HPP Asianajotoimisto

Mäkinen Markku

Managing Partner

 
+358 40 761 9177 LinkedIn

Infra
Rahoitus
Teknologia
Transaktiot

suomi
englanti

Asianajaja
Varatuomari

Mark­ku Mä­ki­nen on eri­kois­tu­nut yritysjärjestelyihin ja oman pääoman ehtoisiin rahoitusjärjestelyihin. Markku avustaa asiakkaita myös vaativissa infrastruktuurihankkeissa.

Ennen HPP:lle tuloaan Markku oli Nokian palveluksessa. Hänellä on pitkä ko­ke­mus vaa­ti­vis­ta tek­no­lo­gia­pro­jek­teis­ta kan­sain­vä­li­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä. Nokian palveluksessa hän vastasi muun muassa Nokian lakiasiainosastoista Kii­nas­sa ja Yh­dys­val­lois­sa.

Markku on toiminut HPP:n toimitusjohtajana vuodesta 2015 alkaen.

Asiantuntemus

Infra
Rahoitus
Teknologia
Transaktiot

Työkielet

suomi
englanti

Koulutus

Asianajaja
Varatuomari