Transaktiot

HPP:llä on vahva osaaminen kotimaisten ja kansainvälisten teollisuusyritysten, pääomasijoittajien, institutionaalisten sijoittajien sekä julkisyhteisöjen vaativista yritysjärjestelyistä. Yritysjärjestelyryhmämme kokeneet asiantuntijat neuvovat asiakkaita säännöllisesti erilaisissa sulautumisissa, yritysostoissa, divestoinneissa, spin-offeissa, jakautumisissa ja osakevaihdoissa.

Yritysjärjestelyihin liittyvän työmme keskeinen lähtökohta on, että toimeksiantoa hoitava HPP:n tiimi on aina sovitettu kooltaan ja eri juridiikan osa-alueiden osaamiseltaan siten, että transaktio voidaan toteuttaa kyseisen järjestelyn koko, rakenne ja erityiset oikeudelliset kysymykset huomioiden. Yritysjärjestelyryhmämme toimii kiinteässä yhteistyössä muiden toimistomme kompetenssiryhmien kanssa, jotta voimme sujuvasti reagoida järjestelyn juridisiin ongelmakohtiin ja haasteisiin.

Oli kyse sitten alkutapaamisesta, due diligence -tarkastuksesta, neuvotteluvaiheesta tai yrityskaupan täytäntöönpanon jälkeisestä integraatiotyöstä, toimeksiannon sujuvasta hoitamisesta ja neuvotteluista vastaavat aina HPP:n yritysjärjestelyryhmän seniorijuristit, jotka kokemuksellaan varmistavat sen että yritysjärjestelyprosessi on mahdollisimman suoraviivainen, selkeä ja asiakkaan kannalta helposti hahmotettava. Tämä lähestymistapa mahdollistaa asiakkaan keskittymisen kaupallisiin ja järjestelyn kannalta muihin kriittisiin tekijöihin.

HPP on avustanut asiakkaita lukuisissa yritysjärjestelyissä eri sektoreilla. Erityisesti energia ja ympäristö, palveluliiketoiminnat, ohjelmistot ja muu IT, vähittäiskauppa, teknologiateollisuus sekä infrastruktuurihankkeet ovat painottuneet viimeaikaisissa järjestelyissä. HPP:n yritysjärjestelyryhmä neuvoo asiakkaita säännönmukaisesti myös kansainvälisissä, rajat ylittävissä transaktioissa.

HPP:n kilpailuoikeusryhmä on toiminut neuvonantajana lukuisissa vaativissa yrityskauppavalvontaprosesseissa sekä Suomessa että Baltian maissa.

HPP:n riidanratkaisuryhmä on hoitanut lukuisia vaativia yrityskauppojen vastuisiin liittyviä riitoja välimiesmenettelyssä. Näiden riitojen hoitamisessa korostuu vahvan substanssiosaamisen ja prosessiosaamisen yhdistämisen merkitys. Olemme voineet niissä yhdistää kaksi vahvaa painopistealuettamme, yritysjärjestelyt ja vaativan riidanratkaisun.

Testimoniaalit

Erikoistumisalueet

  • Ulkoistamiset

    HPP on Suomen johtavia asianajotoimistoja toimintojen ulkoistamiseen liittyvissä järjestelyissä. Ulkoistamisprosessin dokumentoinnin ja juridisen hallinnoinnin lisäksi keskeisiä ovat myös työ- ja kilpailuoikeuteen liittyvät kysymykset, jotka ovat ydinosaamistamme. Olemme toteuttaneet laajoja ulkoistamiseen liittyviä järjestelyjä kolmenkymmenen Suomen suurimman yrityksen joukkoon kuuluvissa yhtiöissä muun muassa ICT-toimialalla.