HPP Asianajotoimisto

HPP:n Sami Uoti mukana konkurssilainsäädännön tarkistushankkeessa

19.04.2018

Konkurssilainsäädäntöä ollaan tarkistamassa. Konkurssityöryhmän mietintö on nyt julkistettu ja lähetetty lausuntokierrokselle. Siinä ehdotetaan konkurssimenettelyn yksinkertaistamista ja nopeuttamista.

Lisäksi siinä otetaan ensimmäisen kerran huomioon myös konkurssiin liittyvät julkisoikeudelliset ympäristövastuut. Ehdotetuista muutoksista käy ilmi, miltä osin ympäristövastuut olisivat valvottavia konkurssisaatavia/massavelkaisia sekä milloin konkurssipesälle voitaisiin asettaa ympäristövastuisiin perustuva toiminta- ja korvausvelvollisuus.

HPP:n osakas Sami Uoti oli mietinnön jättäneen konkurssilain tarkistamistyöryhmän asianajajajäsen.

Linkki mietintöön