Katso asiantuntemuksen mukaan
 • Osakas, Asianajaja
  +358 45 657 5758 /

  Andrew on erikoistunut avustamaan asiakkaita rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä sekä kauppa- ja yhtiöoikeuteen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä keskittyen erityisesti energiaan ja infrastruktuuriin liittyviin transaktioihin ja projekteihin. Hän neuvoo sekä suomalaisia että kansainvälisiä asiakkaita rajat ylittävässä liiketoiminnassa.

  Andrewlla on pitkäaikainen kokemus kansainvälisten sijoittajien, rahastojen ja strategisten ostajien neuvonnasta suomalaisten omistusten hankinnasta sekä sijoituksista suomalaisiin kohteisiin. Andrew neuvoo asiakkaitaan toistuvasti myös uusiutuvaan energiaan liittyvissä hankkeissa, joissa hän on Suomen lisäksi avustanut niin Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin Lähi-idässäkin. Viime vuosina Andrew on avustanut erityisesti kansainvälisiä vakuutusyhtiöitä Warranty & Indemnity – vakuutusten osalta suomalaisissa transaktioissa, joiden arvo on yli 5 miljardia euroa.

  Andrewlla on sekä suomalaisen että englantilaisen asianajajan pätevyys. Hän pätevöityi englantilaiseksi asianajajaksi vuonna 2001 Englannin ja Walesin korkeimmassa oikeudessa suoritettuaan oikeustieteellisen tutkintonsa Nottinghamin yliopistossa ja ammattitutkintonsa oikeustieteellisessä tiedekunnassa Guildfordissa, Englannissa.

  HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2009. Ennen Suomeen tuloaan ja HPP:n palvelukseen siirtymistä hän työskenteli usean eri asianajotoimiston osakkaana Lontoossa.

  Andrew’n työkieli on englanti.

 • AndreiDonoghue03

  Donoghue Andrei

  Senior Counsel
  +358 50 487 3537
  Senior Counsel
  +358 50 487 3537 /
 • Jenni-Halkilahti

  Halkilahti Jenni

  Associate
  +358 50 537 3387
  Associate, palvelussuhdevapaalla vuoden 2019 loppuun saakka
  +358 50 537 3387 /

  Jenni Halkilahti on erikoistunut avustamaan asiakkaita teknologiaoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Hän työskentelee toimiston teknologiaryhmässä erityisosaamisalueenaan tietosuoja- ja tietoturva-asiat. Jenni neuvoo asiakkaita myös immateriaalioikeuden osalta.

  Jenni on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2014. Hän on opiskellut oikeustiedettä myös New Yorkissa Hofstran yliopistossa. Jenni aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä syksyllä 2015. Ennen HPP:lle siirtymistään hän työskenteli tutkimuslakimiehenä julkisella sektorilla, jossa hän muun muassa neuvotteli kansainvälisiä tutkimussopimuksia erityisesti ICT- ja life sciences -alojen hankkeissa sekä avusti tutkijoita tutkimustulosten kaupallistamiseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskeluaikanaan Jenni työskenteli kansainvälisessä teknologia-alan yrityksessä.

  Jennin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • HPP-Amanda-Helvola

  Helvola Amanda

  Associate
  +358 44 5353 882
  Associate
  +358 44 5353 882 /

  Amanda Helvola on erikoistunut avustamaan asiakkaita teknologiaoikeuteen liittyvissä asioissa. Hän työskentelee toimiston teknologiaryhmässä. Amanda avustaa asiakkaita myös sopimusoikeuden sekä immateriaalioikeuden osalta.

  Amanda on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2016. Hän on opiskellut oikeustiedettä myös Aberdeenin yliopistossa Skotlannissa. Amanda aloitti työskentelyn HPP:llä vuonna 2017. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistä Amanda työskenteli kansainvälisessä teknologia-alan yrityksessä.

  Amandan työkielet ovat suomi ja englanti

 • Sara Kunnari lähi

  Kunnari Sara

  Associate
  Associate

  Sara Kunnari on erikoistunut avustamaan asiakkaita teknologiaoikeuteen liittyvissä asioissa. Hän työskentelee toimiston teknologiaryhmässä sopimus- ja immateriaalioikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa, erityisosaamisalueenaan teknologian lisensointi (esim. patentti- ja FRAND-lisensointi).

  Sara on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2019 ja aloittanut työskentelyn HPP:llä samana vuonna. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistä Sara työskenteli harjoittelijana Nokian patenttilisensointiliiketoimintayksikössä.

