Katso asiantuntemuksen mukaan
 • Aaltonen Anu

  Senior Associate
  +358 40 747 9544
  Senior Associate, Asianajaja
  +358 40 747 9544 /

  Anu Aaltonen on erikoistunut avustamaan asiakkaita kilpailu- ja EU-oikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Anulla on laaja-alaista kokemusta erilaisista kilpailuoikeudellisista toimeksiannoista mm. tele-, metsä-, lääke-, ja rakennussektoreilla. Asiakkaiden sopimusten ja käytäntöjen arvioinnin ohella Anu kouluttaa asiakkaita kilpailuoikeuskysymyksissä, mm. kilpailijoiden väliseen yhteistyöhön ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyen. Anun ydinosaamiseen kuuluvat myös kilpailuoikeusprosessit markkinaoikeudessa ja kilpailuviranomaisissa.

  Anulla on laaja-alaista osaamista kilpailuoikeudellisista vahingonkorvausprosesseista sekä valtiontukia koskevista kysymyksistä. Kilpailuoikeuden ohella Anun osaamiseen kuuluvat EU:n sisämarkkinakysymykset.

  Anu on ollut HPP:n palveluksessa vuodesta 2008 lähtien. Hänellä on myös kokemusta EU:n komission kilpailun pääosastolta.

 • Ahtiainen Maija

  Senior Associate
  +358 50 435 5342
  Senior Associate, Asianajaja, Varatuomari
  +358 50 435 5342 /

  Maija Ahtiainen on erikoistunut riidanratkaisuun. Hän avustaa asiakkaitamme kaupallisiin riitoihin liittyvissä oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä sekä rikosoikeudenkäynneissä. Maijan osaamisalueisiin kuuluvat myös yleinen sopimusoikeus ja erityisesti teknologia-alan sopimuksiin liittyvät juridiset kysymykset. Maija on myös toiminut välimiesoikeuksien sihteerinä.

  Maija on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2013. Lisäksi hän on opiskellut sopimus- ja yhtiöoikeutta Glasgow’n yliopistossa Isossa-Britanniassa.

  Maija aloitti HPP:n palveluksessa vuonna 2017, mitä ennen hän on työskennellyt lakimiehenä kansainvälisessä asianajotoimistossa. Hän on myös suorittanut harjoittelun Korkeimmassa oikeudessa. Maija on saanut varatuomarin arvonimen auskultoituaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

  Maijan työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, Asianajaja, OTL, LL.M.
  +358 40 775 7171 /

  Jouni Alanen on erikoistunut avustamaan asiakkaita EU:n sisämarkkina- ja kilpailuoikeuteen sekä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat myös muiden muassa jäte- ja vesihuoltoalojen sekä lääke- ja lentoliikennealan oikeudelliset kysymykset. Hän vastaa toimiston julkisten hankintojen ryhmästä.

  Jouni toimii vuosittain asiamiehenä kymmenissä hankintariidoissa markkinaoikeudessa ja hän on toiminut kilpailutuskonsulttina lukuisissa suurissa, jopa satojen miljoonien arvoisissa kilpailutuksissa. Jounilla on laaja kokemus määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön ja julkisten yritysten yksinoikeuksiin liittyvistä toimeksiannoista. Hän on kirjoittanut runsaasti EU:n sisämarkkina- ja kilpailuoikeuteen liittyviä artikkeleita ja muita julkaisuja ja laatinut lausuntoja ja selvityksiä EU-oikeuden kansallisesta soveltamisesta ja tulkinnasta eri viranomaisille, yrityksille ja toimialajärjestöille.

  Jouni on valmistunut Helsingin yliopistosta, missä hän suoritti myös lisensiaatin tutkintonsa. Hän on suorittanut EU-oikeuden jatko-opintonsa Saarlandin yliopistossa Saksassa. HPP:n palveluksessa osakkaana hän aloitti vuonna 2001.

  Jounin työkielet ovat suomi, englanti ja saksa.

 • Andersin Atte

  Associate
  +358 45 633 4305
  Associate
  +358 45 633 4305 /

  Atte Andersin on erikoistunut avustamaan asiakkaita teknologia- ja sopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Hän työskentelee toimiston teknologiaryhmässä. Atte avustaa asiakkaita myös julkisten hankintojen sekä immateriaalioikeuden osalta.

  Atte on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2017, ja aloitti valmistumisensa jälkeen HPP:n palveluksessa lakimiehenä. Hän on opiskellut oikeustiedettä myös Iso-Britanniassa Aberystwythin yliopistossa. Opiskeluaikanaan Atte työskenteli HPP:n lisäksi muun muassa kuluttajaneuvojana luottotietorekisteriä hallinnoivassa yhtiössä sekä harjoittelijana useissa suomalaisissa asianajotoimistoissa.

  Aten työkielet ovat suomi ja englanti.

   

 • Associate
  +358 45 176 8100 /

  Stefan Boshkov on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja oman pääoman ehtoisiin rahoitusjärjestelyihin. Stefan avustaa asiakkaitamme sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä transaktioissa. Hän työskentelee osana HPP:n transaktiot ja investoinnit -ryhmää.

  Yritys- ja rahoitusjärjestelyjen lisäksi Stefanin osaamiseen kuuluvat yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja yritysjohdon neuvonantoon liittyvät tehtävät.

  Stefan on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:n palveluksessa Stefan on aloittanut vuonna 2016.

  Aiemmin Stefan on työskennellyt toisessa liikejuridiikkaan erikoistuneessa toimistossa. Ennen asianajoalalle siirtymistä Stefan on kartuttanut pitkän kokemuksen valtionhallinnon tehtävistä.

  Stefanin työkielet ovat suomi ja englanti.

   

 • Osakas, Asianajaja
  +358 45 657 5758 /

  Andrew Cotton on erikoistunut avustamaan asiakkaita kansainväliseen kauppa- ja yhtiöoikeuteen sekä IP- ja teknologia-alaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Hän neuvoo sekä suomalaisia että kansainvälisiä asiakkaita rajat ylittävässä liiketoiminnassa. Andrewlla on sekä suomalaisen että englantilaisen asianajan pätevyys.

  Andrew’n osaaminen keskittyy erityisesti rajat ylittäviin yrityskauppoihin ja –järjestelyihin sekä IT-, teknologia-, cleantech- ja tietoliikennetoimialoihin. Hän on laatinut asiakkaiden puolesta sopimuksia muun muassa merkittävien kansainvälisten tietoliikenneoperaattorien kanssa. Ennen Suomeen tuloaan ja HPP:n palvelukseen siirtymistään hän työskenteli usean eri asianajotoimiston osakkaana Lontoon Cityssä.

  Andrew pätevöityi englantilaiseksi asianajajaksi vuonna 2001 Englannin ja Walesin korkeimmassa oikeudessa suoritettuaan oikeustieteellisen tutkintonsa Nottinghamin yliopistossa ja ammattitutkintonsa oikeustieteellisessä tiedekunnassa Guildfordissa, Englannissa. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2009.

  Andrew’n työkieli on englanti.

 • Erkkilä Mikko

  Senior Advisor
  +358 40 773 7311
  Senior Advisor, Asianajaja, Varatuomari, LL.M.
  +358 40 773 7311 /

  Mikko Erkkilä on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä, joiden osalta hän tuntee 20-vuotisen ammatillisen kokemuksensa perusteella eri tuomioistuin- ja muut viranomaismenettelyt myös käytännössä. Hän työskentelee osana toimiston ympäristö- ja riidanratkaisuryhmiä. Mikko tarjoaa asiakkaiden käyttöön myös erinomaisen liikejuridiikan yleistuntemuksensa. Tuomioistuinharjoittelua lukuun ottamatta hän on suorittanut koko työuransa asianajotehtävissä.

  Mikko on valmistunut Lapin yliopistosta, ja hän on suorittanut jatko-opintonsa Helsingin yliopistossa pääaineenaan EU- ja ympäristöoikeus. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2001.

  Mikon työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Gahmberg-Hisinger Nora

  Osakas
  +358 50 532 2532LinkedIn
  Osakas
  +358 50 532 2532 /

  Nora Gahmberg-Hisinger on erikoistunut avustamaan asiakkaita meri- ja kuljetusoikeuteen, kansainväliseen kauppaoikeuteen, vakuutusoikeuteen sekä riidanratkaisuun liittyvissä kysymyksissä. Nora on vastuussa toimiston menestyksekkäästä kuljetusryhmästä, jolla on vuosikymmenten kokemus erilaisista meri- ja kuljetusoikeuden alaan liittyvistä toimeksiannoista.

