Valitse aihepiiri

HPP:n energiatiimin Suomea käsittelevä artikkeli on ilmestynyt kansainvälisessä Global Legal Insights to: Energy 2018 julkaisussa

HPP:n energiatiimin juristien kirjoittama artikkeli on vastikään ilmestynyt johtavassa kansainvälisessä oikeudenaloja esittelevässä julkaisussa, jonka erikoisnumeron teemana on tällä kertaa energia-ala ja energiaoikeus eri oikeusjärjestyksissä. HPP:n juristit Andrew Cotton, Laura Leino ja Björn Nykvist tuovat artikkelissa esiin näkemyksiään liittyen Suomen energiasektorin ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten eri energiamuotojen rooliin nykyisin ja tulevaisuudessa, toimitusvarmuutta koskeviin seikkoihin sekä uusiutuvalle energiantuotannolle…

Tj Markku Mäkinen ennustaa asianajoalalalle kiristyvää kilpailua Advokaatin tuoreessa numerossa

Asianajaja, HPP Asianajotoimiston toimitusjohtaja Markku Mäkinen ennustaa alalle kiristyvää kilpailua. Mäkinen haastaa asianajotoimistot asiakaslähtöisyyteen ja uudenlaiseen asiantuntijaorganisaation johtamiseen. Mäkinen kuvaa toimialan muutosta siirtymisenä aikaisemmasta ammatinharjoittamiskulttuurista normaaliin liiketoimintaan. Mäkinen toivoo Asianajajaliitolta lisää edunvalvontaa, kyseenalaistaa osin toimialan sääntelyä ja ehdottaa asianajajatutkinnon uudistamista. Advokaatin artikkeliin

Uber-vyyhti: kyytipalveluiden sääntelyn haasteet

Kyytipalvelut, kuten Uber ja Lyft, tarjoavat yleensä halvemman ja kätevämmän vaihtoehdon tavanomaisille taksipalveluille. Toisaalta uudet kyytipalvelut ovat häirinneet liikenteen markkinoita ja luoneet lukuisia monimutkaisia kysymyksiä sääntelyä koskien. Ongelmana on, että Uber-auton ajaminen edellyttää taksilupaa siten kuin taksin ajaminenkin. Uber-palvelun määrittelemättömän luonteen vuoksi vaikutuksia sosiaaliturvaan ja työllisyysasioihin ei ole vielä huomioitu. Myös vakuutusyhtiöt ovat nyt arvioimassa…

Korkein hallinto-oikeus alensi tyhjiä kontteja kuljettavan aluksen väylämaksuja

Väylämaksulain 1 §:n mukaan ”Suomen aluevesillä kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua”. Väylämaksujen määrä laskee, jos alus ei ole täyteen lastattu. Lainsäätäjän mukaan väylämaksujen alentaminen lastauskapasiteettiin pohjautuen perustuu vakiintuneeseen käytäntöön. Tätä koskeva käytäntö on kuitenkin hyvin tulkinnanvaraista. On ollut epäselvää, onko tyhjien konttien vastikkeeton kuljettaminen kauppamerenkulkua väylämaksulain tarkoittamassa mielessä. 23.3.2017 korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen, jonka…

Uusi Liikennevakuutuslaki astui voimaan

Uusi liikennevakuutuslaki astui voimaan vuoden 2017 tammikuun alussa korvaten aiemman vuoden 1959 lain. Lakiuudistus aloitettiin jo vuonna 2004 ja lopputuloksena on selkeä ja helposti ymmärrettävä laki, joka vastaa nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin. Liikennevakuutuslaki turvaa syyttömän osapuolen oikeudellista suojaa ja korvauksia. Lain antaman suojan laajuus pysyy ennallaan. Vakuuttamisvelvollisuus säilyy ja sen laiminlyönnin seuraamukset ovat uudessa laissa…