Valitse aihepiiri

Jussila Harri

Har­ri Jus­si­la on eri­kois­tu­nut in­sol­vens­sioi­keu­teen ja rii­dan­rat­kai­suun. Har­ril­la on laa­ja-alai­nen ko­ke­mus yri­tys­asiak­kai­den edus­ta­mi­ses­ta tuo­miois­tui­mis­sa ja vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä. Hän toi­mii myös vä­li­mie­he­nä kau­pal­li­sis­sa rii­tai­suuk­sis­sa. Har­rin eri­tyi­nen kiin­nos­tuk­sen koh­de on yri­tys­ten omat konflik­tien hal­lin­noin­ti­käy­tän­teet.

Kinnunen Henna

Henna on työoikeuden kokenut ammattilainen. Hän on työskennellyt työoikeusasioiden parissa pitkään asianajajana, minkä lisäksi hän on johtanut työoikeustiimiä yhdessä Suomen isoimmista työnantajayrityksistä. Hennan asian­tun­te­mus kattaa työ­oi­keu­del­li­set asiat laa­ja-alai­ses­ti työsuhteen koko elinkaaren ajalta työsopimuksen solmimisesta eri­lai­siin työ­suh­tei­den ja työ­nan­ta­jan lii­ke­toi­min­nan muu­tos­ti­lan­tei­siin sekä työ­suh­tei­den päät­tä­mi­seen. Hen­nal­la on vank­ka ko­ke­mus työ­elä­mään liit­ty­vis­tä neu­vot­te­lu­ti­lan­teis­ta mu­kaan lu­kien mm. yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut ja […]

Wainio Marko

Marko Wainio on erikoistunut riidanratkaisuun. Hän toimii  asiakkaidemme asiamiehenä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä. Markolla on pitkä ja laaja-alainen kokemus vaativien ja monimutkaisten kaupallisten riitojen ratkaisemisesta. Marko tunnetaan myös yhtenä maamme arvostetuimmista välimiehistä.

Villanen Jasmin

Jasmin Villanen on erikoistunut insolvenssioikeuteen ja riidanratkaisuun. Jasminin erikoisosaamista on lisäksi immateriaalioikeuksiin liittyvät kysymykset.

Viljanen Jesse

Jesse Viljanen on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Jessen erikoisosaamista ovat  ympäristölupa-asiat ja kaavoitukseen liittyvät kysymykset sekä niihin liittyvät hallintoprosessit. Lisäksi Jesse hoitaa riidanratkaisuun ja julkisiin hankintoihin liittyviä toimeksiantoja.

Vasala Visaperttu

Visaperttu Vasala on erikoistunut riidanratkaisuun yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä. Visapertun erikoisosaamista on myös työoikeuteen liittyvät oikeudelliset kysymykset.

Uoti Sami

Sami Uoti on erikoistunut insolvenssioikeuteen ja riidanratkaisuun. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus yrityssaneeraus- ja konkurssiasioista. Hän on toiminut koko asianajouransa aktiivisesti tuomioistuimissa ja avustanut asiakkaita lukuisissa vaativissa rikos- ja siviilioikeudenkäynneissä. Sami on myös kokenut välimies. Sami on toiminut vuodesta 2013 konkurssiasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Takalahti Anni

Anni on erikoistunut kotimaiseen ja eurooppalaiseen lääkeoikeuteen liittyviin kysymyksiin. Hän avustaa asiakkaita muun muassa lääkelainsäädäntöön ja lääkealan itsesääntelyyn liittyvissä toimeksiannoissa. Anni on suorittanut Bachelor of Laws -tutkinnon Kentin yliopistossa Britanniassa vuonna 2014. Hän on opiskellut lisäksi mm. EU:n lääkeoikeutta Kööpenhaminan yliopistossa.

Siivola Jyrki

Jyrki Siivola on erikoistunut riidanratkaisuun, immateriaalioikeuksiin ja markkinointioikeuteen. Jyrkin erikoisosaamista ovat myös sopimusoikeuteen liittyvät kysymykset, työoikeus mukaan lukien työtapaturmat ja yhtiöoikeus sekä niihin liitttyvät laajat oikeudenkäynnit.