  Ennen siirtymistään HPP:lle Nora työskenteli lakimiehenä Norjassa kanadalaisen Teekay Corporationin tytäryhtiössä ja Teekay Petrojarl Production AS -varustamossa ja sitä ennen suomalaisessa meri- ja kuljetusoikeuteen erikoistuneessa asianajotoimistossa. Nora hoitaa toimeksiantoja kotimaisille ja kansainvälisille vakuutusyhtiöille, varustamoille, huolinta- ja kuljetusalan yrityksille, kuljetusasiakkaille, sekä valtion laitoksille ja viranomaisille.

  Nora on Suomen Merioikeusyhdistys Ry:n (CMI Finland), sekä WISTA Finland Ry:n (Women’s International Shipping and Trading Association) hallituksen jäsen.

  Nora on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global, Legal500), joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”An excellent lawyer, a skilful negotiator, extremely effective and flexible.” (Chambers Europe 2017)

  ”Brilliant negotiator.” (Legal 500)

  Nora on valmistunut oikeustieteen maisteriksi sekä Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta että Uppsala Universitetin oikeustieteellisestä tiedekunnasta.

  Noran työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

 • Haapasalo Toni

  Associate
  +358 44 033 0331
  Associate
  +358 44 033 0331 /

  Toni Haapasalo on erikoistunut neuvomaan asiakkaita erityisesti työoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään hän toimi työsuojeluviranomaisena julkisella sektorilla ja lakimiehenä sekä palkansaajajärjestössä että kansainvälisessä asianajotoimistossa.

  Toni on valmistunut Turun yliopistosta. Tämän lisäksi hän on opiskellut vuoden Sheffieldin yliopistossa Englannissa. Toni aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä syksyllä 2016.

  Tonin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Halkilahti Jenni

  Associate
  +358 50 537 3387
  Associate
  +358 50 537 3387 /

  Jenni Halkilahti on erikoistunut avustamaan asiakkaita teknologiaoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Hän työskentelee toimiston teknologiaryhmässä erityisosaamisalueenaan tietosuoja- ja tietoturva-asiat. Jenni neuvoo asiakkaita myös immateriaalioikeuden osalta.

  Jenni on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2014. Hän on opiskellut oikeustiedettä myös New Yorkissa Hofstran yliopistossa. Jenni aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä syksyllä 2015. Ennen HPP:lle siirtymistään hän työskenteli tutkimuslakimiehenä julkisella sektorilla, jossa hän muun muassa neuvotteli kansainvälisiä tutkimussopimuksia erityisesti ICT- ja life sciences -alojen hankkeissa sekä avusti tutkijoita tutkimustulosten kaupallistamiseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskeluaikanaan Jenni työskenteli kansainvälisessä teknologia-alan yrityksessä.

  Jennin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Hammarström Jörgen

  Osakas
  +358 40 501 5274
  Osakas, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 501 5274 /

  Jörgen Hammarström on erikoistunut neuvomaan asiakkaita erityisesti riidanratkaisuun, välimiesmenettelyihin ja muun tyyppisiin oikeudenkäynteihin sekä yhtiöoikeuteen ja erilaisiin yritysjärjestelyihin liittyvissä asioissa. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat yritys- ja liiketoiminnan sopimukset ja transaktiot.

  Jörgen on edustanut lähes 30 vuoden ajan toimiston kotimaisia ja kansainvälisiä yritys- ja yhteisöasiakkaita erilaisissa liiketoimintaan liittyvissä välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hän on myös toiminut välimiehenä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä välimiesmenettelyissä.

  Jörgen on uransa aikana neuvonut toimiston kotimaisia ja kansainvälisiä yritys- ja yhteisöasiakkaita kaikenlaisissa yhtiöoikeuteen ja yleisesti liiketoimintaan liittyvissä asioissa sekä hoitanut lukuisia määriä niin suuria kuin pieniä yrityskauppoja ja muita yritysjärjestelyitä.

  Jörgen on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 1985 ja osakkaana vuonna 1988.

  Jörgenin työkielet ovat ruotsi, suomi ja englanti.

 • Hamro-Drotz Markus

  Senior Associate
  +358 40 568 9470LinkedIn
  Senior Associate, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 568 9470 /

  Markus Hamro-Drotz on erikoistunut avustamaan asiakkaita erityisesti oikeudenkäynneissä ja riitojen ratkaisussa. Hän toimii osana toimiston riidanratkaisuryhmää.

  Markus on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2011.

  Markuksen työkielet ovat, ruotsi, suomi ja englanti.

 • Hanninen Aleksei

  Senior Associate
  +358 41 527 9816
  Senior Associate
  +358 41 527 9816 /

  Aleksei Hanninen on erikoistunut avustamaan asiakkaita erityisesti yrityskauppoihin liittyvissä asioissa. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat myös sopimus- ja yhtiöoikeus.

  Aleksei työskentelee osana HPP:n yritysjärjestelyryhmää ja avustaa lisäksi Venäjään liittyvissä toimeksiannoissa.

  Aleksei on valmistunut Helsingin yliopistosta. Tämän lisäksi hän on opiskellut Sheffieldin yliopistossa Englannissa ja Pietarin valtionyliopistossa Venäjällä. Aleksei aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä vuonna 2013.

  Aleksein työskentelykieliä ovat suomi, englanti, venäjä ja ruotsi.

 • Heinonen Ella

  Associate
  +358 41 507 5868
  Associate
  +358 41 507 5868 /
 • Helvola Amanda

  Associate
  +358 44 5353 882
  Associate
  +358 44 5353 882 /

  Amanda Helvola on erikoistunut avustamaan asiakkaita teknologiaoikeuteen liittyvissä asioissa. Hän työskentelee toimiston teknologiaryhmässä. Amanda avustaa asiakkaita myös sopimusoikeuden sekä immateriaalioikeuden osalta.

  Amanda on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2016. Hän on opiskellut oikeustiedettä myös Aberdeenin yliopistossa Skotlannissa. Amanda aloitti työskentelyn HPP:llä vuonna 2017. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistä Amanda työskenteli kansainvälisessä teknologia-alan yrityksessä.

  Amandan työkielet ovat suomi ja englanti

 • Osakas, asianajaja, varatuomari
  + 358 40 505 3666 /

  Harri Hynninen neuvoo asiakkaitaan yksittäisissä järjestelyissä ja projekteissa, jatkuvana neuvontana asiakkaiden toimintojen tukena sekä konfliktien hallinnassa ja riitojen ratkaisussa. Harrilla on yli 20 vuoden kokemus asianajotehtävistä ja laaja kokemus haastavista yritysjärjestelyistä sekä yhtiöoikeudellisista ja arvopaperimarkkinaoikeudellisista asioista.

  Harri avustaa sekä pörssissä noteerattuja julkisia osakeyhtiöitä että yksityisiä yhtiötä ja muita yhteisöjä sekä sijoitustoimintaa harjoittavia yhteisöjä, kuten pääomasijoittajia, rahastoja ja työeläkevakuutusyhtiöitä.

  Kansainväliset asianajoalaa arvioivat hakemistot ovat useiden vuosien ajan noteeranneet Harrin sekä yritysjärjestelyjen, pääomamarkkinoiden että riitojen ratkaisun alalla yhdeksi Suomen arvostetuimmista asianajajista (Chambers and Partners ja the Legal 500 EMEA).  Hänet on listattu myös Suomen parhaiden Private Equity -lakimiesten joukkoon the Best Lawyers -julkaisussa.

  Harri on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Turun yliopistosta. Hän on Suomen liikemiesyhdistyksen ja Suomen yhtiöoikeusyhdistyksen aktiivijäsen.

  Harrin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Iso-Markku Outi

  Associate
  +358 50 359 1363
  Associate
  +358 50 359 1363 /

  Outi Iso-Markku on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristörikosoikeuteen ja ympäristölupiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Hän työskentelee toimiston ympäristöoikeusryhmässä.

  Outi aloitti lakimiehenä HPP:n palveluksessa valmistuttuaan Helsingin yliopistosta vuonna 2015. Sitä ennen hän ehti työskennellä toimistossa harjoittelijan tehtävissä kolmen vuoden ajan. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään Outi työskenteli harjoittelijana toisessa liikejuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa.

  Outin työkielet ovat suomi, englanti ja ranska.

