Valitse aihepiiri

Kunnari Sara

Sara Kun­na­ri on eri­kois­tu­nut tek­no­lo­gia­oi­keu­teen. Hän työs­ken­te­lee toi­mis­ton tek­no­lo­gia­ryh­mäs­sä so­pi­mus- ja im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­teen liit­ty­vis­sä toi­mek­sian­nois­sa, eri­tyis­osaa­mi­sa­lu­ee­naan tek­no­lo­gian li­sen­soin­ti (esim. pa­tent­ti- ja FRAND-li­sen­soin­ti).

Siivola Jyrki

Jyrki Siivola on erikoistunut riidanratkaisuun, immateriaalioikeuksiin ja markkinointioikeuteen. Jyrkin erikoisosaamista ovat myös sopimusoikeuteen liittyvät kysymykset, työoikeus mukaan lukien työtapaturmat ja yhtiöoikeus sekä niihin liitttyvät laajat oikeudenkäynnit.

Saulny Emmi

Emmi Saulny on erikoistunut teknologiaoikeuteen. Emmi avustaa asiakkaita erilaisissa sopimus- ja immateriaalioikeudellisissa sekä lääke- ja terveydenhuolto-oikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Emmillä on kokemusta laajoista tietosuojasääntelyyn liittyvistä projekteista. Emmi aloitti HPP:n palveluksessa lakimiehenä keväällä 2017. Tätä ennen Emmi on työskennellyt harjoittelijana muun muassa toisessa yritysjuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa sekä kansainvälisissä teknologia-alan yrityksissä.

Raatikainen Pekka

Pekka Raatikainen on erikoistunut sopimusoikeuteen, riidanratkaisuun sekä kiinteistö- ja rakennusoikeuteen. Hänellä on pitkä kokemus liikejuridiikasta sekä kotimaisten ja kansainvälisten asiakasyritysten avustamisesta sopimusoikeudellisissa asioissa, riidanratkaisussa ja immateriaalioikeudellisissa toimeksiannoissa. Hänen erityisosaamistaan on ICT-alan hankinnat, ulkoistukset, sääntely ja lisensiointi.

Pyykkö Lari

Lari Pyykkö on erikoistunut IT- ja teknologiasektoriin liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin sekä immateriaalioikeuteen ja tietosuojaan. Lari neuvoo asiakkaita muun muassa tietojärjestelmähankintoihin, lisensiointiin ja sähköiseen liiketoimintaan liittyvissä toimeksiannoissa. Lisäksi hänellä on kokemusta laajoista tietosuojasääntelyyn liittyvistä projekteista.

Nyblin Klaus

Klaus Nyblin on erikoistunut lääke- ja terveydenhuolto-oikeuteen sekä riidanratkaisuun. Klausin erityisosaamista ovat myös liikesalaisuuksien suojaan, henkilötietojen käsittelyyn ja sähköiseen viestintään liittyvät oikeudelliset kysymykset. Klaus on tunnustettu osaaja erityissäänneltyjen toimialojen riidanratkaisijana. Klaus on kirjoittanut erikoistumisalueiltaan useita teoksia: Työelämän sähköposti (2009), Riidanratkaisu – käsikirja yritykselle (2012), Lääkelainsäädännön käsikirja (toim. 2018) sekä Liikesalaisuuksien suoja (ilmestyy 2019).

Nevasalo Terho

Terho Nevasalolla on pitkä kokemus erilaisista kaupallisista sopimuksista, erityisesti IT- ja teknologiasektoreilla. Terho avustaa asiakkaita muun muassa SaaS- ja IT-toimitusprojekteissa, kaupallisissa sopimuksissa, digitalisaatio- ja tietosuojahankkeissa. Lisäksi Terho avustaa asiakkaita asiakas-toimittajasuhteessa olevien erimielisyyksien ratkaisemisessa. Terho luennoi säännöllisesti SaaS- ja IT-palvelusopimuksista ja tietosuojasta. Hän on ollut Keskuskauppakamarin asettamassa asiantuntijaryhmässä laatimassa IT2015 ja IT2018 ehtoja.

Mäkinen Markku

Mark­ku Mä­ki­nen on eri­kois­tu­nut yritysjärjestelyihin ja oman pääoman ehtoisiin rahoitusjärjestelyihin. Markku avustaa asiakkaita myös vaativissa infrastruktuurihankkeissa. Ennen HPP:lle tuloaan Markku oli Nokian palveluksessa. Hänellä on pitkä ko­ke­mus vaa­ti­vis­ta tek­no­lo­gia­pro­jek­teis­ta kan­sain­vä­li­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä. Nokian palveluksessa hän vastasi muun muassa Nokian lakiasiainosastoista Kii­nas­sa ja Yh­dys­val­lois­sa. Markku on toiminut HPP:n toimitusjohtajana vuodesta 2015 alkaen.

Levanov Daniil

Daniil Levanov on erikoistunut teknologia-alaan sekä riidanratkaisuun. Daniilin osaaminen keskittyy erityisesti sopimusoikeuteen sekä riidanratkaisuun.

Lehti Kari-Matti

Kari-Matti Lehti on yksi Suomen johtavista informaatioteknologiaan ja ulkoistuksiin erikoistuneista juristeista. Hänellä on pitkä kokemus erityisesti sopimuksiin, ulkoistuksiin, immateriaalioikeuteen ja tietosuojaan liittyvissä asioissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hän on perehtynyt laaja-alaisesti erityisesti kaupallisiin sopimuksiin liittyviin järjestelyihin, strategioihin ja niiden implementointiin. Tietoviikko-lehti on valinnut Kari-Matin useita kertoja Suomen vaikutusvaltaisimpien ICT-alan vaikuttajien joukkoon.