Katso asiantuntemuksen mukaan
 • Associate
  +358 45 176 8100 /

  Stefan Boshkov on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja oman pääoman ehtoisiin rahoitusjärjestelyihin. Stefan avustaa asiakkaitamme sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä transaktioissa. Hän työskentelee osana HPP:n transaktiot ja investoinnit -ryhmää.

  Yritys- ja rahoitusjärjestelyjen lisäksi Stefanin osaamiseen kuuluvat yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja yritysjohdon neuvonantoon liittyvät tehtävät.

  Stefan on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:n palveluksessa Stefan on aloittanut vuonna 2016.

  Aiemmin Stefan on työskennellyt toisessa liikejuridiikkaan erikoistuneessa toimistossa. Ennen asianajoalalle siirtymistä Stefan on kartuttanut pitkän kokemuksen valtionhallinnon tehtävistä.

  Stefanin työkielet ovat suomi ja englanti.

   

 • HPP-aleksei-hanninen

  Hanninen Aleksei

  Senior Associate
  +358 41 527 9816
  Senior Associate
  +358 41 527 9816 /

  Aleksei Hanninen on erikoistunut avustamaan asiakkaita erityisesti yrityskauppoihin liittyvissä asioissa. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat myös sopimus- ja yhtiöoikeus.

  Aleksei työskentelee osana HPP:n yritysjärjestelyryhmää ja avustaa lisäksi Venäjään liittyvissä toimeksiannoissa.

  Aleksei on valmistunut Helsingin yliopistosta. Tämän lisäksi hän on opiskellut Sheffieldin yliopistossa Englannissa ja Pietarin valtionyliopistossa Venäjällä. Aleksei aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä vuonna 2013.

  Aleksein työskentelykieliä ovat suomi, englanti ja venäjä.

 • Osakas, Asianjaja, Varatuomari, KTM
  +358 40 734 3214 /

  Juho Lenni-Taattola on erikoistunut avustamaan asiakkaita insolvenssioikeuteen sekä rahoitusjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyvissä asioissa. Hän vastaa toimiston insolvenssiryhmästä.

  Juho neuvoo asiakkaita erityisesti teollisuuteen ja pääomasijoittamiseen liittyvissä yrityskaupoissa ja -järjestelyissä. Hänellä on laaja kokemus vakuutus- ja rahoitusalalta sekä hallituksen jäsenen tehtävistä.

  Juho on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global), joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”He’s pragmatic. Tries to find solutions. Excellent in all areas.” (Chambers Europe 2017)

  Juho on valmistunut Turun yliopistosta sekä Turun kauppakorkeakoulusta. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 1999 ja osakkaana vuonna 2003.

  Juhon työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Majamaki_Klaus_07_low

  Majamäki Klaus

  Senior Associate
  +358 50 3737 283LinkedIn
  Senior Associate, Asianajaja
  +358 50 3737 283 /

  Klaus Majamäki on erikoistunut avustamaan asiakkaita julkisiin hankintoihin sekä insolvenssioikeuteen liittyvissä asioissa. Hänen osaamisalueitaan ovat myös erilaiset yrityskaupat ja -järjestelyt.

  Klaus on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti ensin harjoittelijana vuonna 2008 ja siirtyi lakimiehen tehtäviin vuonna 2009.

  Klausin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 753 7387 /

  Björn Nykvist on erikoistunut avustamaan asiakkaita rahoitus- ja pääomamarkkinajärjestelyissä, yrityskaupoissa ja infrastruktuurihankkeissa. Hän hoitaa pääasiassa yrityskauppoihin, omaisuus- ja hankerahoituksiin sekä niihin liittyviin vakuus- ja jälleenrahoitusjärjestelyihin liittyviä toimeksiantoja. Toimeksiannot kattavat liiketoimiin kuuluvat kysymykset oikeussääntelystä toimeenpanoon ja riitojen ratkaisuun. Hän vastaa HPP:n rahoitusalan ryhmästä, joka on nimetty ”nousevaksi tähdeksi” Legal 500 -julkaisussa.