 • Jaarinen Tatu

  Senior Associate
  Senior Associate

  Tatu Jaarinen on erikoistunut avustamaan asiakkaitamme sekä oikeudenkäynneissä että kotimaisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä. Tatu on toiminut asiamiehenä muun muassa rakentamista, projektitoimituksia, yritysjärjestelyjä, osakassopimuksia ja jälleenmyyntisopimuksia koskevissa riita-asioissa.

  Tatu on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2012, ja hän on aloittanut HPP:n palveluksessa vuonna 2017 työskenneltyään sitä ennen helsinkiläisessä riidanratkaisuun erikoistuneessa asianajotoimistossa. Tatu on saanut varatuomarin arvonimen auskultoituaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

  Tatun työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Joutsimo Maarika

  Senior Advisor
  +358 50 338 8495LinkedIn
  Senior Advisor, Asianajaja
  +358 50 338 8495 /

  Maarika Joutsimo on erikoistunut avustamaan asiakkaita kilpailu- ja EU-oikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Hänellä on laaja kokemus erilaisista kilpailuoikeudellisista sekä viestintä- ja finanssimarkkina-alan toimeksiannoista.

  Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään Maarika työskenteli tutkijana, erikoistutkijana ja tutkimuspäällikkönä Kilpailuvirastossa, EU-harjoittelijana sosiaali- ja terveysministeriössä sekä EU-ETA-asiantuntijana Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa.

  Maarika on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa, joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”Good commercial awareness, practical approach to legal problems and excellent training skills.” (Chambers Europe 2017)

  Maarika on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2005.

  Maarikan työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Juhola Minna

  Associate
  +358 40 557 1210
  Associate
  +358 40 557 1210 /

  Minna Juhola on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Hän työskentelee toimiston ympäristöoikeusryhmässä erityisosaamisalueinaan ympäristölupa- ja valitusasiat sekä luonnonsuojeluoikeuteen liittyvät oikeudelliset kysymykset. Lisäksi Minna neuvoo asiakkaita erityisesti energia-alan hankkeissa, yrityskaupoissa sekä kiinteistötransaktioissa.

  Minna on valmistunut Turun yliopistosta ja kirjoittanut pro gradu -tutkielmansa kansainvälisestä ilmastopolitiikasta. Lisäksi Minna on opiskellut ympäristö- ja energiaoikeutta Reykjavikin yliopistossa Islannissa.

  Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään vuonna 2015, Minna työskenteli toisessa ympäristö- ja kiinteistöjuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa.

  Minnan työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Kauppila Teresa

  Senior Associate
  +358 45 7730 3991LinkedIn
  Senior Associate, YTM
  +358 45 7730 3991 /

  Teresa Kauppila on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja yhtiöoikeuteen. Teresa avustaa asiakkaitamme säännöllisesti sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä järjestelyissä. Teresan osaamisalueisiin kuuluvat lisäksi pääomarahastoihin liittyvät oikeudelliset kysymykset, sopimusoikeus, insolvenssioikeus ja yritysjohdon neuvonantoon liittyvät tehtävät.

  Teresa aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä valmistuttuaan Helsingin yliopistosta vuonna 2013, ja hän työskentelee osana HPP:n transaktiot ja investoinnit -ryhmää.

  Ennen juridiikan alalle siirtymistään Teresa on työskennellyt useita vuosia toimittajana.

  Teresa työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Klemetti Jari

  Senior Advisor
  +358 44 717 3870
  Senior Advisor
  +358 44 717 3870 /

  Jari Klemetti on erikoistunut avustamaan asiakkaita yritysjärjestelyihin ja kaupallisiin sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.

  Ennen HPP:lle siirtymistään Jari on toiminut media- ja markkinointialalla yritysjuristina yhdysvaltalaisen yrityksen palveluksessa ja vastannut sen alueellisena lakiasiainjohtajana vaativien yritysjärjestely- ja liikejuridiikkaprojektien neuvotteluista ja toteutuksesta Euroopassa ja kansainvälisesti.

  Jari aloitti HPP:n palveluksessa Senior Advisor -roolissa vuonna 2016. Jari on valmistunut Helsingin yliopistosta.

  Jarin työkielet ovat suomi, englanti ja ruotsi.

 • Koivula Perttu

  Senior Advisor
  +358 40 630 4758
  Senior Advisor, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 630 4758 /

  Perttu Koivula on erikoistunut avustamaan asiakkaita julkisiin hankintoihin sekä riidanratkaisuun liittyvissä kysymyksissä. Hänellä on monipuolinen kokemus julkisista hankinnoista ja riidanratkaisusta.

  Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään hän on työskennellyt tuomarina markkinaoikeudessa, lakimiehenä vakuutusyhtiössä ja viskaalina Helsingin hovioikeudessa.

  Perttu on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2014.

  Pertun työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, Asianajaja
  +358 40 512 3104 /

  Matti Komonen on erikoistunut avustamaan asiakkaita meri- ja kuljetusoikeuteen, riidanratkaisuun sekä vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

  Matti avustaa suomalaisia ja ulkomaisia varustamoja, huolinta- ja kuljetusalan yrityksiä sekä näiden asiakkaita. Asiakkaisiin lukeutuu myös vakuutusyhtiötä, valtion laitoksia ja viranomaisia. Pitkäaikaisen asianajajauransa lisäksi Matilla on kokemusta vakuutusalan työtehtävistä. Hänen osaamisensa on noteerattu Chambers and Partners -julkaisussa.

  Matti on jäsenenä Lakimiesliitossa, Suomen Merioikeusyhdistys CMI ry:ssä ja Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry:ssä. Lisäksi hän on jäsenenä Suomen Asianajajaliiton vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden asiantuntijatyöryhmässä.

  Matti on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global), joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”Very hard-working lawyer.”  (Chambers Europe 2017)

  Matti on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:lle hän siirtyi vuonna 2009 toimiston ja Gahmberg & Co:n fuusion yhteydessä.

  Matin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Koski Marko

  Senior Advisor
  +358 44 758 2475
  Senior Advisor, Varatuomari
  +358 44 758 2475 /

  Marko Koski on erikoistunut avustamaan asiakkaita verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Hän vastaa toimiston vero-oikeusryhmästä.

  Hän on toiminut aiemmin Konserniverokeskuksen verojohtajana, jolloin hän vastasi kansainvälistä toimintaa harjoittavien konsernien sekä Suomen suurimpien yritysten tulo- ja arvonlisäverotuksesta, työnantaja- ja muiden suoritusten verotuksesta sekä verotarkastuksista. Ennen Konserniverokeskuksessa työskentelyä Marko toimi Tullihallituksessa tuonti- ja autoverotusyksikön päällikkönä.

  Marko on osallistunut myös vero- ja tullilainsäädännön valmisteluun ja toiminut Suomen edustajana mm. OECD:n Large Business Networkissa ja EU:n komission useissa eri työryhmissä sekä viimeksi valtiovarainministeriön VETO-hankkeessa, jonka tarkoituksena on siirtää kaikki verotustoiminnot Tullista Verohallintoon.

  Marko on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistosta ja hän on saanut varatuomarin arvonimen auskultoituaan Helsingin käräjäoikeudessa.

  Markon työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Lehti Kari-Matti

  Osakas
  +358 50 560 6264
  Osakas, Asianajaja
  +358 50 560 6264 /

  Kari-Matti Lehti on yksi Suomen johtavista informaatioteknologiaan ja ulkoistuksiin erikoistuneista juristeista. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus asiakkaiden avustamisesta liikejuridiikassa, erityisesti sopimuksiin, ulkoistuksiin, immateriaalioikeuteen sekä yksityisyydensuojaan ja tietoturvaan liittyvissä asioissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hän on taitava neuvottelija ja perehtynyt laaja-alaisesti erityisesti kaupallisiin sopimuksiin liittyviin järjestelyihin, strategioihin ja implementointiin.

  Tietoviikko-lehti on valinnut Kari-Matin useita kertoja Suomen vaikutusvaltaisimpien ICT-alan vaikuttajien joukkoon. Hän on myös kysytty puhuja ja luennoitsija ICT-alan juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Kari-Matti on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global), joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”One of the best in that market. Long experience in the market.” (Chambers Europe 2017)

  Kari-Matti on valmistunut Turun yliopistosta vuonna 1998. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2015. Sitä ennen hän työskenteli kansainvälisessä asianajotoimistossa.

  Kari-Matin työkielet ovat suomi, englanti ja ruotsi.

