HPP Asianajotoimisto

Kilpailu

Yksi Suo­men joh­ta­vista kil­pai­lu- ja EU-oikeuteen erikoistuneista ­tiimeistä, jonka asiantuntijoilla on asianajotoiminnan lisäksi laaja kokemus työskentelystä kilpailuviranomaisissa ja yrityksissä. Pal­ve­lem­me rat­kai­su­kes­kei­ses­ti kai­kis­sa kil­pai­luoi­keu­teen liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä.  Neuvonantomme kattaa mm. yritysten väliset yhteistyö- ja sopimusjärjestelyt, määräävän markkina-aseman kysymykset, yrityskauppavalvonnan sekä compliance-ohjelmien laatimisen ja toteuttamisen yrityksille sekä toimialajärjestöille.

Asiantuntijoillamme on laaja kokemus viranomaisten yllätystarkastusten ja niihin liittyvien kartelliprosessien kohteeksi joutuneiden yritysten avustamisesta. Olemme toimineet vastaajien asiamiehenä mm. asfaltti-, puukauppa-, voimajohto- ja terveydenhoitokartelliprosesseissa.

Olemme toimineet asiamiehenä lukuisia kantajia sisältäneissä, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyneissä vahingonkorvausprosesseissa.

Kilpailutiimimme laatii yrityskauppavalvontaan liittyviä ilmoituksia mm. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ja Euroopan komissiolle sekä avustaa yrityksiä niihin liittyvissä viranomaisprosesseissa.

Asiantuntijatiimimme avustaa säännöllisesti myös valtiontukiasioissa.

Valittuja referenssejä


Artikkelit

Excellent workmanship and deep knowledge.Chambers Europe 2018

Yhteydenotot


Saraste TuomasPuhelin

Roubier Anna-StephaniePuhelin