HPP Asianajotoimisto

Nyblin Klaus

Partner

 
+358 40 725 9252 LinkedIn

Riidanratkaisu
Teknologia

suomi
englanti

Asianajaja

Klaus Nyblin on erikoistunut lääke- ja terveydenhuolto-oikeuteen sekä riidanratkaisuun. Klausin erityisosaamista ovat myös liikesalaisuuksien suojaan, henkilötietojen käsittelyyn ja sähköiseen viestintään liittyvät oikeudelliset kysymykset. Klaus on tunnustettu osaaja erityissäänneltyjen toimialojen riidanratkaisijana.

Klaus on kirjoittanut erikoistumisalueiltaan useita teoksia: Työelämän sähköposti (2009), Riidanratkaisu – käsikirja yritykselle (2012), Lääkelainsäädännön käsikirja (toim. 2018) sekä Liikesalaisuuksien suoja (ilmestyy 2023).

Asiantuntemus

Riidanratkaisu
Teknologia

Työkielet

suomi
englanti

Koulutus

Asianajaja