Valitse aihepiiri

HPP edusti menestyksekkäästi Metsäliittoa puukartelliasiaan liittyvässä oikeudenkäynnissä

HPP edusti Metsäliittoa ns. puukartelliasiaan liittyvässä vahingonkorvausoikeudenkäynnissä, jossa kantajana oli Metsähallitus. Hovioikeus antoi asiassa 21.5.2018 tuomion, jolla se pysytti käräjäoikeuden tuomion: käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt Metsähallituksen kanteen kokonaisuudessaan. Käräjäoikeus oli 22.6.2016 antamallaan tuomiolla hylännyt Metsähallituksen vahingonkorvausvaatimuksen kokonaisuudessaan katsoen, ettei metsäyhtiöiden kilpailunrajoituksesta ollut näytetty aiheutuneen Metsähallitukselle vahinkoa kilpailunrajoituksen aikana tai sen jälkeen. Lisäksi käräjäoikeus oli katsonut…

HPP hakee kiinteistöjuristia

HPP Asianajotoimisto Oy on yksi maan johtavista asianajotoimistoista. Palveluksessamme on tällä hetkellä 75 juristia ja koko henkilökuntamme määrä on yli 125. Osaamisemme on luokiteltu korkeimmalle tasolle useissa kansainvälisissä vertailuissa, kuten Chambers & Partners, Legal500 ja Best Lawyers. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli yli 19 miljoonaa euroa. Ympäristö, kiinteistöt & rakentaminen -ryhmämme asiakkaita ovat kiinteistösijoittajat ja -kehittäjät,…

Associate Trainee Riidanratkaisuryhmään

Etsimme opintojen loppuvaiheessa olevaa Associate Trainee -harjoittelijaa syyskuussa 2018 alkavalle harjoittelujaksolle. Harjoittelujakso kestää 4-5 kuukautta, jonka aikana työskentely on kokopäiväistä. Pääset tekemään laaja-alaisesti avustavan juristin tehtäviä, työskennellen tiiviissä yhteistyössä riidanratkaisuryhmässä. Tehtäviisi kuuluvat muun muassa oikeudelliset selvitystyöt, tiedonhaut, sekä erilaisten asiakirjojen laatiminen. Riidanratkaisuryhmän Associate Traineena menestyksen takaa aito kiinnostus sekä halu oppia ja kehittyä huippujuristiemme ohjauksessa.…

HPP:n Sami Uoti mukana konkurssilainsäädännön tarkistushankkeessa

Konkurssilainsäädäntöä ollaan tarkistamassa. Konkurssityöryhmän mietintö on nyt julkistettu ja lähetetty lausuntokierrokselle. Siinä ehdotetaan konkurssimenettelyn yksinkertaistamista ja nopeuttamista. Lisäksi siinä otetaan ensimmäisen kerran huomioon myös konkurssiin liittyvät julkisoikeudelliset ympäristövastuut. Ehdotetuista muutoksista käy ilmi, miltä osin ympäristövastuut olisivat valvottavia konkurssisaatavia/massavelkaisia sekä milloin konkurssipesälle voitaisiin asettaa ympäristövastuisiin perustuva toiminta- ja korvausvelvollisuus. HPP:n osakas Sami Uoti oli mietinnön jättäneen…

HPP laati ympäristöministeriölle YVA-menettelyn hankeluettelon uudistamista koskevan taustaselvityksen

Ympäristöministeriö on julkaissut lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävien hankkeiden luettelon uudistamista. Esityksen mukaan YVA-lain hankeluettelon sisältävä liite 1 korvattaisiin uudella liitteellä. Esityksen tavoitteena on hankeluettelon ajantasaistaminen, sisällön selkeyttäminen sekä yhdenmukaistaminen mahdollisimman pitkälle YVA-direktiivin liitteenä I olevan hankeluettelon kanssa.  Luonnoksessa ehdotetaan muun muassa tulkintaepäselvyyksiä aiheuttaneen jätteiden fysikaalis-kemiallisen käsittelyn muuttamista kemialliseksi käsittelyksi sekä tuulivoimahankkeita…