Katso asiantuntemuksen mukaan
 • HPP-Mikko-Erkkilä

  Erkkilä Mikko

  Senior Advisor
  +358 40 773 7311
  Senior Advisor, Asianajaja, Varatuomari, LL.M.
  +358 40 773 7311 /

  Mikko Erkkilä on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä, joiden osalta hän tuntee 20-vuotisen ammatillisen kokemuksensa perusteella eri tuomioistuin- ja muut viranomaismenettelyt myös käytännössä. Hän työskentelee osana toimiston ympäristö- ja riidanratkaisuryhmiä. Mikko tarjoaa asiakkaiden käyttöön myös erinomaisen liikejuridiikan yleistuntemuksensa. Tuomioistuinharjoittelua lukuun ottamatta hän on suorittanut koko työuransa asianajotehtävissä.

  Mikko on valmistunut Lapin yliopistosta, ja hän on suorittanut jatko-opintonsa Helsingin yliopistossa pääaineenaan EU- ja ympäristöoikeus. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2001.

  Mikon työkielet ovat suomi ja englanti.

 • OutiIso-Markku2-pieni

  Iso-Markku Outi

  Associate
  +358 50 359 1363
  Associate
  +358 50 359 1363 /

  Outi Iso-Markku on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristörikosoikeuteen ja ympäristölupiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Hän työskentelee toimiston ympäristöoikeusryhmässä.

  Outi aloitti lakimiehenä HPP:n palveluksessa valmistuttuaan Helsingin yliopistosta vuonna 2015. Sitä ennen hän ehti työskennellä toimistossa harjoittelijan tehtävissä kolmen vuoden ajan. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään Outi työskenteli harjoittelijana toisessa liikejuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa.

  Outi toimii Helsingin Asianajajayhdistyksen sihteerinä (10/2017 alkaen).

  Outin työkielet ovat suomi, englanti ja ranska.

 • Minna-Juhola

  Juhola Minna

  Associate
  +358 40 557 1210
  Associate
  +358 40 557 1210 /

  Minna Juhola on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Hän työskentelee toimiston ympäristöoikeusryhmässä erityisosaamisalueinaan ympäristölupa- ja valitusasiat sekä luonnonsuojeluoikeuteen liittyvät oikeudelliset kysymykset. Lisäksi Minna neuvoo asiakkaita erityisesti energia-alan hankkeissa, yrityskaupoissa sekä kiinteistötransaktioissa.

  Minna on valmistunut Turun yliopistosta ja kirjoittanut pro gradu -tutkielmansa kansainvälisestä ilmastopolitiikasta. Lisäksi Minna on opiskellut ympäristö- ja energiaoikeutta Reykjavikin yliopistossa Islannissa.

  Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään vuonna 2015, Minna työskenteli toisessa ympäristö- ja kiinteistöjuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa.

  Minnan työkielet ovat suomi ja englanti.

 • HPP-LeinoLaura-3MID

  Leino Laura

  Senior Associate
  +358 50 412 0869
  Senior Associate, FM
  +358 50 412 0869 /

  Laura Leino on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristö- ja vesistöasioissa. Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat ympäristölupa-asiat, ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luonnonsuojeluoikeus. Lisäksi hänellä on laaja kokemus hankkeiden vesistö-, ympäristö- ja luontovaikutusten arvioinneista ja erilaisista ympäristöselvityksistä.

  Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään Laura toimi seniorikonsulttina ympäristökonsultointiin erikoistuneessa yrityksessä sekä ympäristöbiologina energia-alan yrityksessä. Lisäksi hän on työskennellyt nuorena asiantuntijana YK:n Euroopan talouskomissiossa, rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan Espoon sopimuksen sihteeristössä.

  Laura on valmistunut biologiksi (FM) Helsingin yliopistosta vuonna 2007 ja oikeustieteen maisteriksi vuonna 2014. HPP:n palveluksessa Laura aloitti vuoden 2014 alussa.

  Lauran työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, Asianajaja, OTL
  +358 40 779 7878 /

  Kari Marttinen on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristöoikeuden ja alaan liittyvän riidanratkaisun kysymyksissä. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat lupamenettelyt, hallintolainkäyttöasiat, ympäristövastuu- ja luonnonsuojeluasiat, jätehuolto ja kierrätys sekä infrastruktuurihankkeet. Hän vastaa toimiston ympäristöryhmästä.

  Karilla on kokemusta erityisesti asiakkaiden avustamisesta vanhojen teollisuusalueiden vastuukysymyksissä sekä monimutkaisista vesilain, ympäristönsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lupa- ja valitusasioista sekä ympäristövastuiden riidanratkaisuista. Hän on toiminut päävastuullisena asianajajana useissa suurhankkeissa. Hän on myös toiminut opetustehtävissä Helsingin yliopistossa sekä Teknillisessä korkeakoulussa Espoossa.

  Kari avustaa energia-, kaupan- ja teollisuusalan yrityksiä, metsä-, metalli- ja kierrätysalan yrityksiä sekä erilaisia instituutioita ja etujärjestöjä. Hänellä on laaja kokemus kierrätysteollisuudesta ja tuottajavastuuasioista erityisesti pakkausalalta. Hänen osaamisensa keskiöön kuuluvat niin ikään luonnonsuojelu- ja lunastusasiat sekä niihin liittyvä riidanratkaisu. Hänen asiantuntija-asemansa on tunnustettu ympäristöoikeuden alalla sekä Suomessa että kansainvälisestikin.

