Riidanratkaisu

HPP:llä on vahva kokemus erityisesti laajojen ja monimutkaisten oikeudenkäyntien hoitamisesta sekä yleisissä tuomioistuimissa että välimiesmenettelyssä. Asianajajamme toimivat säännöllisesti välimiehinä myös kansainvälisessä välimiesmenettelyssä.

Kuten kaikessa toiminnassamme, myös riidanratkaisussa pyrkimyksenämme on asiakkaan liiketoiminnan kannalta järkevimmän ratkaisun löytäminen. Useimmiten tämä tarkoittaa ensisijaisesti sovintoratkaisuun pyrkimistä. Riidanratkaisutilanteissa optimaalisen lopputuloksen saavuttaminen edellyttää peräänantamatonta asiakkaan edun ajamista, syvää erikoisosaamista sekä huolellista perehtymistä yksittäisen tapauksen erityispiirteisiin ja yksityiskohtiin.

Riidanratkaisuryhmällemme on ominaista vahvan prosessikokemuksen yhdistäminen erikoisalojen syvälliseen tuntemukseen. Meri-, kuljetus-, vakuutus-, ympäristö- ja kilpailuoikeuteen liittyvissä riidanratkaisuissa HPP:n riidanratkaisuryhmä on Suomen johtava. Olemme myös perinteisesti vahvoja yrityskauppoihin sekä sopimus-, IPR ja teknologia-, työ- ja vahingonkorvausoikeuteen liittyvässä riidanratkaisussa.

Testimoniaalit

Erikoistumisalueet

  • Työoikeudelliset riidat

    Työoikeudelliset riidat liittyvät usein luovutuksiin. Erityisesti taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tapahtuvien irtisanomisten aiheuttamissa erimielisyyksissä kyky ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja selvittää se myös tuomioistuimelle on erityisen tärkeää. Pitkäaikaiset kiinteät asiakassuhteet ovat tarjonneet meille mahdollisuuden ymmärtää syvällisesti asiakkaidemme liiketoimintaa ja hoitaa menestyksellä suuren määrän vaativia työoikeudellisia riitoja.

  • Vahingonkorvauksiin liittyvät riidat

    Vahingonkorvausjutuissa on usein kyse yritysten välisiin sopimuksiin perustuvista erimielisyyksistä. Niiden lisäksi olemme hoitaneet runsaasti myös monimutkaisia tuotevastuuriitoja, joissa korostuu kyky hallita laajoja kokonaisuuksia.

  • Yrityskauppoihin liittyvät riidat

    Olemme hoitaneet lukuisia monimutkaisia yrityskauppojen vastuisiin liittyviä riitoja välimiesmenettelyssä. Näiden riitojen hoitamisessa korostuu vahvan substanssiosaamisen ja prosessiosaamisen yhdistämisen merkitys. Näissä tapauksissa yhdistyy kaksi vahvaa painopistealuettamme, yritysjärjestelyt ja vaativa riidanratkaisu.