HPP Asianajotoimisto

Huuskonen Santeri

Associate

 
+358 50 354 9899

Rahoitus
Transaktiot

SUOMI
ENGLANTI

OTM

Santeri Huuskonen on eri­kois­tu­nut ra­hoi­tus- ja yritys­jär­jes­te­lyi­hin. Li­säk­si Santeri avus­taa asiak­kai­tam­me finanssiregulaatioon liittyvissä ky­sy­myk­sis­sä. Santeri avus­taa asiak­kai­tam­me ko­ti­mai­sis­sa ja ra­jat ylit­tä­vis­sä toi­mek­sian­nois­sa.

Asiantuntemus

Rahoitus
Transaktiot

Työkielet

SUOMI
ENGLANTI

Koulutus

OTM