HPP Asianajotoimisto

Hardy Samuel

Associate

 
+358 44 4935 348

Rahoitus
Transaktiot

SUOMI
ENGLANTI

LL.M. (HELSINKI)
LL.M. (London, UK)

Samuel Hardy on eri­kois­tu­nut ra­hoi­tus- ja yritys­jär­jes­te­lyi­hin. Li­säk­si Samuel avus­taa asiak­kai­tam­me finanssiregulaatioon liittyvissä ky­sy­myk­sis­sä. Samuel avus­taa asiak­kai­tam­me ko­ti­mai­sis­sa ja ra­jat ylit­tä­vis­sä toi­mek­sian­nois­sa.

Asiantuntemus

Rahoitus
Transaktiot

Työkielet

SUOMI
ENGLANTI

Koulutus

LL.M. (HELSINKI)
LL.M. (London, UK)