtymällä asiakkaamme liiketoiminnan eri osa-alueisiin tai yritysjärjestelyrakenteeseen. Puolustamme asiakkaidemme etuja, jos verotuskysymyksistä syntyy erimielisyyttä. Tarvittaessa haemme ratkaisuja verotuksellisiin kysymyksiin yhteistyössä veroviranomaisten kanssa. Tavoitteenamme on, että asiakkaan ja veroviranomaisten välille syntyy laadukas ja aidosti ratkaisukeskeinen keskusteluyhteys.

Veroasiantuntijoillamme on laaja asiantuntemus verotuksen eri osa-alueilta (mukaan lukien Tullin verotustehtävät) ja heillä on kokemusta niin asianajo-, yritys- kuin viranomaistoiminnan näkökulmasta.