HPP Asianajotoimisto

Ahtiainen Maija

Senior Associate

 
+358 50 435 5342 LinkedIn

Riidanratkaisu

Suomi
Englanti

Asianajaja
Varatuomari

Maija Ahtiainen on erikoistunut riidanratkaisuun. Maija avustaa asiakkaita kansainvälisissä ja kotimaisissa välimiesmenettelyissä sekä oikeudenkäynneissä. Maija toimii asiamiehenä muun muassa osakassopimuksia, yritysjärjestelyjä, rakentamista ja projektitoimituksia koskevissa riita-asioissa.

 

 

perhevapaalla

Asiantuntemus

Riidanratkaisu

Työkielet

Suomi
Englanti

Koulutus

Asianajaja
Varatuomari