HPP Asianajotoimisto

Pirinen Tarja

Partner

 
+358 40 350 7797 LinkedIn

Infra
Transaktiot
Ympäristö

suomi
englanti

Asianajaja

Tarja Pirinen on erikoistunut ympäristöoikeuteen. Tarja avustaa asiakkaita kaivos- ja infrastruktuurihankkeisiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, kuten lupaprosesseissa, kaupallisissa ja oikeuksien hankintaan liittyvissä sopimuksissa. Hänellä on pitkä kokemus kaivossektorin yritys- ja rahoitusjärjestelyistä sekä malminetsintä- ja kaivostoiminnan laaja-alaisesta juridiikasta.

Tarja neuvoo asiakkaita myös ympäristö- ja muissa lupamenettelyissä, hallinnollisissa prosesseissa sekä luonnonsuojelua että ympäristövastuita koskevissa kysymyksissä.

Asiantuntemus

Infra
Transaktiot
Ympäristö

Työkielet

suomi
englanti

Koulutus

Asianajaja