 • Lehti Mikko

  Associate
  +358 44 791 5522
  Associate
  +358 44 791 5522 /

  Mikko Lehti on erikoistunut vero-oikeuteen ja työskentelee HPP:n vero-oikeusryhmässä. Mikko palvelee asiakkaitamme verotukseen liittyvissä toimeksiannoissa erityisenä osaamisalueenaan kotimainen ja kansainvälinen yritystuloverotus.

  Mikko on valmistunut Helsingin yliopistosta ja aloittanut HPP:llä vuonna 2017. Aikaisemmin hän on työskennellyt asiantuntijatehtävissä Konserniverokeskuksessa ja Valtiovarainministeriössä sekä Big Four-tilintarkastusyhteisön vero-osastolla.

  Mikon työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Lehtomaa Anna

  Associate
  +358 50 567 5979
  Associate
  +358 50 567 5979 /
 • Leino Laura

  Senior Associate
  +358 50 412 0869
  Senior Associate, FM
  +358 50 412 0869 /

  Laura Leino on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristö- ja vesistöasioissa. Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat ympäristölupa-asiat, ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luonnonsuojeluoikeus. Lisäksi hänellä on laaja kokemus hankkeiden vesistö-, ympäristö- ja luontovaikutusten arvioinneista ja erilaisista ympäristöselvityksistä.

  Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään Laura toimi seniorikonsulttina ympäristökonsultointiin erikoistuneessa yrityksessä sekä ympäristöbiologina energia-alan yrityksessä. Lisäksi hän on työskennellyt nuorena asiantuntijana YK:n Euroopan talouskomissiossa, rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan Espoon sopimuksen sihteeristössä.

  Laura on valmistunut biologiksi (FM) Helsingin yliopistosta vuonna 2007 ja oikeustieteen maisteriksi vuonna 2014. HPP:n palveluksessa Laura aloitti vuoden 2014 alussa.

  Lauran työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, Asianjaja, Varatuomari, KTM
  +358 40 734 3214 /

  Juho Lenni-Taattola on erikoistunut avustamaan asiakkaita insolvenssioikeuteen sekä rahoitusjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyvissä asioissa. Hän vastaa toimiston insolvenssiryhmästä.

  Juho neuvoo asiakkaita erityisesti teollisuuteen ja pääomasijoittamiseen liittyvissä yrityskaupoissa ja -järjestelyissä. Hänellä on laaja kokemus vakuutus- ja rahoitusalalta sekä hallituksen jäsenen tehtävistä.

  Juho on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global), joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”He’s pragmatic. Tries to find solutions. Excellent in all areas.” (Chambers Europe 2017)

  Juho on valmistunut Turun yliopistosta sekä Turun kauppakorkeakoulusta. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 1999 ja osakkaana vuonna 2003.

  Juhon työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 750 5663 /

  Mikko Leppä on erikoistunut avustamaan asiakkaita riidanratkaisuun liittyvissä asioissa.

  Mikolla on viidentoista vuoden kokemus kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden edustamisesta kaupallisiin riitoihin liittyvissä oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä. Lisäksi Mikko avustaa koti- ja ulkomaisia yrityksiä kaupallisten sopimusten laatimisessa ja neuvotteluissa.

  Mikko luennoi säännöllisesti erityisesti riitojen ratkaisuun ja sopimusoikeuteen liittyvistä teemoista.

  Ennen siirtymistään HPP:n palvelukseen Mikko työskenteli johtavassa suomalaisessa asianajotoimistossa Specialist Partnerina. Kansainvälistä työkokemusta Mikko on hankkinut johtavasta saksalaisesta asianajotoimistosta. Asiakkaan näkökulmaan hän perehtyi toimiessaan merkittävän infrahankkeisiin erikoistuneen suomalaisen yrityksen palveluksessa erityisalueenaan hankkeita koskevat projektisopimukset.

  Mikko on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global), joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  “Mikko is praised for his ability to ”explain complicated issues in an understandable way.”

  ”He constantly exceeds our expectations; he really digs up the detail and makes a strong case”.

  ”He’s been very good, and we’ve been very happy with him; his way of thinking is very broad and he understands public services legislation”.

  Mikko on valmistunut Turun yliopistosta.

  Mikon työkielet ovat suomi, saksa, englanti ja ruotsi.

 • Lievonen Pauliina

  Senior Associate
  +358 40 564 6699
  Senior Associate, Asianajaja
  +358 40 564 6699 /

  Pauliina Lievonen on erikoistunut avustamaan asiakkaita kiinteistö- ja ympäristöoikeuteen liittyvissä asioissa. Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat kaavoitus- ja rakentamisoikeus, kiinteistötoimitukset sekä kiinteistötransaktiot.

  Pauliina on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta 2013. Lisäksi hän suorittaa diplomi-insinöörin opintoja Aalto yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa pääaineenaan kiinteistöjohtaminen.

  Ennen valmistumistaan Pauliina työskenteli HPP:llä harjoittelijana kolmen vuoden ajan. Opiskeluaikanaan hän työskenteli muutaman vuoden myös vakuutusyhtiössä.

  Pauliinan työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Lind Mikaela

  Senior Associate
  +358 40 702 9029LinkedIn
  Senior Associate, Asianajaja
  +358 40 702 9029 /

  Mikaela Lind on erikoistunut riidanratkaisuun. Hän avustaa asiakkaitamme sekä oikeudenkäynneissä että kotimaisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä. Mikaela on toiminut asiamiehenä muun muassa toimitussopimuksia, rakentamista, vakuutussopimuksia ja jälleenmyyntiä koskevissa riita-asioissa. Hänellä on myös kokemusta immateriaalioikeusriidoista.

  Mikaela on valmistunut Helsingin yliopistosta ja on lisäksi suorittanut Hankenin immateriaalioikeuden maisteriohjelman. HPP:n palveluksessa hän aloitti ensin harjoittelijana vuonna 2008 ja siirtyi lakimiehen tehtäviin vuonna 2010.

  Mikaelan työkielet ovat ruotsi, suomi ja englanti.

   

   

 • Luoma Lasse

  Senior Associate
  +358 400 518 956LinkedIn
  Senior Associate, Asianajaja
  +358 400 518 956 /

  Lasse Luoma on erikoistunut avustamaan asiakkaita riidanratkaisuun ja insolvenssioikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Lassella on laaja-alaista kokemusta yhtiöoikeudesta. Lasse on toiminut lukuisissa luottamustehtävissä, pesänhoitajana ja selvitysmiehenä.

  Lasse on valmistunut Helsingin yliopistosta ja on ollut HPP:n palveluksessa vuodesta 2011.

  Lassen työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Lähdevuori Iiro

  Senior Associate
  +358 50 527 5357LinkedIn
  Senior Associate, Asianajaja, Varatuomari
  +358 50 527 5357 /

  Iiro Lähdevuori on erikoistunut riidanratkaisuun. Iiro toimii asiakkaidemme asiamiehenä riita-asioissa yleisissä tuomioistuimissa sekä välimiesmenettelyissä. Lisäksi hän toimii oikeudellisena neuvonantajana sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa asioissa. Iirolla on kokemusta myös työoikeudellisista toimeksiannoista.

  Iiro on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja hän on saanut varatuomarin arvonimen auskultoituaan Lahden käräjäoikeudessa vuonna 2006. Iiro aloitti HPP:n palveluksessa vuonna 2010.

  Iiron työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Majamäki Klaus

  Senior Associate
  +358 50 3737 283LinkedIn
  Senior Associate, Asianajaja
  +358 50 3737 283 /

  Klaus Majamäki on erikoistunut avustamaan asiakkaita julkisiin hankintoihin sekä insolvenssioikeuteen liittyvissä asioissa. Hänen osaamisalueitaan ovat myös erilaiset yrityskaupat ja -järjestelyt.

  Klaus on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti ensin harjoittelijana vuonna 2008 ja siirtyi lakimiehen tehtäviin vuonna 2009.

  Klausin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, Asianajaja, OTL
  +358 40 779 7878 /

  Kari Marttinen on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristöoikeuden ja alaan liittyvän riidanratkaisun kysymyksissä. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat lupamenettelyt, hallintolainkäyttöasiat, ympäristövastuu- ja luonnonsuojeluasiat, jätehuolto ja kierrätys sekä infrastruktuurihankkeet. Hän vastaa toimiston ympäristöryhmästä.