  Saran työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Kari-Matti Lehti

  Lehti Kari-Matti

  Osakas
  +358 50 560 6264
  Osakas, Asianajaja
  +358 50 560 6264 /

  Kari-Matti Lehti on yksi Suomen johtavista informaatioteknologiaan ja ulkoistuksiin erikoistuneista juristeista. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus asiakkaiden avustamisesta liikejuridiikassa, erityisesti sopimuksiin, ulkoistuksiin, immateriaalioikeuteen sekä yksityisyydensuojaan ja tietoturvaan liittyvissä asioissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hän on taitava neuvottelija ja perehtynyt laaja-alaisesti erityisesti kaupallisiin sopimuksiin liittyviin järjestelyihin, strategioihin ja implementointiin.

  Tietoviikko-lehti on valinnut Kari-Matin useita kertoja Suomen vaikutusvaltaisimpien ICT-alan vaikuttajien joukkoon. Hän on myös kysytty puhuja ja luennoitsija ICT-alan juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Kari-Matti on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global), joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”One of the best in that market. Long experience in the market.” (Chambers Europe 2017)

  Kari-Matti on valmistunut Turun yliopistosta vuonna 1998. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2015. Sitä ennen hän työskenteli kansainvälisessä asianajotoimistossa.

  Kari-Matin työkielet ovat suomi, englanti ja ruotsi.

 • HPP-Daniil-Levanov-3[2]

  Levanov Daniil

  Associate
  +358 44 360 4150
  Associate
  +358 44 360 4150 /

  Daniil Levanov on erikoistunut avustamaan asiakkaita erityisesti sopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Hän työskentelee toimiston teknologiaryhmässä. Daniil avustaa asiakkaita myös riidanratkaisun osalta.

  Daniil on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2017. Daniil aloitti HPP:n palveluksessa syksyllä 2018. Ennen HPP:lle siirtymistään hän työskenteli toisen suomalaisen asianajotoimiston riidanratkaisutiimissä. Opiskeluaikana Daniil työskenteli harjoittelijana useissa muissa yritysjuridiikkaan erikoistuneissa asianajotoimistoissa.

  Daniilin työskentelykielet ovat suomi, englanti ja venäjä.

 • Osakas, Asianajaja, LL.M.
  +358 40 558 7581 /

  Terho Nevasalo on erikoistunut avustamaan asiakkaita teknologia-alan oikeudellisissa kysymyksissä sekä immateriaalioikeuteen sekä tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Hän työskentelee osana toimiston teknologiaryhmää vastuualueenaan ICT -alaan liittyvät toimeksiannot, joista hänellä on noin 15 vuoden kokemus.

  Terho neuvoo asiakkaita tietojärjestelmähankinnoissa ja muissa sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä toimeksiannoissa. Hänellä on laaja kokemus erilaisista tietojärjestelmien hankinta- ja ylläpitosopimuksista, lisenssisopimuksista sekä muista ICT-alan sopimuksista sekä tilaajan että toimittajan näkökulmasta. Lisäksi hänellä on kokemusta laajoista tietoturva- ja tietosuojalainsäädäntöön liittyvistä projekteista ja ICT-alaan liittyvistä oikeudenkäynneistä. Aikaisemmin hän on työskennellyt konsultointiyritys KPMG:llä lakimiehenä vastaavanlaisissa työtehtävissä.

  Terho on suorittanut jatko-opintonsa Tukholman yliopistossa. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2006.

  Terhon työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, Asianajaja
  +358 40 725 9252 /

  Klaus Nyblin on erikoistunut avustamaan asiakkaita lääke- ja terveydenhuolto-oikeuteen sekä riidanratkaisuun liittyvissä asioissa. Lisäksi hän on tunnustettu asiantuntija liikesalaisuuden suojaan, sähköiseen viestintään ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Klaus vastaa toimiston Pharmaceuticals & Life Sciences -ryhmästä sekä Yritystoiminnan rikosvastuut -praktiikasta.

  Klausin osaaminen on noteerattu säännöllisesti alan kansainvälissä julkaisuissa. Legal 500 on nimennyt hänet useana vuonna peräkkäin yhdeksi Suomen johtavista asiantuntijoista Technology, Media & Telecommunications -alueella ja on siteerannut lääkealan asiakkaiden kokemuksen Klausin työstä seuraavasti:

  ”Klaus Nyblin is a leader in the field of pharmaceutical-related law. Showered with praise, Nyblin ’has the best expertise in Finland’, ‘a deep understanding of this very complex pharmaceutical environment’ and ‘is an excellent analytical lawyer’.”

  Klausin teos ”Riidanratkaisu – Käsikirja yritykselle” (2012) on perusteellinen ja laaja-alainen tietopaketti oikeudellisen konfliktin osapuolena olevalle yritykselle. Teos ”Työelämän sähköposti” (3. painos 2009) on puolestaan tunnustettu perusteos yksityisyyden suojasta sähköisessä viestinnässä. Klausin yrityssalaisuuden suojaa käsitteleviin artikkeleihin viitataan oikeuskäytännössä säännöllisesti, ja hänen lääkeoikeutta koskevilla artikkeleillaan on tunnustettu asema lääketoimialan piirissä.

