Valitse aihepiiri

Rinne Ella

Ella Rinne on erikoistunut energia- ja infrastruktuurihankkeisiin. Ellan erikoisosaamista ovat uusiutuvan energian tukiin ja sähkömarkkinalainsäädäntöön liittyvät kysymykset. Lisäksi Ella neuvoo asiakkaita yritysjärjestelyissä.

Nykvist Björn

Björn Nykvist on erikoistunut rahoitus- ja yritysjärjestelyihin sekä energia-, infra- ja kiinteistökehityshankkeisiin. Hän hoitaa pääasiassa projektirahoitukseen sekä muihin oman ja vieraan pääoman rahoitusjärjestelyihin liittyviä toimeksiantoja. Rahoituksen lisäksi Björn avustaa asiakkaita yritysjärjestelyissä sekä hankekehityksessä erityisesti energia-, kaivos- ja kiinteistöalalla. Björnin hoitamissa toimeksiannoissa on usein kansainvälisiä ulottuvuuksia. Björn on kansainvälisen asianajoyhdistyksen IBA:n sekä Deutsch-nordische Juristenvereinigungin jäsen.  

Marttinen Suvi

Suvi Marttinen on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Suvin erikoisosaamista ovat myös luonnonsuojelu, rakennussuojelu, maankäyttö, kiinteistötoimitukset, lunastukset ja maaoikeusasiat. Suvi palvelee asiakkaitamme energia-, kierrätys-, teollisuus-, maa- ja vesirakennusaloilla. Suvi toimii asiamiehenä hallintotuomioistuimissa ja maaoikeuksissa. Lisäksi hän avustaa myös kiinteistökehittäjiä kaavoituksessa, kiinteistönmuodostuksessa ja rakentamisen lupa-asioissa.  

Marttinen Kari

Kari Marttinen on yksi maan johtavista ympäristöoikeuden osaajista. Karin erikoisosaamista ovat suurten teollisuus- ja infrastruktuurihankkeiden monimutkaiset lupa- ja muutoksenhakumenettelyt sekä maankäytön suunnittelun prosessit. Myös vanhojen teollisuusalueiden pilaantumisvastuut ja niihin liittyvät riidat kuuluvat Karin erityisosaamiseen. Luonnonsuojelun ja infrahankkeiden välisten konfliktien ratkaisemisessa Karilla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus. Hän on toiminut päävastuullisena asianajajana useissa suurhankkeissa. Karin asiakkaita […]

Leino Laura

Laura Leino on erikoistunut ympäristö- ja vesistöasioihin. Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat ympäristölupa-asiat, ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luonnonsuojeluoikeus. Lisäksi hänellä on laaja kokemus hankkeiden vesistö-, ympäristö- ja luontovaikutusten arvioinneista ja erilaisista ympäristöselvityksistä. Hän avustaa jatkuvasti toimijoita merkittävien hankkeiden ympäristöllisissä lupamenettelyissä, oikeudenkäynneissä sekä neuvotteluissa niin viranomaisten kuin yksityisten tahojen välillä. Ennen HPP:n palvelukseen siirtymistään Laura toimi seniorikonsulttina ympäristökonsultointiin erikoistuneessa […]

Juhola Minna

Minna Juhola on erikoistunut ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen. Minnan erikoisosaamista ovat ympäristölupa-asiat, maankäyttöön, kaavoitukseen ja jätelainsäädäntöön liittyvät kysymykset, sekä niihin liittyvät hallintoprosessit. Lisäksi Minna neuvoo asiakkaita energia-alan hankkeissa, kuten tuulivoimaprojekteissa, kiinteistökehityshankkeissa ja kiinteistötransaktioissa sekä kaivoshankkeissa.

Iso-Markku Outi

Outi Iso-Markku on erikoistunut ympäristöoikeuteen. Hän avustaa asiakkaita teollisuuslaitosten luvitukseen, hallintolainkäyttöön ja kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä erikoisosaamisenaan ympäristövastuukysymykset sekä ympäristörikosoikeus. Lisäksi Outin erikoisosaamista on BAT-sääntely, jonka tiimoilta hän on avustanut eri toimialojen yhtiöitä muun muassa BAT-päätelmien soveltamiseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Outilla on myös kokemusta riidanratkaisusta. Outi toimii Helsingin Asianajajayhdistyksen sihteerinä.

Cotton Andrew

Andrew Cotton on erikoistunut rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin sekä kauppa- ja yhtiöoikeuteen, keskittyen erityisesti energiaan ja infrastruktuuriin liittyviin transaktioihin ja projekteihin. Andrew neuvoo myös asiakkaita uusiutuvaan energiaan liittyvissä hankkeissa ja järjestelyissä. Andrewlla on pitkä kokemus kansainvälisten sijoittajien, rahastojen ja strategisten ostajien neuvonannosta sekä sijoituksista suomalaisiin kohteisiin. Viime vuosina Andrew on avustanut erityisesti kansainvälisiä vakuutusyhtiöitä Warranty & […]