  Karilla on kokemusta erityisesti asiakkaiden avustamisesta vanhojen teollisuusalueiden vastuukysymyksissä sekä monimutkaisista vesilain, ympäristönsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lupa- ja valitusasioista sekä ympäristövastuiden riidanratkaisuista. Hän on toiminut päävastuullisena asianajajana useissa suurhankkeissa. Hän on myös toiminut opetustehtävissä Helsingin yliopistossa sekä Teknillisessä korkeakoulussa Espoossa.

  Kari avustaa energia-, kaupan- ja teollisuusalan yrityksiä, metsä-, metalli- ja kierrätysalan yrityksiä sekä erilaisia instituutioita ja etujärjestöjä. Hänellä on laaja kokemus kierrätysteollisuudesta ja tuottajavastuuasioista erityisesti pakkausalalta. Hänen osaamisensa keskiöön kuuluvat niin ikään luonnonsuojelu- ja lunastusasiat sekä niihin liittyvä riidanratkaisu. Hänen asiantuntija-asemansa on tunnustettu ympäristöoikeuden alalla sekä Suomessa että kansainvälisestikin.

  Kansainväliset asianajoalaa arvioivat hakemistot (Chambers Europe, Legal 500, The Best Lawyers ja Who´s Who Legal) sijoittavat Karin Suomen johtavien asianajajien joukkoon:

  ”Leading environmental law specialist. Vast knowledge. Easy-going, understands client needs and is always available.” (Chambers Europe 2017)

  Kari on valmistunut Helsingin yliopistosta yhtenä ensimmäisistä EU-oikeuteen erikoistuneista juristeista vuonna 1991. Oikeustieteiden lisensiaatiksi hän valmistui vuonna 1995.

  Karin työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

 • Marttinen Suvi

  Senior Advisor
  +358 40 580 7686LinkedIn
  Senior Advisor, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 580 7686 /

  Suvi Marttinen on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen liittyvissä asioissa. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat kaavoitus- ja rakennusoikeus sekä luonnonsuojeluun ja kaivosoikeuteen liittyvät oikeudelliset kysymykset. Hänen vahvuuksiinsa lukeutuvat myös maa- ja vesirakentamishankkeet, lunastusasiat sekä oikeudenkäynnit maaoikeusasioissa.

  Suvi avustaa teollisuus-, maanrakennuksen- sekä energia-, jäte- ja logistiikka-alan yrityksiä. Hän toimii myös julkisena kaupanvahvistajana. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään hän työskenteli ympäristö- ja kiinteistöasioiden lakimiehenä Arviointikeskus Oy:ssä ja maanmittaushallituksessa.

  Suvi on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2006.

  Suvin työkielinä ovat suomi, ruotsi, englanti ja saksa.

 • Mustonen Marika

  Associate
  +358 40 847 9430
  Associate
  +358 40 847 9430 /

  Marika avustaa asiakkaita yhtiöoikeudellista asiantuntemusta vaativissa kotimaisissa ja kansainvälisissä toimeksiannoissa.

  Hän on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2016 ja opiskellut myös University of Warwickissa Britanniassa.

  Marika aloitti lakimiehenä HPP:n palveluksessa vuonna 2016. Sitä ennen hän työskenteli lakimiesharjoittelijana asianajotoimistossa Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä kansainvälisessä suomalaisessa pörssiyhtiössä.

 • Osakas, Toimitusjohtaja, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 761 9177 /

  Markku Mäkinen on erikoistunut avustamaan asiakkaita teknologia-, media- ja telekommunikaatiohankkeissa ja -projekteissa. Hänellä on myös pitkä kokemus myynnin ja jakelun, markkinoinnin, mobiilipalvelujen, lisensioinnin, tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä uuden yritystoiminnan ja start-up-yritysten lakiasioista. Hän vastaa toimiston teknologia, media ja telekommunikaatio -ryhmästä.

  Markku avustaa teollisuus- ja palvelualan yrityksiä erityisesti ICT -toimialalla. Hänellä on yli 20 vuoden laaja kokemus vaativista teknologiaprojekteista kansainvälisessä ympäristössä. Hän on vetänyt useita lakitiimejä mukaan lukien Nokian lakiasiainosastot Kiinassa ja Yhdysvalloissa ja vastannut mm. Nokian tutkimuskeskuksen ja Nokia Ventures Organization -yksikön lakiasioista. Vuodesta 2008 HPP:lle siirtymiseen saakka Markku vastasi Nokian globaalin markkinoinnin, jälleen ja online -myynnin, logistiikan ja asiakastuen lakiasioista. Ennen Nokian palvelukseen siirtymistä hän oli osakkaana helsinkiläisessä asianajotoimistossa. Markku toimii myös start-up-yrityksen hallituksen jäsenenä.

  Markku on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2012. Markun työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, Asianajaja, LL.M.
  +358 40 558 7581 /

  Terho Nevasalo on erikoistunut avustamaan asiakkaita teknologia-alan oikeudellisissa kysymyksissä sekä immateriaalioikeuteen sekä tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Hän työskentelee osana toimiston teknologiaryhmää vastuualueenaan ICT -alaan liittyvät toimeksiannot, joista hänellä on noin 15 vuoden kokemus.

  Terho neuvoo asiakkaita tietojärjestelmähankinnoissa ja muissa sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä toimeksiannoissa. Hänellä on laaja kokemus erilaisista tietojärjestelmien hankinta- ja ylläpitosopimuksista, lisenssisopimuksista sekä muista ICT-alan sopimuksista sekä tilaajan että toimittajan näkökulmasta. Lisäksi hänellä on kokemusta laajoista tietoturva- ja tietosuojalainsäädäntöön liittyvistä projekteista ja ICT-alaan liittyvistä oikeudenkäynneistä. Aikaisemmin hän on työskennellyt konsultointiyritys KPMG:llä lakimiehenä vastaavanlaisissa työtehtävissä.

  Terho on suorittanut jatko-opintonsa Tukholman yliopistossa. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2006.

  Terhon työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, Asianajaja
  +358 40 725 9252 /

  Klaus Nyblin on erikoistunut avustamaan asiakkaita lääke- ja terveydenhuolto-oikeuteen sekä riidanratkaisuun liittyvissä asioissa. Lisäksi hän on tunnustettu asiantuntija yrityssalaisuuden suojaan, sähköiseen viestintään ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Klaus vastaa toimiston Pharmaceuticals & Life Sciences -ryhmästä sekä Yritystoiminnan rikosvastuut -praktiikasta.

  Klausin osaaminen on noteerattu säännöllisesti alan kansainvälissä julkaisuissa. Legal 500 on nimennyt hänet useana vuonna peräkkäin yhdeksi Suomen johtavista asiantuntijoista Technology, Media & Telecommunications -alueella ja on siteerannut lääkealan asiakkaiden kokemuksen Klausin työstä seuraavasti:

  ”Klaus Nyblin is a leader in the field of pharmaceutical-related law. Showered with praise, Nyblin ’has the best expertise in Finland’, ‘a deep understanding of this very complex pharmaceutical environment’ and ‘is an excellent analytical lawyer’.”

  Klausin teos ”Riidanratkaisu – Käsikirja yritykselle” (2012) on perusteellinen ja laaja-alainen tietopaketti oikeudellisen konfliktin osapuolena olevalle yritykselle. Teos ”Työelämän sähköposti” (3. painos 2009) on puolestaan tunnustettu perusteos yksityisyyden suojasta sähköisessä viestinnässä. Klausin yrityssalaisuuden suojaa käsitteleviin artikkeleihin viitataan oikeuskäytännössä säännöllisesti, ja hänen lääkeoikeutta koskevilla artikkeleillaan on tunnustettu asema lääketoimialan piirissä.

  Klaus on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:llä hän aloitti vuonna 1999 ja osakkaana vuonna 2007.

  Klausin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 753 7387 /

  Björn Nykvist on erikoistunut avustamaan asiakkaita rahoitus- ja pääomamarkkinajärjestelyissä, yrityskaupoissa ja infrastruktuurihankkeissa. Hän hoitaa pääasiassa yrityskauppoihin, omaisuus- ja hankerahoituksiin sekä niihin liittyviin vakuus- ja jälleenrahoitusjärjestelyihin liittyviä toimeksiantoja. Toimeksiannot kattavat liiketoimiin kuuluvat kysymykset oikeussääntelystä toimeenpanoon ja riitojen ratkaisuun. Hän vastaa HPP:n rahoitusalan ryhmästä, joka on nimetty ”nousevaksi tähdeksi” Legal 500 -julkaisussa.

