Katso asiantuntemuksen mukaan
 • Osakas, Asianajaja
  +358 45 657 5758 /

  Andrew on erikoistunut avustamaan asiakkaita rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä sekä kauppa- ja yhtiöoikeuteen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä keskittyen erityisesti energiaan ja infrastruktuuriin liittyviin transaktioihin ja projekteihin. Hän neuvoo sekä suomalaisia että kansainvälisiä asiakkaita rajat ylittävässä liiketoiminnassa.

  Andrewlla on pitkäaikainen kokemus kansainvälisten sijoittajien, rahastojen ja strategisten ostajien neuvonnasta suomalaisten omistusten hankinnasta sekä sijoituksista suomalaisiin kohteisiin. Andrew neuvoo asiakkaitaan toistuvasti myös uusiutuvaan energiaan liittyvissä hankkeissa, joissa hän on Suomen lisäksi avustanut niin Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin Lähi-idässäkin. Viime vuosina Andrew on avustanut erityisesti kansainvälisiä vakuutusyhtiöitä Warranty & Indemnity – vakuutusten osalta suomalaisissa transaktioissa, joiden arvo on yli 5 miljardia euroa.

  Andrewlla on sekä suomalaisen että englantilaisen asianajajan pätevyys. Hän pätevöityi englantilaiseksi asianajajaksi vuonna 2001 Englannin ja Walesin korkeimmassa oikeudessa suoritettuaan oikeustieteellisen tutkintonsa Nottinghamin yliopistossa ja ammattitutkintonsa oikeustieteellisessä tiedekunnassa Guildfordissa, Englannissa.

  HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2009. Ennen Suomeen tuloaan ja HPP:n palvelukseen siirtymistä hän työskenteli usean eri asianajotoimiston osakkaana Lontoossa.

  Andrew’n työkieli on englanti.

 • HPP-LeinoLaura-3MID

  Leino Laura

  Senior Associate
  +358 50 412 0869
  Senior Associate, FM
  +358 50 412 0869 /

  Laura Leino on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristö- ja vesistöasioissa. Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat ympäristölupa-asiat, ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luonnonsuojeluoikeus. Lisäksi hänellä on laaja kokemus hankkeiden vesistö-, ympäristö- ja luontovaikutusten arvioinneista ja erilaisista ympäristöselvityksistä.

  Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään Laura toimi seniorikonsulttina ympäristökonsultointiin erikoistuneessa yrityksessä sekä ympäristöbiologina energia-alan yrityksessä. Lisäksi hän on työskennellyt nuorena asiantuntijana YK:n Euroopan talouskomissiossa, rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan Espoon sopimuksen sihteeristössä.

  Laura on valmistunut biologiksi (FM) Helsingin yliopistosta vuonna 2007 ja oikeustieteen maisteriksi vuonna 2014. HPP:n palveluksessa Laura aloitti vuoden 2014 alussa.

  Lauran työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, Asianajaja, OTL
  +358 40 779 7878 /

  Kari Marttinen on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristöoikeuden ja alaan liittyvän riidanratkaisun kysymyksissä. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat lupamenettelyt, hallintolainkäyttöasiat, ympäristövastuu- ja luonnonsuojeluasiat, jätehuolto ja kierrätys sekä infrastruktuurihankkeet. Hän vastaa toimiston ympäristöryhmästä.

  Karilla on kokemusta erityisesti asiakkaiden avustamisesta vanhojen teollisuusalueiden vastuukysymyksissä sekä monimutkaisista vesilain, ympäristönsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lupa- ja valitusasioista sekä ympäristövastuiden riidanratkaisuista. Hän on toiminut päävastuullisena asianajajana useissa suurhankkeissa. Hän on myös toiminut opetustehtävissä Helsingin yliopistossa sekä Teknillisessä korkeakoulussa Espoossa.

  Kari avustaa energia-, kaupan- ja teollisuusalan yrityksiä, metsä-, metalli- ja kierrätysalan yrityksiä sekä erilaisia instituutioita ja etujärjestöjä. Hänellä on laaja kokemus kierrätysteollisuudesta ja tuottajavastuuasioista erityisesti pakkausalalta. Hänen osaamisensa keskiöön kuuluvat niin ikään luonnonsuojelu- ja lunastusasiat sekä niihin liittyvä riidanratkaisu. Hänen asiantuntija-asemansa on tunnustettu ympäristöoikeuden alalla sekä Suomessa että kansainvälisestikin.

  Kansainväliset asianajoalaa arvioivat hakemistot (Chambers Europe, Legal 500, The Best Lawyers ja Who´s Who Legal) sijoittavat Karin Suomen johtavien asianajajien joukkoon:

  ”Leading environmental law specialist. Vast knowledge. Easy-going, understands client needs and is always available.” (Chambers Europe 2017)

  Kari on valmistunut Helsingin yliopistosta yhtenä ensimmäisistä EU-oikeuteen erikoistuneista juristeista vuonna 1991. Oikeustieteiden lisensiaatiksi hän valmistui vuonna 1995.

