HPP Asianajotoimisto

Tietoturva ja yrityssalaisuudet

Organisaatioiden käsitellessä omien työntekijöidensä tai asiakkaidensa henkilötietoja on tärkeää, että tietosuojan keskeiset periaatteet on jäsennetty ja tietojenkäsittelyn prosessit asianmukaisesti järjestetty. Tietosuoja on keskeisessä roolissa myös tarjottaessa työntekijöille ja asiakkaille sähköisen viestinnän palveluja tai sellaisia muita palveluja, jotka toteutetaan sähköisessä ympäristössä.

Asiakkaitamme ovat muun muassa teknologiateollisuuden, logistiikka-alan, lääketeollisuuden ja energiateollisuuden toimijat.

Asiantuntijamme tarjoavat palveluitamme sen edistämiseksi, että asiakasyritystemme työntekijät ja asiakkaat voivat luottaa heitä koskevien henkilötietojen ja sähköisen viestinnän käyttöä koskevien tietojen asianmukaiseen käsittelyyn.

Asiantuntijoidemme toimialakohtaisen erityissääntelyn hallitseminen yhdistettynä asiakkaan liiketoimintaympäristön tuntemiseen tukevat asiakkaitamme henkilötietojen käsittelyn ja sähköisen viestinnän käytäntöjen asianmukaisessa ja tehokkaassa järjestämisessä. Tietosuojaa koskevat palvelumme sisältävät sekä laajempia compliance-projekteja että avustamista yksittäisissä tietosuojaan liittyvissä ongelmatilanteissa.

Osana tietoturvaa koskevia palveluitamme avustamme asiakkaita yrityssalaisuuksien suojaan liittyvissä kysymyksissä. Keskeinen osa palveluita on sen varmistaminen, että asiakkaidemme yrityssalaisuudet otetaan oikealla tavalla huomioon erilaisissa sopimussuhteissa. Lisäksi avustamme asiakkaitamme yrityssalaisuuden suojaa koskevissa oikeudenkäynneissä ja niitä edeltävissä muissa oikeudellisissa prosesseissa.

Teknologiatiimimme on noteerattu korkeimmalle tasolle Chambers Global ja Legal 500 hakemistoissa.

Valittuja referenssejä


Artikkelit

Erikoistunut olennaiseen

Yhteydenotot


Lehti Kari-MattiPuhelin

Nyblin KlausPuhelin