  Rahoituksen lisäksi Björn avustaa asiakkaita erityisesti rajat ylittävissä yrityskauppa- ja kiinteistöjärjestelyissä. Hänen työhönsä kuuluu monipuolisen asiakaskunnan neuvonta mukaan lukien suomalaiset ja ulkomaiset pankit sekä rakennus- ja ilmailualan suuret yritysasiakkaat.

  Björn on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global), joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”Commanding grasp of commercial concepts.” (Chambers Europe 2017)

  Björn on valmistunut Helsingin yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti osakkaana vuonna 2007.

  Björnin työkielet ovat suomi, englanti, ruotsi ja saksa.

 • Paajanen Sini

  Associate
  +358 40 829 1988
  Associate
  +358 40 829 1988 /

  Sini Paajanen on erikoistunut avustamaan asiakkaita yritysjärjestelyissä ja vero-oikeudessa. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat myös yhtiöoikeus ja rahoitusjärjestelyt.

  Sini on valmistunut Helsingin yliopistosta. Tämän lisäksi hän on opiskellut myös Sevillan yliopistossa Espanjassa.

  Sini aloitti lakimiehenä HPP:n palveluksessa vuonna 2014, jota ennen hän työskenteli HPP:lla harjoittelijana kolmen vuoden ajan. Opiskeluaikanaan Sini on työskennellyt muiden asianajotoimistojen lisäksi myös pankissa ja suomalaisen pörssiyhtiön lakiasiainosastolla.

  Sini työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Pekkala Julia

  Senior Associate
  +358 40 837 6008
  Senior Associate, Asianajaja, LL.M.
  +358 40 837 6008 /

  Julia Pekkala on erikoistunut neuvomaan asiakkaita EU- ja kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa sekä kansallisella että EU-tasolla.  Julia avustaa lisäksi asiakkaita riitojen ratkaisussa osana toimiston riidanratkaisuryhmää.

  HPP:n palveluksessa Julia aloitti lakimiehenä vuonna 2013. Ennen siirtymistään HPP:n palvelukseen Julia työskenteli toisessa johtavassa suomalaisessa asianajotoimistossa sekä harjoittelijana Euroopan Unionin tuomioistuimessa Luxemburgissa.

  Julia on valmistunut Helsingin yliopistosta erikoistumisalueenaan EU-oikeus ja kilpailuoikeus. Lisäksi Julia on suorittanut EU- ja kilpailuoikeuteen sekä kansainvälisiin välimiesmenettelyihin keskittyvän LL.M.-tutkinnon King’s Collegessa Lontoossa.

  Julian työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

 • Osakas, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 350 7797 /

  Tarja Pirinen on erikoistunut avustamaan asiakkaita malminetsintä- ja kaivosprojekteissa. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus malminetsintä- ja kaivostoiminnan laaja-alaisesta juridiikasta. Hänellä on myös pitkä kokemus IT – ja teknologiayhtiöiden avustamisesta sopimusasioissa. Tarja vastaa toimiston kaivostoiminta -ryhmästä ja kuuluu myös ympäristöryhmään sekä teknologia-, media- ja telekommunikaatioryhmään.

  Tarja avustaa kaivosalalla toimivia kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä etsintä- ja kaivoshankkeiden eri vaiheissa esiin nousevissa juridisissa kysymyksissä. Hän on avustanut useita kotimaisia ja kansainvälisiä kaivosyhtiöitä muun muassa lupaprosesseihin, oikeuksien hankintaan ja hallinnointiin sekä maanomistukseen liittyvissä kysymyksissä, kaivosalan yritysjärjestelyissä ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä sekä kaivosyhtiöiden osto- ja myyntisopimuksissa.

  Tarja on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global), joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”Good knowledge, especially in environmental and mining law.” (Chambers Europe 2017)

  Tarja on valmistunut Turun yliopistosta. Ennen HPP:lle siirtymistä hän työskenteli toisessa suomalaisessa asianajotoimistossa ja sitä ennen newyorkilaisen asianajotoimiston Helsingin toimistossa. Tarja on työskennellyt myös asianajotoimistossa New Yorkissa. HPP:n palveluksessa hän aloitti marraskuussa 2012.

  Tarjan työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Pråhl Johan

  Senior Associate
  +358 40 559 5544
  Senior Associate, Asianajaja
  +358 40 559 5544 /

  Johan Pråhl on erikoistunut avustamaan asiakkaita sopimusoikeuteen sekä monimutkaisten ja laajojen riitojen ratkaisuun liittyvissä kysymyksissä, joihin liittyvistä toimeksiannoista hänellä on vahva kokemus. Hän avustaa laajoissa riita-asioissa pääasiallisesti suuria kaupan ja teollisuusalan yrityksiä.

  Johan on valmistunut Turun yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2003.

  Johanin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Pyykkö Lari

  Associate
  Associate
 • Raatikainen Pekka

  Osakas
  +358 40 751 9457
  Osakas, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 751 9457 /

  Pekka Raatikainen on arvostettu sopimusoikeuteen, riidanratkaisuun sekä kiinteistö- ja rakennusoikeuteen erikoistunut asiantuntija. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus liikejuridiikasta sekä kotimaisten ja kansainvälisten asiakasyritysten avustamisesta sopimusoikeudellisissa asioissa, riidanratkaisussa ja immateriaalioikeudellisissa toimeksiannoissa. Hän on perehtynyt erityisesti ICT-alan asiakkaiden avustamiseen muun muassa hankinnoissa, ulkoistamisessa sekä sääntelyyn ja lisensointiin liittyvissä asioissa.

  Pekka on CEDR:n (Centre for Effective Dispute Resolution) hyväksymä sovittelija sekä International Bar Associationin, Suomen teollisoikeudellisen yhdistyksen ja IT-oikeuden yhdistyksen aktiivinen jäsen.

  Pekka on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global, Best Lawyers) johtavien asiantuntijoiden joukkoon, joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”Very good negotiation abilities.” (Chambers Europe 2017)

  Pekka on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 1992. Hän on työskennellyt aiemmin helsinkiläisessä asianajotoimistossa. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2015.

  Pekan työkielet ovat suomi, englanti ja ruotsi.

 • Rahko Laura

  Senior Associate
  +358 40 163 6565LinkedIn
  Senior Associate, Asianajaja, Varatuomari
  +358 40 163 6565 /

  Laura Rahko on erikoistunut avustamaan asiakkaita riidanratkaisuun ja kilpailuoikeuteen liittyvissä asioissa.

  Laura avustaa asiakkaita oikeudenkäynneissä ja eri toimialoihin liittyvissä riita-asioissa sekä Suomen ja EU:n kilpailuoikeuteen liittyvissä kysymyksissä osana toimiston riidanratkaisu- ja kilpailuoikeusryhmiä.

  Laura on valmistunut Turun yliopistosta erikoistumisalueenaan kilpailuoikeus, minkä lisäksi hän on suorittanut valtiotieteen opintoja Tukholman yliopistossa. Kansainvälistä työkokemusta Laura on hankkinut johtavassa ranskalaisessa asianajotoimistossa. Laura auskultoi vuonna 2013 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Vuonna 2014 Laura työskenteli secondment-komennuksella pörssinoteeratussa sanomalehtialan yrityksessä.

  HPP:n palveluksessa Laura aloitti vuonna 2010.

  Lauran työkieliä ovat suomi, englanti ja ruotsi.

 • Rantanen Miikka

  Associate
  +358 44 334 36 38
  Associate
  +358 44 334 36 38 /

  Miikka Rantanen on erikoistunut avustamaan asiakkaita riidanratkaisuun, erityisesti vahingonkorvausoikeuteen ja työoikeudellisiin riitoihin liittyvissä asioissa. Miikan osaamisalueisiin kuuluvat myös ICT-oikeudelliset kysymykset, erityisesti ICT-sopimusjuridiikka sekä tietosuoja.

  Miikka on valmistunut Helsingin yliopistosta. Miikka aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä 2013, mitä ennen hän työskenteli toimistossa harjoittelijan tehtävissä vuodesta 2010 alkaen.

  Miikan työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Rekilä Terhi

  Associate
  +358 44 287 1182
  Associate, KTM
  +358 44 287 1182 /

  Terhi Rekilä on erikoistunut avustamaan asiakkaita teknologiaoikeuteen liittyvissä asioissa. Hän työskentelee toimiston teknologiaryhmässä.

