Katso asiantuntemuksen mukaan
 • HPP-Mikko-Erkkilä

  Erkkilä Mikko

  Senior Advisor
  +358 40 773 7311
  Senior Advisor, Asianajaja, Varatuomari, LL.M.
  +358 40 773 7311 /

  Mikko Erkkilä on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä, joiden osalta hän tuntee 20-vuotisen ammatillisen kokemuksensa perusteella eri tuomioistuin- ja muut viranomaismenettelyt myös käytännössä. Hän työskentelee osana toimiston ympäristö- ja riidanratkaisuryhmiä. Mikko tarjoaa asiakkaiden käyttöön myös erinomaisen liikejuridiikan yleistuntemuksensa. Tuomioistuinharjoittelua lukuun ottamatta hän on suorittanut koko työuransa asianajotehtävissä.

  Mikko on valmistunut Lapin yliopistosta, ja hän on suorittanut jatko-opintonsa Helsingin yliopistossa pääaineenaan EU- ja ympäristöoikeus. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2001.

  Mikon työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Minna-Juhola

  Juhola Minna

  Associate
  +358 40 557 1210
  Associate
  +358 40 557 1210 /

  Minna Juhola on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Hän työskentelee toimiston ympäristöoikeusryhmässä erityisosaamisalueinaan ympäristölupa- ja valitusasiat sekä luonnonsuojeluoikeuteen liittyvät oikeudelliset kysymykset. Lisäksi Minna neuvoo asiakkaita erityisesti energia-alan hankkeissa, yrityskaupoissa sekä kiinteistötransaktioissa.

  Minna on valmistunut Turun yliopistosta ja kirjoittanut pro gradu -tutkielmansa kansainvälisestä ilmastopolitiikasta. Lisäksi Minna on opiskellut ympäristö- ja energiaoikeutta Reykjavikin yliopistossa Islannissa.

  Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään vuonna 2015, Minna työskenteli toisessa ympäristö- ja kiinteistöjuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa.

  Minnan työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Oskari Kemppinen lähi

  Kemppinen Oskari

  Associate
  +358 50 338 3667
  Associate
  +358 50 338 3667 /

  Oskari Kemppinen on erikoistunut kiinteistötransaktioihin.

  Oskarin erityisosaamista ovat myös yritysverotukseen ja osakeyhtiöoikeuteen liittyvät kysymykset.

 • Osakas, Asianajaja, OTL
  +358 40 779 7878 /

  Kari Marttinen on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristöoikeuden ja alaan liittyvän riidanratkaisun kysymyksissä. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat lupamenettelyt, hallintolainkäyttöasiat, ympäristövastuu- ja luonnonsuojeluasiat, jätehuolto ja kierrätys sekä infrastruktuurihankkeet. Hän vastaa toimiston ympäristöryhmästä.

  Karilla on kokemusta erityisesti asiakkaiden avustamisesta vanhojen teollisuusalueiden vastuukysymyksissä sekä monimutkaisista vesilain, ympäristönsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lupa- ja valitusasioista sekä ympäristövastuiden riidanratkaisuista. Hän on toiminut päävastuullisena asianajajana useissa suurhankkeissa. Hän on myös toiminut opetustehtävissä Helsingin yliopistossa sekä Teknillisessä korkeakoulussa Espoossa.

  Kari avustaa energia-, kaupan- ja teollisuusalan yrityksiä, metsä-, metalli- ja kierrätysalan yrityksiä sekä erilaisia instituutioita ja etujärjestöjä. Hänellä on laaja kokemus kierrätysteollisuudesta ja tuottajavastuuasioista erityisesti pakkausalalta. Hänen osaamisensa keskiöön kuuluvat niin ikään luonnonsuojelu- ja lunastusasiat sekä niihin liittyvä riidanratkaisu. Hänen asiantuntija-asemansa on tunnustettu ympäristöoikeuden alalla sekä Suomessa että kansainvälisestikin.