  Karin työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

 • Osakas, Toimitusjohtaja, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 761 9177 /

  Markku Mäkinen on erikoistunut avustamaan asiakkaita teknologia-, media- ja telekommunikaatiohankkeissa ja -projekteissa. Hänellä on myös pitkä kokemus myynnin ja jakelun, markkinoinnin, mobiilipalvelujen, lisensioinnin, tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä uuden yritystoiminnan ja start-up-yritysten lakiasioista. Hän vastaa toimiston teknologia, media ja telekommunikaatio -ryhmästä.

  Markku avustaa teollisuus- ja palvelualan yrityksiä erityisesti ICT -toimialalla. Hänellä on yli 20 vuoden laaja kokemus vaativista teknologiaprojekteista kansainvälisessä ympäristössä. Hän on vetänyt useita lakitiimejä mukaan lukien Nokian lakiasiainosastot Kiinassa ja Yhdysvalloissa ja vastannut mm. Nokian tutkimuskeskuksen ja Nokia Ventures Organization -yksikön lakiasioista. Vuodesta 2008 HPP:lle siirtymiseen saakka Markku vastasi Nokian globaalin markkinoinnin, jälleen ja online -myynnin, logistiikan ja asiakastuen lakiasioista. Ennen Nokian palvelukseen siirtymistä hän oli osakkaana helsinkiläisessä asianajotoimistossa. Markku toimii myös start-up-yrityksen hallituksen jäsenenä.

  Markku on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2012. Markun työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 753 7387 /

  Björn Nykvist on erikoistunut avustamaan asiakkaita rahoitus- ja pääomamarkkinajärjestelyissä, yrityskaupoissa ja infrastruktuurihankkeissa. Hän hoitaa pääasiassa yrityskauppoihin, omaisuus- ja hankerahoituksiin sekä niihin liittyviin vakuus- ja jälleenrahoitusjärjestelyihin liittyviä toimeksiantoja. Toimeksiannot kattavat liiketoimiin kuuluvat kysymykset oikeussääntelystä toimeenpanoon ja riitojen ratkaisuun. Hän vastaa HPP:n rahoitusalan ryhmästä, joka on nimetty ”nousevaksi tähdeksi” Legal 500 -julkaisussa.

  Rahoituksen lisäksi Björn avustaa asiakkaita erityisesti rajat ylittävissä yrityskauppa- ja kiinteistöjärjestelyissä. Hänen työhönsä kuuluu monipuolisen asiakaskunnan neuvonta mukaan lukien suomalaiset ja ulkomaiset pankit sekä rakennus- ja ilmailualan suuret yritysasiakkaat.

  Björn on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global), joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”Commanding grasp of commercial concepts.” (Chambers Europe 2017)

  Björn on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti osakkaana vuonna 2007.

  Björnin työkielet ovat suomi, englanti, ruotsi ja saksa.

 • Osakas, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 350 7797 /

  Tarja Pirinen on erikoistunut avustamaan asiakkaita malminetsintä- ja kaivosprojekteissa. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus malminetsintä- ja kaivostoiminnan laaja-alaisesta juridiikasta. Hänellä on myös pitkä kokemus IT – ja teknologiayhtiöiden avustamisesta sopimusasioissa. Tarja vastaa toimiston kaivostoiminta -ryhmästä ja kuuluu myös ympäristöryhmään sekä teknologia-, media- ja telekommunikaatioryhmään.

  Tarja avustaa kaivosalalla toimivia kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä etsintä- ja kaivoshankkeiden eri vaiheissa esiin nousevissa juridisissa kysymyksissä. Hän on avustanut useita kotimaisia ja kansainvälisiä kaivosyhtiöitä muun muassa lupaprosesseihin, oikeuksien hankintaan ja hallinnointiin sekä maanomistukseen liittyvissä kysymyksissä, kaivosalan yritysjärjestelyissä ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä sekä kaivosyhtiöiden osto- ja myyntisopimuksissa.

  Tarja on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global), joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”Good knowledge, especially in environmental and mining law.” (Chambers Europe 2017)

  Tarja on valmistunut Turun yliopistosta. Ennen HPP:lle siirtymistä hän työskenteli toisessa suomalaisessa asianajotoimistossa ja sitä ennen newyorkilaisen asianajotoimiston Helsingin toimistossa. Tarja on työskennellyt myös asianajotoimistossa New Yorkissa. HPP:n palveluksessa hän aloitti marraskuussa 2012.

  Tarjan työkielet ovat suomi ja englanti.