HPP Asianajotoimisto

Rytkönen Joska

Senior Associate

 
+358 50 462 6766

Transaktiot

SUOMI
ENGLANTI

ASIANAJAJA

Joska Rytkönen on eri­kois­tu­nut yri­tys­jär­jes­te­lyi­hin sekä yhtiöoikeuteen. Li­säk­si Joska avus­taa asiak­kai­tam­me kauppa- ja so­pi­musoi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä, keskittyen erityisesti teknologia- ja ohjelmistoliitännäisiin toimeksiantoihin. Hän avus­taa asiak­kai­tam­me sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä transaktioissa ja projekteissa.

Asiantuntemus

Transaktiot

Työkielet

SUOMI
ENGLANTI

Koulutus

ASIANAJAJA