  Kansainväliset asianajoalaa arvioivat hakemistot (Chambers Europe, Legal 500, The Best Lawyers ja Who´s Who Legal) sijoittavat Karin Suomen johtavien asianajajien joukkoon:

  ”Leading environmental law specialist. Vast knowledge. Easy-going, understands client needs and is always available.” (Chambers Europe 2017)

  Kari on valmistunut Helsingin yliopistosta yhtenä ensimmäisistä EU-oikeuteen erikoistuneista juristeista vuonna 1991. Oikeustieteiden lisensiaatiksi hän valmistui vuonna 1995.

  Karin työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

 • Marttinen_Suvi_03_low

  Marttinen Suvi

  Senior Advisor
  +358 40 580 7686LinkedIn
  Senior Advisor, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 580 7686 /

  Suvi Marttinen on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen liittyvissä asioissa. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat kaavoitus- ja rakennusoikeus sekä luonnonsuojeluun ja kaivosoikeuteen liittyvät oikeudelliset kysymykset. Hänen vahvuuksiinsa lukeutuvat myös maa- ja vesirakentamishankkeet, lunastusasiat sekä oikeudenkäynnit maaoikeusasioissa.

  Suvi avustaa teollisuus-, maanrakennuksen- sekä energia-, jäte- ja logistiikka-alan yrityksiä. Hän toimii myös julkisena kaupanvahvistajana. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään hän työskenteli ympäristö- ja kiinteistöasioiden lakimiehenä Arviointikeskus Oy:ssä ja maanmittaushallituksessa.

  Suvi on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2006.

  Suvin työkielinä ovat suomi, ruotsi, englanti ja saksa.

 • Osakas, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 350 7797 /

  Tarja Pirinen on erikoistunut avustamaan asiakkaita malminetsintä- ja kaivosprojekteissa. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus malminetsintä- ja kaivostoiminnan laaja-alaisesta juridiikasta. Hänellä on myös pitkä kokemus IT – ja teknologiayhtiöiden avustamisesta sopimusasioissa. Tarja vastaa toimiston kaivostoiminta -ryhmästä ja kuuluu myös ympäristöryhmään sekä teknologia-, media- ja telekommunikaatioryhmään.

  Tarja avustaa kaivosalalla toimivia kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä etsintä- ja kaivoshankkeiden eri vaiheissa esiin nousevissa juridisissa kysymyksissä. Hän on avustanut useita kotimaisia ja kansainvälisiä kaivosyhtiöitä muun muassa lupaprosesseihin, oikeuksien hankintaan ja hallinnointiin sekä maanomistukseen liittyvissä kysymyksissä, kaivosalan yritysjärjestelyissä ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä sekä kaivosyhtiöiden osto- ja myyntisopimuksissa.

  Tarja on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global), joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”Good knowledge, especially in environmental and mining law.” (Chambers Europe 2017)

  Tarja on valmistunut Turun yliopistosta. Ennen HPP:lle siirtymistä hän työskenteli toisessa suomalaisessa asianajotoimistossa ja sitä ennen newyorkilaisen asianajotoimiston Helsingin toimistossa. Tarja on työskennellyt myös asianajotoimistossa New Yorkissa. HPP:n palveluksessa hän aloitti marraskuussa 2012.

  Tarjan työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Johanna Roine Lähi3

  Roine Johanna

  Associate
  Associate

  Johanna Roine on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat erityisesti kaavoitus- ja rakennusoikeuteen sekä kiinteistökehitykseen ja kiinteistötransaktioihin liittyvät kysymykset.

  Oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi Johanna on opiskellut kansainvälistä ympäristöoikeutta Irlannissa sekä rakennetun ympäristön suunnittelua ja taloutta Aalto-yliopistossa.

 • Osakas, Asianajaja, LL.M.
  +358 40 553 1010 /

  Jari Tuomala vastaa HPP:n kiinteistöt ja rakentaminen -praktiikasta. Hänellä on monipuolinen ja käytännönläheinen yli 15 vuoden kokemus asiakkaiden avustamisesta kiinteistöjen koko elinkaareen (maankäyttö – kehittäminen – rakentaminen –käyttö – kauppa – alasajo) liittyvissä asioissa. Lukuisten sijoitustransaktioiden lisäksi hän on jatkuvasti mukana erilaisissa kehitys- ja rakennushankkeissa, mm. lisärakentamiseen ja käyttötarkoituksen muutokseen liittyvissä asioissa. Hänellä on myös laaja kokemus teollisuuskiinteistöistä ja infrastruktuurihankkeista sekä yritystoiminnan ympäristövastuista.

  Jari on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global), joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”Very good at making complicated matters simple.” (Chambers Europe 2017)

  Jari on valmistunut Helsingin yliopistosta. Lisäksi hän on suorittanut Master of Laws -jatkotutkinnon Eurooppa- ja ympäristöoikeudesta Aberdeenin yliopistossa Skotlannissa. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2003 ja osakkaana vuonna 2010.

  Jarin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Jesse Viljanen

  Viljanen Jesse

  Senior Associate
  +358 40 776 1620
  Senior Associate, Asianajaja
  +358 40 776 1620 /

  Jesse Viljanen on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristöoikeuteen liittyvissä asioissa. Hän työskentelee toimiston ympäristöoikeusryhmässä erityisosaamisalueinaan ympäristölupa-asiat, ympäristörikosoikeus sekä ympäristövastuuseen liittyvät oikeudelliset kysymykset. Lisäksi hänellä on kokemusta työoikeuden ja riidanratkaisun saralta.

  Jesse on valmistunut Helsingin yliopistosta. Oikeustieteen opintojen lisäksi hän on suorittanut ympäristöalan monitieteisen sivuainekokonaisuuden. Hän aloitti lakimiehenä HPP:n palveluksessa vuonna 2015. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistä Jesse työskenteli opiskelijana ja lakimiehenä keskisuuressa työ- ja rikosoikeuteen erikoistuneessa asianajotoimistossa.

  Jessen työkielet ovat suomi ja englanti.