Valitse aihepiiri

Kärhä Tatu

Tatu Kärhä avustaa asiakkaita julkisiin hankintoihin ja kilpailuoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa.

Saraste Tuomas

Tuomas Saraste on erikoistunut kilpailuoikeuteen. Tuomas neuvoo asiakkaita määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja kartelleja koskevissa prosesseissa. Lisäksi hän on toiminut asiamiehenä lukuisissa vaativissa yrityskauppavalvontaprosesseissa kansallisissa kilpailuviranomaisissa sekä Euroopan komissiossa. Hän toimii myös neuvonantajana valtiontukia koskevissa kysymyksissä.

Roubier Anna-Stephanie

Anna Roubier on erikoistunut kilpailu- ja EU-oikeuteen. Annan osaamisalueisiin kuuluvat myös EU:n kemikaali- ja tuoteregulaatioon kuuluvat oikeudelliset kysymykset ja hallinnolliset prosessit. Anna on aiemmin työskennellyt mm. ja Euroopan kemikaalivirastossa lainopillisena neuvonantajana. Annalla on oikeustieteentutkinto Yhdistyneestä Kuningaskunnasta Strathclyden yliopistosta ja hän on erikoistunut kilpailu- ja EU-oikeuteen College of Europessa, Bruggessa. Hän on myös pätevöitynyt Suomessa.

Joutsimo Maarika

Maarika Joutsimo on erikoistunut EU-oikeuteen ja kilpailuoikeuteen. Maarikan erikoisosaamista ovat kilpailuviranomaisissa ja tuomioistuimissa käytävät kilpailuoikeudelliset prosessit, kuten kartellitutkinnat. Maarika on hoitanut myös julkisia hankintoja koskevia prosesseja markkinaoikeudessa. Maarika neuvoo asiakkaitaan myös erilaisissa EU- ja kilpailuoikeudellisissa kysymyksissä liittyen esimerkiksi yritysten välisiin sopimuksiin ja muihin yhteistyöjärjestelyihin, hinnoitteluun, yrityskauppavalvontaan ja valtiontukiin. Maarikalla on toimialatuntemusta mm. päivittäistavarakaupan, lentoasematoiminnan, telekommunikaation, […]

Alanen Jouni

Jouni Alanen on erikoistunut avustamaan asiakkaita EU:n sisämarkkina- ja kilpailuoikeuteen sekä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat myös muiden muassa jäte- ja vesihuoltoalojen oikeudelliset kysymykset. Jounilla on laaja kokemus yksityisten ja julkisten yritysten kilpailukysymyksiin ja oikeudellisiin vastuisiin liittyvistä toimeksiannoista. Hän on kirjoittanut EU:n sisämarkkina- ja kilpailuoikeuteen liittyviä artikkeleita ja muita julkaisuja ja laatinut lausuntoja […]

Aaltonen Anu

Anu Aaltonen on erikoistunut kilpailu- ja EU-oikeuteen. Anulla on laaja-alaista kokemusta erilaisista kilpailuoikeudellisista toimeksiannoista mm. tele-, metsä-, lääke-, ja rakennussektoreilla. Anun ydinosaamiseen kuuluvat kilpailuoikeusprosessit markkinaoikeudessa ja kilpailuviranomaisissa. Anulla on laaja-alaista osaamista kilpailuoikeudellisista vahingonkorvausprosesseista sekä valtiontukia koskevista kysymyksistä. Kilpailuoikeuden ohella Anun osaamiseen kuuluvat EU:n sisämarkkinakysymykset. Hän on aiemmin työskennellyt EU:n komission kilpailun pääosastolla.