HPP Asianajotoimisto

Julkiset hankinnat

Kokeneet asiantuntijamme avustavat sekä hankintayksiköitä että tarjoajia monimutkaisissa hankintamenettelyissä ja sopimusasioissa. Laadimme myös oikeudellisia lausuntoja julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä. Avustamme vuosittain kymmenissä julkisia hankintoja koskevissa oikeudenkäynneissä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Neuvomme asiakkaitamme muun muassa tieto- ja viestintätekniikkaan, liikenteeseen, logistiikkaan, infrastruktuuriin, lääkealaan sekä energia- ja jätealoihin liittyvissä hankintamenettelyissä.

Lisäksi koulutamme säännöllisesti sekä tarjoajia että hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Valittuja referenssejä


Artikkelit

Erikoistunut olennaiseen

Yhteydenotot


Alanen JouniPuhelin