Rahoitus ja insolvenssi

HPP:n asiantuntijoilla on laaja-alainen kokemus vaativista rahoitusjärjestelyistä. Asiakaskuntaamme kuuluu sekä start up -vaiheessa olevia suomalaisia yrityksiä että suuria kansainvälisiä pankkisyndikaatteja.

Asiantuntijapalvelumme kattavat lainarahoituksen, oman pääoman ehtoiset järjestelyt sekä mezzanine-rahoituksen. HPP neuvoo säännöllisesti myös pääoma- ja sijoitusrahastoyhtiöitä rahastojen perustamiseen liittyvissä asioissa ja sääntelykysymyksissä.

Rahoitusosaamisemme ei perustu pelkästään oikeudellisten kysymysten hallitsemiseen, vaan myös yritysmaailmasta saatuun työkokemukseen. Useilla rahoitusryhmäämme kuuluvilla juristeillamme on kokemusta pankki- ja rahoitusmaailmasta ja listayhtiön rahoitusjohtajan tehtävistä.

Erikoistumisalueet

 • Alus- ja lentokonerahoitus

  HPP on Suomen johtava merenkulku- ja logistiikka-alan toimisto. Vahvuutemme on merenkulkuun ja lentoliikenteeseen liittyvän liiketoiminnan yksityiskohtainen tuntemus, jota alusten ja lentokoneiden rahoitusjärjestelyiden hoitaminen edellyttää alaan liittyvän sääntelyn vuoksi.

 • Lainarahoitus

  Yritys- ja kiinteistöjärjestelyjen rahoitusstruktuurin suunnitteleminen ja dokumentaation laatiminen kuuluvat rahoitustiimimme ydinosaamiseen. Akvisitiorahoituksen lisäksi asiantuntijoillamme on mittava kokemus erilaisista syndikaatti- ja muista lainajärjestelyistä, jotka perustuivat usein LMA-dokumentaatioon. Toimimme säännöllisesti sekä senior- ja junior-lainanantajien että lainanottajien neuvonantajana. Meillä on myös vankka kokemus kotimaisten toimijoiden vakioehtojen laatimisesta ja niihin perustuvista laina- ja vakuusjärjestelyistä.

 • Mezzanine-rahoitus

  HPP:n rahoitusryhmä toimii säännöllisesti mezzanine-rahoittajien ja muiden markkinatoimijoiden, kuten pääomasijoittajien, pankkien ja muiden rahoituslaitosten neuvonantajana erilaisten mezzanine-instrumenttien strukturoinnissa ja dokumentoinnissa. Rahoitusosaajillamme on vankka osaaminen rahoitustoiminnasta, minkä ansiosta voimme palvella mezzanine-rahoittajia tehokkaasti alan erityiskysymyksissä. Rahoitusryhmämme juristit työskentelevät kiinteässä yhteistyössä johdon neuvonantoryhmämme ja insolvenssiryhmämme kanssa erilaisissa haastavissa workout- ja muissa rahoituksen uudelleenjärjestelytilanteissa, jotka sisältävät usein mezzanine-rahoitusta.

 • Oman pääoman ehtoinen rahoitus

  Avustamme asiakkaitamme kaikenlaisissa oman pääoman ehtoisen rahoituksen strukturoinnissa ja dokumentoinnissa. Asiantuntemuksemme johdosta voimme kartoittaa nopeasti toteuttamiskelpoiset rahoitusmahdollisuudet ja sen jälkeen toteuttaa valitun rakenteen tehokkaasti.

  Osaajamme toimivat sekä sijoittajien että rahoitusta hakevien yritysten neuvonantajina kaikissa osakkeiden ja muiden oman pääoman ehtoisten instrumenttien (kuten optio-oikeuksien, vaihdettavien oikeuksien ja osakeyhtiölain mukaisten pääomalainojen) strukturoinneissa ja liikkeeseenlaskussa. Toimeksiannot vaihtelevat start up -yrityksen ensimmäisestä rahoituskierroksesta aina suurten yritysten järjestelyihin, joissa jaetaan varoja takaisin osakkeenomistajille esimerkiksi osakkeiden takaisinosto-ohjelman kautta.

 • Projektirahoitus

  Projektirahoituksessa toimeksiannon menestyksekäs läpivieminen edellyttää oikeudellisten näkökohtien hallitsemisen lisäksi kokonaisvaltaista osaamista rahoitettavan projektin vaiheista ja toimenpiteistä. Infrastruktuurihankkeiden ja kiinteistökehityksen johtavana suomalaisena asianajotoimistona HPP:llä on vankka kokemus projektirahoituksen erityispiirteistä.

