Valitse aihepiiri

Jussila Harri

Har­ri Jus­si­la on eri­kois­tu­nut in­sol­vens­sioi­keu­teen ja rii­dan­rat­kai­suun. Har­ril­la on laa­ja-alai­nen ko­ke­mus yri­tys­asiak­kai­den edus­ta­mi­ses­ta tuo­miois­tui­mis­sa ja vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä. Hän toi­mii myös vä­li­mie­he­nä kau­pal­li­sis­sa rii­tai­suuk­sis­sa. Har­rin eri­tyi­nen kiin­nos­tuk­sen koh­de on yri­tys­ten omat konflik­tien hal­lin­noin­ti­käy­tän­teet.

Villanen Jasmin

Jasmin Villanen on erikoistunut insolvenssioikeuteen ja riidanratkaisuun. Jasminin erikoisosaamista on lisäksi immateriaalioikeuksiin liittyvät kysymykset.

Uoti Sami

Sami Uoti on erikoistunut insolvenssioikeuteen ja riidanratkaisuun. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus yrityssaneeraus- ja konkurssiasioista. Hän on toiminut koko asianajouransa aktiivisesti tuomioistuimissa ja avustanut asiakkaita lukuisissa vaativissa rikos- ja siviilioikeudenkäynneissä. Sami on myös kokenut välimies. Sami on toiminut vuodesta 2013 konkurssiasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Majamäki Klaus

Klaus Majamäki on erikoistunut insolvenssioikeuteen. Hänellä on laaja kokemus lukuisista konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyistä toimien sekä pesänhoitaja- ja selvittäjähallinnossa että velkojien edustajana. Klausin erikoisosaamiseen kuuluvat insolvenssimenettelyihin liittyvät oikeudenkäynnit. Klausilla on myös monipuolinen kokemus julkisista hankinnoista. Hän on toiminut asiamiehenä lukuisissa hankintavalitusasioissa ja avustanut hankintamenettelyissä hankintayksiköitä ja tarjoajia.

Lenni-Taattola Juho

Juho Lenni-Taattola on erikoistunut insolvenssioikeuteen ja erityisesti toimimaan konkurssipesän pesänhoitajana, yritysaneerausmenettelyn selvittäjänä sekä saneerausohjelman valvojana. Juhon osaamiseen liittyy laaja-alainen perehtyneisyys insolvenssimenettelyyn liittyviin riitaisuuksiin ja transaktioihin. Hänellä on syvällinen työeläkejärjestelmän tuntemus. Hän toimii myös velkojien neuvonantajana konkurssi- ja saneerausmenettelyissä.