Valitse aihepiiri

Harjoittelijoita syyskuussa 2019 alkavalle harjoittelujaksolle

HPP:llä työskentelee jatkuvasti yli 30 opintojensa eri vaiheissa olevaa harjoittelijaa juristien apuna heidän päivittäisessä työssään. Liiketoiminnan jatkuvasti kasvaessa haemme nyt joukkoomme harjoittelijoiksi motivoituneita, innostuneita ja lahjakkaita tulevaisuuden juristeja. Arvostamme joustavaa, toimeen tarttuvaa ja vastuullista työskentelyotetta, erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa sekä oppimishalua. Tarjoamme toimistomme harjoittelijoille mahdollisuuden osallistua arvostetun asianajotoimiston päivittäiseen työskentelyyn haastavien ja monipuolisten…

Antti Rintakoski HPP:n osakkaaksi

HPP Asianajotoimisto Oy on kutsunut asianajaja Antti Rintakosken osakkaaksi 1.1.2019 lähtien. Antti Rintakoskella on laaja kokemus kotimaisista ja rajat ylittävistä oman ja vieraan pääoman ehtoisista rahoitusjärjestelyistä. Hänen erikoisosaamiseensa kuuluvat yritys- ja kiinteistöjärjestelyjen rahoitus, projekti- ja infrastruktuurirahoitus, bondit, factoring ja leasing-järjestelyt sekä vapaaehtoiset uudelleenjärjestelyt. Rintakoski tunnetaan osallistumisestaan useisiin Suomen markkinoiden haastavimpiin ja merkittävimpiin toimeksiantoihin. Asianajotyön lisäksi…

Korkein oikeus hylkäsi Metsähallituksen valituslupahakemuksen asiassa, joka koski kilpailunrajoituslain mukaista vahingonkorvausta

HPP edus­ti Met­sä­liit­toa menestyksekkäästi raakapuumarkkinoiden kilpailunrajoitukseen perustuvassa va­hin­gon­kor­vausoi­keu­den­käyn­nis­sä, jos­sa kan­ta­ja­na oli Met­sä­hal­li­tus. Metsähallitus vaati Stora Enso Oyj:ltä, UPM-Kymmene Oyj:ltä ja Metsäliitto Osuuskunnalta vahingonkorvausta yhteisvastuullisesti pääomaltaan alun perin n. 283 miljoonaa euroa. Korkein oikeus antoi asiassa ratkaisun 29.1.2019. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Metsähallitukselle. Ho­vioi­keuden tuomio jäi näin ollen pysyväksi. Hovioikeuden ja käräjäoikeuden tuomioilla Metsähallituksen kanne…

HPP avus­ti Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:tä biokaasulaitoksen hankinnassa

HPP avus­ti Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:tä biokaasulaitoksen hankinnassa. Biokaasulaitoksessa tuotetaan uusiutuvaa energiaa biojätteistä ja jätevesilietteistä. Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi, jota voidaan käyttää biokaasuautojen polttoaineena. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeeseen energiatukea noin 2,2 M€. Energiatuella pyritään edistämään uusiutuvan energian tuotantoa, energiansäästöä ja energiatehokkuutta. Watrec Oy toimi hankkeessa kilpailutus- ja rakennuttamiskonsulttina ja laitoksen toimittajaksi valittiin Envor Protech Oy.…

HPP toimi Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelsen neuvonantajana kiinteistön myyntiprosessissa

HPP avusti Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelseniä asuinkerrostalon myynnissä. Lauttasaaressa sijaitseva asuinkerrostalo myytiin Asunto Oy Helsingin Lahnaruoho-nimiselle yhtiölle, jonka omistavat Asuntosalkku Suomi, Nordic Business Investments ja Diretor. Asuinkerrostalossa on yhteensä 40 asuinhuoneistoa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 2607 neliömetriä. HPP vastasi kauppakirjan laatimisesta ja muusta juridisesta neuvonannosta myyntiprosessin aikana. Kauppa toteutettiin 3.1.2019.