HPP Asianajotoimisto

EU- ja kilpailuoikeus

Yksi Suo­men joh­ta­vista EU- ja kilpailuoikeuteen erikoistuneista ­tiimeistä, jonka asiantuntijoilla on asianajotoiminnan lisäksi laaja kokemus työskentelystä kilpailuviranomaisissa ja yrityksissä. Pal­ve­lem­me rat­kai­su­kes­kei­ses­ti kai­kis­sa kil­pai­luoi­keu­teen liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä.  Neuvonantomme kattaa mm. yritysten väliset yhteistyö- ja sopimusjärjestelyt, määräävän markkina-aseman kysymykset, yrityskauppavalvonnan sekä compliance-ohjelmien laatimisen ja toteuttamisen yrityksille sekä toimialajärjestöille.

Asiantuntijoillamme on laaja kokemus viranomaisten yllätystarkastusten ja niihin liittyvien kartelliprosessien kohteeksi joutuneiden yritysten avustamisesta. Olemme toimineet vastaajien asiamiehenä mm. asfaltti-, puukauppa-, voimajohto- ja terveydenhoitokartelliprosesseissa.

Olemme toimineet asiamiehenä lukuisia kantajia sisältäneissä, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyneissä vahingonkorvausprosesseissa.

Kilpailutiimimme laatii yrityskauppavalvontaan liittyviä ilmoituksia mm. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ja Euroopan komissiolle sekä avustaa yrityksiä niihin liittyvissä viranomaisprosesseissa.

Avustamme säännöllisesti yrityksiä myös ulkomaisia yritysostoja (foreign direct investment) koskevissa arvioissa ja näihin liittyvissä prosesseissa kansallisessa viranomaisessa (Työ- ja elinkeinoministeriö). Asiantuntijatiimimme avustavat säännöllisesti myös valtiontukiasioissa.

Valittuja referenssejä


Artikkelit

HPP is our trusted point of contact when it comes to cases in which Finland as a jurisdiction is involved. We fully rely on their extensive knowledge and experience in competition law.Legal 500 2022

Yhteydenotot


Saraste TuomasPuhelin

Roubier Anna-StephaniePuhelin