Valitse aihepiiri

Suurten polttolaitosten (LCP) BAT-päätelmät hyväksytty

HPP Asianajotoimisto ja Pöyry järjestivät keskiviikkona 31.5.2017 yhteistyössä seminaarin, jonka aiheena olivat ajankohtaiset yli 50 MW tehoisten suurten polttolaitosten (Large Combustion Plants, LCP) huhtikuun lopussa hyväksytty BREF-vertailuasiakirja sekä BAT-päätelmät. BAT-päätelmät julkaistaan komission täytäntöönpanopäätöksellä odotettavasti syksyn 2017 aikana, jonka jälkeen niiden sisältämät päästötasot on tarkoitus implementoida suurten polttolaitosten kansallisessa ympäristöluvituksessa seuraavien neljän vuoden kuluessa. Seminaarin avasivat…

HPP järjesti kiinteistösektorin W&I –vakuutuksia koskevan seminaarin yhdessä W&I-vakuuttaja AIG:n kanssa

HPP järjesti 31.5.2017 kiinteistösektorin W&I –vakuutuksia koskevan seminaarin yhdessä W&I-vakuuttaja AIG:n kanssa. Seminaariin osallistui runsas joukko kiinteistösijoitusrahastojen, kiinteistökehitysyhtiöiden ja rakennusyhtiöiden johtavia edustajia sekä merkittäviä kiinteistösektorin kaupallisia neuvonantajia. HPP:n asianajaja Antti Rikala luennoi tilaisuudessa transaktioiden osapuolten kannalta keskeisistä seikoista W&I-vakuutusten käytössä ja siitä miten W&I-vakuutukset kannattaisi ottaa transaktiosopimuksissa ja transaktioprosessissa huomioon. Lisäksi seminaarissa AIG:n Senior Underwriterit…

HPP Asianajotoimisto järjesti GDPR-seminaarin keskiviikkona 29.3.2017

EU:n uusi tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation tai GDPR) yhtenäistää henkilötietojen käsittelyä koskevat säännöt koko EU:n alueella. GDPR tuo mukanaan useita muutoksia yritysten mahdollisuuksiin käsitellä henkilötietoja liiketoiminnassaan. Muutokset on huomioitava liiketoiminnassa, sopimuksissa ja tietojärjestelmissä. Asetuksen noudattamatta jättäminen on sanktioitu ankarasti hallinnollisella sakolla, joka on enimmillään 4 % yrityksen globaalista liikevaihdosta tai 20 miljoonaa euroa sen…

Ympäristövastuut tulee huomioida nykyisin laaja-alaisesti yritystoiminnassa

HPP Asianajotoimiston ja AIG:n yhteistyössä järjestämä Ympäristövastuisiin varautuminen -seminaari veti keskiviikkona 22.3.2017 Rake-salin täyteen kuulijoita. Seminaarin avasivat asianajaja Tarja Pirinen HPP:ltä ja Practise Leader Christa Heinonen AIG:ltä. Lisäksi seminaarissa kuultiin puheenvuorot Mikko Erkkilältä (HPP), Anne Jerrisiltä (AIG), Louise Harmsenilta (AIG), Mikael Niskalalta (Mitopro Oy) ja Kim Järveltä (KPMG). Seminaari alkoi juridispainotteisesti, kun Tarja Pirinen esitteli…

Sote-uudistus avaa uudet mahdollisuudet julkisille hankinnoille

HPP Asianajotoimisto  järjesti Terveyspalveluiden kilpailutukset ja uusi hankintalaki -seminaariin keskiviikkona 22.3.2017. Seminaari oli erittäin suosittu ja se täyttyi ilmoittautumisista nopeasti. Seminaaria vetivät asianajajat Perttu Koivula ja Pekka Raatikainen. Asiantuntijoina seminaarissa ovat myös Outi Antila (STM), Timo T. Seppälä (THL) ja Tuomas Mattila Kuulo-Auris Oy:stä. Perttu Koivula kertoi seminaarissa, miten hankintalainsäädännön uudistus on huomioitava terveyspalveluiden kilpailutuksissa.…