Valitse aihepiiri

Kärhä Tatu

Tatu Kärhä avustaa asiakkaita julkisiin hankintoihin ja kilpailuoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa.

Viljanen Jesse

Jesse Viljanen on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Jessen erikoisosaamista ovat  ympäristölupa-asiat ja kaavoitukseen liittyvät kysymykset sekä niihin liittyvät hallintoprosessit. Lisäksi Jesse hoitaa riidanratkaisuun ja julkisiin hankintoihin liittyviä toimeksiantoja.

Majamäki Klaus

Klaus Majamäki on erikoistunut insolvenssioikeuteen. Hänellä on laaja kokemus lukuisista konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyistä toimien sekä pesänhoitaja- ja selvittäjähallinnossa että velkojien edustajana. Klausin erikoisosaamiseen kuuluvat insolvenssimenettelyihin liittyvät oikeudenkäynnit. Klausilla on myös monipuolinen kokemus julkisista hankinnoista. Hän on toiminut asiamiehenä lukuisissa hankintavalitusasioissa ja avustanut hankintamenettelyissä hankintayksiköitä ja tarjoajia.

Koivula Perttu

Perttu Koivula on erikoistunut julkisiin hankintoihin ja riidanratkaisuun. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään hän on työskennellyt tuomarina markkinaoikeudessa, lakimiehenä vakuutusyhtiössä ja viskaalina Helsingin hovioikeudessa.

Alanen Jouni

Jouni Alanen on erikoistunut avustamaan asiakkaita EU:n sisämarkkina- ja kilpailuoikeuteen sekä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat myös muiden muassa jäte- ja vesihuoltoalojen oikeudelliset kysymykset. Jounilla on laaja kokemus yksityisten ja julkisten yritysten kilpailukysymyksiin ja oikeudellisiin vastuisiin liittyvistä toimeksiannoista. Hän on kirjoittanut EU:n sisämarkkina- ja kilpailuoikeuteen liittyviä artikkeleita ja muita julkaisuja ja laatinut lausuntoja […]