HPP Asianajotoimisto

Työoikeus

Asiantuntijoillamme on sy­vä osaa­minen työ­oi­keu­den kai­kil­ta osa-alueil­ta.

Asiantuntijoiltamme saat neuvot kai­kis­sa työ­- ja palvelusuhteisiin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä työ- ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­so­pi­mus­ten tekemisestä työ- ja toimisuhteiden päättämiseen sekä työoikeudellisten erimielisyyksien ratkaisemiseen. Olemme asiakkaidemme luotettava kumppani päivittäisissä työelämään liittyvissä juridisissa kysymyksissä, erilaisissa työpaikan muutostilanteissa mukaan lukien muun muassa työvoiman uudelleenjärjestelyt ja yhteistoimintaneuvottelut, työvoiman ulkoistamisessa, tietosuojakysymyksissä ja työturvallisuusasioissa. Neuvomme asiakkaitamme myös yrityssalaisuuksien suojaamista koskevissa asioissa, henkilöstön palkitsemisessa, tie­to­suo­ja­ky­sy­myk­sissä sekä työ­tur­val­li­suus­asioissa.

Työ­oi­keusasiantuntijamme toi­mivat tiiviissä yhteistyössä toi­mis­tomme transaktioryh­män kanssa, jolloin myös yritysjärjestelyissä asiakkaidemme työsuhdeasiat tulevat huomioiduiksi asianmukaisella tavalla. Avustamme asiakkaitamme sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä.

Asiantuntijoillamme on vankka kokemus erilaisten työelämään liittyvien riitojen hoitamisesta. Hoidamme työsuhderiidat ja muut työelämän erimielisyystilanteet tehokkaasti pyrkien aina asiakkaan liiketoiminnan kannalta järkevimpään ratkaisuun. Asianajajina velvoitteemme on edistää ensisijaisesti sovintoa riidan jatkamisen sijaan.

Hoidamme vahvalla asiantuntemuksella myös työrikosasiat, kuten muun muassa työturvallisuus- ja työsyrjintärikokset. Asiantuntijoillamme on lisäksi laaja kokemus yrityssalaisuuksiin ja lahjontaan liittyvien rikosasioiden hoitamisesta.

Valittuja referenssejä


Artikkelit

Brilliant at explaining legal issues in an understandable way. Chambers Europe 2022

Yhteydenotot


Wiklund (o.s. Kinnunen) HennaPuhelin