HPP Asianajotoimisto

Alanen Jouni

Partner

 
+358 40 775 7171 LinkedIn

Julkiset hankinnat
Kilpailu
Riidanratkaisu

suomi
englanti
saksa

ASIANAJAJA
LL.M. Eur. (Saarland)

Jouni Alanen on erikoistunut avustamaan asiakkaita EU:n sisämarkkina- ja kilpailuoikeuteen sekä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat myös muiden muassa jäte- ja vesihuoltoalojen oikeudelliset kysymykset.

Jounilla on laaja kokemus yksityisten ja julkisten yritysten kilpailukysymyksiin ja oikeudellisiin vastuisiin liittyvistä toimeksiannoista. Hän on kirjoittanut EU:n sisämarkkina- ja kilpailuoikeuteen liittyviä artikkeleita ja muita julkaisuja ja laatinut lausuntoja ja selvityksiä EU-oikeuden kansallisesta soveltamisesta ja tulkinnasta eri viranomaisille, yrityksille ja toimialajärjestöille.

Asiantuntemus

Julkiset hankinnat
Kilpailu
Riidanratkaisu

Työkielet

suomi
englanti
saksa

Koulutus

ASIANAJAJA
LL.M. Eur. (Saarland)