HPP Asianajotoimisto

Kärnä Henna

Associate

 
+358 40 845 1436

Rahoitus
Transaktiot

suomi
englanti

OTM

Henna Kärnä on eri­kois­tu­nut yri­tys- ja ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyi­hin sekä ar­vo­pa­pe­ri­mark­ki­na­oi­keu­teen. Li­säk­si Henna avus­taa asiak­kai­tam­me yh­tiö- ja so­pi­musoi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Henna avus­taa asiak­kai­tam­me ko­ti­mai­sis­sa ja ra­jat ylit­tä­vis­sä toi­mek­sian­nois­sa.

 

Asiantuntemus

Rahoitus
Transaktiot

Työkielet

suomi
englanti

Koulutus

OTM