Katso asiantuntemuksen mukaan
 • hpp-toni-haapasalo

  Haapasalo Toni

  Senior Associate
  +358 44 033 0331
  Senior Associate, Asianajaja
  +358 44 033 0331 /

  Toni Haapasalo on erikoistunut neuvomaan asiakkaita erityisesti työoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään hän toimi työsuojeluviranomaisena julkisella sektorilla ja lakimiehenä sekä palkansaajajärjestössä että kansainvälisessä asianajotoimistossa.

  Toni on valmistunut Turun yliopistosta. Tämän lisäksi hän on opiskellut vuoden Sheffieldin yliopistossa Englannissa. Toni aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä syksyllä 2016.

  Tonin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, Asianajaja
  +358 40 725 9252 /

  Klaus Nyblin on erikoistunut avustamaan asiakkaita lääke- ja terveydenhuolto-oikeuteen sekä riidanratkaisuun liittyvissä asioissa. Lisäksi hän on tunnustettu asiantuntija liikesalaisuuden suojaan, sähköiseen viestintään ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Klaus vastaa toimiston Pharmaceuticals & Life Sciences -ryhmästä sekä Yritystoiminnan rikosvastuut -praktiikasta.

  Klausin osaaminen on noteerattu säännöllisesti alan kansainvälissä julkaisuissa. Legal 500 on nimennyt hänet useana vuonna peräkkäin yhdeksi Suomen johtavista asiantuntijoista Technology, Media & Telecommunications -alueella ja on siteerannut lääkealan asiakkaiden kokemuksen Klausin työstä seuraavasti:

  ”Klaus Nyblin is a leader in the field of pharmaceutical-related law. Showered with praise, Nyblin ’has the best expertise in Finland’, ‘a deep understanding of this very complex pharmaceutical environment’ and ‘is an excellent analytical lawyer’.”

  Klausin teos ”Riidanratkaisu – Käsikirja yritykselle” (2012) on perusteellinen ja laaja-alainen tietopaketti oikeudellisen konfliktin osapuolena olevalle yritykselle. Teos ”Työelämän sähköposti” (3. painos 2009) on puolestaan tunnustettu perusteos yksityisyyden suojasta sähköisessä viestinnässä. Klausin yrityssalaisuuden suojaa käsitteleviin artikkeleihin viitataan oikeuskäytännössä säännöllisesti, ja hänen lääkeoikeutta koskevilla artikkeleillaan on tunnustettu asema lääketoimialan piirissä.

  Klaus on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:llä hän aloitti vuonna 1999 ja osakkaana vuonna 2007.

  Klausin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Miikka-Rantanen

  Rantanen Miikka

  Senior Associate
  +358 44 334 36 38
  Senior Associate, Asianajaja
  +358 44 334 36 38 /

  Miikka Rantanen on erikoistunut avustamaan asiakkaita riidanratkaisuun, erityisesti vahingonkorvausoikeuteen ja työoikeudellisiin riitoihin liittyvissä asioissa. Miikan osaamisalueisiin kuuluvat myös ICT-oikeudelliset kysymykset, erityisesti ICT-sopimusjuridiikka sekä tietosuoja.

  Miikka on valmistunut Helsingin yliopistosta. Miikka aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä 2013, mitä ennen hän työskenteli toimistossa harjoittelijan tehtävissä vuodesta 2010 alkaen.

  Miikan työkielet ovat suomi ja englanti.

 • HPP-Siivola

  Siivola Jyrki

  Senior Advisor
  +358 40 747 2962LinkedIn
  Senior Advisor, Asianajaja, Varatuomari, OTL, KTM
  +358 40 747 2962 /

  Jyrki Siivola on erikoistunut avustamaan asiakkaita immateriaalioikeuteen ja riidanratkaisuun liittyvissä asioissa. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat erityisesti patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki- ja tekijänoikeudelliset kysymykset.

  Jyrki avustaa asiakkaita erilaisissa riita-asioissa oikeudenkäynneissä sekä sopimusten laadinnassa ja immateriaalioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Hän on hoitanut laajoja oikeudenkäyntejä siviili- ja kauppaoikeuden eri osa-alueilla. Hän avustaa muun muassa teollisuus- ja kaupanalan sekä tele-, palvelu- ja rakennusalan yrityksiä. Ennen asianajotoimintaan ja HPP:n palvelukseen siirtymistään Jyrki on työskennellyt kauppa- ja teollisuusministeriössä lainsäädäntötehtävissä, opetustehtävissä Lapin yliopistossa ja patenttilakimiehenä elektroniikka-alan yrityksessä.

  Jyrki on valmistunut Lapin yliopistosta, missä hän myös suoritti lisensiaatin tutkintonsa. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 1999.

  Jyrkin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • HPP-MikkoSundstrom

  Sundström Mikko

  Specialist Counsel
  +358 45 179 4114
  Specialist Counsel, Asianajaja, LL.M.
  +358 45 179 4114 /

  Mikko Sundström on erikoistunut avustamaan asiakkaita yritys- ja rahoitusjärjestelyihin, ilmailu- ja kuljetusoikeuteen ja työoikeuteen liittyvissä asioissa.

  Mikko on kahden vuosikymmenen mittaisen lakimiesuransa aikana toiminut monipuolisissa liikkeenjohdollisissa, rahoituksen alaan kuuluvissa ja lainopillisissa tehtävissä useilla eri toimialoilla. Hän on vienyt läpi vaativia yritysjärjestelyjä, rahoitushankkeita, organisaatiomuutoksia ja ulkoistuksia, sekä ollut mukana rakentamassa menestyviä liiketoimintoja Suomessa ja Saksassa.

  Saksassa Mikko on työskennellyt yli viisi vuotta ja hänellä on sieltä myös lainopillinen LL.M –jatkotutkinto (J.W. Goethe Universität, Frankfurt am Main), mikä antaa tarvittaessa vahvan ammatillisen näkökulman saksankieliseen Keski-Eurooppaan.

 • vasala-3

  Vasala Visaperttu

  Senior Associate
  +358 40 73 33 623LinkedIn
  Senior Associate, Asianajaja
  +358 40 73 33 623 /

  Visaperttu Vasala on erikoistunut riidanratkaisuun ja avustamaan asiakkaita erityisesti rakentamiseen liittyvissä ja työoikeudellisissa riidoissa. Lisäksi Visaperttu avustaa asiakkaitamme kaikissa työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

  Hänen osaamisalueitaan ovat myös meri- ja kuljetusoikeus sekä julkiset hankinnat.

  Visaperttu on valmistunut Lapin yliopistosta. Tämän lisäksi hän on opiskellut Kaarlen yliopistossa Prahassa. Visaperttu aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä vuonna 2012.

  Visapertun työkielet ovat suomi ja englanti.