  Klaus on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:llä hän aloitti vuonna 1999 ja osakkaana vuonna 2007.

  Klausin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Pyykko-Lari

  Pyykkö Lari

  Associate
  +358 40 7489 294
  Associate
  +358 40 7489 294 /

  Lari Pyykkö on erikoistunut avustamaan asiakkaita teknologia-alan oikeudellisissa kysymyksissä sekä immateriaalioikeuteen, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvissä asioissa Hän työskentelee toimiston teknologiaryhmässä.

  Lari on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2014. Lari aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä keväällä 2017. Ennen HPP:lle siirtymistään hän työskenteli lakimiehenä julkisella sektorilla, jossa hän muun muassa neuvotteli tutkimustoimintaan sekä hankintoihin liittyviä sopimuksia sekä neuvoi immateriaalioikeuteen ja tietosuojaan liittyvissä asioissa. Opiskeluaikanaan Lari työskenteli muun muassa kansainvälisessä asianajotoimistossa.

  Larin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • RaatikainenPekka-1MID

  Raatikainen Pekka

  Osakas
  +358 40 751 9457
  Osakas, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 751 9457 /

  Pekka Raatikainen on arvostettu sopimusoikeuteen, riidanratkaisuun sekä kiinteistö- ja rakennusoikeuteen erikoistunut asiantuntija. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus liikejuridiikasta sekä kotimaisten ja kansainvälisten asiakasyritysten avustamisesta sopimusoikeudellisissa asioissa, riidanratkaisussa ja immateriaalioikeudellisissa toimeksiannoissa. Hän on perehtynyt erityisesti ICT-alan asiakkaiden avustamiseen muun muassa hankinnoissa, ulkoistamisessa sekä sääntelyyn ja lisensointiin liittyvissä asioissa.

  Pekka on CEDR:n (Centre for Effective Dispute Resolution) hyväksymä sovittelija sekä International Bar Associationin, Suomen teollisoikeudellisen yhdistyksen ja IT-oikeuden yhdistyksen aktiivinen jäsen.

  Pekka on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global, Best Lawyers) johtavien asiantuntijoiden joukkoon, joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”Very good negotiation abilities.” (Chambers Europe 2017)

  Pekka on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 1992. Hän on työskennellyt aiemmin helsinkiläisessä asianajotoimistossa. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2015.

  Pekan työkielet ovat suomi, englanti ja ruotsi.

 • Emma-Saulny

  Saulny Emmi

  Associate
  +358 40 838 0499
  Associate
  +358 40 838 0499 /

  Emmi Saulny työskentelee toimiston teknologiaryhmässä ja avustaa asiakkaita erityisesti sopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Emmi neuvoo asiakkaita tietosuoja-asioiden ja immateriaalioikeuden osalta.

  Emmi on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2016. Hän on opiskellut oikeustiedettä myös Leuvenin yliopistossa Belgiassa.

  Emmi aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä keväällä 2017. Tätä ennen Emmi on työskennellyt harjoittelijana muun muassa toisessa yritysjuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa sekä kansainvälisissä teknologia-alan yrityksissä.

  Emmin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • HPP-Siivola

  Siivola Jyrki

  Senior Advisor
  +358 40 747 2962LinkedIn
  Senior Advisor, Asianajaja, Varatuomari, OTL, KTM
  +358 40 747 2962 /

  Jyrki Siivola on erikoistunut avustamaan asiakkaita immateriaalioikeuteen ja riidanratkaisuun liittyvissä asioissa. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat erityisesti patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki- ja tekijänoikeudelliset kysymykset.

  Jyrki avustaa asiakkaita erilaisissa riita-asioissa oikeudenkäynneissä sekä sopimusten laadinnassa ja immateriaalioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Hän on hoitanut laajoja oikeudenkäyntejä siviili- ja kauppaoikeuden eri osa-alueilla. Hän avustaa muun muassa teollisuus- ja kaupanalan sekä tele-, palvelu- ja rakennusalan yrityksiä. Ennen asianajotoimintaan ja HPP:n palvelukseen siirtymistään Jyrki on työskennellyt kauppa- ja teollisuusministeriössä lainsäädäntötehtävissä, opetustehtävissä Lapin yliopistossa ja patenttilakimiehenä elektroniikka-alan yrityksessä.

  Jyrki on valmistunut Lapin yliopistosta, missä hän myös suoritti lisensiaatin tutkintonsa. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 1999.

  Jyrkin työkielet ovat suomi ja englanti.