  Kansainväliset asianajoalaa arvioivat hakemistot (Chambers Europe, Legal 500, The Best Lawyers ja Who´s Who Legal) sijoittavat Karin Suomen johtavien asianajajien joukkoon:

  ”Leading environmental law specialist. Vast knowledge. Easy-going, understands client needs and is always available.” (Chambers Europe 2017)

  Kari on valmistunut Helsingin yliopistosta yhtenä ensimmäisistä EU-oikeuteen erikoistuneista juristeista vuonna 1991. Oikeustieteiden lisensiaatiksi hän valmistui vuonna 1995.

  Karin työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

 • Marttinen_Suvi_03_low

  Marttinen Suvi

  Senior Advisor
  +358 40 580 7686LinkedIn
  Senior Advisor, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 580 7686 /

  Suvi Marttinen on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen liittyvissä asioissa. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat kaavoitus- ja rakennusoikeus sekä luonnonsuojeluun ja kaivosoikeuteen liittyvät oikeudelliset kysymykset. Hänen vahvuuksiinsa lukeutuvat myös maa- ja vesirakentamishankkeet, lunastusasiat sekä oikeudenkäynnit maaoikeusasioissa.

  Suvi avustaa teollisuus-, maanrakennuksen- sekä energia-, jäte- ja logistiikka-alan yrityksiä. Hän toimii myös julkisena kaupanvahvistajana. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään hän työskenteli ympäristö- ja kiinteistöasioiden lakimiehenä Arviointikeskus Oy:ssä ja maanmittaushallituksessa.

  Suvi on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2006.

  Suvin työkielinä ovat suomi, ruotsi, englanti ja saksa.

 • RaatikainenPekka-1MID

  Raatikainen Pekka

  Osakas
  +358 40 751 9457
  Osakas, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 751 9457 /

  Pekka Raatikainen on arvostettu sopimusoikeuteen, riidanratkaisuun sekä kiinteistö- ja rakennusoikeuteen erikoistunut asiantuntija. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus liikejuridiikasta sekä kotimaisten ja kansainvälisten asiakasyritysten avustamisesta sopimusoikeudellisissa asioissa, riidanratkaisussa ja immateriaalioikeudellisissa toimeksiannoissa. Hän on perehtynyt erityisesti ICT-alan asiakkaiden avustamiseen muun muassa hankinnoissa, ulkoistamisessa sekä sääntelyyn ja lisensointiin liittyvissä asioissa.

  Pekka on CEDR:n (Centre for Effective Dispute Resolution) hyväksymä sovittelija sekä International Bar Associationin, Suomen teollisoikeudellisen yhdistyksen ja IT-oikeuden yhdistyksen aktiivinen jäsen.

  Pekka on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global, Best Lawyers) johtavien asiantuntijoiden joukkoon, joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”Very good negotiation abilities.” (Chambers Europe 2017)

  Pekka on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 1992. Hän on työskennellyt aiemmin helsinkiläisessä asianajotoimistossa. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2015.

  Pekan työkielet ovat suomi, englanti ja ruotsi.

 • HPP-Rikala

  Rikala Antti

  Senior Advisor
  +358 44 368 1804LinkedIn
  Senior Advisor
  +358 44 368 1804 /

  Antti Rikala on erikoistunut avustamaan asiakkaita kiinteistö-, yritys- ja rahoitusjärjestelyissä. Hän on toiminut laajoissa suomalaisia ja ulkomaisia kiinteistökohteita käsittävissä projekteissa ja tuntee hyvin muun muassa transaktiorakenteet, neuvotteluprosessit ja markkinakäytännöt. Kiinteistötransaktioiden lisäksi hän on vastannut teollisten toimijoiden välisistä yritysjärjestelyistä ja pääomasijoitusprosesseista sekä yritysten rakennejärjestelyistä ja sopimusasioista.