  Terhi on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2015, minkä jälkeen hän aloitti HPP:llä lakimiehenä. Oikeustieteen opintojen lisäksi hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistä Terhi on ollut muun muassa työharjoittelussa asianajotoimistossa New Yorkissa, toiminut oikeudellisen alan henkilöstönvälitysyhtiön toimitusjohtajana sekä työskennellyt assistenttina pienessä suomalaisessa asianajotoimistossa.

  Terhin työkielet ovat englanti ja suomi.

 • Rikala Antti

  Senior Associate
  +358 44 368 1804LinkedIn
  Senior Associate, Asianajaja
  +358 44 368 1804 /

  Antti Rikala on erikoistunut avustamaan asiakkaita kiinteistö-, yritys- ja rahoitusjärjestelyissä. Hän on toiminut laajoissa suomalaisia ja ulkomaisia kiinteistökohteita käsittävissä projekteissa ja tuntee hyvin muun muassa transaktiorakenteet, neuvotteluprosessit ja markkinakäytännöt. Kiinteistötransaktioiden lisäksi hän on vastannut teollisten toimijoiden välisistä yritysjärjestelyistä ja pääomasijoitusprosesseista sekä yritysten rakennejärjestelyistä ja sopimusasioista.

  Antti on toiminut vuodesta 2002 alkaen asianajotoimistotyössä ja keskittynyt kiinteistö-, yritysjärjestelyt, private equity – ja erityisrahoitusprojekteihin. Häntä on kiitetty muun muassa käytännönläheisistä ratkaisuista ja tarmokkaasta otteesta viedä projekteja tehokkaasti eteenpäin.

  Antti on valmistunut Lapin yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2010.

  Antin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Saarinen Juha

  Specialist Counsel
  +358 50 512 1569
  Specialist Counsel
  +358 50 512 1569 /

  Juha Saarinen on erikoistunut laaja-alaisesti työoikeuteen ja avustaa asiakkaita kaikissa työelämään liittyvissä asioissa ja työriidoissa.

  Juhalla on laaja kokemus erilaisten ja erikokoisten yritysten tukemisessa mm. organisaatiomuutoksissa, yhteistoimintamenettelyissä sekä työsuhteen kaaren kaikissa eri vaiheissa. Juha on neuvonut erityisesti liikkeenjohtoa ja HR-funktioita erilaisissa työoikeuteen liittyvissä asioissa.

  Juha aloitti HPP:llä 2017. Tätä ennen hän vastasi suuren suomalaisen pörssiyhtiön työoikeudellisista asioista.

  Juhan työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, Asianajaja, Varatuomari, OTL
  +358 40 743 5234 /

  Tuomas Saraste on erikoistunut avustamaan asiakkaita kilpailuoikeuteen, julkisiin hankintoihin ja yrityskauppoihin liittyvissä asioissa. Hän vastaa toimiston kilpailuoikeusryhmästä.

  Tuomas on listattu alan johtavien asiantuntijoiden joukkoon (mm. Chambers, Legal 500, PLC, Best Lawyers).

  ”Good commercial awareness and client service.” (Chambers Europe 2017)

  Hän on ollut kirjoittamassa useita kilpailuoikeuteen liittyviä alan julkaisuja.

  Tuomas on valmistunut Helsingin yliopistosta, missä hän myös myöhemmin suoritti lisensiaatin tutkintonsa. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 1996 ja osakkaana 2001.

  Tuomaksen työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Saulny Emmi

  Associate
  +358 40 838 0499
  Associate
  +358 40 838 0499 /

  Emmi Saulny työskentelee toimiston teknologiaryhmässä ja avustaa asiakkaita erityisesti sopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Emmi neuvoo asiakkaita tietosuoja-asioiden ja immateriaalioikeuden osalta.

  Emmi on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2016. Hän on opiskellut oikeustiedettä myös Leuvenin yliopistossa Belgiassa.

  Emmi aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä keväällä 2017. Tätä ennen Emmi on työskennellyt harjoittelijana muun muassa toisessa yritysjuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa sekä kansainvälisissä teknologia-alan yrityksissä.

  Emmin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Siivola Jyrki

  Senior Advisor
  +358 40 747 2962LinkedIn
  Senior Advisor, Asianajaja, Varatuomari, OTL, KTM
  +358 40 747 2962 /

  Jyrki Siivola on erikoistunut avustamaan asiakkaita immateriaalioikeuteen ja riidanratkaisuun liittyvissä asioissa. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat erityisesti patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki- ja tekijänoikeudelliset kysymykset.

  Jyrki avustaa asiakkaita erilaisissa riita-asioissa oikeudenkäynneissä sekä sopimusten laadinnassa ja immateriaalioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Hän on hoitanut laajoja oikeudenkäyntejä siviili- ja kauppaoikeuden eri osa-alueilla. Hän avustaa muun muassa teollisuus- ja kaupanalan sekä tele-, palvelu- ja rakennusalan yrityksiä. Ennen asianajotoimintaan ja HPP:n palvelukseen siirtymistään Jyrki on työskennellyt kauppa- ja teollisuusministeriössä lainsäädäntötehtävissä, opetustehtävissä Lapin yliopistossa ja patenttilakimiehenä elektroniikka-alan yrityksessä.

  Jyrki on valmistunut Lapin yliopistosta, missä hän myös suoritti lisensiaatin tutkintonsa. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 1999.

  Jyrkin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Sundström Mikko

  Specialist Counsel
  +358 45 179 4114
  Specialist Counsel, Asianajaja, LL.M.
  +358 45 179 4114 /

  Mikko Sundström on erikoistunut avustamaan asiakkaita yritys- ja rahoitusjärjestelyihin, ilmailu- ja kuljetusoikeuteen ja työoikeuteen liittyvissä asioissa.

  Mikko on kahden vuosikymmenen mittaisen lakimiesuransa aikana toiminut monipuolisissa liikkeenjohdollisissa, rahoituksen alaan kuuluvissa ja lainopillisissa tehtävissä useilla eri toimialoilla. Hän on vienyt läpi vaativia yritysjärjestelyjä, rahoitushankkeita, organisaatiomuutoksia ja ulkoistuksia, sekä ollut mukana rakentamassa menestyviä liiketoimintoja Suomessa ja Saksassa.

  Saksassa Mikko on työskennellyt yli viisi vuotta ja hänellä on sieltä myös lainopillinen LL.M –jatkotutkinto (J.W. Goethe Universität, Frankfurt am Main), mikä antaa tarvittaessa vahvan ammatillisen näkökulman saksankieliseen Keski-Eurooppaan.

 • Syrjälä Santeri

  Associate
  +358 40 827 0483
  Associate, TKK
  +358 40 827 0483 /

  Santeri Syrjälä on erikoistunut avustamaan asiakkaita kiinteistö- ja rakennusoikeuteen liittyvissä asioissa. Hän toimii myös osana toimiston ympäristöryhmää.

  Oikeustieteen maisterin tutkinnon lisäksi hän on valmistunut rakennustekniikan kandidaatiksi Tampereen teknillisestä yliopistosta.

  Ennen HPP:lle tuloaan Santeri työskenteli ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osastolla.

  Santerin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, Asianajaja
  +358 400 241 114 /

  Antti Säiläkivi on erikoistunut avustamaan asiakkaita yrityskaupoissa ja oman pääoman ehtoisissa rahoitusjärjestelyissä, joista hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus. Antin erikoisosaamista ovat myös vaativat yhtiöoikeudelliset kysymykset ja neuvonanto corporate governance -asioissa.

  Antin asiakkaisiin lukeutuvat kotimaiset ja kansainväliset pääomasijoittajat, julkiset ja keskisuuret yhtiöt sekä pankit ja muut rahoituslaitokset. Antti osallistuu säännönmukaisesti rajat ylittäviin yritys- ja rahoitusjärjestelyihin. Lisäksi Antti luennoi ja kirjoittaa säännöllisesti erityisesti yhtiöoikeudesta ja hyvästä hallintotavasta. Antti toimii myös useiden yritysten ja yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokousten puheenjohtajana.

  Antti on valmistunut Turun yliopistosta. HPP:n palveluksessa hän aloitti Specialist Counselina vuonna 2011. Ennen siirtymistään HPP:lle Antti työskenteli johtavassa suomalaisessa asianajotoimistossa. Antilla on myös kokemusta pörssinoteeratun yrityksen lakimiehen tehtävistä, erityisalueenaan kansainväliset yritysjärjestelyt ja joint venture -hankkeet.

