HPP Asianajotoimisto

Logistiikka

HPP:lla on Suo­men joh­ta­va meri-, kul­je­tus- ja ilmailuoi­keu­teen eri­kois­tu­nut asian­tuntijatiimi, jolla on laaja kokemus me­ren­ku­lun ja kul­je­tusalan erityiskysymyksistä. Asiantuntijatiimimme avustaa monipuolisesti sekä palveluntuottajia, että heidän asiakkaitaan rahtaussopimusten, huolintasopimusten, multimodaalisopimusten, uudisrakennussopimusten, alusten ja lentokoneiden leasing-, rahoitus ja operointisopimusten laatimisessa. Lisäksi avustamme kuljetusalan toimijoita ja viranomaisia sekä vakuutusasioissa että kuljetuspalveluiden hankintamenettelyissä.

Avustamme logistiikkaan liittyvässä riidanratkaisussa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä, sekä Euroopan unionin tuomioistuimessa ja Suomen Merivahingonlaskijan menettelyssä, laajoista merenkulkuonnettomuuksista lastivahinkoihin ja vakuutusoikeudellisiin korvausvaateisiin. Työoikeuden asiatuntijamme omaavat myös merkittävää osaamista merenkulun toimialaan liittyen ja avustamme jatkuvasti laivaboikotteihin liittyvien kieltotuomioiden hakemisessa.

Tiimimme on noteerattu kansainvälisesti yhtenä Suomen parhaista kuljetusalan juridiikan osaajista sekä listattu jatkuvasti korkeatasoisimmaksi tiimiksi ”Merenkulku ja kuljetus” -kategoriassa Legal 500:n ja Chambers Europen toimesta.

Valittuja referenssejä


Artikkelit

Calm and assertive, determined, civil and polite in manners. Legal 500 2022

Yhteydenotot


Gahm­berg-Hi­sin­ger NoraPuhelin

Komonen MattiPuhelin