  Antti on toiminut vuodesta 2002 alkaen asianajotoimistotyössä ja keskittynyt kiinteistö-, yritysjärjestelyt, private equity – ja erityisrahoitusprojekteihin. Häntä on kiitetty muun muassa käytännönläheisistä ratkaisuista ja tarmokkaasta otteesta viedä projekteja tehokkaasti eteenpäin.

  Antti on valmistunut Lapin yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2010.

  Antin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Johanna Roine Lähi3

  Roine Johanna

  Associate
  Associate

  Johanna Roine on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat erityisesti kaavoitus- ja rakennusoikeuteen sekä kiinteistökehitykseen ja kiinteistötransaktioihin liittyvät kysymykset.

  Oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi Johanna on opiskellut kansainvälistä ympäristöoikeutta Irlannissa sekä rakennetun ympäristön suunnittelua ja taloutta Aalto-yliopistossa.

 • Osakas, Asianajaja, LL.M.
  +358 40 553 1010 /

  Jari Tuomala vastaa HPP:n kiinteistöt ja rakentaminen -praktiikasta. Hänellä on monipuolinen ja käytännönläheinen yli 15 vuoden kokemus asiakkaiden avustamisesta kiinteistöjen koko elinkaareen (maankäyttö – kehittäminen – rakentaminen –käyttö – kauppa – alasajo) liittyvissä asioissa. Lukuisten sijoitustransaktioiden lisäksi hän on jatkuvasti mukana erilaisissa kehitys- ja rakennushankkeissa, mm. lisärakentamiseen ja käyttötarkoituksen muutokseen liittyvissä asioissa. Hänellä on myös laaja kokemus teollisuuskiinteistöistä ja infrastruktuurihankkeista sekä yritystoiminnan ympäristövastuista.

  Jari on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global), joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”Very good at making complicated matters simple.” (Chambers Europe 2017)

  Jari on valmistunut Helsingin yliopistosta. Lisäksi hän on suorittanut Master of Laws -jatkotutkinnon Eurooppa- ja ympäristöoikeudesta Aberdeenin yliopistossa Skotlannissa. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2003 ja osakkaana vuonna 2010.

  Jarin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, asianajaja, varatuomari
  +358 40 500 3868 /

  Marko Wainio on erikoistunut riidanratkaisuun. Hän toimii asiakkaidemme asiamiehenä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä. Markolla on erittäin laaja-alainen ja pitkä kokemus vaativien ja monimutkaisten kaupallisten riitojen ratkaisemisesta. Hänet tunnetaan myös yhtenä maamme arvostetuimmista välimiehistä.

  Kansainväliset asianajoalaa arvioivat hakemistot (Chambers Europe, Legal 500, The Best Lawyers ja Who´s Who Legal) sijoittavat Markon Suomen johtavien asianajajien joukkoon riidanratkaisussa.

  ”His legal skills and knowledge are outstanding. He’s quick to understand things and obviously highly intelligent.” (Chambers Global, Dispute resolution, 2017)

  ”Marko Wainio receives wide-ranging praise from clients for his dispute resolution expertise.” (Chambers Europe 2016, Dispute resolution)

  ”He is a very analytical litigator and an especially good writer; I would simply say he has outstanding advocacy skills.” (Chambers Global, Dispute resolution, 2015)

  ”Marko Wainio is highly recommended by sources for domestic litigation cases and also for his expertise in construction-related dispute. His written statements and performance in court are brilliant.” (Chambers Global, Dispute resolution, 2015)

  ”Marko Wainio draws praise from across the market for his strength in dispute resolution.” (Chambers Europe, Dispute Resolution, 2014)

  “Marko Wainio is well regarded as a ”fearless” advocate in domestic litigation and arbitration.” (Chambers Europe, Dispute Resolution, 2013)

  “One of the best litigators in Finland.” (EMEA Legal 500, Dispute Resolution, 2012)

  Marko on suorittanut oikeustieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnot Helsingin yliopistossa ja hän on saanut varatuomarin arvonimen auskultoituaan Helsingin käräjäoikeudessa.

  Markon työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.