HPP Asianajotoimisto

Jalo Valtteri

Associate

 
+358 40 043 1319

Rahoitus
Transaktiot

SUOMI
ENGLANTI

OTM

Valtteri Jalo on eri­kois­tu­nut yritys- ja ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyi­hin. Valtteri avus­taa asiak­kai­tam­me ko­ti­mai­sis­sa ja ra­jat ylit­tä­vis­sä toi­mek­sian­nois­sa.

Valtteri aloit­ti la­ki­mie­he­nä HPP:n pal­ve­lus­sa vuon­na 2020. En­nen HPP:n pal­ve­luk­seen siir­ty­mis­tään hän työs­ken­te­li toisessa asian­ajo­toi­mis­tos­sa erikoistuen ra­hoi­tus­ju­ri­dii­kkaan.

Asiantuntemus

Rahoitus
Transaktiot

Työkielet

SUOMI
ENGLANTI

Koulutus

OTM