Valitse aihepiiri

Sundström Mikko

Mikko Sundström on erikoistunut kansainväliseen kauppa- ja yhtiöoikeuteen ja lentoliikenteeseen liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Hän avustaa asiakkaita yritys- ja rahoitusjärjestelyissä, sekä niihin liittyvissä organisaatiomuutoksissa. Lisäksi hän neuvoo asiakkaita Keski-Euroopasta Suomeen suuntautuvissa investoinneissa. Toimialoina Mikko on perehtynyt erityisesti metsä- ja puunjalostusteollisuuteen, lentoliikenteeseen ja televiestintään. Uransa aikana Mikko on työskennellyt myös Saksassa ja vastaa HPP:n German Desk -toiminnasta.

Rinne Ella

Ella Rinne on erikoistunut energia- ja infrastruktuurihankkeisiin. Ellan erikoisosaamista ovat uusiutuvan energian tukiin ja sähkömarkkinalainsäädäntöön liittyvät kysymykset. Lisäksi Ella neuvoo asiakkaita yritysjärjestelyissä.

Pirinen Tarja

Tarja Pirinen on erikoistunut ympäristöoikeuteen. Tarja avustaa asiakkaita kaivos- ja infrastruktuurihankkeisiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, kuten lupaprosesseissa, kaupallisissa ja oikeuksien hankintaan liittyvissä sopimuksissa. Hänellä on pitkä kokemus kaivossektorin yritys- ja rahoitusjärjestelyistä sekä malminetsintä- ja kaivostoiminnan laaja-alaisesta juridiikasta. Tarja neuvoo asiakkaita myös ympäristö- ja muissa lupamenettelyissä, hallinnollisissa prosesseissa sekä luonnonsuojelua että ympäristövastuita koskevissa kysymyksissä.

Nykvist Björn

Björn Nykvist on erikoistunut rahoitus- ja yritysjärjestelyihin sekä energia-, infra- ja kiinteistökehityshankkeisiin. Hän hoitaa pääasiassa projektirahoitukseen sekä muihin oman ja vieraan pääoman rahoitusjärjestelyihin liittyviä toimeksiantoja. Rahoituksen lisäksi Björn avustaa asiakkaita yritysjärjestelyissä sekä hankekehityksessä erityisesti energia-, kaivos- ja kiinteistöalalla. Björnin hoitamissa toimeksiannoissa on usein kansainvälisiä ulottuvuuksia. Björn on kansainvälisen asianajoyhdistyksen IBA:n sekä Deutsch-nordische Juristenvereinigungin jäsen.  

Mäkinen Markku

Mark­ku Mä­ki­nen on eri­kois­tu­nut yritysjärjestelyihin ja oman pääoman ehtoisiin rahoitusjärjestelyihin. Markku avustaa asiakkaita myös vaativissa infrastruktuurihankkeissa. Ennen HPP:lle tuloaan Markku oli Nokian palveluksessa. Hänellä on pitkä ko­ke­mus vaa­ti­vis­ta tek­no­lo­gia­pro­jek­teis­ta kan­sain­vä­li­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä. Nokian palveluksessa hän vastasi muun muassa Nokian lakiasiainosastoista Kii­nas­sa ja Yh­dys­val­lois­sa. Markku on toiminut HPP:n toimitusjohtajana vuodesta 2015 alkaen.

Marttinen Suvi

Suvi Marttinen on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Suvin erikoisosaamista ovat myös luonnonsuojelu, rakennussuojelu, maankäyttö, kiinteistötoimitukset, lunastukset ja maaoikeusasiat. Suvi palvelee asiakkaitamme energia-, kierrätys-, teollisuus-, maa- ja vesirakennusaloilla. Suvi toimii asiamiehenä hallintotuomioistuimissa ja maaoikeuksissa. Lisäksi hän avustaa myös kiinteistökehittäjiä kaavoituksessa, kiinteistönmuodostuksessa ja rakentamisen lupa-asioissa.  

Marttinen Kari

Kari Marttinen on yksi maan johtavista ympäristöoikeuden osaajista. Karin erikoisosaamista ovat suurten teollisuus- ja infrastruktuurihankkeiden monimutkaiset lupa- ja muutoksenhakumenettelyt sekä maankäytön suunnittelun prosessit. Myös vanhojen teollisuusalueiden pilaantumisvastuut ja niihin liittyvät riidat kuuluvat Karin erityisosaamiseen. Luonnonsuojelun ja infrahankkeiden välisten konfliktien ratkaisemisessa Karilla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus. Hän on toiminut päävastuullisena asianajajana useissa suurhankkeissa. Karin asiakkaita […]

Juhola Minna

Minna Juhola on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Minnan erikoisosaamista ovat ympäristölupa-asiat, maankäyttöön, kaavoitukseen ja jätelainsäädäntöön liittyvät kysymykset, sekä niihin liittyvät hallintoprosessit. Lisäksi Minna neuvoo asiakkaita energia-alan hankkeissa, kuten tuulivoimaprojekteissa, kiinteistökehityshankkeissa ja kiinteistötransaktioissa sekä kaivoshankkeissa.

Cotton Andrew

Andrew Cotton on erikoistunut rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin sekä kauppa- ja yhtiöoikeuteen, keskittyen erityisesti energiaan ja infrastruktuuriin liittyviin transaktioihin ja projekteihin. Andrew neuvoo myös asiakkaita uusiutuvaan energiaan liittyvissä hankkeissa ja järjestelyissä. Andrewlla on pitkä kokemus kansainvälisten sijoittajien, rahastojen ja strategisten ostajien neuvonannosta sekä sijoituksista suomalaisiin kohteisiin. Viime vuosina Andrew on avustanut erityisesti kansainvälisiä vakuutusyhtiöitä Warranty & […]