HPP Asianajotoimisto

af Schultén Marius

Partner

 
+358 40 565 7034 LinkedIn

Energia
Infra
Transaktiot
Ympäristö

SUOMI
RUOTSI
ENGLANTI
PORTUGALI
RANSKA

ASIANAJAJA

Marius af Schultén kuuluu HPP:n energia ja infra -tiimiin. Hän on eri­kois­tu­nut energia- ja ympäristöoikeuteen, kes­kit­tyen eri­tyi­ses­ti uusiutuvaan ener­gi­aan liit­ty­vään hankekehitykseen sekä uusiutuvia energiahankkeita koskeviin tran­sak­tioi­hin sekä rahoitusjärjestelyihin.

Mariuksella on pit­kä­ ko­ke­mus niin kotimaisten kuin kan­sain­vä­lis­ten hankekehittäjien, si­joit­ta­jien, ra­has­to­jen ja rahoituslaitosten si­joi­tuk­sis­ta suo­ma­lai­siin uusiutuvan energian hankkeisiin sekä uusiutuvan energian hankkeiden kehittämiseen liittyvästä strategisesta neuvonannosta muun muassa kaavoitukseen, luvitukseen kuin maankäyttösopimuksiin liittyen. Mariuksella on myös laaja kokemus asiakkaiden avustamisesta monenlaisissa ympäristöoikeudellisissa hallintoprosesseissa.

Ennen HPP:lle siirtymistään Marius työskenteli yhdeksän vuotta toisessa johtavassa suomalaisessa asianajotoimistossa.

Asiantuntemus

Energia
Infra
Transaktiot
Ympäristö

Työkielet

SUOMI
RUOTSI
ENGLANTI
PORTUGALI
RANSKA

Koulutus

ASIANAJAJA