  Antin työkielet ovat suomi, englanti ja ruotsi.

 • Takalahti Anni

  Associate
  +358 40 546 7952
  Associate
  +358 40 546 7952 /

  Anni on erikoistunut avustamaan asiakkaita kotimaiseen ja eurooppalaiseen lääkeoikeuteen liittyvissä asioissa ja avustaa toimiston Pharmaceuticals & Life Sciences -ryhmää muun muassa lääkelainsäädäntöön sekä lääkealan itsesääntelyyn liittyvissä toimeksiannoissa.

  Anni on suorittanut Bachelor of Laws -tutkinnon Kentin yliopistossa Britanniassa vuonna 2014. Hän on opiskellut lisäksi mm. EU:n lääkeoikeutta Kööpenhaminan yliopistossa. Oikeustieteen maisterin opinnot Anni on suorittanut Turun yliopistossa ja valmistunut vuonna 2016. Lisäksi Anni on suorittanut ETA-kelpoisuuskokeen vuonna 2016.

  Anni on aloittanut HPP:n palveluksessa vuonna 2016, mitä ennen hän työskenteli toimiston harjoittelijana vuodesta 2015.

  Annin työkielet ovat suomi ja englanti.

   

 • Tarkkila Liisa

  Associate
  +358 50 351 3927
  Associate
  +358 50 351 3927 /

  Liisa Tarkkila on erikoistunut avustamaan asiakkaita kilpailu- ja EU-oikeuteen liittyvissä asioissa. Hänellä on erityisesti osaamista kilpailuoikeuden rikkomiseen liittyvistä vahingonkorvauskysymyksistä.

  Liisa on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2015 ja aloittanut lakimiehenä HPP:n palveluksessa vuonna 2016. Tätä ennen hän työskenteli lakimiehenä Euroopan kemikaalivirastossa.

  Liisan työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, Asianajaja, LL.M.
  +358 40 553 1010 /

  Jari Tuomala vastaa HPP:n kiinteistöt ja rakentaminen -praktiikasta. Hänellä on monipuolinen ja käytännönläheinen yli 15 vuoden kokemus asiakkaiden avustamisesta kiinteistöjen koko elinkaareen (maankäyttö – kehittäminen – rakentaminen –käyttö – kauppa – alasajo) liittyvissä asioissa. Lukuisten sijoitustransaktioiden lisäksi hän on jatkuvasti mukana erilaisissa kehitys- ja rakennushankkeissa, mm. lisärakentamiseen ja käyttötarkoituksen muutokseen liittyvissä asioissa. Hänellä on myös laaja kokemus teollisuuskiinteistöistä ja infrastruktuurihankkeista sekä yritystoiminnan ympäristövastuista.

  Jari on rankattu kansainvälisissä asianajoalaa arvioivissa hakemistoissa (Chambers Europe, Chambers Global), joissa häntä on kuvattu mm. seuraavasti:

  ”Very good at making complicated matters simple.” (Chambers Europe 2017)

  Jari on valmistunut Helsingin yliopistosta. Lisäksi hän on suorittanut Master of Laws -jatkotutkinnon Eurooppa- ja ympäristöoikeudesta Aberdeenin yliopistossa Skotlannissa. HPP:n palveluksessa hän aloitti vuonna 2003 ja osakkaana vuonna 2010.

  Jarin työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Tuominen Rosa

  Associate
  +358 40 148 7755
  Associate
  +358 40 148 7755 /

  Rosa Tuominen on erikoistunut avustamaan asiakkaita yritysjärjestelyissä ja vero-oikeudessa. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluu myös yhtiöoikeus. Rosa työskentelee osana HPP:n transaktiot ja investoinnit -ryhmää.

  Rosa on valmistunut Turun yliopistosta. Hän on lisäksi opiskellut oikeustiedettä Göteborgin yliopistossa Ruotsissa.

  Rosa aloitti lakimiehenä HPP:n palveluksessa vuonna 2017, jota ennen hän työskenteli HPP:n transaktio- ja veroryhmien harjoittelijana.

  Rosan työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Vasala Visaperttu

  Senior Associate
  +358 40 73 33 623LinkedIn
  Senior Associate, Asianajaja
  +358 40 73 33 623 /

  Visaperttu Vasala on erikoistunut riidanratkaisuun ja avustamaan asiakkaita erityisesti rakentamiseen liittyvissä ja työoikeudellisissa riidoissa. Lisäksi Visaperttu avustaa asiakkaitamme kaikissa työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.

  Hänen osaamisalueitaan ovat myös meri- ja kuljetusoikeus sekä julkiset hankinnat.

  Visaperttu on valmistunut Lapin yliopistosta. Tämän lisäksi hän on opiskellut Kaarlen yliopistossa Prahassa. Visaperttu aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä vuonna 2012.

  Visapertun työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Viljanen Jesse

  Associate
  +358 40 776 1620
  Associate
  +358 40 776 1620 /

  Jesse Viljanen on erikoistunut avustamaan asiakkaita ympäristöoikeuteen liittyvissä asioissa. Hän työskentelee toimiston ympäristöoikeusryhmässä erityisosaamisalueinaan ympäristölupa-asiat, ympäristörikosoikeus sekä ympäristövastuuseen liittyvät oikeudelliset kysymykset. Lisäksi hänellä on kokemusta työoikeuden ja riidanratkaisun saralta.

  Jesse on valmistunut Helsingin yliopistosta. Oikeustieteen opintojen lisäksi hän on suorittanut ympäristöalan monitieteisen sivuainekokonaisuuden. Hän aloitti lakimiehenä HPP:n palveluksessa vuonna 2015. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistä Jesse työskenteli opiskelijana ja lakimiehenä keskisuuressa työ- ja rikosoikeuteen erikoistuneessa asianajotoimistossa.

  Jessen työkielet ovat suomi ja englanti.

 • Osakas, asianajaja, varatuomari
  +358 40 500 3868 /

  Marko Wainio on erikoistunut riidanratkaisuun. Hän toimii asiakkaidemme asiamiehenä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä. Markolla on erittäin laaja-alainen ja pitkä kokemus vaativien ja monimutkaisten kaupallisten riitojen ratkaisemisesta. Hänet tunnetaan myös yhtenä maamme arvostetuimmista välimiehistä.

  Kansainväliset asianajoalaa arvioivat hakemistot (Chambers Europe, Legal 500, The Best Lawyers ja Who´s Who Legal) sijoittavat Markon Suomen johtavien asianajajien joukkoon riidanratkaisussa.

  ”His legal skills and knowledge are outstanding. He’s quick to understand things and obviously highly intelligent.” (Chambers Global, Dispute resolution, 2017)

  ”Marko Wainio receives wide-ranging praise from clients for his dispute resolution expertise.” (Chambers Europe 2016, Dispute resolution)

  ”He is a very analytical litigator and an especially good writer; I would simply say he has outstanding advocacy skills.” (Chambers Global, Dispute resolution, 2015)

  ”Marko Wainio is highly recommended by sources for domestic litigation cases and also for his expertise in construction-related dispute. His written statements and performance in court are brilliant.” (Chambers Global, Dispute resolution, 2015)

  ”Marko Wainio draws praise from across the market for his strength in dispute resolution.” (Chambers Europe, Dispute Resolution, 2014)

  “Marko Wainio is well regarded as a ”fearless” advocate in domestic litigation and arbitration.” (Chambers Europe, Dispute Resolution, 2013)

  “One of the best litigators in Finland.” (EMEA Legal 500, Dispute Resolution, 2012)

  Marko on suorittanut oikeustieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkinnot Helsingin yliopistossa ja hän on saanut varatuomarin arvonimen auskultoituaan Helsingin käräjäoikeudessa.

  Markon työkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

 • Associate
  +358 40 719 8216 /

  Yanhuan Zhou on erikoistunut avustamaan asiakkaita yrityskaupoissa ja -järjestelyissä sekä sopimusoikeudellisissa kysymyksissä. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluu myös yhtiöoikeus.

  Lisäksi hän avustaa toimeksiannoissa, joissa on kiinalaisia kytköksiä (China Desk). Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään hän työskenteli Wärtsilä Oy:ssä ja Outokumpu Oyj:ssä. HPP:llä hän aloitti lakimiehenä vuonna 2010.

  Yanhuan on valmistunut Turun yliopistosta.

  Yanhuanin työkielet ovat suomi, englanti ja kiina.