 • Rahastot

  HPP neuvoo säännöllisesti pääoma- ja sijoitusrahastoyhtiöitä rahastojen perustamiseen liittyvissä asioissa ja liitännäisissä sääntelykysymyksissä. Asiantuntijoillamme on vankka kokemus erilaisten rahastojen perustamisesta sekä rahasto-osuuksien markkinointiin liittyvistä kysymyksistä. Tarvittaessa voimme auttaa asiakkaitamme myös ulkomaisten rahastojen perustamisessa ja hallinnoinnissa kansainvälisten yhteyksiemme kautta.

 • Sale and lease back -järjestelyt ja leasing-rahoitus

  Kiinteistöoikeuden johtaviin asiantuntijoihin kuuluvat HPP:n kiinteistöjuristit ovat jatkuvasti mukana erilaisissa sale and leaseback -järjestelyissä. Asiantuntijoillamme on myös kokemusta sale and leaseback- sekä leasing-rahoituksen käyttämisestä esimerkiksi voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä.

 • Vakuusjärjestelyt ja vakuuksien realisointi

  Vakuusjärjestelyjen osaamisemme ei rajoitu pelkästään lainarahoitukseen, vaan asiantuntijamme neuvovat myös muun muassa ympäristölupien edellyttämiin vakuuksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi avustamme asiakkaitamme vakuuksien realisointiin liittyvissä kysymyksissä.

 • Konkurssit ja saneeraukset

  HPP on usean vuosikymmenen ajan kuulunut insolvenssioikeuden johtavien suomalaisten asianajotoimistojen joukkoon ja osallistunut aktiivisesti myös alaan liittyvän lainsäädännön kehittämiseen.

  Asiantuntijamme toimivat jatkuvasti pesänhoitajina konkurssipesissä ja meillä on vahva kokemusyrityssaneerausselvittäjän ja -valvojan tehtävistä. Meillä on myös laaja kokemus yritysten vapaaehtoisten workout- ja muiden velkajärjestelyjen hoitamisesta ja neuvotteluprosessien johtamisesta. Edustamme säännöllisesti kotimaisia ja kansainvälisisä asiakkaitamme erilaisissa maksukyvyttömyystilanteissa.

 • Konkurssit

  HPP:n asianajajat toimivat pesänhoitajina konkurssipesissä, jotka vaativat pesänhoitajalta erityisten oikeusalojen osaamista ja liiketoimintaosaamista. Asiakaskuntaamme kuuluvat pankit, eläkeyhtiöt ja julkisyhteisöt.

 • Vapaaehtoiset velkajärjestelyt

  HPP:n asianajajilla on laaja kokemus yritysten vapaaehtoisten velkajärjestelyjen hoitamisesta ja neuvotteluprosessin johtamisesta. Vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä pyritään sopimalla saamaan aikaan nopea, velkojia, velallisyritystä ja sen omistajia tyydyttävä ratkaisu, jolla turvataan velkojien saatavien maksimaalinen suoritus, yrityksen elinkelpoisuus sekä yritysjohdon motivaatio yrityksen liiketoiminnan edelleen kehittämiseen.

  HPP:n insolvenssijuristit työskentelevät kiinteässä yhteistyössä johdon neuvonantoryhmämme ja rahoitusryhmämme asiantuntijoiden kanssa erilaisissa haastavissa workout- ja muissa rahoituksen uudelleenjärjestelytilanteissa, jotta voimme tarjota asiakkaallemme räätälöidyn, käytännössä toimivan ja tehokkaan ratkaisun, jossa sovitetaan yhteen eri rahoittajien ja velallisen intressit.

 • Velkojien oikeudet ja edunvalvonta

  HPP edustaa säännöllisesti kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä tilanteissa, joissa yrityksen asiakas uhkaa ajautua tai on ajautunut maksukyvyttömyystilanteeseen, ja asiakkaamme saatavan maksu on vaarassa. Tavanomaisesti edustamme asiakkaitamme velkojien neuvotteluissa, konkurssiprosesseissa sekä yrityssaneerausmenettelyyn liittyvien lausumien antamisessa ja velkojatoimikuntatyöskentelyssä.

 • Yrityssaneeraukset

  HPP:n asianajajilla on vahva osaaminen ja kokemus yrityssaneerausselvittäjän ja -valvojan tehtävistä. Yrityssaneerauksen menestyksekäs läpivienti edellyttää oikeudellisten kysymysten lisäksi kaupallista osaamista, ja usealla lakimiehellämme onkin oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi kaupallinen koulutus sekä työkokemusta liike-elämästä.