HPP Asianajotoimisto

Teknologia

Suomen johtavan ja suurimman teknologiajuridiikan tiimin asiantuntijoilla on pitkä kokemus teknologia- ja ohjelmistoyritysten palvelemisesta. Asiakkainamme on järjestelmien toimittajia sekä tilaajia, kuten pankkeja, vakuutuslaitoksia, pörssiyhtiöitä ja myös kasvavia teknologiayrityksiä.

Teknologiatiimimme on yksi maineikkaimmista asiantuntijatiimeistä Suomessa ja hoidamme jatkuvasti vaativia toimitus-, hankinta- ja ulkoistusprojekteja sekä ohjelmistotuotteisiin ja järjestelmiin liittyviä toimitus-, hankinta-, palvelu- ja lisenssisopimuksia. Lisäksi kehitämme uusia sopimusmalleja. Vahvuutemme näkyy usein pitkäkestoisissa ja merkittävän taloudellisen intressin omaavissa laajoissa ja liiketoimintakriittisissä ulkoistamis- ja hankintaprojekteissa.

Olemme säännöllisesti mukana digitalisaatioon liittyvissä projekteissa avustamassa sekä datan luonnissa ja käytössä että IP -omistusoikeus- ja -suoja-asioissa. GDPR-neuvonnassa asiantuntijamme varmistavat säännösten noudattamisen toteutumisen, sopimusluonnosten teon sekä neuvonannon tietoturvaloukkauksissa.

Olemme erikoistuneet eri sektoreita yhdistäviin teknologioihin, kuten fintech ja cleantech. Asiantuntijamme avustavat myös start-up -yrityksiä ja kasvavia teknologiayrityksiä kehittämään uusia ja innovatiivisia teknologioita.

Asiantuntijoitamme on kuvailtu alan ”johtaviksi yksilöiksi” sekä kansainvälisissä oikeudellisissa listauksissa että suomalaisissa IT -alan julkaisuissa.

Valittuja referenssejä


Artikkelit

Excellent and Innovative.  Chambers Europe 2022

Yhteydenotot


Lehti Kari-MattiPuhelin

Raatikainen PekkaPuhelin