  Rahoituksen lisäksi Björn avustaa asiakkaita erityisesti rajat ylittävissä yrityskauppa- ja kiinteistöjärjestelyissä. Hänen työhönsä kuuluu monipuolisen asiakaskunnan neuvonta mukaan lukien suomalaiset ja ulkomaiset pankit sekä rakennus- ja ilmailualan suuret yritysasiakkaat.

  Björn on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global), joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”Commanding grasp of commercial concepts.” (Chambers Europe 2017)

  Björn on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti osakkaana vuonna 2007.

  Björnin työkielet ovat suomi, englanti, ruotsi ja saksa.

 • HPP-Rikala

  Rikala Antti

  Senior Advisor
  +358 44 368 1804LinkedIn
  Senior Advisor
  +358 44 368 1804 /

  Antti Rikala on erikoistunut avustamaan asiakkaita kiinteistö-, yritys- ja rahoitusjärjestelyissä. Hän on toiminut laajoissa suomalaisia ja ulkomaisia kiinteistökohteita käsittävissä projekteissa ja tuntee hyvin muun muassa transaktiorakenteet, neuvotteluprosessit ja markkinakäytännöt. Kiinteistötransaktioiden lisäksi hän on vastannut teollisten toimijoiden välisistä yritysjärjestelyistä ja pääomasijoitusprosesseista sekä yritysten rakennejärjestelyistä ja sopimusasioista.

  Antti on toiminut vuodesta 2002 alkaen asianajotoimistotyössä ja keskittynyt kiinteistö-, yritysjärjestelyt, private equity – ja erityisrahoitusprojekteihin. Häntä on kiitetty muun muassa käytännönläheisistä ratkaisuista ja tarmokkaasta otteesta viedä projekteja tehokkaasti eteenpäin.

  Antti on valmistunut Lapin yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2010.

  Antin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • no photograph yet

  Sandholm Ida

  Associate
  Associate
 • Osakas, Asianajaja
  +358 400 241 114 /

  Antti Säiläkivi on erikoistunut avustamaan asiakkaita yrityskaupoissa ja oman pääoman ehtoisissa rahoitusjärjestelyissä, joista hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus. Antin erikoisosaamista ovat myös vaativat yhtiöoikeudelliset kysymykset ja neuvonanto corporate governance -asioissa.

  Antin asiakkaisiin lukeutuvat kotimaiset ja kansainväliset pääomasijoittajat, julkiset ja keskisuuret yhtiöt sekä pankit ja muut rahoituslaitokset. Antti osallistuu säännönmukaisesti rajat ylittäviin yritys- ja rahoitusjärjestelyihin. Lisäksi Antti luennoi ja kirjoittaa säännöllisesti erityisesti yhtiöoikeudesta ja hyvästä hallintotavasta. Antti toimii myös useiden yritysten ja yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokousten puheenjohtajana.

  Antti on valmistunut Turun yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti Specialist Counselina vuonna 2011. Ennen siirtymistään HPP:lle Antti työskenteli johtavassa suomalaisessa asianajotoimistossa. Antilla on myös kokemusta pörssinoteeratun yrityksen lakimiehen tehtävistä, erityisalueenaan kansainväliset yritysjärjestelyt ja joint venture -hankkeet.

  Antin työkielet ovat suomi, englanti ja ruotsi.

 • Osakas, asianajaja
  +358 400 409 702 /

  Sami Uoti on ollut mukana asianajotoiminnassa vuodesta 1991. Hänellä on monipuolinen kokemus niin pienistä kuin erittäin suuristakin yrityssaneeraus- ja konkurssiasioista. Uoti on toiminut koko asianajouransa aktiivisesti tuomioistuimissa. Hän on avustanut päämiehiään lukuisissa vaativissa rikos- ja siviilioikeudenkäynneissä. Uoti on myös kokenut välimies.

  Sami Uoti oli Helsingin Asianajajayhdistyksen hallituksen jäsen 10 vuotta toimien yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2006-2010. Hän luennoi säännöllisesti erityisesti tuomioistuinprosesseista.

  Sami Uoti on toiminut vuoden 2013 alusta konkurssiasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana.