Työelämä

HPP:n työoikeuspraktiikalla on syvällistä osaamista työoikeuden kaikilta osa-alueilta. Työoikeuspraktiikka toimii kiinteänä osana toimiston yritysjärjestelyt-ryhmää tarjoamalla työoikeudellista asiantuntemusta yritystoiminnan strukturointiin liittyvissä kysymyksissä sekä Suomessa tapahtuvissa että rajat ylittävissä järjestelyissä. Yritysjärjestelyissä praktiikan asiantuntemus ja työ kattaa muun muassa työoikeudellisen due diligence -tutkimuksen tekemisen sekä työoikeudellisen neuvonnan liikkeenluovutuksissa ja muissa yritystoiminnan järjestelyissä, kuten ulkoistamisissa. Työoikeusryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä myös toimiston muiden praktiikoiden, kuten meri ja kuljetus- sekä konkurssi ja saneeraus -praktiikoiden, kanssa.
Työoikeuspraktiikka neuvoo asiakkaita myös itsenäisesti kaikissa työoikeuden eri osa-alueisiin liittyvissä kysymyksissä kattaen muun muassa työsopimusten ja toimitusjohtajasopimusten tekemisen ja irtisanomiset, työ- ja toimisuhteiden päättämiset sopimuksella, kilpailukielto- ja salassapitosopimukset, palkitsemisen, vuosiloma- ja työaikakysymykset, yhteistoimintaneuvottelut, tietosuojakysymykset sekä työturvallisuusasiat.
Työsuhderiitatilanteissa kartoitamme asiakkaan kanssa sovinnon edellytykset asiakkaan edun ja liiketoiminnan häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi. Erimielisyydet, joita ei saada sovittua, toimistomme kokenut riidanratkaisuryhmä hoitaa oikeudenkäynnissä yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä riita-asiasta riippuen.