Valitse aihepiiri

Sundström Mikko

Mikko Sundström on erikoistunut kansainväliseen kauppa- ja yhtiöoikeuteen ja lentoliikenteeseen liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Hän avustaa asiakkaita yritys- ja rahoitusjärjestelyissä, sekä niihin liittyvissä organisaatiomuutoksissa. Lisäksi hän neuvoo asiakkaita Keski-Euroopasta Suomeen suuntautuvissa investoinneissa. Toimialoina Mikko on perehtynyt erityisesti metsä- ja puunjalostusteollisuuteen, lentoliikenteeseen ja televiestintään. Uransa aikana Mikko on työskennellyt myös Saksassa ja vastaa HPP:n German Desk -toiminnasta.

Komonen Matti

Matti Komonen on erikoistunut logistiikkaan, meri- ja kuljetusoikeuteen ja vakuutusoikeuteen. Matin osaaminen keskittyy kuljetussopimusten laatimisen ohella erityisesti meri-, kuljetus- ja vakuutusoikeudelliseen riidanratkaisuun. Hänen erikoisosaamista ovat myös merityösaarrot ja turvaamistoimet. Matti on edustanut asiakkaita yleisissä ja erikoistuomioistuimissa, välimiesoikeudessa, merivahingonlaskijamenettelyssä ja Euroopan Unionin tuomioistuimessa.

Gahm­berg-Hi­sin­ger Nora

Nora Gahmberg-Hisinger on erikoistunut avustamaan asiakkaita meri- ja kuljetusoikeuteen, kansainväliseen kauppaoikeuteen, vakuutusoikeuteen sekä riidanratkaisuun liittyvissä kysymyksissä. Nora hoitaa toimeksiantoja kotimaisille ja kansainvälisille vakuutusyhtiöille, varustamoille, huolinta- ja kuljetusalan yrityksille, kuljetusasiakkaille, meriteollisuus- ja teknologiayrityksille, sekä valtion laitoksille ja viranomaisille. Nora on Suomen Merioikeusyhdistys Ry:n (CMI Finland), sekä WISTA Finland Ry:n (Women’s International Shipping and Trading Association) hallituksen […]