HPP Asianajotoimisto

Terveydenhuollon priorisointi on lainsäädännöllisessä umpikujassa

16.09.2022

HPP:n osakas Klaus Nyblin ja dosentti Samuli Saarni ovat kirjoittaneet yhteisartikkelin syyskuun Yhteiskuntapolitiikka 2022 -lehteen terveydenhuollon eettisesti hyväksyttävän priorisoinnin lainsäädännöllisistä haasteista. Eettisesti hyväksyttävän priorisoinnin menettelylliset edellytykset on laajasti hyväksytty, mutta nykyinen lainsäädäntö ei salli avointa priorisointia. Julkiselle terveydenhuollolle osoitetut voimavarat eivät riitä siihen, mitä perustuslain 19 §:n 3 momentissa kansalaisille luvataan, eikä potilaiden yhdenvertaisuus välttämättä toteudu nykyisessä tilanteessa, jossa lainsäädäntö ei selvästi ohjaa priorisointia. Tilanteen haastavuus korostuu esimerkiksi kalliiden hoitojen ja lääkkeiden tarvetta arvioitaessa. Artikkelissaan Nyblin ja Saarni pohtivat myös terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palkon ja lääkkeiden hintalautakunta Hilan toimivaltaan liittyviä kysymyksiä ja epäjohdonmukaisuuksia terveydenhuollon priorisointiin liittyen.

Myös lehden pääkirjoituksessa käsitellään aihetta hyvin ajankohtaisena sote-uudistuksen lähestyessä ja viitataan Nyblinin ja Saarnin kirjoitukseen.

Lue artikkeli YP-lehden sivuilta.

Lue YP-lehden päätoimittaja Tuukka Tammen  pääkirjoitus

 

 

Lisää tietoa aiheesta:

Klaus Nyblin
Partner
+358 40 725 9252
klaus.nyblin@hpp.fi