HPP Asianajotoimisto

Kilpailu

Yksi Suo­men joh­ta­vista kil­pai­lu- ja EU-oikeuteen erikoistuneista ­tiimeistä, jonka asiantuntijoilla on asianajotoiminnan lisäksi laaja kokemus työskentelystä kilpailuviranomaisissa ja yrityksissä. Pal­ve­lem­me rat­kai­su­kes­kei­ses­ti kai­kis­sa kil­pai­luoi­keu­teen liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä.  Neuvonantomme kattaa mm. yritysten väliset yhteistyö- ja sopimusjärjestelyt, määräävän markkina-aseman kysymykset, yrityskauppavalvonnan sekä compliance-ohjelmien laatimisen ja toteuttamisen yrityksille sekä toimialajärjestöille.

Asiantuntijoillamme on laaja kokemus viranomaisten yllätystarkastusten ja niihin liittyvien kartelliprosessien kohteeksi joutuneiden yritysten avustamisesta. Olemme toimineet vastaajien asiamiehenä mm. asfaltti-, puukauppa-, voimajohto- ja terveydenhoitokartelliprosesseissa.

Olemme toimineet asiamiehenä lukuisia kantajia sisältäneissä, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyneissä vahingonkorvausprosesseissa.

Kilpailutiimimme laatii yrityskauppavalvontaan liittyviä ilmoituksia mm. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ja Euroopan komissiolle sekä avustaa yrityksiä niihin liittyvissä viranomaisprosesseissa.

Asiantuntijatiimimme avustaa säännöllisesti myös valtiontukiasioissa.

Valittuja referenssejä


Artikkelit

HPP is our trusted point of contact when it comes to cases in which Finland as a jurisdiction is involved. We fully rely on their extensive knowledge and experience in competition law.Legal 500 2022

Yhteydenotot


Saraste TuomasPuhelin

Roubier Anna-StephaniePuhelin