Kilpailu

HPP on Suomen johtavia kilpailuoikeustoimistoja. Palvelemme ratkaisukeskeisesti kaikissa kilpailuoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Lakimiehillämme on kokemusta kilpailuoikeutta koskevista toimeksiannoista sekä asianajo-, yritys- että viranomaistoiminnan näkökulmasta.

Olemme toimineet asiamiehinä muun muassa Suomen suurimpiin kuuluneissa puukauppa- ja asfalttisektoreita koskeneissa kartellioikeudenkäynneissä. HPP:llä on vahvaa toimialaosaamista myös lääke-, kuljetus-, media-, elintarvike-, ICT-, lentoliikenne-, rakennus- sekä energia-alalla.

HPP:n kilpailuoikeusjuristit luennoivat ja kouluttavat säännöllisesti yrityksiä ja toimialajärjestöjä kilpailusääntöjen merkityksestä. He luennoivat myös alan seminaareissa ja räätälöityinä koulutuspaketteina yrityksissä ja toimialajärjestöissä sisäisesti.

Testimoniaalit

Erikoistumisalueet

 • Compliance

  HPP:n asiantuntijat ovat laatineet lukuisia compliance-ohjelmia sekä tehneet audit-tarkastuksia suomalaisille pörssi- ja valtionyhtiöille, toimialajärjestöille ja kansainvälisten yritysten Suomen tytäryhtiöille. Toteutamme myös itsearviointeja suunniteltujen yhteistyöjärjestelyjen kilpailuoikeudenmukaisuudesta.

 • EU:n kilpailuoikeus

  Varsinaisten EU:n kilpailuoikeus- ja yrityskauppavalvontaprosessien lisäksi HPP on hoitanut merkittäviä EU:n valtiontukivalvontaan liittyviä prosesseja sekä EU:ssa että Suomessa. Meillä on laaja kokemus tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen, muihin EU:n perusvapauksiin sekä valtionmonopoleihin ja julkisiin kilpailunrajoituksiin liittyvistä riidoista. Olemme laatineet runsaasti selvityksiä ja lausuntoja yrityksille, toimialajärjestöille ja viranomaisille EU:n kilpailu- ja sisämarkkinaoikeudesta sekä näiden soveltamisesta ja tulkinnasta Suomessa.

 • Kartellit ja muu kilpailijoiden välinen yhteistyö

  HPP:n asiantuntijoilla on useiden vuosien kokemus hinta-, tarjous-, ja tietojenvaihtoa koskevien kartellioikeudenkäyntien läpiviemisestä. Lakimiehemme toimivat neuvonantajina kilpailuviranomaisessa käytävistä neuvotteluista (ml. leniency-hakemukset) mahdolliseen tuomioistuinkäsittelyyn. Kartelliprosessien lisäksi neuvomme asiakkaitamme yksittäisissä tulkintakysymyksissä, jotka koskevat kilpailijoiden välistä yhteistyötä eri toimialoilla. Tärkeässä roolissa ovat myös toimialajärjestöille järjestettävät koulutustilaisuudet sekä asiakasyritysten johdolle ja henkilöstölle laadittavat compliance-ohjelmat.

 • Kilpailuoikeus ja vahingonkorvausprosessit

  Kilpailuoikeudelliset vahingonkorvausoikeudenkäynnit ovat keskeinen osa HPP:n kilpailulakimiesten työtä. Kilpailuoikeusasiantuntijamme edustavat asiakkaitamme kilpailusääntöjen rikkomiseen perustuvissa vahingonkorvausoikeudenkäynneissä yhdessä toimistomme kokeneiden prosessilakimiesten kanssa.

 • Määräävä markkina-asema

  HPP avustaa asiakkaitaan relevanttien tuotemarkkinoiden ja maantieteellisten markkinoiden määrittelyssä osana määräävän markkina-aseman selvittämistä. Neuvomme myös määräävässä markkina-asemassa olevia yrityksiä kilpailuoikeuden näkökulmasta pätevien liiketoimien toteuttamisessa sekä hyväksyttävien sopimusehtojen ja erityisesti hinnoittelu- ja alennusjärjestelmien laatimisessa ja tarkistamisessa. Hoidamme määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyviä prosesseja kilpailuviranomaisissa ja yleisissä tuomioistuimissa.

 • Vertikaalisopimukset

  HPP neuvoo asiakkaitaan säännöllisesti erilaisten vertikaalisopimusten, kuten jakelu-, toimitus- ja alihankintasopimusten laatimisessa sekä sopimuksiin liittyvissä kilpailuoikeudellisissa tulkintatilanteissa, jotka liittyvät esimerkiksi ryhmäpoikkeusasetuksiin. Järjestämme asiakkaillemme myös räätälöityä koulutusta vertikaalisopimuksia koskevan kilpailulainsäädännön soveltamisesta.

 • Yrityskauppavalvonta

  HPP on toiminut neuvonantajana lukuisissa vaativissa yrityskauppavalvontaprosesseissa sekä Suomessa että Baltian maissa. Osana näitä prosesseja olemme myös neuvotelleet useita sitoumuspaketteja yrityskauppojen ehdolliseksi hyväksymiseksi kilpailuviranomaisissa. Olemme toimineet neuvonantajina myös useissa EU:n komissiolle tehdyissä yrityskauppailmoituksissa.

 • Älykäs Liikenne

  Markkinoiden vapautuminen on keskeinen tekijä älykkään liikenteen kehittymiselle ja uusille innovaatioille. HPP on erikoistunut markkinoiden vapautumiseen liittyvään juridiikkaan, kuten kilpailuneutraliteettiin, määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön ja valtion tukiin liittyviin kysymyksiin, samoin kuin horisontaaleihin ja vertikaalisiin kilpailusääntöihin.

  Lue lisää Älykkään Liikenteen -palveluistamme »