HPP Asianajotoimisto

Teknologia

Suomen johtavan ja suurimman teknologiajuridiikan tiimin asiantuntijoilla on pitkä kokemus teknologiayritysten palvelemisesta. Asiakkainamme on järjestelmien toimittajia sekä tilaajia, kuten pankkeja, vakuutuslaitoksia, pörssiyhtiöitä ja myös kasvavia teknologiayrityksiä.

Teknologiatiimimme on yksi maineikkaimmista asiantuntijatiimeistä Suomessa ja hoidamme jatkuvasti vaativia toimitus-, hankinta- ja ulkoistusprojekteja sekä ohjelmistotuotteisiin ja järjestelmiin liittyviä toimitus-, hankinta-, palvelu- ja lisenssisopimuksia. Lisäksi kehitämme uusia sopimusmalleja. Vahvuutemme näkyy usein pitkäkestoisissa ja merkittävän taloudellisen intressin omaavissa laajoissa ja liiketoimintakriittisissä ulkoistamis- ja hankintaprojekteissa.

Olemme säännöllisesti mukana digitalisaatioon liittyvissä projekteissa avustamassa sekä datan luonnissa ja käytössä että IP -omistusoikeus- ja -suoja-asioissa. GDPR -neuvonnassa asiantuntijamme varmistavat säännösten noudattamisen toteutumisen, sopimusluonnosten teon sekä neuvonannon tietoturvaloukkauksissa.

Olemme erikoistuneet eri sektoreita yhdistäviin teknologioihin, kuten fintech ja cleantech. Asiantuntijamme avustavat myös start-up -yrityksiä ja kasvavia teknologiayrityksiä kehittämään uusia ja innovatiivisia teknologioita.

Asiantuntijoitamme on kuvailtu alan ”johtaviksi yksilöiksi” sekä kansainvälisissä oikeudellisissa listauksissa että suomalaisissa IT -alan julkaisuissa.

Valittuja referenssejä


Artikkelit

Excellent and Innovative.  Chambers Europe 2022

Yhteydenotot


Lehti Kari-MattiPuhelin

Raatikainen PekkaPuhelin