Älykäs liikenne

HPP on älykkääseen mobiliteettiin liittyvän juridiikan edelläkävijä. Osallistumme aktiivisesti alaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pyrimme myös omassa toiminnassamme edistämään vastuullisuutta ja älykkään liikenteen uusien palvelujen käyttöönottoa.

Meillä on kokonaisvaltainen osaaminen niissä keskeisissä juridiikan osa-alueissa, jotka ovat tarpeen älykkään mobiliteetin ekosysteemin kehittymiselle. Näitä oikeudenaloja ovat erityisesti teknologia-, sopimus-, kuljetus- ja energiaoikeus, samoin kuin liikenteen erityissääntelyyn ja markkinoiden vapauttamiseen liittyvä juridiikka. Olemme näillä juridiikan alueilla Suomen johtavia toimistoja.

Olemme olleet sekä perustamassa älykkään liikenteen uusia toimijoita (mm. MaaS, sähköautoilu) että avustaneet perinteisiä yhtiöitä niiden laajentuessa älykkään mobiliteetin alueelle. Liikenteeseen liittyvät suuret infrastruktuurihankkeet ja uusi kaupunkisuunnittelu ovat vahvoja osaamisalueitamme. Avustamme myös viranomaisia alaan liittyvän erityissääntelyn kehittämisessä.

Erikoistumisalueet