Valitse aihepiiri

Kinnunen Henna

Henna on työoikeuden kokenut ammattilainen. Hän on työskennellyt työoikeusasioiden parissa pitkään asianajajana, minkä lisäksi hän on johtanut työoikeustiimiä yhdessä Suomen isoimmista työnantajayrityksistä. Hennan asian­tun­te­mus kattaa työ­oi­keu­del­li­set asiat laa­ja-alai­ses­ti työsuhteen koko elinkaaren ajalta työsopimuksen solmimisesta eri­lai­siin työ­suh­tei­den ja työ­nan­ta­jan lii­ke­toi­min­nan muu­tos­ti­lan­tei­siin sekä työ­suh­tei­den päät­tä­mi­seen. Hen­nal­la on vank­ka ko­ke­mus työ­elä­mään liit­ty­vis­tä neu­vot­te­lu­ti­lan­teis­ta mu­kaan lu­kien mm. yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut ja […]

Vasala Visaperttu

Visaperttu Vasala on erikoistunut riidanratkaisuun yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä. Visapertun erikoisosaamista on myös työoikeuteen liittyvät oikeudelliset kysymykset.

Sundström Mikko

Mikko Sundström on erikoistunut kansainväliseen kauppa- ja yhtiöoikeuteen ja lentoliikenteeseen liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Hän avustaa asiakkaita yritys- ja rahoitusjärjestelyissä, sekä niihin liittyvissä organisaatiomuutoksissa. Lisäksi hän neuvoo asiakkaita Keski-Euroopasta Suomeen suuntautuvissa investoinneissa. Toimialoina Mikko on perehtynyt erityisesti metsä- ja puunjalostusteollisuuteen, lentoliikenteeseen ja televiestintään. Uransa aikana Mikko on työskennellyt myös Saksassa ja vastaa HPP:n German Desk -toiminnasta.

Siivola Jyrki

Jyrki Siivola on erikoistunut riidanratkaisuun, immateriaalioikeuksiin ja markkinointioikeuteen. Jyrkin erikoisosaamista ovat myös sopimusoikeuteen liittyvät kysymykset, työoikeus mukaan lukien työtapaturmat ja yhtiöoikeus sekä niihin liitttyvät laajat oikeudenkäynnit.

Haapasalo Toni

Toni Haapasalo on erikoistunut työoikeuteen ja työsuhteisiin liittyviin tietosuojakysymyksiin. Toni avustaa laaja-alaisesti sekä kotimaisia että ulkomaisia asiakkaitamme työsuhteisiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Hän neuvoo asiakkaitamme heidän toimintojensa uudelleenjärjestelyissä, muissa työsuhteisiin liittyvissä muutostilanteissa ja yhteistoimintaneuvotteluissa. Lisäksi hän avustaa asiakkaitamme työ-, johtaja- ja toimisopimusten tekemisessä sekä työ- että toimisuhteiden päättämiseen liittyvissä toimeksiannoissa.