Valitse aihepiiri

Kemppinen Oskari

Oskari Kemppinen on erikoistunut kiinteistötransaktioihin. Oskarin erityisosaamista ovat myös yritysverotukseen ja osakeyhtiöoikeuteen liittyvät kysymykset.

Tuominen Rosa

Rosa Tuominen on erikoistunut yritysjärjestelyihin ja yhtiöoikeuteen. Rosan osaamisalueisiin kuuluu myös vero-oikeus. Rosa avustaa asiakkaita sekä kotimaisissa että rajat ylittävissä toimeksiannoissa.

Lehti Mikko

Mikko Lehti on erikoistunut vero-oikeuteen erityisenä osaamisalueenaan kotimainen ja kansainvälinen yritystuloverotus. Lisäksi Mikolla on kokemusta yritysjärjestelyihin ja kiinteistötransaktioihin liittyvästä veroneuvonnasta. Ennen HPP:lle siirtymistään Mikko on työskennellyt verotuksen asiantuntijatehtävissä mm. Konserniverokeskuksessa ja Valtiovarainministeriössä.

Koski Marko

Marko Koski on erikoistunut vero-oikeuteen ja avustaa asiakkaitamme sekä välillisen että välittömän verotuksen alueella. Marko neuvoo yrityskauppojen ja -järjestelyiden verokysymyksissä sekä tullilainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Markolla on kokemusta verotukseen liittyvien riskien arvioimisesta kansainvälisten vakuutusyhtiöiden tarjotessa W&I-vakuutuksia suomalaisissa transaktioissa. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistä Marko työskenteli Konserniverokeskuksen verojohtajana, jolloin hän vastasi Suomen suurimpien yritysten verotuksesta sekä verotarkastuksista. […]

Hanninen Aleksei

Aleksei Hanninen on erikoistunut yhtiöoikeuteen ja yritysjärjestelyihin. Aleksein erikoisosaamista ovat myös sopimus- ja vero-oikeus sekä yritysjohdon neuvonantoon liittyvät tehtävät. Aleksei neuvoo sekä suomalaisia että kansainvälisiä asiakkaita rajat ylittävässä liiketoiminnassa ja avustaa myös Venäjään liittyvissä toimeksiannoissa. Aleksei on väitellyt oikeustieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta. Aleksein väitöskirja koski yritysten liiketoimintamallien uudelleenjärjestelyn siirtohinnoittelua. Tämän lisäksi hän on opiskellut Sheffieldin […]