Valitse aihepiiri

Roine Johanna

Johanna Roine on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Hän avustaa asiakkaitamme erityisesti kaavoitus- ja rakennusoikeuteen sekä kiinteistökehitykseen ja kiinteistötransaktioihin liittyvissä kysymyksissä. Johanna opiskelee lisäksi diplomi-insinööriksi Aalto-yliopiston Real Estate Economics-maisteriohjelmassa.

Viljanen Jesse

Jesse Viljanen on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Jessen erikoisosaamista ovat  ympäristölupa-asiat ja kaavoitukseen liittyvät kysymykset sekä niihin liittyvät hallintoprosessit. Lisäksi Jesse hoitaa riidanratkaisuun ja julkisiin hankintoihin liittyviä toimeksiantoja.

Tuomala Jari

Jari Tuomala on erikoistunut kiinteistöjärjestelyihin ja kiinteistökehityshankkeisiin. Hän avustaa asiakkaita myös maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä ympäristövastuuasioissa.

Pirinen Tarja

Tarja Pirinen on erikoistunut ympäristöoikeuteen. Tarja avustaa asiakkaita kaivos- ja infrastruktuurihankkeisiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, kuten lupaprosesseissa, kaupallisissa ja oikeuksien hankintaan liittyvissä sopimuksissa. Hänellä on pitkä kokemus kaivossektorin yritys- ja rahoitusjärjestelyistä sekä malminetsintä- ja kaivostoiminnan laaja-alaisesta juridiikasta. Tarja neuvoo asiakkaita myös ympäristö- ja muissa lupamenettelyissä, hallinnollisissa prosesseissa sekä luonnonsuojelua että ympäristövastuita koskevissa kysymyksissä.

Marttinen Suvi

Suvi Marttinen on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Suvin erikoisosaamista ovat myös luonnonsuojelu, rakennussuojelu, maankäyttö, kiinteistötoimitukset, lunastukset ja maaoikeusasiat. Suvi palvelee asiakkaitamme energia-, kierrätys-, teollisuus-, maa- ja vesirakennusaloilla. Suvi toimii asiamiehenä hallintotuomioistuimissa ja maaoikeuksissa. Lisäksi hän avustaa myös kiinteistökehittäjiä kaavoituksessa, kiinteistönmuodostuksessa ja rakentamisen lupa-asioissa.  

Marttinen Kari

Kari Marttinen on yksi maan johtavista ympäristöoikeuden osaajista. Karin erikoisosaamista ovat suurten teollisuus- ja infrastruktuurihankkeiden monimutkaiset lupa- ja muutoksenhakumenettelyt sekä maankäytön suunnittelun prosessit. Myös vanhojen teollisuusalueiden pilaantumisvastuut ja niihin liittyvät riidat kuuluvat Karin erityisosaamiseen. Luonnonsuojelun ja infrahankkeiden välisten konfliktien ratkaisemisessa Karilla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus. Hän on toiminut päävastuullisena asianajajana useissa suurhankkeissa. Karin asiakkaita […]

Leino Laura

Laura Leino on erikoistunut ympäristö- ja vesistöasioihin. Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat ympäristölupa-asiat, ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luonnonsuojeluoikeus. Lisäksi hänellä on laaja kokemus hankkeiden vesistö-, ympäristö- ja luontovaikutusten arvioinneista ja erilaisista ympäristöselvityksistä. Hän avustaa jatkuvasti toimijoita merkittävien hankkeiden ympäristöllisissä lupamenettelyissä, oikeudenkäynneissä sekä neuvotteluissa niin viranomaisten kuin yksityisten tahojen välillä. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään Laura toimi seniorikonsulttina ympäristökonsultointiin erikoistuneessa […]

Juhola Minna

Minna Juhola on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Minnan erikoisosaamista ovat ympäristölupa-asiat, maankäyttöön, kaavoitukseen ja jätelainsäädäntöön liittyvät kysymykset, sekä niihin liittyvät hallintoprosessit. Lisäksi Minna neuvoo asiakkaita energia-alan hankkeissa, kuten tuulivoimaprojekteissa, kiinteistökehityshankkeissa ja kiinteistötransaktioissa sekä kaivoshankkeissa.

Iso-Markku Outi

Outi Iso-Markku on erikoistunut ympäristöoikeuteen. Hän avustaa asiakkaita teollisuuslaitosten luvitukseen, hallintolainkäyttöön ja kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä erikoisosaamisenaan ympäristövastuukysymykset sekä ympäristörikosoikeus. Lisäksi Outin erikoisosaamista on BAT-sääntely, jonka tiimoilta hän on avustanut eri toimialojen yhtiöitä muun muassa BAT-päätelmien soveltamiseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Outilla on myös kokemusta riidanratkaisusta. Outi toimii Helsingin Asianajajayhdistyksen sihteerinä.

Erkkilä Mikko

Mikko Erkkilä on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Lisäksi hän avustaa riidanratkaisun liittyvissä kysymyksissä, kuten lupamenettelyissä ja muutoksenhaussa, ympäristövastuisiin liittyvissä asioissa ja infrastruktuurihankkeissa. Myös vanhojen teollisuusalueiden pilaantumisvastuut ja niihin liittyvät riidat kuuluvat Mikon erityisosaamiseen. Mikko on toiminut yli 25 vuotta asianajotehtävissä.